Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44822
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 31586  
Оля запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти наступну книгу (усі мої пошуки безрезультатні, дуже прошу Вашої допомоги): И.Тэн О методе критики и об истории литературы. - СПб. Дякую Вам!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля!
На жаль, пошуки в он-лайнових каталогах України не принесли результату: в Національній бібліотекці України ім. Вернадського, Львівській національній ім. Стефаника, Національній історичній бібліотеці України це видання не знайдено.
Книга наявна у Російській державній бібліотеці та у Російській національній бібліотеці.
Спробуйте ще звернутися до Корпоративної віртуальної довідкової служби наукових бібліотек Харкова http://korolenko.kharkov.com/online/index.php?id=2

.: Розділ: Література :: 10.05.2013 10.37.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Моніка із міста: Вроцлав (Польща) :: Запитання: 31556  
Моніка запитує:
добрий день! я студентка першого курсу української філологі в універсітеті у Вроцлаві. підкажіть мені, будь ласка знайти: у яких книжках напісано про творчості Ольги Кобилянської , особливо по мотиву надлюдини в романі "Земля". Наперед дуже дякую за допомогу !
Наша відповідь:
Доброго дня, Моніко!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Ахатова І. Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Вип.11, ч.2: Лінгвістика і літературознавство. — С.160–165.
Вознюк, Володимир Аксентійович. Ольга Кобилянська і згуртування українців / Володимир Вознюк. — Львів: Каменяр, 2011. — 29, [1] с. — (Серія «Акценти»).
Вознюк, Володимир Оксентійович. Буковинські адреси Ольги Кобилянської : біогр.-краєзнав. моногр. / Володимир Вознюк. — Чернівці: Книги-XXI, 2006. — 275 с.
Гоч С. Біблійний концепт символу землі в однойменних романах Ольги Кобилянської та Еміля Золя // Науковий вісник. — Чернівці, 2007. — Вип.321–322: Слов’янська філологія. — С.466–471.
Гоч С. В. Однойменні романи "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя: поетика, типологія: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / С. В. Гоч ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GSVZPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дергаль Л. Я. У тенетах землі: драматизм соціальних і моральних конфліктів у однойменних повістях «Земля» Ольги Кобилянської та Еліна Пеліна // Філологічні студії. — Мелітополь, 2010. — Вип.1. — С.93–103.
Дмитренко Н. В. Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича: синкретизм художньої образності: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Н. В. Дмитренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DNVSHO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дроботун О.М. Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Дроботун ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10domkkv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жижченко, Лариса. Жанрова своєрідність повісті Ольги Кобилянської «Земля» // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. — Донецьк, 2007. — Т.17: Літературознавство. — С. 42–48.
Жижченко Л. Б. «Земля» О. Кобилянської: генологічна характеристика // Вісник. — Чернігів, 2010. — Вип. 75: Сер.: Філософські науки. Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. — С.164–165.
Каменська І.В. Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Каменська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03kivzck.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Кирилюк С.Д. Трансформація мотивів та образів світової літератури у творчості Ольги Кобилянської: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.Д. Кирилюк ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1999. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99ksdtok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Матусяк Л.І. Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л.І. Матусяк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00mlipmi.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мацяк О.М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.М. Мацяк ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06mompsp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мельничук Я.Б. Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.): ідейно- художня еволюція: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Я.Б. Мельничук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02mybihe.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Павлишин, Марко. Ольга Кобилянська перед «Землею»: питання ідентичності // На пошану пам’яті Віктора Китастого. — К., 2004. — С.95–114.
Палінська О.М. Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / О.М. Палінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pomiok.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Починюк Л. І. «Земля у нас — тяжке діло: кров’ю пахне» (Повість О. Кобилянської «Земля») // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2002. — Вип.6. — С.57–61.
Руснак, Наталія. Лексика портретного опису в повісті О. Кобилянської «Земля» // Науковий вісник. — Чернівці, 2011. — Вип. 547–548: Слов’янська філологія. — С.253–258.
Семчук, Дарія Богданівна. Вивчення творчості Ольги Кобилянської у школі / Дарія Семчук. — Т.: Мандрівець, 2008. — 165 с.: іл., табл. — (Вивчення творчості).
Томусяк, Людмила. Детермінанти з часовим значенням як засоби вираження категорії темпоральності в художньому тексті (на матеріалі повісті О. Кобилянської «Земля») // Науковий вісник. — Чернівці, 2008. — Вип. 428–429: Слов’янська філологія. — С.225–229.
Додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання-23662, 23080, 20331.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 2.05.2013 02.14.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Умецька Ірина із міста: Одеса :: Запитання: 31547  
Умецька Ірина запитує:
Доброго дня!Багато років шукаю твір, який нам читала викладач мови та літератури (це було у старших класах,тому що школа розташована поза Укпаїною)Скоріше всього це гумореска. або гуморестична казка. Ім,я письменника не помьятаю, назву твору теж. Річ йшла про маленького хлопчика, який набедокурив,а потім заховався, рідні подумали шо він помер,устроіли йому похорон,та поки вони були на кладбіщі , він побіг їсти солодке колово. Перепрошую за мову.
Наша відповідь:
Шановна Ірино!
На жаль, по правилам Віртуальної довідки ми не відповідаємо на такі запитання.

