Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Леся із міста: Ставище :: Запитання: 42160  
Леся запитує:
Добрий день. Підкажіть інформацію про "сучасноме інформаційно-комунікаційне середовище в інформаційних послугих"
Наша відповідь:
Доброго дня, Лесьо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41851.
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_70172914.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2019/1/Стаття_ПетуховаЛ.Є._БальохаА.С..pdf
https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=1331
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/mon-medved.pdf

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 17.07.2018 16.55.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Житомир :: Запитання: 42100  
Наталя запитує:
Можна підібрати літературу до теми: Візуальне програмування мовою Delphi
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела інформації:
Базурін В. М. Методика навчання учнів розв’язування задач з опрацювання масивів у середовищі візуального програмування Delphi [Електронний ресурс] / В. М. Базурін // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 47, вип. 3. - С. 25-35. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_47_3_5.
Безменов М. І. Основи програмування в середовищі Delphi : навч. посіб. / М. І. Безменов; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Харків, 2010. - 607 c.
Бондаренко М. А. Основи інформаційних технологій та програмування : підручник / М. А. Бондаренко; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Павленко О.Г., 2010. - 535 c.
Бурдаєв В. П. Візуальне програмування мовою Delphi [Текст] : конспект лекцій / В. П. Бурдаєв ; Харків. нац. економ. ун-т. - Харків : ХНЕУ, 2006. - 116 с.
Власюк А. П.. Основи сучасного візуально-подійного програмування. Програмування в середовищі DELPHI [Текст] : навч. посіб. / А. П. Власюк, О. В. Прищепа ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2009. - 495 с. : рис.
Кандзюба С. П. Delphi 6. Основи програмування [Текст] : навч. посібник / С. П. Кандзюба ; Укр держ. хіміко-технолог. ун-т. - Дніпропетровськ : УДХТУ, 2003. - 411 с.: рис., табл.
Усатенко Т. М. Програмування в середовищі Delphi [Текст] : навч. посібник / Т. М. Усатенко ; Сумс. держ. ун-т. - Суми : Видавництво СумДУ, 2004. - 84 с.: рис.
Фокін А. Г. Основи програмування в середовищі DELPHI [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / А. Г. Фокін, М. В. Брус ; Донбас. держ. машино буд. академія. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 216 с.: рис.
Черняхівський В В. DELPHI-4: сучасна технологія візуального програмування [Текст] / В. В. Черняхівський. - Львів : БаК, 1999. - 196 с.: іл. - (Порадник користувача персонального комп'ютера).
Яременко Г. І. Програмування в середовищі Delphi : навч. посіб. / Г. І. Яременко, Д. В. Копил; МОНМС України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2011. - 188 c.
UA5.ORG : метод. матеріали з інформатики : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ua5.org/delphi/.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 15.06.2018 14.17.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 42024  
Антон запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для дипломної роботи за темою "Підходи до побудови блокових шифрів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://sites.google.com/site/sucasnikriptosistemik/home/simetricni-kriptosistemi/blocni-sifri
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/kruptologiya/lect5.html
http://ua-referat.com/Криптографія_Шифри_їх_види_і_властивості
https://studfiles.net/preview/5080333/page:8/
https://julfybenedictus.livejournal.com/11101.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0563&T=07&lng=1&st=0
http://ur.co.ua/33/914-1-blochnye-shifry.html
http://wiki.tntu.edu.ua/Симетричні_криптосистеми
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32479/1/08-40-51.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32402/1/26-144-148.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/11314/1/Mingaleva2.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/programming/00060025_0.html
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14573/soi_2010_3_60.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/95-Текст статті-102-1-10-20151104.pdf
http://ni.biz.ua/10-2/3780.html
http://bit.nmu.org.ua/ua/student/metod/cryptology/лекция 5.pdf
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Informatica/44807.doc.htm
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4504/2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/32_ZIR_cript.pdf
https://studopedia.org/8-241187.html
https://studopedia.su/8_62555_zagalni-vidomosti-pro-blokovi-shifri.html
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13111/3/kriptolog.pdf
http://ptcsi.chnu.edu.ua/vnchnu/2014_V5_Is2/15_Watsek_DO_2014_vol5_is2_pp110_113.pdf
https://studlib.info/hozyaystvo/2313927-zagalni-vidomosti-pro-blokovi-shifri/
– Сокирук В. В. Програма реалізації блокового симетричного шифру на основі арифметичних операцій за модулем 2n / В. В. Сокирук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 2. - С. 80-85 : табл.
– Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. - Київ : Держспоживстандарт України, 2011. - (Національний стандарт України).
