Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44609
   


Автор вопроса: Ганна из города: Луганськ :: Вопрос: 31195  
Ганна спрашивает:
Вітаю! Велике прохання допомогти із підбіркою матеріалу, що висвітлює поняття "простір" у літературі та філософії. дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Ганно! Радимо Вам використати наступні джерела:
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1151.pdf
http://readbookz.com/book/179/6203.html
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1166.pdf
http://ukrefs.com.ua/144290-Analiz-kategoriiy-vremeni-i-prostranstva-v-romanah-Dom-bez-hozyaina-i-Bil-yard-v-polovine-desyatogo-Genriha-Bellya.html#gsc.tab=0
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4491
http://ua-referat.com/Уявлення_про_час_і_простір
http://daviscountydaycare.com/kurs-lekczj-z-flosof/522-prostr_chas.html
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/772/61/
http://pidruchniki.ws/18210712/prirodoznavstvo/ponyattya_prostoru_chasu_filosofiyi_prirodoznavstvi_xvi11_-xix_stolit
http://pidruchniki.ws/19240701/filosofiya/prostir_chas_formi_isnuvannya_svitu
– www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHYQFjAI&url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10307/1/4.pdf&ei=4-xaUfmvNtDHswaf3ICIAQ&usg=AFQjCNGcKAwKSOxw_6DgZkRFfHGaPerwIg
http://referatu.net.ua/newreferats/951/191083
http://refs.co.ua/78170-Prostranstvo_i_vremya.html
http://ua-referat.com/Розвиток_філософських_понять_часу_і_простору_у_контексті_міждисциплінарних_досліджень_у_кінці
http://www.dissercat.com/content/obrazy-prostranstva-v-sovremennoi-russkoi-postmodernistskoi-poezii
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Пространство_(в_философии)
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/39113/110/Mironov_-_Filosofiya__Uchebnik_dlya_vuzov.html

.: Раздел: Литература :: 2.04.2013 15.12.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ганна из города: Луганськ :: Вопрос: 31190  
Ганна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть з підбіркою літератури на тему "Міський простір у прозі Віктора Домонтовича", а також літературу про поняття "простір" і творчість самого Домонтовича. Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Ганно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агеєва, Віра. Апологія модерну: обрис ХХ віку : ст. та есе / Агеєва, Віра. - К. : Грані - Т, 2011. - 405 с. - (De Profundis).
Біловицька, Н. ”Доктор Парадокс” одружився з коханою через 35 років після знайомства : побачила світ книжка про родовід українського літератора, археолога, філософа і розвідника Віктора Петрова (Домонтовича) / Н. Біловицька // Уряд. кур’єр. — 2013. — 20 берез. (№ 52) - С. 42.-http://ukurier.gov.ua/uk/articles/doktor-paradoks-odruzhivsya-z-kohanoyu-cherez-35-r/
Білокінь С. О. Часопросторова специфіка інтелектуального роману (на матеріалі українських творів 20-х років XX століття): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / С. О. Білокінь ; МОНМС України. — Донецьк, 2012. — 16 с.
Боярчук О. «Неокласична» проза Віктора Домонтовича як різновид модернізму // Актуальні проблеми сучасної філології. Сер. Літературознавство. — Рівне, 2001. — Вип.10, спец. Український модернізм зі столітньої відстані. — С.205–214.
Василишин І. Віртуальний світ українського екзистенціалізму // Слово і час. - 2003. - №6. - С.70-75.
Ганошенко Ю.А. Міф, архетип, традиційний образ в інтелектуальному романі 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю.А. Ганошенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06gyairs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М.О. Гірняк ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06gmoipd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гірняк М. Існування на межі, або екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича / М. Гірняк // Слово і час . — 2007. — N 8. — С. 29-40.
Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через іншого в (інтелектуальній прозі В. Домонтовича) // Слово і час. - 2004. - № 11. - С.28-36.
Гірняк М. Сон як модель ІР-реального та ІР-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. — К., 2006. — Вип.13. — С.18–29.
Гірняк, Мар'яна. Таємниця роздвоєного обличчя. Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича [Текст] : [монографія] / М. Гірняк. - Л. : Літопис, 2008. - 286 с.
Гусейнова, Олена. "Семіотика простору" в теоретичних та художніх текстах Віктора Петрова-Домонтовича // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 44. — Частина 2. — Львів, 2008. — С. 180-88.-http://www.anthropos.net.ua/jspui/handle/123456789/2458
Корнієнко К. Особлива людина // Слово і час. - 2002. - № 10. - С.76 - 78.
Кравченко Н. Збагнення // Слово і час. - 2002. - № 10. - С.81 - 88.
Мазуренко І. «Метаморфози» Віктора Петрова (В. Домонтовича): Фрагменти життя та творчості за документами доби // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. — Д., 2004. — Вип.1. — С.76–85.
Мариненко Н.В. Інтелектуальна проза В.Петрова: жанрово-стильові особливості: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.В. Мариненко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mnvjso.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мариненко Н. В. Елементи символічного дискурсу в прозі В. Домонтовича // Вісник. — Х., 2003. — N595: Сер. Філологія, вип.38: Сучасні аспекти дослідження літератури XX століття. — С.44–47.
Мариненко Ю. Проза В. Домонтовича: до проблеми національної ідентичності // Наукові записки. — Кіровоград, 2004. — Вип.56: Сер.: Філологічні науки (літературознавство). — С.258–279.
Мариненко Ю. Топос ностальгії В. Домонтовича: повість "Без грунту" /Ю. Мариненко. // Дивослово. - 2009. - № 5. - С.47-51.
Матасова Ю.Р. Архетип у романістиці Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Ю.Р. Матасова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05myrrfd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мариненко Ю.В. Місія: проблеми національної ідентичності в укр. прозі 40 - 50-х рр. XX ст. / Ю.В. Мариненко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2004. — 328 с.
Нестерова, Анна. Віктор Петров-Домонтович - доктор Парадокс / Нестерова, Анна // Друг читача. - 2009. - № 16. - С. 5.
Петрик, Алла. Екзистенційний світ у романах Віктора Домонтовича // Наукові записки. — Тернопіль, 2008. — Вип. 2 (24). — С. 111–121.
Слово і час. - 2002. - № 10.
Ушневич-Штанько С. Засади інтелектуалізму в структурі художнього мислення В. Домонтовича // Вісник. — Івано-Франківськ, 2007. — Вип.13–14. — С.245–250.
Ушневич-Штанько С. Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості художнього мислення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Соломія Едуардівна Ушневич-Штанько ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09useohm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Філатова, О. С. Київський "міський текст" 20-х років ХX століття: "Анатомія", "Фізіологія", "Психологія". Вип. 23, ч. 4./ О. С. Філатова // Актуальні проблеми слов'янської філології [Текст] : міжвуз. зб. наук. ст. /[редкол. : В. А. Зарва (відп. ред.) та ін.]. - Бердянськ, 2010. - С .153-162(Лінгвістика і літературознавство).-http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/38401/19-Filatova.pdf?sequence=1

