Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Олена із міста: Біла Церква :: Запитання: 34179  
Олена запитує:
Підскажіть,будь - ласка, літературу по темі:"Впровадження інноваційних технологій у роботу шкільної бібліотеки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Шкільна бібліотека та інноваційні технології
http://journal.osnova.com.ua/download/44-0-16243.pdf
http://nvk12.rv.ua/document/vustup-bibl12.pdf
Информационные технологии в школьной библиотеке
https://sites.google.com/site/bibliotekapoipkro/informacionnye-tehnologii-v-skolnoj-biblioteke
Инновационная деятельность школьной библиотеки
http://bibliotekas03.blogspot.com/2013/03/blog-post.html
http://ref.rushkolnik.ru/v42195/
http://festival.foxibiz.com/informationnie-tehnologii-v-skolnoj-biblioteke.html
http://distancionnoeobuchenie.com/informacionnye-texnologii-v-shkole-2/
Использование технологий для продвижения книги и чтения
http://biblpoipkro.weebly.com/1048108910871086108311001079109110771084-104810501058.html
Мультимедийные средства — инновационное направление в работе школьной библиотеки
https://festival.1september.ru/articles/211575/

.: Розділ: Література :: 7.04.2014 12.48.57 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: смт Вороніж :: Запитання: 34170  
Марина запитує:
Доброго дня!! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи з теми "Методика вивчення епічних творів на уроках світової лутератури". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
http://gendocs.ru/v36814/доповідь_-_вивчення_епічних_творів_на_уроках_літератури
http://tvori.com.ua/vivchennya-epichnix-tvoriv-svitovo-literaturi/
http://vidminno.com/text-52232-1.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=603266
http://ua.convdocs.org/docs/index-182484.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/36403.html
http://www.testsoch.com/osoblivosti-vivchennya-epichnix-tvoriv/
http://disser.com.ua/contents/4415.html
http://studentbank.ru/view.php?id=46939
http://liber.onu.edu.ua/metod/filol/Вірченко С.В. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛІТЕРАТУРИ/Вірченко С. В. Методичні рекомендації до курсу МЕТОДИКА ВИКЛ.pdf
http://zl.kiev.ua/upload/z7-8_2011.pdf
Островська, Галина Олександрівна. Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 20 с.

Фенцик, Оксана Миколаївна. Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи : Автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2007. — 21 c.

Мариновська, О. Я. Методика роботи над системою ключових епізодів у процесі вивчення епічного твору (на матеріалі роману І.С.Тургенєва «Батьки і діти») / О.Я. Мариновська; За ред. Ю.І.Султанова; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1996. — 88 с. : іл. — Бібліогр. у підрядк. прим. та на с. 85-87.

Бондаренко, Юрій Іванович. Методика шкільного вивчення сюжетно-композиційної організації епічного твору: теорія і практикум : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів / Юрій Бондаренко; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — 143 с. : табл. — Бібліогр.: с. 139–143.

Слижук, О. А. Методика організації читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення епічних творів : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с.

Уліщенко, Віолетта Валентинівна. Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 20 с.

Гладишев В. В.
Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури : Моногр. / В. В. Гладишев; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2006. - 370 c.

Сафарян С. І.
Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури : Автореф. дис... канд. пед. наук / С. І. Сафарян; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Література :: 6.04.2014 15.32.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Злата із міста: м. Кіровоград :: Запитання: 34145  
Злата запитує:
Добрий вечір! знайдіть, будь ласка, перелік літератури до курсової на тему: "Мариністичні пейзажі у творчості Коцюбинського" Мені потрібен лише перелік літератури! Велике Вам спасибі!!!!))))
Наша відповідь:
Доброго дня, Злато!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
Борщевський, Василь Митрофанович. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі : посіб. для вчителів / В. М. Борщевський. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : Радянська школа, 1975. - 198 с.
Грицюта, Микола. Зачарований красою / М. Грицюта // Коцюбинський М. Подарунок на іменини. - К., 1990. - С.320-334.
Дем'яненко, Людмила. Імпресіонізм у музиці і літературі (Михайло Коцюбинський і Клод Дебюссі) / Людмила Дем'яненко // Слово і час : Науково-теоретичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 78-84.
Дубина, Наталія. На камені надій : Урок позакласного читання за новелою Михайла Коцюбинського "На камені" / Н. Дубина // Дивослово. - 2005.- №6. - С.20-23.
Калениченко, Ніна Луківна. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. - К. : Дніпро, 1984. - 189 с. : портр. - (Літературні портрети).
Коляда, Ігор Анатолійович. Михайло Коцюбинський / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко ; худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 120 с.
Кузнецов, Ю. Психологізм української прози початку ХХ ст. / Ю. Кузнецов // Українська мова і література в школі. - 1991.- 2. - С.30-35.
Кузнецов, Юрій. Художня деталь у творах М.М.Коцюбинського : На прикладі новели "На камені" / Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002.- 2. - С.58-62.
Мовчан, Раїса. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Р. Мовчан // Бібліотечка "Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 1-64.
Мурейко А. Етнічна екзотика як засіб естетичного ефекту в новелах Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського / А. Мурейко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Філологія. - 2005. - Вип. 9-10. - С. 317-325.
Панченко, Володимир. "Під сонцем Криму, під сліпучим оком..." : Крим і українська культура / В. Панченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001.- 6. - С.21-28.
Печенюк, Є. О. Зображення моря в новелі М. Коцюбинського «На камені». // Актуальні проблеми слов’янської філології. — Бердянськ, 2011. — Серія. — С. 25-32.
Поліщук, Ярослав. І ката, і героя він любив... Михайло Коцюбинський : літ. портр. / Я. Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 302 с. - (Життя і слово).
Рисак О.О. Колористичні та музичні імпресії у творчості Михайла Коцюбинського / О. О. Рисак // Найперше музика у Слові. – Луцьк, 1999. – С. 239–264.
Сохань Г. С. Особливості асоціативно-образного мислення М. Коцюбинського-прозаїка : Автореф. дис... канд. філол. наук / Г. С. Сохань; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06sgsmkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сохань Г. Принципи творення пейзажів у творчості Михайла Коцюбинського// Українознавчі студії. – Вип. 4-5. – Івано-Франківськ: Ін-т українознавства при Прикарпатському ун-ті ім. В. Стефаника, 2002 – 2003. – С. 279-285.

