Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Олександра із міста: Кіровоград :: Запитання: 35180  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати монографічні дослідження та статті про триптих "Доля.Муза.Слава" Т.Шевченка. Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Олександро, добридень! Радимо скористатися:

Білоус Н. Триптих Т. Г. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в шкільному прочитанні [Електронний ресурс] / Н. Білоус // Волинь - Житомирщина . - 2010. - № 21. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_21_37.pdf

Ісаєва Н. Триптих Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в китайських перекладах: проблема рецепції [Електронний ресурс] / Н. Ісаєва // Шевченкознавчі студії . - 2008. - Вип. 10. - С. 221-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2008_10_37.pdf

Коломієць Л. Триптих П. Тичини "на могилі Шевченка" в англомовній інтерпретації [Електронний ресурс] / Л. Коломієць // Шевченкознавчі студії . - 2011. - Вип. 14. - С. 382-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2011_14_45.pdf

Наєнко, Михайло. Художня карма Шевченкового триптиху "Доля", "Муза", "Слава" / М. Наєнко // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20-21 квітня 2011 року [Текст] : до 197-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Бердянський держ. пед. ун-т, Міжнар. асоц. україністів, Український Вільний Університет (Мюнхен), Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. - Черкаси , 2011. -. - С .358-361.

Новиченко Леонід. Дві епохи в ліриці Шевченка : ("Думи мої, думи мої...", і триптих "Доля. Муза. Слава") // Літературна панорама. 1990. - К., 1990. - С.238-248.

Новиченко Л. "Доля" [Текст] : (Перший вірш лірич.триптиха Шевченка "Доля") / Новиченко Л. // Слово і час. - 1996.-N3. - С.27-29.

Токмань Г. Доля, Муза, Слава в поезії Івана Світличного: екзистенціальний і діалогічний аспекти (універсальні мотиви; інтертекстуальний аналіз; Світличний - Шевченко; "Шевченків триптих" Світличного) / Г. Токмань // Слово і час. – 2010.- № 9. - С. 38-51.

Терещенко, В. Г. Філософські мотиви у триптиху "Доля", "Муза", "Слава" і медитації "Не нарікаю я на бога..." Т.Г. Шевченка : збірник / В. Г. Терещенко // Актуальні проблеми духовності : Збірка наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг : Б.в. , 2005. - Вип. 6. - С. 265-272 . - ISBN 966-7406-27-Х

Тимошенко Юрій ФУНКЦІЇ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ Т.ШЕВЧЕНКА
http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=34&limit=1&limitstart=0

.: Розділ: Література :: 24.10.2014 11.34.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Рівне :: Запитання: 35162  
Галина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти публікації, книги, праці, які написав такий автор як Поль Отле. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Розуміємо, що відповідь відрізняється від запиту, але на сайтах потрібну інформацію не знайдено. Пропонуємо самостійно переглянути Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Наукова періодика України - Реферативна база даних та інш. через велику кількість пропонованих інформаційних джерел.
Пробачте будь ласка за запізнання. Воно відбулося з технічних причин.
Бездрабко, В.В.Поль Отле і наука про документ / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія. : Науковий журнал . – 04/2008 . – N2 . – С.14-24 .- Режим доступу:
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:284218/Source:default#
Зарванська, І..Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів
https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_5_8.pdf&sa=U&ei=Is1IVLa8FMHQ7Ab93YDwCQ&ved=0CAkQFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGMhAL2ZUJLV9Ss7oHMiGDr6DMmkQ
Интернет в 1934.- Режим доступу:
http://lovi-moment.com.ua/1934-3.html
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ.- Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EXTSKW3CTboJ:www.5ka.ru/data/docs/15454.doc &cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Лубчинський А.А.Становлення документознавства як науки.- Режим доступу:
http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/5/1_7.pdf
П. ОТЛЕ – БІОГРАФІЯ.- Режим доступу:
http://www.dnpb.gov.ua/id/2133/?PHPSESSID=848bfd648f0ac166b82bf18f801b8262
Наука про документ в Бельгії (П. Отле) .- Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EXTSKW3CTboJ:www.5ka.ru/data/docs/15454.doc &cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
НОВИЙ ЕТАП ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ/ Наталія Кушнаренко.- Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDYQFjAD&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sasd_2004_12_23.pdf&ei=TrhIVNb0LsnMyAPW64C4Ag&usg=AFQjCNFTtgY27j7Be2clDFERgkHefgmX-Q&bvm=bv.77880786,d.bGQ
Отле, Поль.- Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отле,_Поль
Отле? Поль .- Режим доступу:
http://vikent.ru/author/2529/
Поль Отле [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.booksite.ru/department/center/vel/iki/yel/udi/25.html
Поль Отле (1868-1944) .- Режим доступу:
http://www.booksite.ru/department/center/vel/iki/yel/udi/25.htm
Поль Отле.- Режим доступу:
http://www.nsc.ru/win/elbib/data/show_page.dhtml?76 72
Поль Отле и Анри Лафонтен принялись создавать универсальный библиографический справочник.- Режим доступу:
http://referatnote.ru/dlya-studenta/po-kursam/belgii-pol-otle-i-anri-lafonten-prinialis-sozdavat-universal/
Хомякова И.Г. Поль Отле (1868 – 1944) и его предвидения информационно-коммуникационных технологий: по материалам зарубежных публикаций // Культура и образование. – Ноябрь 2013. - № 3 [Электронный ресурс]. URL: .- Режим доступу:
http://vestnik-rzi.ru/2013/11/1091
Человек, который придумал интернет еще в 19 веке.- Режим доступу:
http://www.kv.by/content/332064-chelovek-kotoryi-pridumal-internet-eshche-v-19-veke
Отле. Поль Трактаті про документацію(1934 р.)
Отле П. Труды по библиотековедению. Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию [Текст] : Практ. пособие / Поль Отле; [Вступ. ст. и науч. ред. Ю. Н. Столярова]. - Москва : Либерея, 2002. - 227 с. : табл. - ISBN 5-85129-148-6
Отле П. Библиотека, библиография, документация [Текст]: Избранные труды пионера информатики / ПольОтле. - Москва: ФАИР-ПРЕСС: Пашков Дом, 2004. - 348, [1] c. - (Специальный издательский проект для библиотек). - Библиогр.: с. 312-327. - Имен. указ.: с. 340-342. - ISBN 5-8183-0624-0 (в пер.)
Otlet P. Traite de documentation: le livre sur le livre: theorie et pratique. – Bruxelles: ?d. Mundaneum, 1934. – 452 p.
Otlet P. Monde: essai d’universalisme: connaissance du monde, sentiment du monde, action organis?e et plan du monde. – Bruxelles: ?d. Mundaneum, 1935. – 467 p.