.: Розділ: Література :: 30.04.2013 16.01.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталья із міста: Киев :: Запитання: 31539  
Наталья запитує:
Помогите найти литературу для курсовой на тему "Трудности перевода сказок О.Уайльда"
Наша відповідь:
Наталья, не задавайте один и тот же вопрос дважды: дождитесь ответа.
Смотрите ответ на Ваш запрос 31531.

.: Розділ: Література :: 29.04.2013 22.22.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталья із міста: Киев :: Запитання: 31531  
Наталья запитує:
Помогите найти литературу для курсовой на тему "Трудности перевода сказок О. Уайльда"
Наша відповідь:
Добрый день, Наталья!
Зверніться до наступних публікацій:
1. Денисова И. В. Особенности передачи гендерного аспекта в переводе художественного произведения // http://studentppi.cspu.ru/uchenomu_soiskatel_referat242.pdf
2. Уржа А.В. Организация русского переводного художественного текста с позиций коммуникативной грамматики языка (на материале переводов рассказов Э.По и сказок О.Уайльда). Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2002.
3. Занковец О.В. Гендерные различия при переводе художественных текстов // Язык, речь, общение в контексте диалога языков и культур: Сборник научных трудов; отв. ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 10 – 16. // http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/9285/3/Занковец О.В. Гендерные различия.pdf
4. Борсов М. Ю. Родовая категоризация зоонимов в английских сказках и способы их перевода на русский язык // http://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/03/Дип.-Родовая-категоризация-зоонимов-в-английских-сказках-и-способ-их-перевода-на-русский-язык.rtf
5. Полещук К.А. Основные закономерности и особенности перевода детской литературы с английского языка на русский // http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37866/1/Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков.pdf#page=173
6. Мауткина И. Ю. Историческая поэтика британской сказки и литературные сказки О. Уайльда : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 Великий Новгород, 2006 225 с. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/202799.html
7. Губочкина Л.Ю. Поэтический антропоморфизм в сказках О. Уайлда // http://txts.mgou.ru/vestnik/2007/lingv1.pdf#page=241
8. Сидорова Л.И. Сравнительное изучение персонификации в английском и русском языках // http://window.edu.ru/resource/798/60798/files/lang_1.pdf
9. Азов А. Г. О смене пола персонажей в художественном переводе // http://rsso.su/archive/Lomonosov_2009/teorlit/azov.pdf
10. Некряч Т. Хто закохався у Щасливого Принца, або Як спритного злодія підвела граматика (труднощі відтворення граматичного роду в англо-українському художньому перекладі) // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_95_1/statti/96.pdf

.: Розділ: Література :: 29.04.2013 11.27.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.439165 seconds