Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: оксана із міста: львів :: Запитання: 29799  
оксана запитує:
дайте джерела будь-ласка "епістолярна спадщина франка" дякую як в електроннім варіанті так і літературу (періодику книги)
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Епістолярна спадщина І. Я. Франка:
1. http://www.i-franko.name/uk/Corresp.html
2. http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=21726
3. http://lib.if.ua/franko/1310894385.html
4.http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzvdpu_ist/2009_15/literatyrne ta naykove.pdf
5. http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Philologia/8_98185.doc.htm
6. http://journal.mandrivets.com/images/file/Galyk_2011_6.pdf
7. http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/2000-p-1.pdf
8. http://www.parta.com.ua/referats/view/4509/
9. http://disser.com.ua/contents/3811.html
10. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgn/ist/2011_28/halyk.pdf
11.http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/ukr_literaturoznavstvo/72_2010/72_2010_l.zarytska.pdf
12. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ls/2008_17/vetrova.pdf
13. http://ivanfrancko.org.ua/?p=20
14. http://litmisto.org.ua/?p=7979
15. http://lib.if.ua/franko/1310893539.html
16. http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=10&bookid=92
17. http://www.dragomanov.info/lystuvannya.pdf
18. Хмелінська, Р. М. Інформаційна насиченість творів І Я. Франка : (на матеріалі публіцистичних робіт ХІХ ст.) / Р. М. Хмелінська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім.. І. Франка. – 2011. – Вип. 60. – С. 187-191. – Бібліогр.: 16 назв.
19. Браташ, О. Мовноетикетні формули в епістолярній спадщині І. Я. Франка / Олеся Браташ // Пед. думка. – 2010. - № 3.- С. 82-90. – Бібліогр.: 9 назв.
20. Остап Луцький і сучасники = Ostap Luckyj and his Contemporaries : Листи до О. Кобилянської й І. Франка та інші забуті сторінки / під ред. Юрія Луцького. - Нью-Йорк ; Торонто : Вид. УВАН у США, 1994. - 206 с. - Парал. назва англ. мовою.
21. Падалка, В. П. Українська ідея в епістолярній спадщині Михайла Драгоманова та Івана Франка / Варвара Петрівна Падалка // Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху : матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих науковців, 27 лют. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2007. - С. 85-92. - Бібліогр.: с. 91-92 (22 назви).
22. Нахлік, Є. Іван Франко та Евгений Желехівський : амплітуда взаємин / Євген Нахлік, О. Нахлік // Укр. мова. - 2011. - № 3. - С. 3-18. - Бібліогр.: 24 назв.
23. Колесса, І. Листи Івана Колесси до Івана Франка [Текст] / Іван Колесса // Дзвін. - 2008. - № 4. - С. 133-136.
24. Зозуляк, К. Вистраждане ім'я видатного вченого : [про укр. мовознавця-діалектолога, етнографа, гром. діяча Костянтина Михальчука] [Текст] / Катерина Зозуляк // Дзвін. - 2009. - № 3/4. - С. 124-126.