.: Раздел: Литература :: 2.04.2013 12.43.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Херсон :: Вопрос: 31178  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня.Допоможіть,будь ласка знайти твір-продовження за мотивом казки О.Сенатович "Малий віз"і І.Нечуй-Левицького "Запорожці".
Наш ответ:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією, а скласти власну версію твіра-продовження за мотивом казок Ви повинні самі:
http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-10-doc_id-69.html
http://www.ukrlib.com.ua/kratko/printout.php?id=0&bookid=2
http://ukrlit.org/Nechui-Levytskyi_Ivan_Semenovych/Zaporozhtsi/

.: Раздел: Литература :: 31.03.2013 15.50.32 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Млинів :: Вопрос: 31169  
Олег спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка віднайти текст книги: "Данило Галицький" (А. Хижняк)?
Наш ответ:
Добрий день, Олег! Пропонуємо наступну інформацію по вашій темі:
Хижняк, А. Ф. Данило Галицький : Роман / А.Ф. Хижняк. - К. : Дніпро, 1991. - 571 с.
Хижняк А. Данило Галицький. – Режим доступу: http://ukrliteratura.com/data/tom3/12.php

.: Раздел: Литература :: 30.03.2013 20.56.24 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Харків :: Вопрос: 31143  
Олег спрашивает:
Підкажіть, будь ласка, матеріал по темі: "Художній світ поезії Ліни Костенко" для дипломної роботи. Заздалегіть дякую!
Наш ответ:
Шановний Олег!Продивиться наступні посилання:

1.Яскравий світ художнього слова Ліни Костенко http://tvory.com.ua/9tu114.html

2.Образний світ інтимної лірики Ліни Костенко http://otherreferats.allbest.ru/literature/00206871_0.html

3.Яскравий світ художнього слова Л. Костенко http://referatuk.at.ua/publ/45-1-0-1598

4.Пейзаж у ліричних і ліро-епічних творах Ліни Костенко http://www.bestreferat.ru/referat-198005.html

5.Життя і поезія Ліни Костенко http://en.coolreferat.com/Життя_і_поезія_Ліни_Костенко_часть=2

6.Художня своєрідність поезії Ліни Костенко http://www.lib.ua-ru.net/inode/6812.html

7.Поетичне слово Ліни Костенко http://referatfolder.org.ua/content.php?c=ukrainian&id=534&s=1

8.Любовна лірика Ліни Костенко http://100pudov.com.ua/subject/44/19292/

9.Яскравий світ художнього слова Л. Костенко http://schoolportal.com.ua/yaskraviy-svt-hudozhnyogo-slova-l-kostenko-4-varant/

10.Ліна Костенко. Яскравий світ художнього слова поетеси. Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості. http://school.xvatit.com/index.php?title=Тема_46._Ліна_Костенко._Яскравий_світ_художнього_слова_поетеси._Теми,_мотиви_і_проблеми_поетичної_творчості.

11. ОБРАЗНО-МЕТАФОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/770.pdf

12.Поезія Ліни Костенко - незміряний степ http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGQQFjAH&url=http://www.mij-kraj.com.ua/roboty/sydorenko-inna-poezija.doc&ei=QXZVUdbSBMWOtAautIDADw&usg=AFQjCNFdO7WeFejILrqpa7qrBnlXigTeAA&sig2=xCjw5F--S_BrpChbC2OD2g&bvm=bv.44442042,d.Yms&cad=rja

13.Лірика Ліни Костенко – основні теми, мотиви, сюжети
http://bib.convdocs.org/v2633/лекції_-_історія_української_літератури_xx_ст?page=9

14.Теми, мотиви і проблеми поетичної творчості Ліни Костенко http://www.ukrlit.vn.ua/article/45.html

15.До гармонії правди і краси (за поезіями Ліни Костенко)http://www.parta.com.ua/ukr/composition/view/908/

16.Ліна Костенко: це мужність і зрілість сучасної української поезії http://referat4u.net.ua/tvir/lina-kostenko-ce-muzhnist-i-zrilist-suchasnoyi-ukrayinskoyi-poeziyi

17.Історична поезія Ліни Костенко http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/14335/

.: Раздел: Литература :: 29.03.2013 09.58.12 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.299948 seconds