Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Катерина із міста: Горлівка :: Запитання: 34002  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Порівняльний аналіз засобів вираження категорії оцінки в мовленні чоловіків та жінок у п’єсі Бернарда Шоу «Пігмаліон»".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики : зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: Т. В. Луньова; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2009. - 70 с.
Васильєв Є.М. "Усе-таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон" : Матеріали до вивчення комедії Бернарда Шоу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2004.- 1. - С.7-13.
Волосюк О. М. Феміністична завантаженість поетикальних засобів вираження метаморфози головної героїні у п’єсі Бернарда Шоу "Пігмаліон" [Електронний ресурс] / О. М. Волосюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2009. - Вип. 11. - С. 595-600. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2009_11_103.pdf
Гасюк Р. М. Лінгвокультурологічні особливості перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" [Електронний ресурс] / Р. М. Гасюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2010. - Вип. 1.2. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_1.2_13.pdf
Градовський А.В. Лігвістичний експеримент очима полковника Пікерінга : Комедія Б.Шоу "Пігмаліон". 10 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001.- 1. - С.18-20.
Драматургія кінця XIX - XX ст. (Г. Ібсен, Б. Шоу, Б. Брехт) : матеріали до вивч. / уклад.: Кеба О.В. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. - 220 с. - (Зарубіжна література в школі).
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академія, 2010. - 494 с. : портр. - (Альма-матер).
Летнянчин П. П. Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / П. П. Летнянчин; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2009. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09lppvkd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Летнянчин П. Особистість у драмах Бернарда Шоу, Івана Франка, Володимира Винниченка. Монографія / Петро Летнянчин. - Дрогобич: Сурма Святослав, 2007. - 192 с.
Ніколенко О.М. У світі парадоксів Бернарда Шоу, або "Леді з пучкою моркви" : До вивчення п'єси анлійського драматурга "Пігмаліон". 11 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998.- 10. - С.8-13.
Пирсон, Хескет. Бернард Шоу. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 544 с. - (След в истории).
Пирсон, Хескет. Бернард Шоу / Пер. с англ. В.Харитонова, М.Марецкой; Послесл. Д.Шестакова. - М. : Искусство, 1972. - 450 с. - (Жизнь в искусстве).
Пулина, Г. А. Шоу "must go on!" [Текст] : к изучению пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион". 10 класс / Г.А. Пулина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2006. - № 7-8. - С. 21-25.
Прохоренко, Н. А. Вивчення п’єси Б. Шоу ”Пігмаліон” / Н. А. Прохоренко // Зарубіж. л-ра в школі. — 2012. — № 19. - С. 20-27.
Текст. Система. Поетика жанру : навч. посіб. / ред.: Г. Ф. Семенюк, М. І. Зимомря, М. П. Ткачук; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2011. - 443 с. - (Ун-т. б-ка).
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/341/7.pdf
http://ufck.univer.cherkassy.ua/attachments/article/63/253.pdf
http://odes-transl.com/index.php?page=pavlov---shaw
http://www.ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko__shaw__ua.htm
http://referatus.com.ua/download/116/58662/tvorchist-bshou-v-gendernomu-prochitanni-referat.doc

.: Розділ: Література :: 22.03.2014 15.02.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Запоріжжя :: Запитання: 33987  
Наталя запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему "Моральні колізії патріархального устрою в романі Марії Матіос "...Майже ніколи не навпаки". Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 20.03.2014 22.31.03 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: Николаев :: Запитання: 33984  
Сергей запитує:
Добрый день. Ищу сказки (название, автор) по следующим сюжетам: Первая. Школьник попадает в сказочный мир, где "для победы добра над злом" приводит в негодность цистерну волшебных (или специальных) чернил, насыпав туда карбида. Чернила изготавливались раз в сто лет, хранились в цистерне на крыше, с ручкой соединялись шлангом. Вторая. Мастеру заказали солдат-матрешек. Сам он этого, видимо, не одобрял, но заказ выполнил. Из-за привычки спать в сложенном состоянии, все или почти все матрешки сгорели при пожаре (несчастный случай). Скорее всего, сказки были из одного сборника.
Наша відповідь:
Добрый день,Сергей!
Наша справка - библиографическая. Мы не выполняем такого рода запросы.

