Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45813
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Луцьк :: Запитання: 39019  
Вікторія запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: Впровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес ВНЗ. Дуже дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 16.05.2016 22.12.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Київ :: Запитання: 38933  
Роман запитує:
Доброго дня, Допоможіть знайти матеріали за темою дисертації "Архітектура банку на основі хмарних технологій" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Пропонуємо Вам переглянути:
Андрощук О. С. Багатокритеріальна модель вибору архітектури системи нечіткого логічного висновку для аналізу ризиків безпеки інформації в хмарних обчислювальних та інших складних системах / О. С. Андрощук, А. М. Кудін // Искусств. интеллект. - 2012. - № 4. - С. 529-534.
Батаєв О. В. Оцінювання економічної ефективності аутсорсингу автоматичних банківських систем / О. В. Батаєв // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 10. - С. 419-426. - Бібліогр. в кінці ст. - Стаття англійською мовою.
Батаев А. В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах [Електронний ресурс] / А. В. Батаев // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 404-413. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_51.
Бобиль В. В. Облік у банках : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Бобиль ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 328, [1] c.
Бобиль В. В. Управління ризиками "хмарних" технологій в системі ризик-менеджменту банку [Електронний ресурс] / В. В. Бобиль // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. - 2014. - Вип. 7. - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2014_7_6.
Бобиль В. В. "Хмарні" технології як фактор збільшення операційного ризику банку / В. В. Бобиль, М. А. Дронь // Банківська справа. - 2014. - № 11/12. - С. 47-62.
Давидов В. В. Метод розподілу доступу та антивірусного захисту даних в комп'ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / В. В. Давидов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2014. - 19 c.
Дюлічева Ю. Ю. Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Дюлічева // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - Вип. 18. - С. 71-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2014_18_10.
Корольов В. Ю. Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчислень / В. Ю. Корольов // Мат. машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 60-69.
Кузьмінська О. Г. Інформаційні технології : навч. посіб. для студентів ОС "Магістр" спец. "Автоматизоване управління технологічними процесами" / О. Г. Кузьмінська, С. Г. Литвинова, Т. П. Саяпіна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ : Компринт, 2015. - 340 c.
Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навч. посіб. / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ : Компринт, 2015. - 168 c.
Лунтовський А. О. Етапи розвитку сучасних інфокомунікаційних сервісів та енергетична ефективність мережевих технологій [Електронний ресурс] / А. О. Лунтовський, П. О. Гуськов, А. Р. Масюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. - 2014. - № 796. - С. 131-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPPT_2014_796_20.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 29.04.2016 22.03.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 38728  
Марія запитує:
Добрий день!Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи за темою "Побудова сенсорної мережі оперативного моніторингу управління силами та засобами бойових підрозділів" (з галузі комунікацій по оптичному зв'язку).Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баркалов В. В. Методи побудови волоконно-оптичних ліній зв’язку в системі управління військового призначення [Електронний ресурс] / В. В. Баркалов, К. Г. Рукас, О. В. Таровітов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - 2014. - № 3. - С. 96-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2014_3_23.
Горяєва С. М. Методи підвищення ефективності телекомунікаційних сенсорних мереж : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.12.02 / С. М. Горяєва ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Харків, 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08gsmtsm.zip.
Гурник А. В. Застосування інтелектуальної сенсорної техніки для моніторингу та пошуково-рятувальних робіт [Електронний ресурс] / А. В. Гурник, С. В. Валуйський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2013. - № 3(9). - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2013_3(9)__7.
Данилюк С. Л. Підвищення продуктивності мобільних радіомереж на основі БПЛА для завдань екологічного моніторингу в зоні ведення бойових дій [Електронний ресурс] / С. Л. Данилюк // Системи озброєння і військова техніка. - 2015. - № 3. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2015_3_19.
Жилін Є. І. Застосування методів кореляційного аналізу для вирішення задач виявлення і оцінки параметрів оптичних сигналів в системах технічного зору [Електронний ресурс] / Є. І. Жилін // Системи озброєння і військова техніка. - 2008. - № 4. - С. 118-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2008_4_30.
Застосування телекомунікаційних систем у процесі управління військами: посіб. для вищ. військ. навч. закл. / І. Ю. Розум, П. А. Савісько, М. Д. Огороднійчук та ін. ; за ред. І. Ю. Розума. – [1 вид.]. – Київ : НУОУ, 2014. – 160 с.
Інформаційно-телекомунікаційні системи військового призначення / М. Д. Огороднійчук, І. Ю. Розум, А. О. Микусь, В. Є. Жуков [та ін.] ; за ред. М. Д. Огороднійчука. – Київ : НУОУ, 2010. – 288 с.
Карпінський В. М. Безпровідні сенсорні мережі: особливості моделювання та візуалізації топології при загрозах [Електронний ресурс] / В. М. Карпінський // Сучасна спеціальна техніка. - 2011. - № 2. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sstt_2011_2_9.
Климович О. К. Застосування мобільних телекомунікаційних мереж спеціального призначення в Збройних Силах України [Електронний ресурс] / О. К. Климович // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 5. - С. 135-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_5_30.
