Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Тарас із міста: Львів :: Запитання: 29820  
Тарас запитує:
Будь ласка, допоможіть знайти підручники, або наукову літературу з такої теми: "Українська література для іноземців". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе!
На жаль, інформації з Вашого питання дуже мало. Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
1. Сапожнікова, Олена Василівна. Українська й зарубіжна література : початк. курс для інозем. студ. підготовчих ф-тів вищ. закл. освіти : навч. посіб. / О.Сапожнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К. : Київ. ун-т, 2005. — 179 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 179.
2. Кудіна, Т. М. Українська мова як іноземна (початковий курс) : [підручник] / Т. М. Кудіна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т дистанц. навч. — К. : Вид. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 334 с.
http://academia-pc.com.ua/product/220
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_pp/2011_1/1.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmuvnz/2008_12/st12/08varpro.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmuvnz/2011_19/st19/11yshkon.pdf
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Українська література для іноземців&source=web&cd=64&ved=0CEoQFjADODw&url=http://uapryal.com.ua/wp-content/uploads/2012/09/Kontseptsiya-yazyikovoy-podgotovki-inostrantsev-2012.doc&ei=FtrKUPnqC8nO0QXeoYHoAw&usg=AFQjCNFUSI5danqxxQI4lMYiKm13i_xO8Q&bvm=bv.1355325884,d.d2k
http://www.radiosvoboda.org/content/article/24529318.html
http://osvita.ua/vnz/news/30997/

.: Розділ: Література :: 13.12.2012 15.21.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Чернівці :: Запитання: 29818  
Надія запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал з теми: "Роль гуцульської співанки у творчості Юрія Федьковича". Спасибі.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
1. Карацуба М. До питання про вплив південнослов’янського фольклору на творчість Юрія Федьковича // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1–3 квітня 1998 р.). — Львів, 1998. — Т.2. — С.279–281.
2. Гуць Г. Юрій Федькович і його переспіви буковинських народних пісень німецькою мовою // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків. — К., 2002. — С.246–249.
3. Юрійчук М. Народнопісенні мотиви у ранніх оповіданнях Юрія Федьковича // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків. — К., 2002. — С.268–271.
4. Хільчевський С. Етнографічно-фольклорні мотиви у поезії Юрія Федьковича // Буковинський історико-етнографічний вісник. — Чернівці, 2004. — Вип.6. — С.248–253.
5. Мінченко Т. Ю. Федькович — народолюбець // Буковинський історико-етнографічний вісник. — Чернівці, 2004. — Вип.6. — С.266–269.
6. Гулака, Артур. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича // На перехрестях світової науки. — Чернівці, 2006. — С. 18–20.
7. Париляк, Лілія. Функціонування дистрибутивних предикатів поля ітеративності в гуцульських говірках (на матеріалі прози Ю. Федьковича) // Вісник. — Івано-Франківськ, 2008. — Вип. 19–20: Філологія (мовознавство). — С. 84–88.
8. Ґрещук, Валентина. Гуцульська діалектна лексика в мові творів Ю. Федьковича // Вісник. — Івано-Франківськ, 2009. — Вип. 21–22. — С.148–152.
9. Париляк, Лілія. Гуцульські діалектні фраземи у малій прозі Юрія Федьковича // Вісник Прикарпатського ун-ту. — Івано-Франківськ, 2010. — Вип. 27–28. — С.169–173.
10. Микитин, Ірина. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: часопростір у вимірі arche // Вісник Прикарпатського ун-ту. — Івано-Франківськ, 2010. — Вип. 27–28. — С.296–301.
11. Чехівський О. Поетика лірики Юрія Федьковича // Українська мова на Буковині. — Чернівці, 1994. — С.108–110.
http://do.gendocs.ru/docs/index-370497.html
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2061/1/Микитин І. Я..pdf
http://bojky.wordpress.com/2010/08/30/процес-літературного-мовотворення-у/
http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit143.html
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=578
http://www.ukrlit.vn.ua/info/xix/1h8yf.html
http://www.ukrlit.vn.ua/article/498.html
http://delayreferat.ru/news.php?readmore=1351
http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=290
http://dyskurs.narod.ru/PAREXELLENCE.htm

