Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Аня із міста: львів :: Запитання: 36273  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, із літературою, але щоб були книги до теми "Життя і творчість Костянтина і Мефодія" (які створили письмо (кирилицю і глаголицю). Дякую, дуже гарно.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
Див. відповідь – Віртуальна бібліографічн довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36276.

.: Розділ: Література :: 8.03.2015 15.52.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Львів :: Запитання: 36270  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, із літературою, але щоб були книги. по темі "Життя і творчість Костянтина та Мефодія". Дякую дуже гарно.
Наша відповідь:
Доброго дня,Аня! Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 36276. Також радимо скористатись наступною інформацією:
Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. укр. на болг. мову Д. І. Павленко. - К. : Кондор, 2012. - 255 с.
Дьомін, Олег. Християнські реалії Візантії середини IX століття та виникнення слов'янської писемності / Дьомін, Олег // Історія в школах України. - 2007. - № 7. - С. 47-49.
Давидова, Л. Л. Творці слов'янської писемності : 24 травня - День слов'янської писемності та культури / Л. Л. Давидова // Шкільна бібліотека. - 2008. - № 4. - С. 99-100.
Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян : постаті // Позакласний час. - 2008. - № 10. - С. 131-135.
Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян // Все для вчителя. - 2009. - № 21-22. - С. 192.
Коляда, Юлія. "Минуще все, лиш слово не мине..." : усний журнал / Коляда, Юлія // Дивослово. - 2013. - № 10. - С. 18-22.

.: Розділ: Література :: 8.03.2015 10.08.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 36253  
Антоніна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему "Методичні особливості вивчення літературної казки на уроці літератури учнями середніх класів". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо матеріали до Вашої теми:

