Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45778
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 35829  
Наталія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для курсової роботи з методики навчання української літератури на тему: "Методика застосування принципу "учень-учневі" на підготовчому етапі до вивчння монографічної теми". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Пропонуємо скористатися наступними матеріалами:

1. Вивчення біографії письменника в школі: конспекти нестандартних уроків / упоряд. Л. Овдійчук. - Т. : Підручники і посібники, 2006. - 96 с.
2. Волошина Н. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. – № 4. – С. 2-5.
3. Дем’янова С.О. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / С.О. Дем’янова. – К.: Шкільна освіта, 2006. – 128 с.
4. Захарова, В. А. Аналіз поетичного твору в школі: навч. посіб. для студ. філол. ф-ту, вчителів шк. / В. А. Захарова ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - 132 с.
5. Методика викладання української літератури: метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад. Л. В. Бережан-Маркуляк]. - Чернівці : Рута, 2010. - 48 с.
6. Мірошник С.І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: Методичний посібник. - Біла Церква, 2004. – 139 с.
7. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навч. посіб. / Є. А. Пасічник. - К. : Ленвіт, 2000. - 384 c.- Запропоновано методику вивчення біографії письменника, літературно-критичних статей, методологію роботи над художніми творами різноманітних жанрів.
8. Пультер, С. О. Методика викладання української літератури в середній школі : курс лекцій для студ.-філологів / С. О. Пультер, А. М. Лісовський. - 2. вид., випр. і доп. - Т. : Підручники і посібники, 2004. - 144 с.
9. Степанишин, Б. І. Викладання української літератури в школі : методичний посібник для вчителя / Б. І. Степанишин. - К. : РВЦ "Проза", 1995. - 255 с.
10. Токмань, Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально-діалогічних засадах : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Токмань Ганна Леонідівна ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. - К., 2002.
*****
1. Асауленко Л.М. Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з української літератури / Л.М. Асауленко, Н.А. Кушнір // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки . - 2013. - Вип. 1. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/naukzv_2013_1_2.pdf
2. Братко В. Культурологічний підхід до вивчення української літератури в 5?7 класах / В. Братко // Теоретична і дидактична філологія . - 2014. - Вип. 18. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2014_18_7.pdf
3. Висоцька Т. А. Формування навичок дослідницької діяльності на уроках української літератури в 10 класі / Т. А. Висоцька // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 1. - С. 224-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_1_41.pdf
4. Вітченко А. О. Теоретичне обґрунтування методики монографічного вивчення літератури в науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків / А. О. Вітченко, А. Ю. Вітченко. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_26.pdf
5. Глава 7. Методика изучения систематического курса литературы в старших классах: Монографическая тема // Богданова О. Ю. Методика преподавания литературы: Учебник / Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. - Режим доступу: http://www.lit-mp.ru/materials/bogdanova/bogdanova.html
6. Горячок І. Особливості інтерактивного вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури / І. Горячок // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2012. - № 42(2). - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2012_42(2)__14.pdf
7. Данильченко І. Організація діалогічної взаємодії на уроках української літератури в старших класах (на прикладі роману В. Шевчука "Дім на горі" / І. Данильченко // Волинь - Житомирщина . - 2010. - № 20. - С. 347-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_41.pdf
8. Зажицкая С. Ю. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе изучения монографической темы "Жизнь и творчество Владимира Набокова". - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/aktivizatsiya-poznavatelnoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-v-protsesse-izucheniya-monografiches
9. Комінярська І. М. Типологія уроків літератури в школі як методична проблема та шляхи її розв’язання / І. М. Комінярська, О. В. Пасічник // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка . - 2013. - Вип. 1. - С. 91-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvkogpth_2013_1_19.pdf
10. Марущак О. М. Комунікативні завдання з української мови та літературного читання на сторінках періодичних видань для дітей молодшого шкільного віку / О. М. Марущак. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_7_33.pdf
11. Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації / К. В. Матвійчук, К. І. Санталова // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 4. - С. 166-175. - [У статті розглядаються умови й шляхи формування мовної особи-стості на уроках української мови та літератури]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_4_31.pdf
12. Мірошник С.І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.І. Мірошник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 22 с. – [Визначено критерії та рівні сформованості вмінь і навичок творчого навчання у школярів у процесі вивчення біографії письменника, аналізу художнього твору або образу-персонажа, дослідження індивідуального літературного стилю митця та виконання відповідних завдань]. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04msivul.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
13. Сафонова О. В. Проектная деятельность школьников при изучении монографической темы. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/proektnaya-deyatelnost-shkolnikov-pri-izuchenii-monograficheskoi-temy
14. Вивчення біографії письменника на уроках української літератури. - Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-10165C2821C04
15. Вивчення життєвого і творчого шляху письменника в системі викладання літератури в школі. Загальні зауваги. - Режим доступу: http://izlov.ru/docs/100/index-6079.html