.: Розділ: Література :: 22.10.2014 14.16.03 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: анатолій із міста: Самбір :: Запитання: 35148  
анатолій запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти вірші Петра Яцика для дітей молодшого шкільного віку. дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анатолію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Видатні постаті в історії України ХХ ст. : корот. біогр. нариси / Гусєв, Віктор Іванович [и др.]. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с.
Корнійчук, Володимир Петрович. Роздуми про театр, музику, літературу... / Корнійчук, Володимир Петрович. - К. : Фенікс, 2007. - 319 с.
Петро Яцик - http://gkmk.kiev.ua/uchast-olimpiadah/petro-yacik
Петро Яцик - https://sites.google.com/site/domivkaukrmovi/osobistosti/petro-acik
Сухаревська, Олена. Орієнтовні завдання до Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика : (3-4 класи) / Сухаревська, Олена, Семена, Лариса // Початкова школа. - 2010. - № 2. - С. 18-21.
Сорока, Михайло Михайлович (1948-). Кроки у незвідане : Зустрічі й діалоги з видат. людьми / Сорока, Михайло Михайлович. - К. : Київська правда, 2003. - 446 с.
Слабошпицький, Михайло Федотович. Поет із пекла : романи / Слабошпицький, Михайло Федотович ; передм. В. О. Базилевського ; післямова В. Н. Грабовського. - К. : Грамота, 2008. - 831 с.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 20.25.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина Карабець із міста: Суми :: Запитання: 35147  
Карина Карабець запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури на тему "Система міжнародного регулювання інвестиційної діяльності"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Гребельник О.П. Основи митної справи. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - http://readbookz.com/pbooks/book-7/ua/chapter-466/
Гуткевич С.О. Інвестування. Мотивація іноземного інвестування - http://readbookz.com/pbooks/book-18/ua/chapter-944/
Гордієнко, Т. В. Міжнародне та національно-правове регулювання інвестиційних відносин: договір про спільну інвестиційну діяльність. // Держава і право. — К., 2005. — Вип. 27. — С. 560-567.
Гомольська, В. В. Принципи регулювання інвестиційної діяльності в системі розвитку регіону. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів, 2002. — Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність. — С. 496-502.
Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу - http://readbookz.com/articles/article-34/
Загородній, А. Г. СЕЗ в системі методів державного регулювання інвестиційної діяльності. // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. — Львів, 2000. — Ч. 2. — С. 520-524.
Іванченко, К. І. Практика залучення іноземних інвестицій та регулювання діяльності міжнародних спільних підприємств в країнах ринкової економіки. // Наук. вісн. — Полтава, 2002. — Економічні науки. — С. 22-27.
Дроздова Менеджмент в ЗЕД. Суть і особливості міжнародних розрахунків - http://readbookz.com/book/34/1558.html
Климко Г.Н. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Ринок міжнародних інвестицій - http://readbookz.com/pbooks/book-41/ua/chapter-2063/
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Політика держави з залучення іноземних інвестицій - http://readbookz.com/pbooks/book-26/ua/chapter-1258/
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Інвестиційний клімат - http://readbookz.com/pbooks/book-26/ua/chapter-1212/
Міжнародна інвестиційна діяльність. Міжнародний інвестиційний ринок і його кон’юнктура - http://library.if.ua/book/125/8241.html
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Напрямки інвестиційної політики держави - http://readbookz.com/pbooks/book-26/ua/chapter-1261/
Менеджмент інвестиційної діяльності. Обґрунтування необхідності та основні методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки – http://library.if.ua/book/71/5185.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність - http://library.if.ua/book/125/8237.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Методологія і порівняльний аналіз міжнародної та національної систем обліку інвестування - http://library.if.ua/book/125/8254.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Загальні методи та рівні регулювання - http://library.if.ua/book/125/8244.html
Міжнародна інвестиційна діяльність. Особливості регулювання міжнародних ринків цінних паперів - http://library.if.ua/book/125/8245.html
Міжнародна економіка. Форми міжнародного бізнесу - http://library.if.ua/book/18/1495.html
