Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45515
   


Автор запитання: Галина із міста: Турійськ :: Запитання: 32857  
Галина запитує:
Добрий вечір! Підкажіть, будь ласка, у яких творах зарубіжних письменників ХХ-ХХІ століття відбувається перевтілення людини у тварину, як, наприклад, у новелі Ф.Кафки "Перевтілення".Буду дуже-дуже вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Експресіоністичний образ тигра в художніх творах ... - Буквоїд
.-Режим доступу :http://bukvoid.com.ua › Електронна бібліотека
Досідження фольклоризму в літературі
.-Режим доступу :http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
Використання інтерактивних
.-Режим доступу :http://klasnaocinka.com.ua›en/article/vikoristannya…v… копия ещё
Зубрицька М. Використання окремих...
.-Режим доступу :http:// www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/33_1/atch.doc?
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. 2-ге видання, стереотипне ...
.-Режим доступу :http://academia-pc.com.ua › ... › Літературознавство
Ковбасенко Ю.І. Джордж Бернард Шоу
.-Режим доступу :http://www.ae-lib.org.ua/.../kovbasenko__shaw__ua
Конспект уроку: Перевтілення. Своєрідність світобачення і його ...
.-Режим доступу :http://school.xvatit.com/index.php?...Перевтілення
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ | Энциклопедия Кругосвет

.-Режим доступу :http://krugosvet.ru›…i_obrazovanie…PEREVOPLOSHCHENIE.html
Пробні уроки...
.-Режим доступу :http://www.ukrreferat.com/index.php?referat...pg...
Психологічні витоки стилістичної своєрідності новел Франца ...
.-Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/portal/...13/.../Chibiz.pdf?
Реинкарнация
.-Режим доступу :http://ru.wikipedia.org
Роберт Говард — Вікіпедія
.-Режим доступу :http://uk.wikipedia.org/wiki/Роберт_Говард
Смірнова Н. Авторське трактування...
.-Режим доступу :http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/.../SmirnovaN.pdf?
Федорчук А.
.-Режим доступу :http://proza.ru›2010/03/02/1250
Стивенсон - риенкарнация в произведениях
.-Режим доступу :http:// psimatter.marcon.us›fkt.htm

.: Розділ: Література :: 23.11.2013 01.08.35 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Турійськ :: Запитання: 32821  
Галина запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати художні твори, критичну літературу та електронні джерела для написання науково-дослідницької роботи на тему "Метаморфози як шлях філософського осмислення життя"(на прикладі творів сучасної світової літератури). Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баняс Н. Метаморфози міфологічного мотиву "Погляд Медузи" Сільві Жермен // Всесвіт. - 2004. - № 5-6. - С.170-172.
Брюгген В. Логіка метаморфоз: Про досвід одного маловідомого автора, тай не тільки про це // Березіль. - 2005. - № 6. - С.156-164.
Даниліна, Олена Володимирівна. Мовна особистість у контексті сучасної літератури [Текст] : монографія / Олена Даниліна, Світлана Єрмоленко. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2013. - 210 с.
Іщенко Є. О. Метаморфози свідомості в поезії Василя Стуса // Вісник. — К., 2004. — Вип. 6. — C.171–182.
Кеба А. В. Метаморфоза в художественной структуре романа XX века // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2007. — Вип.14, т.1. — С.103–110.
Кияшко С. В. Мотив метаморфозы в романе Дж. Евгенидиса (Jeffrey Eugenides) «Средний пол» («Middlesex») // Від бароко до постмодернізму. — Д., 2005. — Вип.8. — С.228–232.
Крохмальний, Роман. Метаморфозаі і текст : Семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни худож. образу. / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 420 с.
Метаморфози сучасної строфи : «Поет пише про те, про що звичайна людина воліє мовчати, і навіть про те, про що він сам, поет, воліє мовчати, але не може, бо поет — це, як не крути, шалений», — констатує Віктор Неборак у післямові до антології «Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років» / підготував Костянтин Ніколаєв // Народна армія. — 2013. — 21 берез. (№ 53) - С. 6.
Незнайома : Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. ХХ – поч. XXI ст. / [Упоряд., вступ. сл., бібліогр. відомості та прим. В.Ґабора] — Львів: Літ. агенція «Піраміда», 2005. — 597 с.: портр. — (Приватна колекція. Видавничий проект сучасної літератури).
Прошин, Денис Владимирович. Социокультурная метаморфоза «Ночного» и «Дневного дозоров» // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. — Х., 2008. — С.475–480.
Сучасний літературний процес: імена та тенденції. : аналіт.-інформ. вид. / Упр. культури і туризму Сум. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка; [уклад.: С. В. Сагайдак, Г. П. Кашуба; ред. О. Б. Абакарова] — Суми: Обл. наук. б-ка, 2008. — 31 с.
Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямків, течій. : [творчість письменників зарубіж. л-ри XX-XXI сторіччя] / [Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гурець М.П. та ін.; за ред. Давиденко Г.Й.]; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т, Каф. зарубіж. л-ри. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2007. — 90 с.: портр. — (Серія «Постмодернізм: художня вигадка і буденна реальність»; Вип. 4).
Тарнашинська Л. Мнемонічне коло у структурі художньої свідомості: метаморфози пам’яті: літературознавчо-філософський зріз поетики Ліни Костенко /Людмила Тарнашинська. // Слово і час. - 2010. - № 3. - С.51-67. - (Дати).
Тарнашинська, Людмила. Презумпція доцільності : абрис сучасної літературознав. концептології. / Людмила Тарнашинська; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К.: Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. — 533 с.
Харчук, Роксана Борисівна. Сучасна українська проза : постмодерний період: навч. посіб. / Р.Б.Харчук. — К.: Академія, 2008. — 247 с.: табл. — (ам • Альма-матер).
Сучасна світова література-http://libra.in.ua/category/2/1/153
Сучасна українська книгосафера-http://www.avtura.com.ua/
Книги Видавничого проекту сучасної літератури «Приватна колекція»: Серія «Українська модерна проза», Серія «Українська модерна проза»…
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tidf/2009_6/pdf/SmirnovaN.pdf
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 20.11.2013 00.44.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Коллар Валентин Иосифович із міста: Николаев :: Запитання: 32820  
Коллар Валентин Иосифович запитує:
Коллар Валентин Поэт Николаева годы жизни и смерти, книги
Наша відповідь:
Добрый день!
К сожалению нам не удалось разыскать биографическе сведения о Коллар Валентине Иосифовиче.
Упоминания о нем есть на сайте Литературного института им. А.М.Горького, выпуск 1976 г.
http://litinstitut.ru/index.php?area=1&p=static&page=alumnus1976