Пропонуємо зайти на сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і переглянути електронний каталог книжкових та періодичних видань.
А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання -29770.
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 12.12.2012 11.48.39 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Острог :: Запитання: 29777  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти якусь літературу до теми: "Соматична лексика у поетичних творах Дмитра Павличка". Безмежно вдячна!!!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних матеріалів:
1.Барабаш С.Г. Серце вільне і пісенне ….К., 1989
2.Драч І. Переплились, як мамине життя, сумні і радісні дороги. До 75-річчя з дня народження Д. Павличка. // Урядовий кур’єр.-2004.-28 вересня.-с.12.
3.Жулинський М. Два крила несамовитого Павличка //Урядовий кур'єр . – 1999. – 28 вересня. – с.8
4.Іванчак С. Таємниця твого обличчя: [Інтимна лірика Д. Павличка]//Дивослово.-2002.-№6.
5.Ільницький М,М. Дмитро Павличко; Нарис творчості.-К.: Дніпро, 1985.-189с.(Літературний портрет).
6.Марко В. Гіркий мед мудрості//Кур'єр Крив басу. – 2002. – квітень. – с.163-165
7.Молчанова І. Медова щемливість любові: Читаючи поему Дмитра Павличка «На Спаса»: Київ.-.- 2007.-№3.-с.183-184.
8.Моренець В. На зрізі контрасних зрізів і заперечень //Диво слово. – 1999. - № 9. – с. 49-51
9.Павличко Д. Поезія //Літературна Україна. – 1999. – 2 грудня с.4
10.Павличко Д.В. Вибрані твори в 2-х томах.- К.: Дніпро, 1979
11.Павличко Д.В. Гранослов: Лірика. – К.: Радянський письменник, 1968
12.Павличко Д.В.Ностальгія: Поезії. -К.: Основи, 1998.
13.Равлів І. Тематичне й жанрове різномаїття Павличкової лірики 90-х років
14.Сизоненко О. Не вбиваймо своїх пророків! Книга талантів. – К., 2003
15.Сліпушко О. Код поезії Дмитра Павличка: [Про творчість поета] // Літературна Україна.-2009.-1жовтня.- №32.-с.1-7.
16.Соболь В. Етапи творчості: „Наперсток” Дмитра Павличка //Слово і час. – 2001. - № 5. – с.80-83
17. Сьомочкіна О. Дорога, як «велика подорож життя». (На матеріалі рубаїв Дмитра Павличка).// Дивослово.-2005.-34.-с.53-55.
18.Таран Л. Енергія пошуку. – К.: Радянський письменник. – 1988
19.Тихолоз Б. Майстер різьбленого стилоса, або Два кольори Опришківської душі. До 75-річчя Дмитра Павличка.//Дивослово.-2004.-№9.-С.65-68.
20.Ткаченко Л. Ностальгія Дмитра Павличка //Слово і час. – 1999. - № 10. – с.48-52
21.Українські радянські письменники: Збірник літературно – критичних матеріалів. Посібник/Упорядник Ю.М.Безхутрий, Л.Г.Бикова, Н.Г.Гноєва та ін.; Вступ. ст. В.О.Дорошенка. -К., 1984
22.Якубовська М. народ воскресатиме в тобі: [Життя і творчість Д. Павличка]// Вітчизна.-2004.-№9-10.-с144.