.: Розділ: Література :: 13.12.2012 14.28.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: львів :: Запитання: 29799  
оксана запитує:
дайте джерела будь-ласка "епістолярна спадщина франка" дякую як в електроннім варіанті так і літературу (періодику книги)
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Епістолярна спадщина І. Я. Франка:
1. http://www.i-franko.name/uk/Corresp.html
2. http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=21726
3. http://lib.if.ua/franko/1310894385.html
4.http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzvdpu_ist/2009_15/literatyrne ta naykove.pdf
5. http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Philologia/8_98185.doc.htm
6. http://journal.mandrivets.com/images/file/Galyk_2011_6.pdf
7. http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/2000-p-1.pdf
8. http://www.parta.com.ua/referats/view/4509/
9. http://disser.com.ua/contents/3811.html
10. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgn/ist/2011_28/halyk.pdf
11.http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/72_2010/72_2010_l.zarytska.pdf
12. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ls/2008_17/vetrova.pdf
13. http://ivanfrancko.org.ua/?p=20
14. http://litmisto.org.ua/?p=7979
15. http://lib.if.ua/franko/1310893539.html
16. http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=10&bookid=92
17. http://www.dragomanov.info/lystuvannya.pdf
18. Хмелінська, Р. М. Інформаційна насиченість творів І Я. Франка : (на матеріалі публіцистичних робіт ХІХ ст.) / Р. М. Хмелінська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім.. І. Франка. – 2011. – Вип. 60. – С. 187-191. – Бібліогр.: 16 назв.
19. Браташ, О. Мовноетикетні формули в епістолярній спадщині І. Я. Франка / Олеся Браташ // Пед. думка. – 2010. - № 3.- С. 82-90. – Бібліогр.: 9 назв.
20. Остап Луцький і сучасники = Ostap Luckyj and his Contemporaries : Листи до О. Кобилянської й І. Франка та інші забуті сторінки / під ред. Юрія Луцького. - Нью-Йорк ; Торонто : Вид. УВАН у США, 1994. - 206 с. - Парал. назва англ. мовою.
21. Падалка, В. П. Українська ідея в епістолярній спадщині Михайла Драгоманова та Івана Франка / Варвара Петрівна Падалка // Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху : матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих науковців, 27 лют. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2007. - С. 85-92. - Бібліогр.: с. 91-92 (22 назви).
22. Нахлік, Є. Іван Франко та Евгений Желехівський : амплітуда взаємин / Євген Нахлік, О. Нахлік // Укр. мова. - 2011. - № 3. - С. 3-18. - Бібліогр.: 24 назв.
23. Колесса, І. Листи Івана Колесси до Івана Франка [Текст] / Іван Колесса // Дзвін. - 2008. - № 4. - С. 133-136.
24. Зозуляк, К. Вистраждане ім'я видатного вченого : [про укр. мовознавця-діалектолога, етнографа, гром. діяча Костянтина Михальчука] [Текст] / Катерина Зозуляк // Дзвін. - 2009. - № 3/4. - С. 124-126.