В воспоминаниях Николая Еремина
http://vbasyrovdola.ucoz.ru/index/nikolaj_erjomin/0-176

В стаье «Концептуальні особливості творчості миколаївських поетів»
http://maysterni.com/publication.php?id=42018

В читальном зале Центральной библиотеки им. Н.Л. Кропивницкого , а также в Научно-педагогической библиотеке Николаева есть только одна книга поэта:

Барви дня [Текст] : Поезії / Валентин Коллар. - Одеса : Маяк, 1980. - 47 с. - Б. ц.

.: Розділ: Література :: 19.11.2013 22.26.15 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Жмеринка :: Запитання: 32817  
Ірина запитує:
Дуже вдячна за попередню допомогу в пошуку статей і одразу ж звертаюсь за наступним: потрібна інформація в електронному вигляді для підготовки до семінарського заняття з лі-ри на тему "Неомодерністичний стиль творчості Ганни Чубач та Оксани Чубачівни". Буду дуже вдячна за допомогу)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірина!
Сайти до теми:
Г. Чубач. Біографія. – Режим доступу:
http://www.pisni.org.ua/persons/1220.html
Мотиви і образи в ліриці Ганни Чубач. – Режим доступу:
http://www.bestreferat.ru/referat-203767.html
Ганна Чубач. Реферат. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/biography/chubach.html
Интервью с Г. Чубач. – режим доступа:
http://fakty.ua/106846-poetessa-ganna-chubach-quot-moj-dom-v-aprele----kartinka-derevya-naryadnye-kak-shkolnicy----v-belyh-golfikah-gryadki-rovnenko-raschercheny-quot
«Ганна Чубач — сонячна, пісенна вродлива, як її Поділля…» ... «Світлий талант Ганни Чубач дарує нам ...... знаменитий: Високий стиль, традиція жива. Скачать. – режим доступу:
http://naub.org.ua/?p=656
Чубачівна Оксана Володимирівна. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Чубачівна_Оксана_Володимирівна
СКІФСЬКА ЛЕГЕНДА. – Режим доступу:
http://www.ursr.org/kyiv/91/03/html/165.html
Виставка "Фарби для неба" Оксани Чубачівни. – Режим доступу:
http://bookmuseum-ua.livejournal.com/43771.html

.: Розділ: Література :: 19.11.2013 20.44.36 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юліана із міста: Чернівці :: Запитання: 32806  
Юліана запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти за якою книгою знято фільм "Володар сторінок" 1994 року. Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Юліана!Чому Ви вирішили,що фільм знят по мотивам книги? На жаль інформацію про це не вдалося знайти.Продивиться наступні посилання:

1.Текст фильма http://www.vvord.ru/tekst-filma/Povelitelj-stranic/2

здесь авторы сценария

2.Повелитель страниц http://afisha.mail.ru/cinema/movies/722448_povelitel_stranic/

3.http://kinovegas.ru/news/povelitel_stranic/2012-01-25-11587

.: Розділ: Література :: 18.11.2013 22.37.05 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.566011 seconds