Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Аня із міста: Севастополь :: Запитання: 35569  
Аня запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою по темі: "Поезія Закарпаття в рецепції І.Чендея". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєлоконь Н. Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") [Електронний ресурс] / Н. Бєлоконь // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 16. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_16_11.pdf.
Бєлоконь-Пожарицька Н. А. Характерологія в прозі Івана Чендея: рецепція і типологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. А. Бєлоконь-Пожарицька; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 c.
Васьків М. Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної йокнапатофи і власного макондо [Електронний ресурс] / М. Васьків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_10.pdf.
Васьків М. «Людина є те, що вона їсть»: їжа в житті верховинця (за творчістю Івана Чендея) // Науковий вісник Ужгородського університету. — Ужгород, 2012. — Вип. 28. — С. 51-54.
Ігнатович О. Реконструкція біблійної легенди у новелі "Чайки летять на схід" Івана Чендея [Електронний ресурс] / О. Ігнатович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства . - 2014. - Вип. 19. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2014_19_27.pdf.
Жулинський М. «…Аби прославити свій рідний край у слові!» Духовний простір Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету. — Ужгород, 2012. — Вип. 28. — С. 4-7.
Жулинський М. Історія його краю - в його творах / М. Жулинський // Чендей, Іван Михайлович. Вибрані твори. - К., 1982. - С. 5-18.
Жулинський М. Г. Історія його краю - в його творах / М. Г. Жулинський // Жулинський, Микола Григорович. Українська література. Творці і твори. - К. , 2011. - С. 832-849.
Кіраль С. С. ”… Зробити щось корисне для свого рідного народу”: з епістолярної спадщини Івана Чендея / С. С. Краль ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2013. — 211 с.
Кіраль С. ”І знову я про те, що життя сильніше смерті”: спроба епістолярного автопортрета Івана Чендея : (до 90-річчя від дня народження письменника) / С. Кіраль // Слово і час. — 2012. — № 8. - С. 41-57.
Кіраль С. "І знову я про те, що життя сильніше смерті": спроба епістолярного автопортрета Івана Чендея : до 90-річчя від дня народження письменника / С. Краль // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 4-14.
Князєва В. О. Проекція архетипу Axis Mundi ("Вісь Світу") на образ гори як центру міфо- та мікросвіту прозової спадщини І. Чендея [Електронний ресурс] / В. О. Князєва // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 4. - С. 308-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2012_15_4_52.pdf.
Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція / О. Козій // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 6. - С. 51-55.
Козій О. Б. Повісті і романи І.Чендея: неореалістичний дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук / О. Б. Козій; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2007. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kobcnd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Марко В. Уроки Івана Чендея : до 85-річчя від дня нородження / В. Марко // Дзвін. - 2007. - № 5-6. - С. 143-146.
Марко В. Сім сліз Івана Чендея : [огляд творчості письменника] / В. Марко // Дзвін. - 2012. - № 11-12. - С. 151-155.
Мікула О. Спогад як елемент внутрішньої архітектоніки у новелах Івана Чендея [Електронний ресурс] / О. Мікула // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2014. - Вип. 19. - С. 160-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2014_19_29.pdf.
Носа М. І. Дубівчани в одежі слова [Текст] : вивчення творчості Івана Чендея в школі / М. І. Носа. - Ужгород : Гражда, 2005. - 52 с.
Палкуш В. Естетична природа сюжетного хронотопу в романі «Птахи полишають гнізда» Івана Чендея // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2005. — Вип. 11. — С. 354-368.
Папіш В. Актуалізація змісту фразеологізмів та авторські інновації Івана Чендея // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2002. — Вип. 2. — С. 28-36.
Папіш В. Естетична роль фразеологізмів у художньому слові Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 2002. — Збірник пам’яті Кирила Галаса. — С. 316-319.
Папіш В. Контекстна реалізація вербальних фразеологізмів у художньому світі Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 2002. — Міжнар. наук. конф. «Українська література в загальноєвропейському контексті». — С. 268-271.
Папіш В. А. Семантико-стилістичні особливості усталених виразів у мовній палітрі І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — Ужгород, 1999. — С. 134-139.
Папіш В. А. Фразеологізми на позначення зору в художній палітрі Івана Чендея // Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. — Ужгород, 2000. — С. 384-388.
Письменник Іван Чендей : біобібліогр. покажч. / ред.: В. Кухта; Ужгород. нац. ун-т. Наук. б-ка, Закарпат. ін-т ім. А.Волошина Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Ужгород : Мистец. Лінія, 2006. - 174 c.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 11 Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті : матеріали Всеукр. наук. конф., Ужгород, 14-16 трав. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім Т. Шевченка, Ужгородський нац. ун. - Ужгород : Говерла, 2007. - 272 с.
Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті : матеріали Всеукр. наук. конф., 14 - 16 трав. 2007 р., Ужгород / ред.: І. В. Сабадош; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Говерла", 2007. - 271 с. - (Сучас. пробл. мовознав. та літературознавства; Вип. 11).
Хорошков М. М. Художній світ Івана Чендея : Автореф. дис... канд. філол. наук / М. М. Хорошков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07hmmsic.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шалацька Т. П. Світ живої природи в малій прозі Івана Чендея [Електронний ресурс] / Т. П. Шалацька // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2013_1_13.pdf.