Ч. 3 : ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015. Блокові шифри (ISO/IEC 18033-3:2010, IDT). - Чинний від 2016-07-01. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 62 с. : рис., табл.
– Математичні основи криптографії : Конспект лекцій / Укладачі: В.А.Фільштінський, А.В.Бережний. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 138 с.
– Лужецький В. А. Блокові шифри для режиму роботи ECB / В. А. Лужецький // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал. - 2008. - № 1. - С. 154-158 : фотогр.
– Фергюсон Н. Практическая криптография = Practical Cryptography / Н. Фергюсон, Брюс Шнайер. - М. : Вильямс ; СПб. ; К. : Диалектика, 2005. - 422 с.
– Остапов С.Е. Основи криптографії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. Е. Остапов, Л. О. Валь. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 188 с. : табл., рис., фото.
– Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика = Cryptography and Network Security: Principles and Practice /; [пер с англ. А. Г. Сивака, А. А. Шпака ; под ред. А. А. Сивака]. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2001. - 672 с. : рис., табл.
– Основы криптографии : учеб. пособие для вузов / А. П. Алферов [и др.]. - Москва : Гелиос АРВ, 2001. - 480 с. : рис., табл.
– Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О.Хорошко, Ю. Є. Яремчук ; ред. В. О. Дружиніна] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 198 с.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 16.05.2018 23.36.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Київ :: Запитання: 42009  
Мирослава запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, з підбором джерел для курсової на тему "RFID-технології" або "Впровадження RFID-технологій в бібліотеках". Дякую за допомогу) Гарного Вам дня!
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://www.raduga-lik.ru/Katalog-produkcii/Informacionnoe-obespechenie-biblioteki/RFID-tekhnologii-dlya-bibliotek/
http://www.matriks-pres.com.ua/index.php/2/rfid1
https://www.cultmanager.ru/article/6946-qqq-16-m8-14-08-2016-rfid-tehnologii-v-biblioteke
https://rtlservice.com/ru/company/blog/ispolzovanie_rfid_v_bibliotekah/
https://www.slideshare.net/bntulibrary/rfid-54474991
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/prezentacii/2015_02_06_Bibliotheca.pdf
http://www.rst-invent.ru/solv/libs/
http://tdplus.com.ua/tdplus_rfid_arhivyi_i_biblioteki-28-222.htm
http://gazeta.library.nstu.ru/archive/issue-4-2012/rfidtehnologii_v_biblioteke_495/
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/1492-tehnologii-rfid-opyt-vnedreniya.html
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/RFID_технолог.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/11/ntb_11_4_2012-тимошенко.pdf
http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_4826ko.pdf
http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/vseross/i_vserossijskaya_nauchnaya_studencheskay/rfid_texnologii_v_deyatelnosti_biblioteki
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/11594/1/Monastyreva_RFID-tekhnologii_v_obsluzhivanii.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/professionalnye-events/Кейглер.pdf
http://www.myshared.ru/slide/56334/
http://cnrmk.com.ua/?p=1162
http://biblioteki.perm.ru/files/files/Ati_zamancivie_RFID-tehnologii.pdf
http://www.rst-invent.ru/about/technology/
http://www.rst-invent.ru/faq/
https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/rfid/
https://studme.com.ua/1994041214329/logistika/tehnologiya_radiochastotnoy_identifikatsii_rfid-tehnologii.htm
http://ukrbukva.net/115857-Tehnologiya-radiochastotnoiy-identifikacii-RFID-tehnologii.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Сессия 1. Применение RFID-технологии при инвентаризации основных средств....pdf
https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2013/REKS413/Savochk.pdf
– Каменский А. Блок обеспечения доступа на основе RFID-технологий ВМ3420 / А. Каменский // Радіоаматор. - 2010. - № 5. - С. 21-22
– Макартур А. Интеграция RFID в библиотечные системы - мифы и реальность / А. Макартур // Научные и технические библиотеки. - 2004. - № 3. - С. 81-87.
– Ртищева Т.М. Инвентаризация фонда библиотеки с помощью АБИС LiberMedia / Т. М. Ртищева // Научные и технические библиотеки. - 2011. - № 5. - С. 47-51.
– Тимошенко И.В. Технология радиочастотной идентификации в ГПНТБ России / И. В. Тимошенко, А. И. Бродовский // Научные и технические библиотеки. - 2011. - № 11. - С. 88-98.
– Болдырева И.С. Современные аспекты внедрения RFID-технологий в библиотеках Германии / И. С. Болдырева // Медиатека и мир. - 2011. - № 4. - С. 29-32.
– Молчан Ж. Автоматизация библиотечных процессов на основе современных проектных решений радиочастотной идентификации (RFID) объектов / Ж. Молчан // Бібліотечний вісник . - 2012. - № 5. - С. 31-35.
