Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45727
   


Автор запитання: Катерина із міста: Харків :: Запитання: 35056  
Катерина запитує:
Доброї ночі! Чи не могли б ви мені допомогти з критичним матеріалом до твору Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" статті,монографії і все що тільки можна. наперед вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Володимир Винниченко ; Грицько Григоренко : штрихи до портретів : навч. посіб. / О. Д. Гнідан [та ін.]. - К. : Вища школа, 1995. - 223 с.
Володимир Винниченко : 1880-1951 // Міщенко О. Українська література. - К., 2005. - С.406-428.
Гладир Я. С. Конфлікт "вільного кохання” з інстинктом в романі В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля” [Електронний ресурс] / Я. С. Гладир // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 2(2). - С. 146-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_2(2)__27.pdf.
Гнідан, О.Д. Володимир Винниченко : життя, діяльність, творчість : навч. посіб. для студ.-філологів / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'яніська. - К. : Четверта хвиля, 1996. - 254 с.
Ковальчук, Олександр Герасимович. Роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" ("вища людина" у структурі буття) [Текст] : монографія / О. Г. Ковальчук ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 161 с. - (Серія "Монографії Ніжинської вищої школи"). - Назва обкл. : Записки Кирпатого Мефістотеля ("вища людина" у структурі буття).
Ковальчук, О. Г. Роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» (проблеми ідентифікації героя) // Література та культура Полісся. — Ніжин, 2008. — До 80-річчя з дня народження професора Нінель Миколаївни Арват. — С. 66-72.
Ковальчук, Олександр. Сім'я як економічний проект : на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" / О. Ковальчук // Дивослово. - 2010. - № 4. - С. 18-20.
Кошова, І. О. Достоєвські питання у романі Володимира Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» // Наукові праці. — Миколаїв, 2000. — Історичні науки. — С. 121-123.
Кошова І. О. Проблема статі у романах Володимира Винниченка 1911 - 1916 років : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. О. Кошова; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К., 2002. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kiovvr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кульчицький, Станіслав Владиславович. Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. - К. : Альтернативи, 2005. - 374 с. : фотоіл. - (Особистість і доба).
Малиш, О. М. Тип «нової» жінки в романах В. Винниченка «Чесність з собою» та «Записки Кирпатого Мефістофеля» // Українська ментальність: діалог світів. — Одеса, 2003. — Ч. 2. — С. 61-67.
Мельниченко, Тарас. Кохання і любов : діалог чуттєвого і раціонального в романі В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / Т. Мельниченко, В. Терехов // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2009. - № 9. - С. 8-14.
Небеленчук, Ірина. Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя : (за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 5. - С. 14-18, 3-я с. обкл.
Панченко, Володимир Євгенович. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості : кн. розвідок та мандрівок / В. Є. Панченко ; гол. ред. Т. Терещенко ; худож. оформ. Д. Мазуренка. - К. : Твім інтер, 2004. - 287 с.
Пастух Б. В. Ранні романи Володимира Винниченка : наук. вид. / Б. В. Пастух ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Ін-т літературознавчих студій. - Л. : ПАІС, 2009. - 160 c.
Сірук, Вікторія Василівна. Інтерпретація мефістофельської поетики в романі В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні. — Ялта, 2012. — Статті молодих вчених університету. — С. 157-160.
Хархун, Валентина Петрівна. Поетика роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В. П. Хархун ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2000. - 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Хархун, Валентина Петрівна. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (проблеми поетики) [Текст] : навч.посібник до курсу "Українська література" для студ. та магістрів педуніверситетів (спец. "Українська мова та література") / В. П. Хархун ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ ім. М.Гоголя, 2001. - 117 с.
Хархун, Валентина Петрівна. Роман Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля": генерика, семіосфера, імагологія [Текст] : монографія / В. Хархун ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 200 с. - (Серія "Монографії Ніжинської вищої школи").
Хархун, В. П. Роман В. Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" в контексті світової "дияволіади" ХХ ст. [Текст] : навч. посібник до курсу "Українська література" для студ. пед. ін-тів спец. N7.030.501 "Українська мова та література" / В. П. Хархун ; Ніжинський держ. педагогічний ін-т ім. М. В. Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1997. - 20 с.
Чебан, А. Я. Психологізм роману В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» // Наук. зап. Сер. — К., 1998. — Вип. Актуальні проблеми сучасної культурології. — С. 43-45.
Явтушенко, Н. Надлюдина Ф. Ніцше і концепція героя в українській прозі (на матеріалах роману В. Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля») // Вісник. — Х., 1999. — Творчий доробок Юрія Шевельова і сучасні гуманітарні науки. — С. 289-293.