1. Васюта С. Д. Чарівний світ у казках В. Королева-Старого "Хуха-Моховинка" та Туве Янсон "Капелюх чарівника" / С. Д. Васюта // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 239, Вип. 227. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_239_227_4.pdf
2. Гладишев В. В. Національне і загальнолюдське під час вивчення казки Івана Франка "Фарбований лис” у 5-му класі / В. В. Гладишев // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету . Педагогічні науки . - 2013. - № 2. - С. 31-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpbdpu_2013_2_8.pdf
3. Кизилова В. В. Своєрідність моделювання казкового світу у творах І. Жиленко для дітей / В. В. Кизилова // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки . - 2012. - № 3. - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_3_20.pdf
4. Колесник К. Методичні зауваги до вивчення казки В. Шевчука "Панна квітів" / К. Колесник, Т. Зотько // Волинь - Житомирщина . - 2010. - № 20. - С. 353-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_42.pdf
5. Прокопова О. П. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження : Автореф. дис... канд. пед. наук / О. П. Прокопова; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07poprkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
6. Пронкевич О. В., Ситченко А. Л. Його боги – краса і насолода [Система уроків по вивченню казок Оскара Уайльда «Щасливий Принц» і «Хлопчик-зірка». 5 клас] / О. В. Пронкевич, А. Л. Ситченко // Зарубіжна література в навч. закладах України. – 1996. – № 4. – С. 5–10.
7. Січкар О. М. Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури / О. М. Січкар, О. А. Слижук // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 240, Вип. 228. - С. 72-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_240_228_17.pdf
8. Слижук О. А. Твори Галини Малик для дітей у контексті сучасної шкільної літературної освіти / О. А. Слижук, М. А. Гребенюк // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 239, Вип. 227. - С. 100-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_239_227_22.pdf
9. Ставна С. М. Велич краси людського серця (урок за казкою Андерсена "Снігова королева") / С. М. Ставна // Постметодика. - 2008. - № 3. - С. 23-28. – [Розглянуто методику розробки уроку зарубіжної літератури у V класі на тему: "У пошуках основ духовності, або що допомогло Герді перемогти зло"]. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Postmetodyka
10. Титаренко Г. С. Васильченко. Дума-казка "Ось та Ась" / Г. Титаренко // Педагогічний пошук . - 2013. - № 4. - С. 78-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pedp_2013_4_27.pdf
11. Янченко О. В. Особливості інтерпретації особистості і творчості Оскара Уайльда в сучасних шкільних підручниках та методичних розробках / О. В. Янченко // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2011. - Вип. 3(1). - С. 46-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_3(1)__10.pdf
******
12. Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру / В. В. Грищук // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2013. - Вип. 1(1). - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_1(1)__6.pdf
13. Єфименко В. А. Сучасна літературна казка з трансформованим класичним сюжетом / В. А. Єфименко // Наук. зап. [Ніжин. держ. eн-ту ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки . - 2014. - Кн. 2. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2014_2_16.pdf
14. Єфименко В. А. Художній простір постмодерністської літературної казки / В. А. Єфименко // Літературознавчі студії . - 2013. - Вип. 39(1). - С. 346-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lits_2013_39(1)__47.pdf
15. Заліток Л. М. В. О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами / Л. М. Заліток // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2012. - № 9. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2012_9_14.pdf
16. Казки зарубіжних письменників: для мол. та серед. шк. віку / упоряд. та передмова В. Гримич ; ред. Л. В. Островська [та ін.]. - К. : Веселка, 1997. - 463 с.
17. Круль Л. М. Дитяча література : [методичні рекомендації до практичних занять] / Л. М. Круль, Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ, 2011. – 40 с.
18. Літературні казки: [для дітей мол. і серед. шк. віку] / худож. Л. А. Кириленко, І. Н. Наніашвілі. - Х. : Ранок ; Х. : Веста, 2008. - 528 с.
19. Масловська М. В. Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості Лесі Українки / М. В. Масловська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 89-92.
20. Масловська М. В. Українська літературна казка в контексті європейської / М. В. Масловська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2004. - № 15. - С. 142-145.
21. Мацевко-Бекерська, Л. Методика викладання світової літератури: навч.-метод. посіб. / Лідія Мацевко-Бекерська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 319 с.
22. Мірошниченко, Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Л. Ф. Мірошниченко. - К. : Слово, 2010. - 430 с.
23. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
24. Савкова Н. О. Використання логічних схем-конспектів на уроках світової літератури / Н. О. Савкова // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 4. - С. 249-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_4_44.pdf
25. Сіткар В. І. Cубкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини / В. І. Сіткар // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер.: : Психологічні науки . - 2013. - Вип. 2. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvkhp_2013_2_20.pdf
26. Цалапова О. М. Інтеграція міфу в художній простір літературної казки / О. М. Цалапова // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 4(3). - С. 31-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_4(3)__7.pdf

.: Розділ: Література :: 4.03.2015 22.06.16 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: ужгород :: Запитання: 36245  
Маша запитує:
Добрий день. Допоможіть із літературою до теми: Культура мовлення сучасного студента. Дякую.
Наша відповідь:
Козак, Людмила.
Роль гуманітарних дисциплін у формуванні культури мовлення та спілкування студентів / Людмила Козак // Мандрівець. - 2003. - № 6. - С. 53-55. - Бібліогр.: 5 назв.


Пентилюк, Марія.
Професійна підготовка студентів-філологів : Засвоєння лінгводидактичної термінології / М. Пентилюк // Дивослово. - 2005. - № 11. - С. 21-24. - Бібліогр.: 9 назв.

Шляхова, Валентина.
Удосконалення мовленєвої компетенції студентів засобами російсько-українського перекладу / В. Шляхова // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 5. - С. 55-58. - Бібліогр.: 7 назв.

Юрійчук, Наталія.
Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" [Текст] / Наталія Юрійчук // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 5. - С. 29-33. - Бібліогр. в кінці ст.

Дроздова, Ірина.
Навчання читання текстів за фахом як основа формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ [Текст] / Ірина Дроздова // Українська мова ілітература в школі. - 2010. - № 5. - С. 33-38


Музинчук, Любов.
Форми і методи роботи з формування мовної культури студентів [Текст] / Любов Музинчук // Українська мова та література. - 2012. - № 5 (березень). - С. 23-29. - Бібліогр. в кінці ст.