– Тимошенко И. В. Вопросы автоматизации библиотек: “Какой RFID нам нужен?” / И. В. Тимошенко // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 11. - С. 39-42.
– Тимошенко И.В. Библиотечное RFID-оборудование и средства поддержки технологии радиочастотной идентификации в составе САБ ИРБИС64 / И. В. Тимошенко // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 12. - С. 87-94.
– Дорогавцев В.В. Применение RFID-технологий для контроля доступа к многофункциональным устройствам с использованием возможностей БД платных услуг САБ ИРБИС / В. В. Дорогавцев // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 12. - С. 94-96.
– Тимошенко И. В. Система поддержки электронных читательских билетов САБ ИРБИС64 - возможности интеграции / И. В. Тимошенко // Научные и технические библиотеки. - 2016. - № 11. - С. 126-130.
– Тимошенко И. В. RFID-оборудование в библиотеках: вопросы выбора и применения / И. В. Тимошенко // Научные и технические библиотеки. - 2017. - № 3. - С. 43-53.
– А тележка и говорит... : [RFID-технологии] / подгот. В. Чумаков // В мире науки : ежемес. науч.-информ. журн. - 2011. - № 9 (сентябрь). - С. 60-69 : рис.
– Иванова М. Н. Особенности обслуживания пользователей ГПНТБ России с использованием RFID-технологий: настоящее и будущее / М. Н. Иванова, Е. В. Линдеман // Науч. и техн. б-ки. - 2014. - № 11. - С. 84-87. - (Вестник Ассоциации ЭБНИТ ; вып. 15).
– Абросимова Н.В. Технологии RFID: опыт внедрения и использования / Н. В. Абросимова // Унив. кн. : информ.-аналит. журн. - 2013. - № Май. - С. 66-68.
– Ветю Д. А. Будущее за RFID-технологией / Д. А. Ветю // Библиография : науч. журн. по библиографоведению и книговедению. - 2013. - № 6. - С. 113-115.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.05.2018 10.26.58 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталочка із міста: Тернопіль :: Запитання: 41986  
Наталочка запитує:
Розвиток логічного мислення на уроках інформатики в початкових класах
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=2013
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b3bc79a4c43a88421306c37_0.html
http://metodportal.com/sites/default/files/mp/2018/02/65338/vpravy_na_rozvytok_logichnogo_myslennya.docx
http://blogkolesniklora.blogspot.com/2016/10/blog-post_40.html
http://ua-referat.com/Розвиток_логічного_мислення_в_учнів_на_уроках_інформатики
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiquqW_webaAhVMKywKHbZcC_sQFghoMAg&url=http://nikolay-frolov.edukit.mk.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20.doc&usg=AOvVaw03CwvbuwRBrwRD28cVAwn1
http://referat911.ru/Informatika/rozvitok-logchnogo-mislennya-na-urokah/154407-2179419-place1.html
http://ukrbukva.net/103424-Metodika-provedennya-log-chnih-vprav-na-urokah-nformatiki-Vikoristannya-zoshit-v-z-drukovanoyu-osnovoyu.html
https://sites.google.com/site/informatikavpocatkovihk/-pocatkova-informatika-v-molodsih-klasah-vpliv-komp-uternih-igor-na-formuvanna-logiki
https://studopedia.info/3-13623.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/6059/1/V_Vember_IITNZ_4_2013_IS.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1975
file:///C:/Users/User/Desktop/komp_2014_3_6.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/conf-2017-04/s3/3-Вдовенко_стаття.pdf
– Батршина Г. С. Способы и средства развития логического мышления младших школьников / Г. С. Батршина // Нач. шк. - 2012. - № 4. - С. 91-93.
– Єрьомічева С. Розвиток логічного мислення та уваги : Конспект уроку інформатики. 2 клас / С. Єрьомічева // Інформатика. - 2008. - Квіт. (№ 13). - С. 16-18.
– Гладун М. Система вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів / М. Гладун, Н. Морзе //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 4. - С.41-49.
– Вембер В. Розвиток мислення учнів у процесі навчання курсу "Сходинки до інформатики"/ В. Вембер // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2013. - № 4. - С. 17-23.
– Аксьонова Е. Інтерактивні методи розвитку логічного мислення в учнів початкової школи / Е. Аксьонова // Інформатика. Шкільний світ. - 2012. - № 21. - С. 34-36.
– Батршина Г. С. Формирование и развитие логико-алгоритмического мышления учащихся начальной школы / Г. С. Батршина // Информатика и образование. - 2007. - № 9. - С. 7-23.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.05.2018 16.05.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283891 seconds