.: Розділ: Література :: 2.01.2015 13.25.16 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 35824  
Тетяна запитує:
Де можна знайти наукові роботи за творами І.Франка "Сойчине крило" та "Батьківщина"? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/78_2014/12_I_HOROSHKO.pdf
ГОРОШКО І. «СКОМПЛІКОВАНИЙ ПАРАЛЕЛОГРАМ СИЛ»: ЛЮБОВНИЙ СЮЖЕТ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/vydannia/Ivan_Franko_zbirnyk_2010_t02/79Maryna_Kovalyk.pdf
Ковалик М. Іван Франко і Володимир Винниченко: у пошуках модерної героїні
http://disser.com.ua/contents/6215.html
Гуняк М.Ф. Творчість Івана Франка початку ХХ ст. (особливості етико-антропологічного та історіософського синтезу) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.Ф. Гуняк; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 20 с.
http://ru.scribd.com/doc/117770400/98-Майстерність-Франка-прозаїка-у-новелах-Сойчине-крило-Маніпулянтка-Батьківщина#scribd
98. Майстерність Франка-прозаїка у новелах «Сойчине крило», «Маніпулянтка», «Батьківщина»
**********
Франківські читання [Текст] : 150-річчю з дня народження І. Я. Франка присвячується : зб. ст. / редкол.: В. Т. Поліщук [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 229 с.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Література :: 30.12.2014 14.14.02 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Ивано-Франковск :: Запитання: 35814  
Іра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із пошуком джерел для опрацювання теми "Мережева література". Буду дуже Вам вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / І. С. Барбукова ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 с.
Дербеньова Л. В. Літературний комп’ютерний феномен у комунікативно–мережевій культурній парадигмі [Електронний ресурс] / Л. В. Дербеньова // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 76. - С. 151-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_76_54.pdf.
Завадський Ю. Р. Aвтор і читач гіпертекстового "story" і поетичного "concretism" / Ю. Р. Завадський //Studia Methodologica. Вип. 17. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. - С. 164-169.
Завадський Ю. Р. Анімаційна поезія як різновид мереежвої літератури / Ю.Р. Завадський // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 5. – Київ: Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України, 2004. - С.16-21.
Завадський Ю. Р. Кібертекст і ерґодична література: типологічна модель мережевої літератури Еспена Дж.Аарсета / Ю.Р. Завадський // Наративні виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з наратології. Тернопіль, Україна, 23-24 жовтня 2003 р. / упор. І. В. Папуша // Studia Methodologica. Випуск 16. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. - С. 54-58.
Завадський Ю. Р. Комп'ютерна термінологія в літературознавчих дослідженнях мережевої літератури / Ю.Р. Завадський //Терміносистеми сучасного літературознавства : досвід розробки і проблеми. Науковий семінар / за ред. проф. Р. Гром'яка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. - С. 90-96.

Завадський Ю. Р. Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ю. Р. Завадський ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2006. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06zyrszl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Захарченко А. І. Методологічні дискусії щодо мережевої літератури // Українське журналістикознавство. — К., 2004. — Вип. 5. — С. 33-35.
Фісенко Т. В. Теорія мережевої літератури як новий літературознавчий дискурс [Електронний ресурс] / Т. В. Фісенко // Питання літературознавства. - 2006. - Вип. 71. - С. 268-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2006_71_31.pdf.
http://life.pravda.com.ua/person/2008/06/20/5437/
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v31/31-2-09.pdf&ei=e7SdVLu-CJXsaJvMgpAJ&usg=AFQjCNHdIfjloWZkY2hSjrx_5XBBxOlbWw&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3443/3/Zavadskyy_Yuriy.pdf&ei=e7SdVLu-CJXsaJvMgpAJ&usg=AFQjCNFIoEZjkk1rxfl276D_wrbBPFfGGA&bvm=bv.82001339,d.d2s