.: Розділ: Література :: 20.03.2014 19.00.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 33980  
Іра запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти теорію на тему "Явище публіцистичності в літературі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:
- Здоровега В. И. Публицистика, ее природа, общественная роль, гносеологические и психологические основы.: Автореф. дис… д. филол. наук. - М., 1970. - 62 с.
- Здоровега В. Й. Мистецтво публіциста: Літературно-критичний нарис. - К.: Рад. письменник, 1966. - 174 с.
- Корнєєв, В. Текстова локалізація прихованого впливу у літературі і публіцистиці. // Наукові записки. - Кіровоград, 2003. - Сер. - С. 143-149.
- Лазебник Ю. Публіцистика в літературі. Літературно-критичне дослідження. - К., 1972.
- Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості. Методологічні
проблеми / Д. М. Прилюк. - К., 1973. - 271 с.
- Равлюк, С. І. Художня публіцистика як підстиль публіцистичного стилю української літературної мови. // Вісник. - К., 2002. - Вип. 3. - С. 127-129.
- Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60–80-х років ХХ століття - http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1900
- Теоретичне обґрунтування публіцистики як виду літературної діяльності - http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1677
- Чілачава, Т. Роздуми про зв’язок літератури з публіцистикою, жанрове збагачення ЗМІ. // Мова та історія. - К., 1999. - Вип. 53. - С. 13-15.

.: Розділ: Література :: 20.03.2014 00.24.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Маріуполь :: Запитання: 33978  
Даша запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи "Макроаналітичне згортання інформації" (тобто про анотування та біблографічний опис). Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день!Це має Вам допомогти:
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua;yandsearch;web;;/web/item/title,pos,p0,source,web&text=&etext=269.1UIsRkHopklLgS9I3i9N-ejfXjTHAg2cvUUyuBr63fpndpmT9keIuutCv9NRhGxGVnwfeMy4Bc5tbH-uhGcBC6puTahr8YnXhSh4BZJ9gOuYAwGvCIeNtSAVcFHmtVUC-X3HzUDryY6J-JE5rDhL_0sSMKFxPOaDE8GkF6nVBZ8jWqZ-BhHrGzmvA6M1s7GSmlH_72CtC34h-f3DGdHY9v5khZnenkZuR8Goo1_L1UKPG00pvU3XtNR8qoccQ_3atGDOIzmtzdYmTKraGiNakKwCi_0gsxt4eNxkl8-eQMkXHXoHdxIqmEtAZr2jbPfN.f0c4149cfa3ad90578367c884e98166ddb19e54b&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin-NLEhLNRoKiTmL8emD1A0cDH8pB30vhO4jwdskIOIg5KMsf0h7-SGimCKyFAl2SuRFKq-E1Rur31byTnjVSg9stkyZDVzoXtLYzS06TMl2VsV95TfZmoQMVDG_8t3VXIUKw7IO_22P2ibo_rnF027MDE9dZ0-y0v7yFx5IQoGxhv5KNgbWejyObokaZVEFscbu-SdD9uwzOXf7tlYlSXXgsKnWxXTzOUv7R0pizSHWPYxXPNJYGWPA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckVJa2tmb3ZESDUzSDlmTHA2b3NpS1BFZmpHcGV4WEl6d1ZGNjBNNnBwNkZKS0MzTXpNNjBPclBxZVRJMnV6WGhrTk9LYVRmNkVfRF9VUzMxTThTTkZpQjJSRUhaYVpJdw&b64e=2&sign=a487c277544a9b55ee34836e712e65f6&keyno=0&l10n=ru&mc=4.493289982550205


http://pidruchniki.ws/1513061640666/dokumentoznavstvo/anotuvannya_referuvannya_naukovih_tekstiv


http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліографічний_опис


http://www.ukrbook.net/dstu_pabl.htm


http://library.kpi.kharkov.ua/bo.html

Доповнення:


Женченко Марина. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги [Електронний ресурс] / Марина. Женченко // Вісник Книжкової палати . - 2011. - № 4. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_4_5.pdf


Карпенко О. О. Аналітико- синтетична переробка інформації: бібліографічний опис.- Режим доступу: http://faculty7.khai.edu/uploads/literature/literature/13064332751486404412.pdf

Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів:
Навч. посібник. - Харків, 2006.- 334 c. - Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/78_Naykova_obrobka_dokymentiv

Одинока Лініна Павлівна. Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень [Електронний ресурс] / Лініна Павлівна. Одинока, Світлана Сімсонівна. Артамонова, Анжела Андріївна. Майстренко, Ростислав Володимирович. Романовський // Архіви України . - 2010. - № 3-4(269). - С. 349-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2010_3-4_31.pdf

Тур Оксана. Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини ХХ — початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Оксана. Тур // Вісник Книжкової палати . - 2012. - № 9. - С. 14-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_9_5.pdf

Щербакова О. А. Нериторична дія та медіавплив в аудіовізуальній сфері масової комунікації: уведення до міждисциплінарної проблематики через анотований бібліографічний опис нових видань [Електронний ресурс] / О. А. Щербакова // Актуальні питання масової комунікації . - 2007. - Вип. 8. - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmk_2007_8_11.pdf

.: Розділ: Література :: 19.03.2014 22.50.23 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.344948 seconds