.: Розділ: Література :: 9.10.2014 22.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: луцьк :: Запитання: 35054  
оксана запитує:
допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Жанр сімейно-психологічної повісті і роману у реалістичній літературі 19 ст"
Наша відповідь:
1. http://chernobay.ucoz.com/publ/ukrajinska_literatura/literaturni_ponjattja/roman/7-1-0-6

2. http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part3/327.htm

3. http://www.ukrlit.vn.ua/info/history_xix/29.html

4. http://school.xvatit.com/index.php?title=Літературний_процес_70-90-х_років_ХІХ_ст.

5.
http://www.acup.poltava.ua/attachments/035_програма з світової літератури на базі 11 класу.doc

6. http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=uk&q=cache:jebQUK90J6gJ:http://www.acup.poltava.ua/attachments/035_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%96%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83.doc+Жанр сімейно-психологічної повісті і роману у реалістичній літературі 19 ст&gbv=2&&ct=clnk

7. http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/pdf/predavanja/Ukrajinska knjizvenost III predavanja.pdf

8. http://vklasrum.at.ua/load/tvori_i_gedeze/tvori/khudozhnja_majsternist_poisti_kajdasheva_simja/1-1-0-186

1. Білецький, Олександр Іванович.
Зібрання праць : у 5-ти т. / Олександр Іванович Білецький ; Академія Наук Української РСР. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; ред. М. К. Гудзій. - К. : Наук. думка. - 1965
Т. 2 : Українська література ХІХ - початку ХХ століття / сост. М. Л. Гончарук ; ред. М. Є. Сиваченко.

2. Калениченко Ніна Луківна
Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. : Напрями, течії / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук. думка, 1983. - 255 с. - Бібліогр. в підрядк. приміт.

3. Турган Ольга Дмитрівна
Українська література кінця ХIХ початку ХХ ст. і античність : (Шляхи сприйняття і засвоєння) / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. - К., 1995. - 172,[2] с

4. Хропко, Петро Панасович.
Українська література перших десятиріч ХІХ століття в історично-культурному контексті : Навч. посібник для старшокл., студ. та вчителів - К. : Ковчег, 2001. - 62,[1] с. : іл. - Бібліогр.: с.60-62

5. Зарубежная литература ХIХ века : Романтизм. Критич. реализм: Хрестоматия. Для пед. ин-тов по спец № 2101 "Рус. яз. и лит." / Сост. М. Л. Антонов, М.Л. Головенченко, Я.Н. Засурский,; Под ред. Я.Н. Засурского. - М. : Просвещение, 1979. - 639 с. - Библиогр. с. 621.

6. Зарубежная литература ХIХ века : Романтизм: Хрестоматия ист.-лит. материалов / Сост. А.С.Дмитриев и др. - М. : Высш. школа, 1990. - 366,[1] с. - Библиогр. в примеч.:с. 307-364

7. Наєнко Михайло Кузьмич
Романтичний епос : Лірико-романт. стильова течія в укр. рад. прозі / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук. думка, 1988. - 311,[1] с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

8. Наєнко Михайло Кузьмович
Романтичний епос : Ефект романтизму і українська література - Вид. 2-е зі змін. і доп. - К. : Вид.центр "Просвіта", 2000. - 378,[2] с. - Бібліогр. в кінці розд.

9. Бахмутский В.
"Отец Горио" Бальзака - М. : Худож. лит., 1970. - 111 с. - (Сер. "Массовая историко-литературная библиотека").

