Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Таня із міста: М. Суми :: Запитання: 35028  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Герой в українському літературному процесі початку ХХІ століття: теоретичний аспект". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Випасняк Г. Іконічність образу національного героя: за романом О. Забужко "Музей покинутих секретів” [Електронний ресурс] / Г. Випасняк // Питання літературознавства . - 2012. - Вип. 85. - С. 121-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_18.pdf.
Констанкевич І. М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 327 c. - (Посіб. та підруч. ВНУ ім. Лесі Українки).
Матвієнко Г. І. Романна творчість Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська в онтологічному аспекті : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г. І. Матвієнко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2011. - 20 c.
Лебединцева Н. М. Сучасна українська література : навч. посіб. / Н. М. Лебединцева; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". - Миколаїв, 2007. - 100 c.
Поліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозі. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 176 с. - Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/Publication/Polischuk.pdf.
Поліщук, Олена Борисівна. Автор і персонаж в українській новітній прозі [Текст] : [монографія] / Олена Поліщук ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 с.
Романко Т. О. Типологічні особливості головних героїв сучасного роману ініціації (на матеріалі творів Л. Дереша, М. Нагача, Н. Мак-Донелла) / Т. О. Романко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 11. - С. 89-94.
Романко Т. О. Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т. О. Романко ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RTOTAL.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Романенко О. В. Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури [Електронний ресурс] / О. В. Романенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки . - 2013. - Вип. 4.11. - С. 224-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmduf_2013_4.11_49.pdf.
Тягло К. О. Сучасна українська література в репрезентації етнонаціональних ідентичностей : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / К. О. Тягло ; НАН України, Ін-т соціології. - К., 2012. - 18 c.
Шевчук Я. А. Homo excappans. Герой сучасної польської та української "молодої" прози : [монографія] / Я. А. Шевчук. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 348 c.

.: Розділ: Література :: 6.10.2014 10.28.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Киів :: Запитання: 35015  
Юлія запитує:
Доброго Ранку! Допоможіть будь-ласка в пошуку інформаціі,щодо написання курсовоі роботи з лексикологіі на тему " Структурно-семантичні особливості неологізмів в англійській та українській мовах (на матеріалі художніх текстів)" Чи може у Вас єсь якісь думки щодо цього,або сучасні украінські твори,де автор оперує неологізмами? Дуже буду Вам вдячна за допомогу!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 4.10.2014 09.12.42 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Iлона із міста: Сватово :: Запитання: 35009  
Iлона запитує:
Доброго вечора! Пiдскажiть,будь-ласка,лiтературу до теми "Дiалектнi фразеологiзми Слобожанщини". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 3.10.2014 18.43.01 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лена із міста: Бердянск :: Запитання: 34995  
Лена запитує:
Будь ласка допоможіть знайти інформацію по темі "Рольова гра як прийом вивчення й творчої інтерпретації художнього твору та біографії письменника".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:
http://alta.ucoz.ua/publ/khudozhnja_kultura/interaktivni_tekhnologiji/prijomi_interaktivnogo_navchannja_na_urokakh_svitovoji_literaturi/5-1-0-28
http://www.slideshare.net/tatyana6221310/ss-29722883
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/dosvid-roboti-z-temi-vikoristannya-interaktivnikh-.html
http://metodportal.net/system/files/mp/2013/02/15067/proekt_iz_svitovoji_l-ry.doc
http://www.raiosvita.com.ua/dload/n_schko1a/Ігрові технології навчання.doc
http://mplbsp.at.ua/_ld/0/37_XDH.pdf
http://journal.osnova.com.ua/download/5-199-35050.pdf
http://shirokeschool2.jimdo.com/app/download/5430692459/Ігрові форми роботи на уроках світової літератури.doc?t=1386675585
http://teacherjournal.com.ua/attachments/2287_Інтерактивні технології.doc

– Максименко Н. М. Підсумковий урок "Книга вчить, як на світі жить" : 7-й клас
// Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 9. - С. 15-17.
– Вознічук С. Дон Кіхот: "за" і "проти" : Урок-дискусія // Педагогічний пошук. - 2006.- №4. - С.25-28.
– Волохович С. Інтерв'ю з Оноре де Бальзаком : рольова гра, 10 клас
// Всесвітня література в сучасній школі. - 2013. - № 11-12. - С. 45.
– Рисак М. С. Черкасенко. "Маленький горбань" - твір про красу і незахищеність людської душі : урок з елементами рольової гри в 6-му класі // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2010. - № 41-42. - С. 7-11.
– Вареник В. Дружба Кая та Герди : за казкою Г. К. Андерсена "Снігова Королева"
// Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 19-20 (жовтень). - С. 54-56.

.: Розділ: Література :: 1.10.2014 16.10.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Рівне :: Запитання: 34978  
Іванна запитує:
Добрий вечір! допоможіть будьласка знайти інформацію та літературу по темі"Довідково-інфрмаційне обслуговування споживачів в режимі запит відповідь, сучасний стан та перспективи розвитку".
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно!
Пропонуємо для вивчення наступну інформацію:
1. Бичко О.М. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування користувачів НБ ХНУ: здобутки та перспективи http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/2008/bych_vir.html
2. Віртуальна довідкова служба в публічних бібліотеках України: напрямки розвитку http://korolenko.kharkov.com/kr_virt1.htm
3. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування http://uk.wikipedia.org/wiki/Віртуальне_довідково-бібліографічне_обслуговування
4. Михнова И. Б. Современное состояние и перспективы развития виртуальных справочно-информационных служб в российских публичных библиотеках http://www.publiclibrary.ru/librarians/pulman/conference-doklad-5.htm
5. Шепетуха Л. Онлайнові послуги в бібліотеці http://www.idea.com.ua/bibforum/y2013n1/Onlajnovi-poslugy-v-biblioteci/
6. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках http://dilovod.com.ua/publ/statti/virtualne_dovidkovo_bibliografichne_obslugovuvannja_v_ukrajinskikh_bibliotekakh/4-1-0-484
7. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і проблеми http://dilovod.com.ua/publ/statti/informacijno_bibliografichne_obslugovuvannja_koristuvachiv_novi_tendenciji_i_problemi/4-1-0-571
8. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/03tvddbo.pdf
9. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / авт. кол. О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін. - К.: НБУВ, 2011. - 248 с.
10. Ісаєнко, О.О. Розвиток інноваційних складових технологій інформаційного обслуговування в провідних бібліотеках України [текст] / О.О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія . – 2009. – №2. – С.42-48.
11. Ісаєнко, О.О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки [текст] / О.О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №2. – С.38-44.
12. Добко, Т.В. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції [текст] / Т.В. Добко // Бібл. планета. – 2003. – №4. – С.6-9
13. Добко Т. В. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т.В. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – С. 24 – 38.
14. Жабко, Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде: теория и практика: монография [Текст] / Е. Д. Жабко. – СПб.: РНБ, 2006. – 388 с.
15. Мак Менеми, Д. Предоставление электронных услуг: руководство для публичных библиотек и центров обучения [Текст] / Дэвид Мак Менеми, Алан Поултер; пер. с англ. – М.: Омега-Л, 2006. – 248 с.

.: Розділ: Література :: 29.09.2014 19.23.28 :.
.: ЦДБ ім. А.П.Гайдара м. Севастополя :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324655 seconds