.: Розділ: Література :: 26.12.2014 18.08.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: вася із міста: ужгород :: Запитання: 35798  
вася запитує:
Добрий вечір! Допоможіть ,будь ласка, підібрати матеріали для написання МАН-івської роботи на тему:"Свята,звичаї та традиції зимового циклу".
Наша відповідь:
Доброго вечора, Василию!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерелп:
Барташук, О. Ю. Деформації громадських форм святкової комунікації в циклі календарної звичаєвості подолян (20-30-ті рр. XX ст.). // Збірник наукових праць. - К., 2009. - Т. 23. - С. 272-287.
Вербенець О. Обряди і страви Святого вечора / Ольга Вербенець, Віра Манько. - Л. : Свічадо, 2007. - 182 с.
Від Пилипівки до Говіння : звичаї, традиції, колядки, щедрівки зимового циклу. - Коломия : Вік, 2003. - 109 с.
Волицька І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ - поч. ХХ ст. / І. В. Волицька. - К. : Наук. думка, 1992. - 138 с.
Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. - Мюнхен : Укр. вид-во, 1958. - 449 с.
Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції [Текст] / [уклад. Сме-тана І. І.]. - 2-ге вид., стер. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 414 с.
Лещинська, Світлана. Філософія буття в українських обрядах та звичаях святкування Водохреща. // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2009. — Вип. 32. — С. 241-246.
Савчук В. Український живий вертеп: генеза і способи ретрансляції : навч. посіб. / Володимир Савчук. - Івано-Франківськ : [І. Я. Третяк], 2010. - 319 с.
Скуратівський В. Місяцелік : укр. нар. календар / Василь Скуратівський. - К. : Мистецтво, 1993. - 208 с.
Свята, традиції, звичаї українського народу [Текст] : для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд. Г. В. Біляєва. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с.
Соломатова, В. В. Традиційні релігійно-святочні звичаї бесарабських болгар XIX ст. // Українське Придунав’я: історичні парадигми буття і сучасність. — К., 1997. — Вип. 2. — С. 48-53.
Лещинська, Світлана. Філософія буття в українських обрядах та звичаях святкування Водохреща. // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2009. — Вип. 32. — С. 241-246.
Українці : Свята. Традиції. Звичаї / уклад. І. Коверець. - Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 304 с.
Українські традиції і звичаї [Текст] : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро]. - Х. : Фоліо, 2013. – 317с.
Чорі Ю. Від роду до роду : Звичаєво-обрядові традиції Закарпаття / Юрій Чорі. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. - 168 с.
Шкода, М. Н. Люба моя Україна [Текст] : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір`я українського народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2008. - 544 c.

.: Розділ: Література :: 24.12.2014 19.01.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Лозова Харківської області :: Запитання: 35797  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для контрольної роботи "Порівняльна характеристика князя Ігора ("Слово о полку Ігоревом") та Роланда ("Пісня про Роланда"). Саму порівняльну характеристику за текстами творів, звичайно буде виконано. Але ж потрібні посилання на якісь статті, книги. Тому буду вдячна, якщо отримаю вашу допомогу.
Наша відповідь:
Добридень, Олено! Сподіваємося, що підібрані нами матерали допоможуть тобі при виконання контрольної роботи. Успіхів!

Болюк, Оксана. "Слово о полку Ігоревім" - шедевр давньоруської літератури / Болюк, Оксана // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 3. - С. 37-38.

Бондаренко, Маргарита. "Віра в героїзм створює героїв" : урок за темою "Пісня про Роланда". Роланд - головний герой епосу / Бондаренко, Маргарита // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 14-16.

Вакуленко, Л. "Пісня про Роланда", "Слово о полку Ігоревім": спільне і відмінне : уроки з використанням групової роботи / Л. Вакуленко, Пильник, Валентина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 6. - С. 29-33.