.: Розділ: Література :: 10.12.2012 16.56.45 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оксана із міста: львів :: Запитання: 29770  
оксана запитує:
Будьласка допоможіть знайти електроний та літературний варіант епістолярна спадщина І.Франка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Ви можете звернутись до наступних джерел:
1. Маковей О. Ювілей 25-літньої літературної діяльності Івана Франка. - Львів, 1898. - 35 с.
2. Яцків М. Іван Франко. В 40-ву річницю письменницької праці. - Нью-Йорк, 1913. - 23 с.
3. Возняк М. Матеріяли до життєпису Франка (з додатком двох недрукованих його автобіографій). - Київ, 1927. - 65 с.
4. Мочулинський М. З останніх десятиліть життя Франка (1896-1916). Спогади і причинки. - Київ, 1928. - 284 с.
5. Франко-Клочко А. Рукописи І.Франка в Канаді. - Вінніпег, 1957. - 16 с.
6. Василенко М. Нам треба Франкової сили і волі // Франко І.Я. Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50-ти томах / Упорядники З.Т.Франко, М.Г.Василенко. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 427 - 429.
7. Якимович Б. Книга, просвіта, нація: видавнича діяльність Івана Франка у 70 - 80-х рр. ХІХ ст. - Львів,1996. - 307 с.
8. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко і його спільнота. - Київ: Критика, 2006. - 333 с.
9. Франко І. Лист до О. М. Рошкевич. Львів, 6 квітня 1879 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т.48. Листи (1874-1885). - С. 175.
10. Рошкевич О. Листи Ольги Рошкевич до Івана Франка. - Львів, 1958. - С. 35.
11. Франко І. Лист до Уляни Кравченко. Львів, 27 лютого 1884 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 48. - С. 402.
12. Франко І. Лист до К. К Попович. Львів, 16 березня 1884 р. // Там само. - С. 403.
13. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Довгополе, 26 серпня 1898 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 50. Листи (1895 - 1916). - С. 114.
14. Франко І. Лист до О. Ф. Хоружинської. Львів, 18 жовтня 1885 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 48. - С. 553-557.
15. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Довгополе, 26 серпня 1898 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 114.
16. Франко І. Лист до Олени Пчілки. Львів, 30 вересня 1891 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 49. Листи (1886 - 1894). - С. 298.
17. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 7 жовтня 1894 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 521.
18. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 18 квітня 1900 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 151.
19. Франко І. Лист до Є. К. Трегубова. Львів, 14 листопада 1901 р. // Там само. - С. 174.
20. Франко І. Лист до Є. К. Трегубова. Львів, 30 листопада 1907 р. // Там само. - С. 327.
21. Франко І. Лист до Є. К. Трегубова. Львів, вересень - жовтень 1907 р. // Там само. - С. 421.
22. Франко І. Лист до Василя Якіб’юка. Львів, 4 грудня 1915 р. // Там само. - С. 433.
23. Франко І. Лист до Уляни Кравченко. Львів, 9 січня 1916 р. // Там само. - С. 445.
24. Франко І. Лист до В. С. Давидяка. Дрогобич, 13 травня 1874 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т.48. - С. 8.
25. Франко І. Лист до О. М. Рошкевич. Львів, 14 вересня 1879 р. // Там само. - С. 205.
26. Франко І. Лист до І. М. Белея. Нагуєвичі, початок квітня 1882 р. // Там само. - С. 308.
27. Франко І. Лист до О. О. Партицького. Дрогобич, 29 грудня 1882 р. // Там само. - С. 335.
28. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Нагуєвичі, 16 січня 1883 р. // Там само. - С. 346.
29. Коцюбинський М. Листи до І.Франка // Коцюбинський М. Вибрані твори. - Київ, 1950. - Т. 2. - С. 436.
30. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 21 квітня 1893 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 346.
31. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Довгополе, 26 серпня 1900 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 113.
32. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 14 січня 1893 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 375.
33. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. - Ф. 3, спр. 1634, арк. 329.
34. Франко І. Лист до Л. М. Драгоманової. Львів, 12 січня 1907 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 313.
35. Франко І. Лист до Василя Білецького. Львів, 3 грудня 1901 р. // Там само. - С. 313.
36. Франко І. Лист до О. К. Коваленка та Івана Самоненка. Львів, кінець лютого 1907 р. // Там само. - С. 288.
37. Франко І. Лист до Н. І. Кобринської. Львів, 20 березня 1885 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 48. - С. 529.
38. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 12 січня 1884 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 447.
39. Житє і слово. - 1894. - Т. 1. - 160 с.
40. Франко І. Лист до Б. Д. Грінченка. Львів, 19 листопада 1897 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 49.
41. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 23 листопада 1889 р. // Там само. - С. 218.
42. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 26 квітня 1890 р. // Там само. - С. 236.
43. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова. Львів, 7 грудня 1890 р. // Там само. - С. 265.
44. Франко І. Лист до А. Ю. Кримського. Львів, 30 липня 1895 р. // Там само. - С. 48.
45. Франко І. Лист до О. Ф. Франко. Львів, середина липня 1891 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 49. - С. 282.
46. Франко І. Лист до Іржі Полівки. Львів, 10 травня 1895 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Т. 50. - С. 41.
47. Франко І. Лист до В. М. Перетца. Львів, 15 лютого 1903 р. // Там само. - С. 223.
48. Франко І. Лист до Ватрослава Ягича. Львів, 23 червня 1900 р. // Там само. - С. 154.
49. Франко І. Лист до Ватрослава Ягича. Львів, 8 лютого 1913 р. // Там само. - С. 406.
50. Франко І. Як це сталося // Зібрання творів. - Київ: Наукова думка, 1981. - Т. 34. Літературно-критичні праці (1902 - 1905). - С. 374.
51. Франко І. Історія моєї габілітації // Зібрання творів. - Київ: Наукова думка, 1983. - Т. 39. Літературно-критичні праці (1911 - 1914). - С. 49 - 50.
52. Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 45. Філософські праці . - С. 409.
53. Франко І. Наші народні школи і їх потреби // Зібрання творів. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т. 46. - Кн. 2. - Історичні праці (1891 - 1897). - С. 108 - 115.
54. Франко І. Поет зради // Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів: У 50 т. / Упорядники З. Т. Франко, М. Г. Василенко. - Львів: Каменяр, 2001. - С. 213.