Соя, Борис. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі : посіб. для вчителя / Б. Соя. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. - 80 с.
Спогади про Михайла Коцюбинського / упоряд., післямова та прим. М. М. Потупейка. - 2-е вид., доп. - К. : Дніпро, 1989. - 278 с.
Тимченко Ю. О. Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського італійського циклу) [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження . - 2013. - Вип. 35. - С. 186-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2013_35_33.pdf
Тимченко Ю. О. Вербалізація простору в новелах М. Коцюбинського (у контексті українського мовно-літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ю. О. Тимченко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2010. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10TYOKPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Додатково див. електронні каталоги бібліотек:
Національна бібліотека ім..В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 3.04.2014 21.32.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Івашко Ольга із міста: Київ :: Запитання: 34134  
Івашко Ольга запитує:
постфемінізм та доля жінки у творчості І. Карпи і Т. Малярчук
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом.
Пропонуємо наступні джерела:
Ворожбит, О. І. Роман І. Карпи «Bitches get everything» як текст міської молодіжної субкультури. // Актуальні проблеми слов’янської філології. — Бердянськ, 2010. — Лінгвістика і літературознавство. — С. 354-364.
Гребенюк, Т. Проза Т.Малярчук у контексті постмодерного дискурсу сучасної української літератури. // Сучасний погляд на літературу. — К., 2006. — Вип. 10. — С. 81-89.
Карпа І. Ірена Карпа: „Ми є всім тим, що прожили...” : [розмова з письм., співачкою, родом з Івано-Франківська / записала А. Грабська] // Голос України. – 2012. – 6 квіт. (№ 63). – С. 16.
Карпа І. Ірена Карпа: „Треба щодня вбивати в собі раба” : [розмова з письм. / записала О. Козаченко] // Галичина. – 2012. – 29 берез. (№ 46-47). – С. 14.
Мельник, Н. Г. Деструктивна роль надмірного втручання суспільства в особисте життя людини (Т. Малярчук «Ми. Колективний архетип»). // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2013. — Вип. 1. — С. 133-139.
Незнайома: Антологія української “жіночої” прози та есеїстики другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. / авторський проект, упоряд., вступне слово, бібліограф. відомості та приміт. Василя Ґабора. – Львів: ЛА “Піраміда”, на замовлення приватного підприємця Говди І.В., 2005. – 600 с.
Підопригора, С. В. Фольклорна стихія в художньому світі повісті «Згори вниз» Тані Малярчук. // Науковий вісник. — Миколаїв, 2010. — Філологічні науки. — С. 75-79.
Поліщук О. Б. Автор і персонаж в українській новітній прозі : монографія / О. Б. Поліщук; ред.: Р. В. Мовчан; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 c.
Ревакевич М. Сильні жінки переживають фемінізм : [аналіз творчості С. Андрухович, І. Карпи, Т. Малярчук] / М. Ревакевич // Критика. – 2012. – № 3 (берез). – С. 18-19.
Рябченко, Марина Миколаївна. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко Марина Миколаївна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RMMSMS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Харчук ; [рец.: Т. І. Гундорова та ін.]. - К. : Академія, 2008. - 247 с. - (Альма-матер).
Чирка, Тетяна. Іронія чуда : новий роман Тані Малярчук: соціальна нерівність і рівність авторського письма / Тетяна Чирка // День. — 2012. — 7-8 верес. (№ 159-160) - С. 23.- http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/ironiya-chuda
http://www.khnu.km.ua/root/res/0-3-98.pdf
https://rozmova.wordpress.com/category/карпа-ірена/
https://rozmova.wordpress.com/category/малярчук-таня/є
http://gi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/gi/snt.gi/bravo-1/bravo1.pdf
http://krytyka.com/ua/articles/sylni-zhinky-perezhyvayut-feminizm