Вихрист, Н. С. Звитяжний красень [Текст] : втілення в образі Роланда героїко-патріотичного та лицарського ідеалу середньовічної доби. 7 клас / Н.С. Вихрист // Зарубіжна література. - 2005. - № 1. - С. 18-19

Глібовець, В. В. "Пісня про Роланда" і "Слово о полку Ігоревім" як пам'ятки середньовічного героїчного епосу : із практики порівняльного аналізу художніх творів / В. В. Глібовець // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 10. - С. 44-45.

Губенко, Галина. "Пісня про Роланда" - французький героїчний епос [Текст] : 8-й клас / Галина Губенко // Світова література . - 2014. - № 1, Січень. - С. 5-9. - Зміст: Урок 1. Історична правда та вигадки в поемі ; Урок 2. Боротьба проти іноземців та іновірців за Батьківщину - провідна тема поеми ; Урок 3. Роланд - головний герой французького епосу ; Урок 4. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон - антипод Карла і Роланда

Гуцол, Валентина. Яким ти є насправді, герою Середньовіччя? : співзвучність "Пісні про Роланда" з героїчним епосом інших народів світу: "Піснею про Нібелунгів", "Піснею про Сіда" давньоруське "Слово про похід Ігорів" : урок світової літератури, 8 клас / Гуцол, Валентина // Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - № 1. - С. 81-85.

Демчук, О. Жанрова особливість "Слово о полку Ігоревім": [Текст] / О. Демчук // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 4. - С. 36-37

Дерхо В. Формування знань учнів про духовний світ і лицарську культуру Середньовіччя на основі героїчного епосу : ( З досвіду роботи ) / Дерхо В. // Історія в школі. - 2004. - № 5/6. - С. 29 - 36

Кругла Л.В. "Ідуть до нас сказання давнини..." : Два уроки з вивчення "Пісні про Роланда". 7 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- 7. - С.51-53.

Куземко Н. Близкість народних ідеалів, утілених у "Пісні про Роланда" та "Слові о полку Ігоревім" : За програмою 1998 р. - 8 кл., урок 21 // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2001.- 39, жовт. - С.6.

Ласло-Куцюк, М. Аргументи на користь автентичності "Слова о полку Ігоревім" [Текст] / М.Ласло-Куцюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 4. - С. 62-66.

Марусин, Галина. Образи руських князів і Ярославни в «Слові о полку Ігоревім» : 8 клас / Марусин, Галина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 9. - С. 33-34.

Медвідь, Н. Героїчний епос народів у порівняльному вивченні: "Слово о полку Ігоревім" та Пісня про Роланда" / Н. Медвідь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 1. - С. 2-6.

Настенко-Капалєт, Л. Прообраз Бояна - Янь [Текст] : Літописний життєпис / Л. Настенко-Капалєт // Всесвіт. - 2007. - № 5/6. - С. 193-205.

Настенко-Капалєт, Людмила. Хто він, "старий Володимир", в "Слові о полку Ігоревім"? [Текст] / Л. Настенко-Капалєт // Дзвін. - 2007. - № 11-12. - С. 133-143

Сеник, Вікторія. Політично-культурна місія європейського героїчного епосу в добу Середньовіччя : французька "Пісня про Роланда" та давньоруське "Слово про похід Ігорів" / Сеник, Вікторія, Сірко, Мирослава // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2012. - № 17-18 (вересень). - С. 60-65.

Тарасова, Н. І. Типологічні подібності в героїчних епосах допомагають виявити порівняльні таблиці : на матеріалі зіставлення "Пісні про Роланда", "Пісні про мого Сіда" та "Пісні про Нібелунгів" / Н.І. Тарасова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 10. - С. 26-28

Фрасенюк, Л. Середньвічний героїчний епос: "Пісня про Роланда" / Л.Фрасенюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 9. - С. 24-25

Чалая, И Диалог культур:Урок по героическому эпосу средневековья: " Песнь о Роланде" - " Слово о полку Игореве" [Текст] / И Чалая // Зарубіжна література. - 2003. - вересень (№ 35). - С. 18-21

Яценко, Борис. "Слово о полку Ігоревім" та його доба [Текст] : комплексне дослідження / Б. Яценко; Худ. Г. Якутович ; Фундація ім. О. Ольжича в США. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. - 256 с.

.: Розділ: Література :: 24.12.2014 14.46.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.826133 seconds