Кононов В. Б. Використання волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо при здійсненні повірки засобів вимірювальної техніки військового призначення [Електронний ресурс] / В. Б. Кононов, С. С. Котляр // Системи обробки інформації. - 2013. - Вип. 1. - С. 78-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2013_1_20.
Муляр І. В. Локалізація об'єктів у бездротових сенсорних мережах [Електронний ресурс] / І. В. Муляр, В. С. Зеленська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2014. - Вип. 46. - С. 204-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2014_46_32.
Огороднійчук М.Д. Комплекси і засоби військових телекомунікаційних мереж / М.Д. Огороднійчук, Ю.Д. Чайка, О.Г. Оксіюк ; за ред. М.Д. Огороднійчука. – Київ : НУОУ, 2010. – 384 с.
Симоненков В. М. Побудова системи зв’язку та управління наземними мобільними робототехнічними системами (комплексами) [Електронний ресурс] / В. М. Симоненков, І. В. Лавриненко // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки. - 2014. - Вип. 2. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpva_2014_2_19.
Ткачук П. П. Основи будови оптичних та оптико-електронних засобів артилерійської розвідки : навч. посіб. / П. П. Ткачук, А. О. Левченко, О. М. Дробан, В. В. Рукосуєв, О. Є. Свідунович, В. М. Калитич ; М-во оборони України, Акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного. - Львів : Тріада плюс, 2010. - 427 c.
Ткаченко А. О. Первинне визначення параметрів руху низькоорбітальних космічних об’єктів за даними вимірювань оптичних засобів контролю космічного простору в режимі "beam-park” [Електронний ресурс] / А. О. Ткаченко // Системи озброєння і військова техніка. - 2007. - Вип. 4. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2007_4_14.
Харитонов О. Л. Пропозиції щодо вдосконалення управління силами та засобами ППО шляхом підвищення життєвості пунктів управління [Електронний ресурс] / О. Л. Харитонов, А. О. Харитонов // Системи озброєння і військова техніка. - 2010. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2010_2_20.
Чумаченко С. М. Питання оперативного розгортання сенсорних радіомереж на територіях ведення бойових дій [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, С. Л. Данилюк // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. - 2015. - № 3. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2015_3_22.
Шевчук Б. М. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж [Електронний ресурс] / Б. М. Шевчук, В. К. Задірака, С. В. Фраєр // Управляющие системы и машины. - 2015. - № 3. - С. 65–76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/USM_2015_3_10.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.04.2016 11.39.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Пятихатки :: Запитання: 38701  
Світлана запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для курсової роботи "Розробка вебсайту. теоретичні та методичні основи. Дякую за вашу працю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано!
Для Вас наступний перелік джерел:
1. Алешин, Л. И. Информационная открытость библиотечных сайтов: опыт ОУНБ [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. И. Алешин, М. А. Ордынская ; ред.: О. О. Борисова, М. Г. Вохрышева. - М. : Литера, 2013. - 272 с.
2. Ашманов, И. С. Продвижение сайта в поисковых системах [Текст] / И. С. Ашманов, А. А. Иванов. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. - 304 с.
3. Евдокимов, Н. В. Раскрутка Web-сайтов. Эффективная Интернет-коммерция [Текст] / Н. В. Евдокимов. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2008. - 160 с.
4. Кроудер, Д. Создание веб-сайта для чайников [Текст] / Д. Кроудер ; ред.: С. Н. Тригуб, В. С. Иващенко ; пер.: Е. Д. Михнова, В. С. Иващенко. - 3-е издание. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2010. - 352 с.
5. Макарова, М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : навчальний посібник для вузів / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; ред. М. В. Макарова. - 3-тє видання, перероблене та доповнене. - Суми : Університетська книга, 2008. - 665 с.
6. Шалева, О. І. Електронна комерція [Текст] : навчальний посібник для вузів / О. І. Шалева. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.
http://webstudio2u.net/ua/webdesign/354-site-develop-methods.html
Методи розробки сайтів
http://urok-informatiku.ru/structura-web-saitiv
Структура веб-сайтів. Етапи створення сайту. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом.
http://uchitelska.at.ua/publ/starsha_shkola/informatika_11_klas/urok_26_ponjattja_veb_sajtu_zasobi_stvorennja_veb_sajtiv/92-1-0-1102
Урок № 26 Поняття веб-сайту. Засоби створення веб-сайтів
http://odiplom.ru/informacionnye-tehnologii/razrabotka-imidzhevogo-veb-saita
Разработка имиджевого веб-сайта
http://shikalakula.livejournal.com/3922.html
Теоретические аспекты построения сайтов
http://webko.com.ua/etapy_rozrobky_veb_saitu.html
Етапи розробки веб-сайту
На все добре!

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 29.03.2016 22.03.19 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влада із міста: Лисичанськ :: Запитання: 38657  
Влада запитує:
Доброго вечора! допоможіть знайти матеріали за темою: " Навчальна інфографіка. Застосування навчальної інфографіки в початкових класах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Владо!
Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланнями:

http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2014/cont/18_ПОНЯТТЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.pdf
Копняк Н. ПОНЯТТЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЮ МЕТОЮ http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-295
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОГРАФІКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2015/06/23/chto-takoe-infografika-i-kak-ee
4 класс. Что такое инфографика и как ее можно использовать. Скачивается в формате .docx
https://drive.google.com/file/d/0B5V-w7ZNOaUuVzZ3Zl90OHdLRXc/view?pref=2&pli=1
Визуальное объяснение: инфографика в начальной школе
Успіхів!

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 24.03.2016 21.25.56 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.320609 seconds