Скрипник, Любов.
Самостійна робота студентів з використанням технології ОЗОН [Текст] / Любов Скрипник // Дивослово. - 2014. - № 12. - С. 2-6


Авдєєва, Світлана Леонідівна
Методичний посібник з ділової української мови [Текст] : (для студентів факультету іноземних мов) / Світлана Леонідівна Авдєєва ; М-во освіти України; КДПУ ім. В.Винниченка. - Кіровоград : [б. и.], 2000. - 113,[1] с.

На сайтах в кінці статей є література.
http://eprints.zu.edu.ua/9042/1/климова мовна норма.pdf
http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/8_2/1.pdf
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukraїnskij-smisl-1-2012/formuvannya-movlennyevoї-kulturi-studentiv-vishhix-texnichnix-navchalnix-zakladiv/
http://ukrmova.com.ua/2009/Artcl_09.pdf

.: Розділ: Література :: 3.03.2015 17.58.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Перечин :: Запитання: 36215  
Любов запитує:
Доброго дня. Підскажіть,будь ласка, критичну літературу до твору В. Дрозда "Листя землі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дашко Н. С. Жанрова своєрідність твору ”Листя землі” В. Дрозда / Н. С. Дашко // Вісн. Дніпропетровського університету. — 2013. — Т. 21, № 12. - С. 36-42.
Дашко Н. Концепція життя в романі В.Дрозда "Листя землі" / Н. Дашко // Слово і час. - 2008. - № 1. - С. 18-24.
Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда [Електронний ресурс] / Н. Дашко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_18.pdf.
Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" В. Дрозда : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. С. Дашко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08dnslzd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" Володимира Дрозда : монографія / Н. С. Дашко. - Д. : ІМА-прес, 2010. - 223 c.
Карпенко О. А. Використання фольклорно-міфологічної символіки як домінанта художнього стилю Володимира Дрозда (на матеріалі роману-діалогії «Листя землі») / О. А. Карпенко // Наукові записки. — Х., 2008. — Вип. 1, ч. 1 (53). — С. 149-158.
Карпенко, О. А. Елементи міфу в художній структурі дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» / О. А. Карпенко // Наукові записки. — Х., 2007. — Вип. 4, ч. 1 (52). — С. 155-162.
Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда "Листя землі": проблеми міфопоетики : автореф. дис... канд. філол. наук / О. А. Карпенко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2008. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08koazpm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колошук Н. Г. Про специфіку сюжето- й характеротворення в сучасному українському романі-епопеї (В.Дрозд «Листя землі») / Н. Г. Колошук // Литературоведческий сборник. — Донецк, 2004. — Вып. 20. — С. 131-150.
Семененко Н. В. Принципи переоцінки історії у романі В.Дрозда «Листи землі» / Н. В. Семененко // Наука і сучасність. — К., 2001. — Т. 27. — С. 255-26.
Семененко Н. В. Роман В. Дрозда «Листя землі» як осмислення долі українського народу від вісімдесятих років 19-го століття до вісімдесятих років 20-го століття / Н. В. Семененко // Наука і сучасність. — К., 2001. — Т. 28. — С. 228-237.
Січкар О. М. Історія з жіночим обличчям (на матеріалі романів В. Дрозда із циклу "Листя землі") [Електронний ресурс] / О. М. Січкар // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 4. - С. 171-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_4_39.pdf.
Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда "Листя землі" [Електронний ресурс] / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2010. - Вип. 4.1. - С. 135-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_4.1_20.pdf.
Яшина Л. І. Міфопоетика епіки В.Дрозда : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. І. Яшина; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 1999. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Яшина Л. І. Проза Володимира Дрозда: міфопоетичний дискурс : монографія / Л. І. Яшина. - Д. : ООО "Баланс-клуб", 2003. - 175 c.
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману ”Листя землі” Володимира Дрозда / Г. Яструбецька // Слово і час. — 2013. — № 12. - С. 82-91.

.: Розділ: Література :: 27.02.2015 16.38.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.888659 seconds