Пропонуємо зайти на сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і переглянути електронний каталог книжкових та періодичних видань.
А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання -29770.
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 12.12.2012 11.48.39 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Острог :: Запитання: 29777  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти якусь літературу до теми: "Соматична лексика у поетичних творах Дмитра Павличка". Безмежно вдячна!!!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних матеріалів:
1.Барабаш С.Г. Серце вільне і пісенне ….К., 1989
2.Драч І. Переплились, як мамине життя, сумні і радісні дороги. До 75-річчя з дня народження Д. Павличка. // Урядовий кур’єр.-2004.-28 вересня.-с.12.
3.Жулинський М. Два крила несамовитого Павличка //Урядовий кур'єр . – 1999. – 28 вересня. – с.8
4.Іванчак С. Таємниця твого обличчя: [Інтимна лірика Д. Павличка]//Дивослово.-2002.-№6.
5.Ільницький М,М. Дмитро Павличко; Нарис творчості.-К.: Дніпро, 1985.-189с.(Літературний портрет).
6.Марко В. Гіркий мед мудрості//Кур'єр Крив басу. – 2002. – квітень. – с.163-165
7.Молчанова І. Медова щемливість любові: Читаючи поему Дмитра Павличка «На Спаса»: Київ.-.- 2007.-№3.-с.183-184.
8.Моренець В. На зрізі контрасних зрізів і заперечень //Диво слово. – 1999. - № 9. – с. 49-51
9.Павличко Д. Поезія //Літературна Україна. – 1999. – 2 грудня с.4
10.Павличко Д.В. Вибрані твори в 2-х томах.- К.: Дніпро, 1979
11.Павличко Д.В. Гранослов: Лірика. – К.: Радянський письменник, 1968
12.Павличко Д.В.Ностальгія: Поезії. -К.: Основи, 1998.
13.Равлів І. Тематичне й жанрове різномаїття Павличкової лірики 90-х років
14.Сизоненко О. Не вбиваймо своїх пророків! Книга талантів. – К., 2003
15.Сліпушко О. Код поезії Дмитра Павличка: [Про творчість поета] // Літературна Україна.-2009.-1жовтня.- №32.-с.1-7.
16.Соболь В. Етапи творчості: „Наперсток” Дмитра Павличка //Слово і час. – 2001. - № 5. – с.80-83
17. Сьомочкіна О. Дорога, як «велика подорож життя». (На матеріалі рубаїв Дмитра Павличка).// Дивослово.-2005.-34.-с.53-55.
18.Таран Л. Енергія пошуку. – К.: Радянський письменник. – 1988
19.Тихолоз Б. Майстер різьбленого стилоса, або Два кольори Опришківської душі. До 75-річчя Дмитра Павличка.//Дивослово.-2004.-№9.-С.65-68.
20.Ткаченко Л. Ностальгія Дмитра Павличка //Слово і час. – 1999. - № 10. – с.48-52
21.Українські радянські письменники: Збірник літературно – критичних матеріалів. Посібник/Упорядник Ю.М.Безхутрий, Л.Г.Бикова, Н.Г.Гноєва та ін.; Вступ. ст. В.О.Дорошенка. -К., 1984
22.Якубовська М. народ воскресатиме в тобі: [Життя і творчість Д. Павличка]// Вітчизна.-2004.-№9-10.-с144.