http://www.i-franko.name/uk/Corresp.html

Епістолярна та публіцистична спадщина Івана Франка
http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=21726

.: Розділ: Література :: 10.12.2012 10.49.37 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 29741  
Андрій запитує:
Доброго дня. Скажіть будь-ласка чи є твір Ольги Кобилянської "Доля чи Воля" українською мовою і, якщо є, то в якій книжці його можна знайти? Дякую
Наша відповідь:
Шановний Андрій! У О. Кобилянської є оповідання "Назустріч долі". Це оповідання друкувалось у багатьох виданнях О. Кобилянської.Пропонує декілька із цих видань.


1.Кобилянська, Ольга Юліанівна.
Твори [] : в 5-ти т. / Ольга Кобилянська. - К. : Державне видавництво художньої літератури, 1962 -
Т. 4. - 1963. - 510,[2] с.
Зміст:
Назустріч долі

2.Кобилянська, Ольга Юліанівна.
Вибрані твори [] / Ольга Кобилянська ; укл., авт. передм. Ю. Б. Кузнецова. - К. : Інтелект-АРТ, 2008. - 431,[1] с. : портр., фото. - (Сер. "Класики української літератури"). - ISBN 978-966-1631-006
Зміст:
Назустріч долі


3.Кобилянська, Ольга.
Огрівай, сонце... = Warme, Sonne... : збірка малої прози / Ольга Кобилянська ; сост. Я. Б. Мельничук ; пер. Н. П. Щербань. - Чернівці : Букрек, 2011. - 398 с. - Текст укр. та нім мовами. - ISBN 978-966-399-296-9
Зміст:
Щира любов
Чудо
Назустріч долі

.: Розділ: Література :: 7.12.2012 16.51.58 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Луганськ :: Запитання: 29738  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з матеріалами про творчість Неди Нежданої.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:

Неждана, Неда. Єдиного рецепту немає / записала Ольга Лещенко // Дніпро. - 2009. - № 9. - С. 104-107.

Неда Неждана // Дніпро. - 2010. - № 4. - С. 74.

Неждана, Неда. "Драматург має бути провокатором" / розмову вела Тетяна Винник // Літературна Україна. - 2011. - 15 груд. - С. 15.

«Драматург у законі». Неда Неждана — про актуальність театральної реформи
http://dt.ua/CULTURE/dramaturg_u_zakoni__neda_nezhdana__pro_aktualnist_teatralnoyi_reformi-59496.html

Неда Неждана
http://uk.wikipedia.org/wiki/Неда_Неждана

НЕДА НЕЖДАНА
http://nejdana.ucoz.ua/

Неда Неждана
http://www.teatr-mist.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=121

Неда Неждана – драматург, поет, культуролог, перекладач
http://www.dramaturg.org.ua/archives/8

Неда НЕЖДАНА:«ДРАМАТУРГ МАЄ БУТИ ПРОВОКАТОРОМ»
http://ifteatr.org.ua/news/aktualno_neda_nezhdana_pro_profesiju_dramaturga/2011-12-15-1398

Неда НЕЖДАНА: «Ми насамперед цікаві світові своїм оригінальним обличчям»: Відверта розмова про те, чому п’єси наших сучасників рідко можна побачити на українській сцені
http://www.day.kiev.ua/230028

Неда Неждана: Театр — це особлива релігія
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1712/164/60489/

Неда Неждана у театрі Франка
http://teatre.com.ua/modern/neda_nezhdana_u_teatri_franka/

Неждана Неда
http://bukvoid.com.ua/info/writers/Nezhdana_Neda.html

Неждана Неда
http://1576.ua/people/3829

ПЕРСОНАЛІЇ: НАДІЯ МІРОШНИЧЕНКО
http://www.kurbas.org.ua/persons/neda.html

.: Розділ: Література :: 7.12.2012 14.35.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266288 seconds