10 Цвейг, Стефан.
Бальзак / Стефан Цвейг ; пер. с нем. Александра Голембы ; ред. Е. Закс. - М. : Молодая гвардия, 1961. - 493,[3] с. : портр., фото. - (Сер. "Жизнь замечательных людей " / Сер. биогр. осн. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 6 (320)). - Библиогр. : с. 491-492

11. Давиденко Г. Й.
Історія зарубіжної літератури XІХ - початку ХХ століття : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка ; Мін-во освіти і науки України, Глухівський держ. педагог. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 399,[1] с. : портр. - Бібліогр. с. 397-399

12. Реизов Борис Георгиевич
Стендаль : Худож. творчество / Борис Реизов. - Л. : Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1978. - 407 с. - Библиогр. в примеч.: с. 405-406

13. Лев Толстой: Жизнь и творчество / Ред. Н. Г. Прилуко-Прилуцкий. - СПб. : Книгоизд. Т-во "Орось", Б. г. - 246 с. - (Сер. "Корифеи русского слова" : Сборник критических и биографических статей / Прилуко-Прилуцкий Н. Г. ; Вып. 15)

14. Азарова Н.И.
Пушкинский роман Льва Толстого : (О романе "Анна Каренина") / Н.И.Азарова // Октябрь. - 1999. - № 9. - С. 177-186.

15. Кузьмук О.М.
Роман "Анна Кареніна" - художнє дослідження сімейних стосунків. Проблематика твору // Зарубіжна література в школі. - 2012. - № 21 (листопад). - С. 16-21. - Бібліогр. в кінці ст.

16.
Художній світ Достоєвського : Літ.-критич. статті / укл. Борис Буряк. - К. : Дніпро, 1973. - 260 с. : портр. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

17. Назарець В.М.
"Все серце моє з кров’ю вкладеться у цей роман" : Роман Федора Достоєвського "Злочин і кара"// Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 9. - С. 6-10.

18. Пулинець М.
Через страждання до радості ( за романом Ф.М. Достоєвського " Злочин і кара" ) // Зарубіжна література в школі. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

19. Історія української літератури ХІХ століття : У 2-х книгах: Підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М. Г. Жулинський. - К. : Либідь. - 2005
Кн. 2. - 2006. - 709, [2] с. : іл. - Бібліогр. с. 686-698; Імен. покажч. с. 699-710

20. Башкірова Юлія Георгіївна
Панас Мирний: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" / Юлія Башкірова, Наталія Кривка. - Х. : Ранок, 1999. - 63,[1] с. - (Сер. "Літературна крамниця")

21. Сиваченко Микола Охрімович
Корифей української прози : Нарис творчості Панаса Мирного. - К. : Наук. думка, 1967. - 214 с. : портр.

22. Ушкалов, Леонід Володимирович.
Панас Мирний / Леонід Ушкалов ; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. - Харків : ПЕТ, 2012. - 120 с.

23. Власенко Василь Онопрійович
Художня майстерність І.С.Нечуя-Левицького / Василь Онопрійович Власенко. - К. : Рад. школа, 1969. - 182,[2] с. : портр. - Бібліогр.: с.182-183

24. Крутікова Н. Є.
Творчість І. С. Нечуй-Левицького : статті і матеріали / Н. Є. Крутікова ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1961. - 247 с

25. Марченко, Анастасія Сергіївна.
Українська література : за всією шкільною програмою : практичний довідник / Анастасія Марченко, Ольга Марченко. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - Харків : Весна : ФОП Співак В. Л., 2010. - 780 с. : портр. - (Сер. "Практичний довідник"). - Загол. на корінці : Українська література.- Бібліогр. с.720-733 . - Алф. покажч. с. 734-738

26. Паращич Валентина В'ячеславівна
І.Нечуй-Левицький: "Кайдашева сім'я" . Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. - Х. : Ранок, 1999. - 47,[1] с. - (Сер. "Літературна крамниця").