.: Розділ: Література :: 10.12.2012 16.56.45 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: львів :: Запитання: 29770  
оксана запитує:
Будьласка допоможіть знайти електроний та літературний варіант епістолярна спадщина І.Франка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Ви можете звернутись до наступних джерел:
1. Маковей О. Ювілей 25-літньої літературної діяльності Івана Франка. - Львів, 1898. - 35 с.
2. Яцків М. Іван Франко. В 40-ву річницю письменницької праці. - Нью-Йорк, 1913. - 23 с.
3. Возняк М. Матеріяли до життєпису Франка (з додатком двох недрукованих його автобіографій). - Київ, 1927. - 65 с.
4. Мочулинський М. З останніх десятиліть життя Франка (1896-1916). Спогади і причинки. - Київ, 1928. - 284 с.
5. Франко-Клочко А. Рукописи І.Франка в Канаді. - Вінніпег, 1957. - 16 с.
6. Василенко М. Нам треба Франкової сили і волі // Франко І.Я. Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50-ти томах / Упорядники З.Т.Франко, М.Г.Василенко. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 427 - 429.
7. Якимович Б. Книга, просвіта, нація: видавнича діяльність Івана Франка у 70 - 80-х рр. ХІХ ст. - Львів,1996. - 307 с.
8. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко і його спільнота. - Київ: Критика, 2006. - 333 с.
9. Франко І. Лист до О. М. Рошкевич. Львів, 6 квітня 1879 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т.48. Листи (1874-1885). - С. 175.
10. Рошкевич О. Листи Ольги Рошкевич до Івана Франка. - Львів, 1958. - С. 35.
11. Франко І. Лист до Уляни Кравченко. Львів, 27 лютого 1884 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 48. - С. 402.
12. Франко І. Лист до К. К Попович. Львів, 16 березня 1884 р. // Там само. - С. 403.
13. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Довгополе, 26 серпня 1898 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 50. Листи (1895 - 1916). - С. 114.
14. Франко І. Лист до О. Ф. Хоружинської. Львів, 18 жовтня 1885 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 48. - С. 553-557.
15. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Довгополе, 26 серпня 1898 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 114.
16. Франко І. Лист до Олени Пчілки. Львів, 30 вересня 1891 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 49. Листи (1886 - 1894). - С. 298.
17. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 7 жовтня 1894 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 521.
18. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 18 квітня 1900 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 151.
19. Франко І. Лист до Є. К. Трегубова. Львів, 14 листопада 1901 р. // Там само. - С. 174.
20. Франко І. Лист до Є. К. Трегубова. Львів, 30 листопада 1907 р. // Там само. - С. 327.
21. Франко І. Лист до Є. К. Трегубова. Львів, вересень - жовтень 1907 р. // Там само. - С. 421.
22. Франко І. Лист до Василя Якіб’юка. Львів, 4 грудня 1915 р. // Там само. - С. 433.
23. Франко І. Лист до Уляни Кравченко. Львів, 9 січня 1916 р. // Там само. - С. 445.
24. Франко І. Лист до В. С. Давидяка. Дрогобич, 13 травня 1874 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т.48. - С. 8.
25. Франко І. Лист до О. М. Рошкевич. Львів, 14 вересня 1879 р. // Там само. - С. 205.
26. Франко І. Лист до І. М. Белея. Нагуєвичі, початок квітня 1882 р. // Там само. - С. 308.
27. Франко І. Лист до О. О. Партицького. Дрогобич, 29 грудня 1882 р. // Там само. - С. 335.
28. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Нагуєвичі, 16 січня 1883 р. // Там само. - С. 346.
29. Коцюбинський М. Листи до І.Франка // Коцюбинський М. Вибрані твори. - Київ, 1950. - Т. 2. - С. 436.
30. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 21 квітня 1893 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 346.
31. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Довгополе, 26 серпня 1900 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 113.
32. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 14 січня 1893 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 375.
33. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. - Ф. 3, спр. 1634, арк. 329.
34. Франко І. Лист до Л. М. Драгоманової. Львів, 12 січня 1907 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 313.
35. Франко І. Лист до Василя Білецького. Львів, 3 грудня 1901 р. // Там само. - С. 313.
36. Франко І. Лист до О. К. Коваленка та Івана Самоненка. Львів, кінець лютого 1907 р. // Там само. - С. 288.
37. Франко І. Лист до Н. І. Кобринської. Львів, 20 березня 1885 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 48. - С. 529.
38. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 12 січня 1884 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 447.
39. Житє і слово. - 1894. - Т. 1. - 160 с.
40. Франко І. Лист до Б. Д. Грінченка. Львів, 19 листопада 1897 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 49.
41. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 23 листопада 1889 р. // Там само. - С. 218.
42. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 26 квітня 1890 р. // Там само. - С. 236.
43. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 7 грудня 1890 р. // Там само. - С. 265.
44. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 30 липня 1895 р. // Там само. - С. 48.
45. Франко І. Лист до О. Ф. Франко. Львів, середина липня 1891 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 282.
46. Франко І. Лист до Іржі Полівки. Львів, 10 травня 1895 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 41.
47. Франко І. Лист до В. М. Перетца. Львів, 15 лютого 1903 р. // Там само. - С. 223.
48. Франко І. Лист до Ватрослава Ягича. Львів, 23 червня 1900 р. // Там само. - С. 154.
49. Франко І. Лист до Ватрослава Ягича. Львів, 8 лютого 1913 р. // Там само. - С. 406.
50. Франко І. Як це сталося // Зібрання творів. - Київ: Наукова думка, 1981. - Т. 34. Літературно-критичні праці (1902 - 1905). - С. 374.
51. Франко І. Історія моєї габілітації // Зібрання творів. - Київ: Наукова думка, 1983. - Т. 39. Літературно-критичні праці (1911 - 1914). - С. 49 - 50.
52. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 45. Філософські праці . - С. 409.
53. Франко І. Наші народні школи і їх потреби // Зібрання творів. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 46. - Кн. 2. - Історичні праці (1891 - 1897). - С. 108 - 115.
54. Франко І. Поет зради // Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів: У 50 т. / Упорядники З. Т. Франко, М. Г. Василенко. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 213.

http://www.i-franko.name/uk/Corresp.html

Епістолярна та публіцистична спадщина Івана Франка
http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=21726

.: Розділ: Література :: 10.12.2012 10.49.37 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.380357 seconds