.: Розділ: Література :: 2.04.2014 22.18.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 34114  
Інна запитує:
Потрібна інформація на курсову роботу з теми - Український епістолярій: питання літератури і мистецтва у листах Михайла Коцюбинського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Булега, Н. В. Особливості дієслівного слововживання в епістолярних текстах кінця XIX- початку XX ст. (за листами М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 144-151.
Вєтрова, Е. «Серденько моє єдине, дівчинко моя маленька, Вірунечко кохана!» (Етикетні формули звертання у листах М.Коцюбинського до дружини). // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип. 9. — С. 108-113.
Жук, Н. Й. Михайло Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу [Текст] : до 100-річчя з дня народження письменника / Н. Й. Жук. - Киiв : Видавництво Київського університету, 1964. - 52 с. - (Київський Державний університет ім.Т.Г. Шевченко).
Журавльова, Н. «…Дуже буду радий вашим листам» (про деякі мовні засоби вираження епістолярної ввічливості у листуванні В.Винниченка з М.Коцюбинським). // Вісник. — Запоріжжя, 2004. — Вип. 2. — С. 156-163.
Калениченко, Н. Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. - К. : Дніпро, 1984. - 190 с.
Новикова, Ю. М. Емоційно-експресивні формули ввічливості у листах М.Коцюбинського. // Українознавство – наука самопізнання українського народу. — К., 2001. — С. 127-129.
Найрулін А. О. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника) : Автореф. дис... канд. філол. наук / А. О. Найрулін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2006. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05naokep.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, А. О. Конотативні особливості листування М. Коцюбинського з О. Аплаксіною. // Лінгвістика. — Луганськ, 2008. — N3 (15). — С. 138-144.
Найрулін, А. О. Конотативні особливості онімів та онімізованих апелятивів в епістолярію Михайла Коцюбинського. // Регіональна ономастика. — Луганськ, 2004. — [Ч. 1]. — С. 77-79.
Найрулін А. О. Культурно-історичний і прагмалінгвальний компоненти в письменницькому епістолярію початку XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. О. Найрулін ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11NAOPEP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, Анатолій. Лексичні новотвори в епістолярії Михайла Коцюбинського. // Наукові записки. — Вінниця, 2012. — Вип. 16. — С. 146-151.
Найрулін, А. О. Маловідомі сторінки епістолярію М.Коцюбинського (конотативні особливості). // Лінгвістика. — Луганськ, 2006. — N4 (10). — С. 232-238.
Найрулін, А. О. Мовознавчий аспект листування М.М.Коцюбинського з Б.Д.Грінченком та М.Ф.Чернявським (особливості конотації). // Слобожанська беседа. — Луганськ, 2007. — [Вип. 1]. — С. 118-120.
Найрулін, Анатолій. Структурні елементи в епістолярію М.Коцюбинського як засіб виявлення конотативного компонента. // Семантика мови і тексту. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 348-352.
Найрулін А. О. Тропеїчні лінгвокультуреми як засіб увиразнення естетичних і культурних пріоритетів у письменницькому епістолярію М. Коцюбинського та Лесі Українки / А. О. Найрулін // Лінгвістика. - 2012. - № 2. - С. 218-224. -
Новикова, Ю. Формули прощання в епістолярії Лесі Українки і Михайла Коцюбинського. // Вісник. — Черкаси, 2002. — Сер. — С. 106-11.
Новикова, Ю. Етикетне вираження вибачення і подяки в епістолярії Лесі Українки і М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2003. — Вип. 11, ч. 2. — С. 619-624.
Поліщук, Я. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет / Я. Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 302 с.
Рамазанова, Е. Засоби вираження прохання в епістолярії М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип. 5. — С. 294-296.
Сослюк, О. П. Вибачення як національно-специфічна група мовного етикету (на матеріалі епістолярію М.Коцюбинського). // Учен. зап. — Симферополь, 2005. — Сер. — С. 170-173.
Ханас, У. Проблема самотності в епістолярній спадщині М.Коцюбинського. // Наукові записки. — Т., 2007. — Вип. 15. — С. 24-29.
Шепетюк, І. Б. Мовні одиниці розмовного стилю української мови в історичному та сучасному аспектах (за листуванням М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 239-247.

.: Розділ: Література :: 1.04.2014 14.32.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311251 seconds