.: Розділ: Література :: 28.11.2014 10.00.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Покутинці :: Запитання: 35567  
Анжела запитує:
Доброго вечора. Можна список літератури на тему: "Бібліотека як центр регіональної і правової інформації?" !
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело!
Ми вже відповідали на подібні запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічн довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 35560. Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бібліотека як центр регіональної правової інформації: Інформаційно-методичні матеріали / Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського; Уклад.: В.В. Маковська, Ю.М. Гой, В.С. Зваричук. –Хмельницький. - 2005. –32 с.
Бібліотека як центр регіональної і правової інформації - http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=169
Центр регіональної інформації - http://vollibrary.ucoz.net/index/centr_regionalnoji_informaciji/0-13
Центр регіональної інформації - http://kslibrary.org.ua/infocenter.html
http://bilozerka-moloda.org/ua/istorija
http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/index/punkt_dostupu_gromadjan/0-57
http://zounb.zp.ua/resourse/library_info_region_aspect/index.html
http://polonne-crb.at.ua/index/centr_regionalnoji_informaciji/0-27

.: Розділ: Література :: 27.11.2014 18.48.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Харків :: Запитання: 35566  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з матеріалами за темою "Українська духовність Емми Андієвської". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Біографія Емми Андрієвської - http://www.google.com.ua/url?url=http://teklyne.edukit.ck.ua/Files/downloads/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.%20%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.%20%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C..doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=z1d4VI2UMcflaqmjgZgN&ved=0CCoQFjAE&usg=AFQjCNECBhy3-QObUDZgPK1fNSUFAExtWg
Галицька, Руслана Романівна. Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років XX ст. (на матеріалі творів Емми Андрієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Галицька Руслана Романівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2008. - 194 арк.
Галицька Р. Р. Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років XX ст. (на матеріалі творів Емми Андієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Р. Р. Галицька ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 24 с.
Емма Андієвська - http://uk.wikipedia.org/wiki/Емма_Андієвська
Між Мюнхеном і Всесвітом // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 2. - С. 18.
Соловей О. Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської [Електронний ресурс] / О. Соловей // Рідний край . - 2013. - № 1. - С. 84-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Almpolt_2013_1_21.pdf
Ященко Ю. В. Світобачення митця чи філософія творчості: модерний феномен Емми Андієвської [Електронний ресурс] / Ю. В. Ященко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 22(2). - С. 295-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_22(2)__47.pdf
http://ukr-lit.net/andiyevska.html

.: Розділ: Література :: 27.11.2014 18.19.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: м.Рівне :: Запитання: 35563  
Марина запитує:
доброго дня. є література на тему "структурно-семантична характеристика розповіді Кашніц "Das dicke Kind"? можливо є схожа тема на інший літературний твір? дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

• Marie Luise Kaschnitz. Das dicke Kind. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?q=http://dfa-didattica.supsi.ch/webquest/webquests_ASP/WQ2009/wq%20fabio/090130000751/files/das%20dicke%20kind.doc&sa=U&ei=IA53VJjHOZLjasajgrgF&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNFZk4PNKtNBKjZ304ONNJLYWU3Z0g
• Гуревич Р.В. Проза Марии Луизы Кашниц // ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. - 2012. - № 2(18). - С. 155-162. – Режим доступу: http://www.vlibrary.ru/?id=FTOIMTZ&ftid=712d61fc79dd6c750cb0c31a8d86f808
• Кашниц М. Рассказы = Erzahlungen: Составление, адаптация текста, комментарий, упражнения, словарь". - Москва : Айрис пресс, 2003. - 139 с. - (Немецкий клуб) - Сборник содержит 7 новелл немецкой писательницы Марии Луизы Кашниц, мастера психологического рассказа. Ее произведения объединяет с одной стороны, глубина переживаний героев, с другой - легкость и непринужденность повествования. Тексты сборника минимально адаптированы и снабжены упражнениями, направленными на проверку понимания прочитанного, отработку лексики и грамматики, развитие и совершенствование навыков перевода и устного общения. Книга предназначена для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык на продвинутом этапе. – Режим доступу:http://www.labirint.ru/reviews/goods/20709/
• Кашніц М.-Л. Розповіді: Книга для читання німецькою мовою. - Санкт-Петербург: КАРО, 2006. - 298с.
• Кудинова В. И. Поле бытийности в прозе М. Л. Кашнитц. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/pole-bytiynosti-v-proze-m-l-kashnitts ; http://psibook.com/linguistics/pole-bytiynosti-v-proze-m-l-kashnitts.html
• Скачать: Специфика перевода произведений мистической тематики" (по произведениям М.Л. Кашниц) . – Режим доступу: http://bank.napishem.com/rabota-kursovaja-rabota-po-nemeckomu-jazyku-specifika-perevoda-proizvedenii-158334.html
• Бердникова, Е. В. Лексическая лакунарность в аспекте межкультурной коммуникации: Введение диссертации (часть автореферата). Пропонуємо переглянути «Список литературы диссертационного исследования». – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/leksicheskaya-lakunarnost-v-aspekte-mezhkulturnoi-kommunikatsii

.: Розділ: Література :: 26.11.2014 21.55.37 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Васильків :: Запитання: 35562  
Анна запитує:
Доброго вечора! Допожіть, будь ласка, знайти статтю в електронному варіанті Б. Тихолоза "Лінгвістичний аналіз поезії".(Тихолоз Б. /Богдан Тихолоз // Дивослово. - 2003. - №4. - с. 23-27). Буду дуже Вам вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Ми вже відповідали на подібні запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічн довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 35546.

.: Розділ: Література :: 26.11.2014 21.28.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.312926 seconds