Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Людмила із міста: Порошково :: Запитання: 40351  
Людмила запитує:
Добрий вечір! Шукаю матеріал для семінару "Групи сметрі" ігри з суїцидальним фіналом. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило, радимо ознайомитися із наступними джерелами інформації:
Вашека Т. В. Рання діагностика та профілактика суїцидальної
поведінки в підлітковому віці / Т. В. Вашека // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 6. - С. 64-66.
Завадська Н. В. Проблема самогубства у підлітковому середовищі / Н. В. Завадська // Соціальний працівник. - 2007. - № 2. - С. 10-12.
Сабат Н. Профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків / Н. Сабат // Соціальний педагог. - 2007. - № 11. - С 35-37.
Сокирська Л. Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків / Л. Сокирська // Соціальний педагог. - 2007. - № 1. - С. 30-34.
Групи смерті //https://uk.wikipedia.org/wiki/Групи_смерті
"Групи смерті" в Києві: кураторами суїцидальних спільнот виявилися студенти-медики // https://www.unian.ua/society/1796832-grupi-smerti-v-kievi-kuratorami-sujitsidalnih-spilnot-viyavilisya-studenti-mediki.html
Группы смерти. Ежедневно киберполиция получает 70 сообщений о пропаже детей // https://www.youtube.com/watch?v=X5Pjz9F3gc4
Групи смерті в Україні. Як "кити" вбивають дітей // http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3814747-hrupy-smerti-v-ukraini-yak-kyty-vbyvauit-ditei
Групи смерті у Вконтакте: хто і як доводить дітей до суїциду // http://fakty.ictv.ua/ua/svit/20160518-1584860/
До навчальних закладів Черкас надіслані рекомендації щодо попередження суїцидальних проявів серед учнівської та студентської молоді // http://www.0472.ua/news/1565352
Игра в смерть: как прекратить интернет-моду на детский суицид // https://riafan.ru/525981-igra-v-smert-kak-prekratit-internet-modu-na-detskii-suicid
Игра синий кит и группы смерти // http://kgnk.space/blue-whale/
Киберполіція України заблокувала більше 500 "груп смерті" в соцмережах // http://dt.ua/UKRAINE/kiberpoliciya-ukrayini-zablokuvala-bilshe-500-grup-smerti-v-socmerezhah-235020_.html
http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/Profilaktika_suyitsidalnoyi_povedinki.pdf
Презентація на тему:
Загроза суїциду у дитячому середовищі
Профілактика суїцидальної поведінки
підлітків // http://svitppt.com.ua/psihologiya/zagroza-suicidu-u-dityachomu-seredovischi.html
У навчальних закладах Полтавщини проводяться профілактичні заходи щодо попередження суїциду серед дітей та підлітків // http://np.pl.ua/2017/02/u-navchalnyh-zakladah-poltavschyny-provodyatsya-profilaktychni-zahody-dlya-poperedzhennya-sujitsydu-sered-ditej-ta-pidlitkiv/
Що робити батькам, щоб їх діти не зіграли в "Синього кита" // http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4935/news/1487862431.html
Ответ ожидается

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.03.2017 18.42.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 39998  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури з теми: "Формування просоцiальної поведiнки учнiв основної школи засобами Інформац?ійно-комун?ікаційних технологiй". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Маємо для Вас наступні посилання:
http://svitppt.com.ua/pedagogika/formuvannya-socialnoi-kompetentnosti-uchniv-zasobami-informaciynokomun.html
Формування соціальної компетентності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
http://lib.iitta.gov.ua/26565/1/2015_book2_27.pdf
Тарасова Т. В. , Нечерда В. Б. , Демянчук О. Л. СУЧАСНІ ФОРМИ Й МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ В УМОВАХ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Зі слів: «Дитина XXI століття живе в інформатизованому світі…»
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tmpvd_2014_18(2)__36
Тарасова Т. В. Особливості формування просоціальної поведінки учнів початкової школи / Т. В. Тарасова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2014. - Вип. 18(2). - С. 297-305
*********************
1. Грищенко Н. А. Просоціальний напрямок сучасного виховання студентської молоді в межах особистісно-соціального підходу / Н. А. Грищенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - N 1. - С. 39-46.
2. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (ІТКТ) / Р. С. Гуревич // Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; головний редактор В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 364–365.
3. Мусатов С. О. Просоціальні засади оновлення загальноосвітньої школи / С.О.Мусатов // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3/4. - С. 25-34.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 3.01.2017 15.47.57 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Рівне :: Запитання: 39946  
Олена запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання дипломної роботи на тему "Розвиток інформаційних послуг у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
На жаль, Ви не вказали "Розвиток інформаційних послуг..." в якій саме галузі. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Борматенко М. В. Управління підприємством на основі розвитку комунікативних систем та послуг інформатизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. В. Борматенко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рiвне, 2015. - 20 c.
2. Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_21.
3. Дудка А. І. Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України [Електронний ресурс] / А. І. Дудка // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_30.
4. Кислова М. А. Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / М. А. Кислова, С. О. Семеріков, К. І. Словак // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 42, вип. 4. - С. 1-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_42_4_3.
5. Коваль В. В. Державне регулювання олігополістичних ринків телекомунікаційних послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / В. В. Коваль ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 36, [1] c.
6. Коломієць П. В. Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет : монографія / П. В. Коломієць ; Полтав. ін-т економіки і права, ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"". - Полтава : Копі-Центр, 2015. - 123 c.
7. Комп'ютерні системи і мережні технології" (CSNT-2015) : збірник тез VIII Міжнар. наук.-техн. конф., 16 - 18 квіт. 2015 р., Київ / ред.: І. А. Жуков, Н. В. Журавель, А. І. Грищенко; НАН України, Нац. авіац. ун-т,. - Київ : НАУ, 2015. - 69 c.
8. Москалик Г. Поняття, природа і джерела формування інформаційно–комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Москалик // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 77. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_77_47.
9. Москалик Г. Ф. Становлення інформативно–комунікативного середовища у світовому просторі та в Україні [Електронний ресурс] / Г. Ф. Москалик // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 72. - С. 443-449. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_85.
10. Москалик Г. Ф. Формування інформаційно–комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Ф. Москалик // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 92. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_92_45.
11. Павлов О. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. / О. І. Павлов ; МОНМС України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - 2-ге вид., стер. - Одеса : Фенікс, 2015. - 240 c.
12. Світовий ринок товарів та послуг : підруч. для студентів ВНЗ / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко, В. М. Костюченко, Л. П. Кудирко; ред.: А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. - 719 c.
13. Теряник О. А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг [Електронний ресурс] / О. А. Теряник, А. А. Стець // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_7.
14. Тітов С. В. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної й інформаційної взаємодії [Електронний ресурс] / С. В. Тітов, О. В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 43. - С. 144-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_43_20.
15. Трач Ю. В. Траснформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Ю. В. Трач // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. - № 1. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_1_8.
16. Фалько Є. А. Аналіз інфраструктурного забезпечення розвитку інформаційних послуг у міжнародному туризмі [Електронний ресурс] / Є. А. Фалько // Економічний простір. - 2014. - № 92. - С. 78-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_92_10.
17. Щербина В. Л. Соціально-психологічні чинники розвитку інформаційного середовища у ВНЗ України [Електронний ресурс] / В. Л. Щербина. // Технології розвитку інтелекту. - 2014. - Т. 1, № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2014_1_6_15.
Якщо наша відповідь Вас не задовольнить, задайте питання більш конкретно.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 15.12.2016 11.37.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Рівне :: Запитання: 39943  
Віта запитує:
Література до теми: Методика вивчення розділу *Розв'язування компетентнісних задач в 9 класі на уроках інформатики*
Наша відповідь:
Доброго дня, Віта!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Гончар, Олександр. Хлопомани і народовці. