Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Катюша із міста: Ужгород :: Запитання: 33604  
Катюша запитує:
Добрий день,шановна довідко! Прошу допомогти з питанням про : "цикл "Кримські сопогади" Лесі Українки, порівняльна характеристика з збіркою Адама Міцкевича". Буду рада ,якщо допоможете!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катюшо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга / В. Гуменюк. - Сімф. : Таврія, 2002. - 231 с.
Київські полоністичні студії / ред.: О. Г. Астаф'єв, А. З. Брацкі, Р. П. Радишевський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол., НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. шк. україністики, Бердян. держ. пед. ун-т. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 543 с. - (Київ. полоніст. студії; т. 19).
Кочерга, Світлана. Іфігенія в Тавріді: Сторінки кримського літопису Лесі Українки [Текст] / С. Кочерга. - Сімферополь : Кримське навч.- педагог. держ. вид-во, 1998. - 112 с.
Крымско-польский сборник научных работ [Текст] = Krymsko-polskie zeszyty naukowe / гл. ред. В. П. Казарин ; Крым. отд-ние Союза пол. ученых Украины, Крым. центр гуманитар. исслед. = Кримсько-польський збірник наукових праць. - Симферополь : Универсум, 2004 . Т. 7 : Дни Адама Мицкевича в Крыму = Dni Adama Mickiewicza na Krymie = Дні Адама Міцкевича у Криму : [сб. ст. и материалов] / Фак. славян. филологии и журналистики Тавр. нац. ун-та им. В. И. вернадского [и др.] ; отв. ред. вып. канд. филол. наук, доц. А. К. Гадомский ; сост.: канд. филол. наук, доц. А. К. Гадомский, канд. филол. наук, доц. И. Г. Соколова. - 2008. - 223 с.
Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. Т. 4, кн. 1 / ред.: М. Жулинський; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, НДІ Л.Українки, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Луцьк : Вежа, 2007. - 556 с.
Лисенко, О. Формально-змістове порівняння сонетів Адама Міцкевича та Лесі Українки. // Науковий вісник. — Чернівці, 2003. — Педагогіка та психологія. — С. 98-102.
Присяжнюк О. Кримська поезія Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки . - 2011. - Вип. 198. - С. 51-55.
Присяжнюк О. Художньо-філософські особливості поезії Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки . - 2011. - Вип. 208. - С. 60-63.
Якубчак Н. В. Кримські перегуки: подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича / Н. В. Якубчак // Магістеріум . Літературознав. студії. - 2007. - Вип. 29. - С. 97-100.
http://metodportal.net/system/files/mp/2014/01/24112/a._mickevych_i_lesya_ukrajinka.docx
http://www.osvitaua.com/attach/963/ZLg10061.pdf
http://cidct.info/uk/studii/4/9.html
http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_12fn/028.pdfhttp://osvita.ua/doc/files/news/74/7456/Mitckevich.doc
http://www.studsell.com/view/116845/80000

.: Розділ: Література :: 11.02.2014 16.51.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: самбір :: Запитання: 33585  
Марія запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти знайти твори О. Клименка для дітей молодшого шкільного віку.Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Твори Клименко Олександра Івановича можна переглянути:
Сайт письменника і музиканта Олександра Клименка. Література-http://www.siteklymenka.com.ua/proza/proza.html
Авторський блог Олександра Клименка-http://supraphon.livejournal.com/
На жаль, це все , що вдалося знайти. Краще вказувати повне ім'я письменника або людини, про яку шукаєте інформацію.

.: Розділ: Література :: 10.02.2014 16.31.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Рівне :: Запитання: 33581  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи за темою: "Мовностилістичні особливості Г.Х. Андерсена "Гидке каченя"
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяна!
Сайти до теми:
О. П. Глазова. Навчання мови через казку. – Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http://www.ippo.org.ua/files/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98_2012/0122/3.doc&ei=MLj4UvD1B8ThywP9zYKQDQ&usg=AFQjCNEqUKIc3XDPHbrRgq4yqsMMkIm8VQ&bvm=bv.60983673,d.bGQ
Дослідниця провела аналіз казок, вивчаючи їх тезаурус, на трьох рівнях. .... письменник Ганс-Крістіан Андерсен. Скачати. – Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CEgQFjAEOAo&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID&Image_file_name=DOC/2009/09sgpeps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&ei=G7n4UtjsNoiohAeVyoHoAg&usg=AFQjCNHpZDH_-XP9JUQeQxDqvhfZdsFn6A&bvm=bv.60983673,d.bGQ
Життя та творчість Ганса-Крістіана Андерсена. – Режим доступу:
http://www.bestreferat.ru/referat-117384.html
http://allbest.ru/o-2c0b65625a2ad68a4d53a89521206c37.html
http://www.br.com.ua/referats/Literatura/133447.htm
http://referaty.com.ua/ukr/details/6740/
2.1 Особливості андерсенівської казки. – Режим доступу:
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00178229_0.html
Відгук на казку Г. К. Андерсена «Гидке каченя». – режим доступу6
http://zl.kiev.ua/klub/konkurs-v-dguk-pro-prochitanu-vl-tku-knigu/v-dguk-na-kazku-g-k-andersena-gidke-kachenja-prekrasnii-b-lii-leb-d.html
Аналіз казки “Гидке каченя”. – Режим доступу:
http://www.lit-studia.ru/articles/58.html
http://school.xvatit.com/index.php?title=Ганс_Крістіан_Андерсен._Гидке_каченя
Література:
Гренбек, Б. Ханс Кристиан Андерсен : Пер. с дат. : Жизнь. Творчество. Личность / Бо Грёнбек ; Предисл., коммент. Д.Б. Александрова. — М. : Прогресс, 1979. — 237 с. : ил.
Переслегина, Э.В. Ханс Кристиан Андерсен : библиогр. указ. / Э.В. Переслегина ; Всесоюз. гос. б- ка иностр. литературы, сост. и авт. вступит статьи Э. В. Переслагина. — М. : Книга, 1979. — 109 с.
Ханс Кристиан Андерсен и современная мировая культура : статьи и материалы междунар. конференции (6 сент. 2006 г. в МГИМО[У] МИД России) / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Каф. скандинав., фин., нидерланд. и греч. языков. — [М.] : МГИМО-Университет, 2008. — 178 с.
Періодика:
Варварич, О. Сповнені любові: спільні риси казок Г. Андерсена і О. Уайльда // Зарубіжна література. 1998. № 3. С. 25—27.
Влащенко, В. На фоне высокой традиции : [сказки Андерсена] // Литература: Прил. к газ. “Первое сент.”. 1996. 1-7 янв.№ 7. С. 14—15.
Гладышев, В. Следуя авторскому замыслу // Рус. язык и л-ра в ср. уч. заведениях Украины. 1992. № 7/8. С. 10—13.
Гречанюк, С. Феномен Андерсена // Зарубіжна література. 2000. № 42. С. 3—5.
Киреев, Р. Андерсен. Превращение гадкого утенка // Литература: Прил. к газ. “Первое сент.”. 2004. 1-7 янв. (№ 1). С. 2—6.
Михайлова, А. Гадкий утинок // Начальная школа. март (№ 9). С. 14.
Міхеєнко, В. Г., Недоспа, Х. П. Майстер творити нові світи : Матеріали до уроку про художні особливості Г. К. Андерсена // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2003. № 5. С. 6—7.
Мудрик, С. І. Узагальнення матеріалу за темою “Г. К. Андерсен і його казки” // Все для вчителя. 2003. березень (№ 7/8). С. 35—38.
Порицький, Л. Великий казкар // Дзеркало тижня 2000. 9 верес. (№ 10). С. 23.
Сказка О Гансе Христиане Андерсене : “Гадкий утенок”, “Снежная королева” // Литература: Прил. к газ. “Первое сент.”. 2002. 8-15 сент. (№ 34). С. 9—13.
Ярмиш, Ю. Великий казкар // Дніпро. 2005. № 3/4. С. 134—136.

.: Розділ: Література :: 10.02.2014 12.17.41 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Одеса :: Запитання: 33558  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка відшукати "Заповіт" Шевченка різними мовами. Дуже буду вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути такі джерела інформації:
Заповіт різними мовами світу - http://kanevala.narod.ru/zapovit.htm

.: Розділ: Література :: 8.02.2014 09.31.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталия із міста: винница :: Запитання: 33556  
Наталия запитує:
Доброї ночі. Десь можливо знайти сценарій усного журналу по Ю.Мушкетику, для бібліотекаря?
Наша відповідь:
Добридень. На жаль, ми не знайшли готовий сценарій по вашій темі. Але, ви можете використати нижче приведені джерела, для розробки сценарію :
Україна. Президент
Про присвоєння Ю. Мушкетику звання Герой України : Указ від 20.03.2009 р. №174 // Урядовий кур'єр. 2009. 24 берез. (№ 52). - С. 4.
Бортняк, А. Вірш присвячений Юрієві Мушкетику // Літературна Україна. 2004. 11 берез. (№ 10). С. 5.
Мацегора, К. "Світ оскотинюється, а з ним і література" // Урядовий кур'єр. 2010. 26 жовтня (№ 199). С. 11.
Мушкетик, Ю. Юрій Мушкетик: "Натхнення - це віра в те, що пишеш" / Сергій Козак // Літературна Україна. 2012. № 17. С. 12.
Сичевський, В. З пітьми облуд до світла правди : [аналіз оповідань] // Культура і життя. 2007. № 15. С. 3. : фотогр.
************************************
Біографія: Юрій Мушкетик. — Режим доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/30/
Конспект уроку на тему: Юрій Мушкетик. Оповідання «Суд». — Режим доступу : http://school.xvatit.com/index.php?title=Конспект_уроку_на_тему:_Юрій_Мушкетик._Оповідання_«Суд»
Позакласне читання. Ю. Мушкетик «Селена» : розробка уроку. — Режим доступу : http://www.testsoch.com/pozaklasne-chitannya-yu-mushketik-selena/
Презентація і конспект до уроку № 7. Ю.Мушкетик. «Селена». — Режим доступу : http://e-kniga.in.ua/product/urok-07-pozaklasne-chitannya-yu-mushketik-selena/
Презентація на тему: "Юрій Мушкетик". — Режим доступу : http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/yuriy-mushketik.html
Уроки з української літератури 11 клас. — Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/lesson/11klas/43.html
Юрій Мушкетик. Презентація. — Режим доступу : http://metodportal.com/node/6631

.: Розділ: Література :: 7.02.2014 22.52.05 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.448757 seconds