.: Розділ: Література :: 9.10.2014 15.18.48 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Жуків :: Запитання: 35043  
Андрій запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з питання "Стилістична роль епітетів в англійській мові". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
http://eprints.zu.edu.ua/3688/1/05otmsam.pdf
Онопрієнко, Т.М. УЗУАЛЬНО-АСОЦІАТИВНІ ЕПІТЕТИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ http://www.dslib.net/literatura-slavian/strukturnye-tipy-i-stilisticheskie-funkcii-jepiteta-v-jazyke-anglijskoj.html
Турсунова, Л. А. Структурные типы и стилистические функции эпитета в языке английской художественной литературы хх века
http://ua.mgu-sjperevod.org.ua/docs/vol1/13.pdf
Ярмолович О. І. ОБРАЗНІ ЗАСОБИ МОВИ В РОМАНІ-САТИРІ СТ. ЛІКОКА «МОЄ ВІДКРИТТЯ АНГЛІЇ»
http://www.prekrasnakraina.com/my_english/galperin/epithet.htm
ГАЛЬПЕРИН И. Р. ЛЕКСИК0-ФРАЗЕ0Л0ГИЧЕСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИE СРЕДСТВА. А. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ. 3. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕДМЕТНО-ЛОГИЧЕСКИХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. Эпитет
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=арнольд и.в. стилистика современного английского языка скачать&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CE8QFjAE&url=http://usinskvuz.ru/biblio/posob/stil.doc&ei=-zDyUKWoBeaC4ASxlYCYAw&usg=AFQjCNHXn2WYNplwDpGQaaQmWql_LpFIng&bvm=bv.1357700187,d.bGE&cad=rjt (формат .doc)
або
http://www.twirpx.com/file/242549
Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. - М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с. (Для того, щоб закачати цей текст, потрібна попередня реєстрація)
****
1.Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования) [Текст] : Учеб. пособие для вузов / И.В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - Л. : Просвещение, 1981. - 295 с.
2.Galperin, I. R.Stylistics [Текст] : учебное пособие / I.R. Galperin. - Moskow : [s. n.], 1971.
3. Левенталь, В. Й. Английский язык: просто о сложном [Текст] : Практический курс / В. Й. Левенталь. - М. : Лайда, 1993. - 228 с.
На все добре!

.: Розділ: Література :: 7.10.2014 21.22.09 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: М. Суми :: Запитання: 35028  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Герой в українському літературному процесі початку ХХІ століття: теоретичний аспект". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Випасняк Г. Іконічність образу національного героя: за романом О. Забужко "Музей покинутих секретів” [Електронний ресурс] / Г. Випасняк // Питання літературознавства . - 2012. - Вип. 85. - С. 121-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2012_85_18.pdf.
Констанкевич І. М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 327 c. - (Посіб. та підруч. ВНУ ім. Лесі Українки).
Матвієнко Г. І. Романна творчість Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська в онтологічному аспекті : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г. І. Матвієнко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2011. - 20 c.
Лебединцева Н. М. Сучасна українська література : навч. посіб. / Н. М. Лебединцева; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". - Миколаїв, 2007. - 100 c.
Поліщук О. Автор і персонаж в українській новітній прозі. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 176 с. - Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/Publication/Polischuk.pdf.
Поліщук, Олена Борисівна. Автор і персонаж в українській новітній прозі [Текст] : [монографія] / Олена Поліщук ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 с.
Романко Т. О. Типологічні особливості головних героїв сучасного роману ініціації (на матеріалі творів Л. Дереша, М. Нагача, Н. Мак-Донелла) / Т. О. Романко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 11. - С. 89-94.
Романко Т. О. Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т. О. Романко ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RTOTAL.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Романенко О. В. Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури [Електронний ресурс] / О. В. Романенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки . - 2013. - Вип. 4.11. - С. 224-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmduf_2013_4.11_49.pdf.
Тягло К. О. Сучасна українська література в репрезентації етнонаціональних ідентичностей : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / К. О. Тягло ; НАН України, Ін-т соціології. - К., 2012. - 18 c.
Шевчук Я. А. Homo excappans. Герой сучасної польської та української "молодої" прози : [монографія] / Я. А. Шевчук. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 348 c.

.: Розділ: Література :: 6.10.2014 10.28.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Киів :: Запитання: 35015  
Юлія запитує:
Доброго Ранку! Допоможіть будь-ласка в пошуку інформаціі,щодо написання курсовоі роботи з лексикологіі на тему " Структурно-семантичні особливості неологізмів в англійській та українській мовах (на матеріалі художніх текстів)" Чи може у Вас єсь якісь думки щодо цього,або сучасні украінські твори,де автор оперує неологізмами? Дуже буду Вам вдячна за допомогу!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 4.10.2014 09.12.42 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.321118 seconds