Місце іноземних інвестицій в системі міжнародних економічних відносин та їх сутність - http://readbookz.com/articles/article-15/
Портфельне інвестування. Правове регулювання процесу портфельного інвестування: типи, цілі, форми та моделі - http://library.if.ua/book/75/5386.html
Чистов Державне регулювання економіки. Державне регулювання зовнішньо-економічної діяльності - http://readbookz.com/book/110/2584.html
Шарко, Д. А. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: двосторонні договори про інвестування. // Держава і право. — К., 2003. — Вип. 21. — С. 591-599.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 20.02.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 35146  
Наталія запитує:
Доброго вечора!!Допоможіть будь ласка знайти матеріал про життя, творчість, аналіз віршів, письменник Мальдештам.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Можливо, Ви мали на увазі "письменник Мандельштам"? Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Безкровна І. О. Комунікативна структура поетичного тексту (семантичний та прагматичний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / І. О. Безкровна ; Ін-т мовознав. ім. О. О.Потебні НАН України. — К., 1999. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99biospt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Глазова, Елена Юрьевна. "Подсказано Дантом". О поэтике и поэзии Мандельштама [Текст] / Е. Глазова, М. Глазова. - К. : Дух і Літера, 2011. - 724 с.
Казарин В. П. Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария) [Електронний ресурс] / В. П. Казарин, М. А. Новикова, Е. Г. Криштоф // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки . - 2014. - Вип. 1. - С. 91-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpufn_2014_1_13.pdf.
Кочетова С. Как до звезды небесной? О стихотворении О. Мандельштама "Я к губам подношу эту зелень…" на французском языке [Електронний ресурс] / С. Кочетова, О. Луценко // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки . - 2009. - Вип. 46. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pafn_2009_46_12.pd.
Кочетова, Светлана Александровна. Литературная критика О.Мандельштама [Текст] / С. А. Кочетова. - Горловка : Издательство ГГПИИЯ, 2003. - 184 с.
Марченко, Алла. Секрет шкатулки с двойным дном [Електронний ресурс] / Марченко, Алла. - WordPad. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/12/ma12.html/
Мельнишина Т. П. Своєрідність рецепції античності у поезії М. Зерова та О. Мандельштама [Електронний ресурс] / Т. П. Мельнишина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія . - 2010. - Вип. 4. - С. 42-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_2010_4_9.pdf.
Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы 20 века, 1900-1920-е годы : учеб. пособие для студ. / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - М. : Высшая школа, 2004. - 430 с.
Мусатов, Владимир Васильевич. Лирика Осипа Мандельштама [Текст] / В. В. Мусатов. - К. : Эльга-Н : Ника-Центр, 2000. - 560 с.
Ніколаєва В.А. Концепт "Петербург" у поетичному ідіолекті Осипа Мандельштама і Олександра Кушнера : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / В. А. Ніколаєва ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07nvamok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Николаенко, Ольга Николаевна. Лирический герой в поэзии Осипа Мандельштама [Текст] : монография / О. Николаенко, А. Чеботарева. - Полтава : АСМИ, 2010. - 179 с.
Осип Мандельштам и его время [Текст] / сост., авт. коммент. Е. Нечепорук, В. Крейд. - М. : L'Age d'Homme - Наш дом, 1995. - 478 с. - (Художник и время).
Рогозинский, Виктор. Великий талант и тоталитарный режим : очерк об Осипе Мандельштаме / В. Рогозинский // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 12. - С. 14-18.
Рогозинский, Виктор. "Не многие для вечности живут" : жизнь и судьба Осипа Мандельштама / В. Рогозинский // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 9. - С. 49-53.
Скоробогатова Е. А. Поэтика именных категорий и форм в лирике Осипа Мандельштама (статья первая) [Електронний ресурс] / Е. А. Скоробогатова // Русская филология . - 2014. - № 1-2. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rfuv_2014_1-2_19.
Сурат, Ирина. Жертва [Електронний ресурс] : литературная критика / И. Сурат. - Библиогр.: 70 назв. - WordPad. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/7/su10.html.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 19.20.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.378644 seconds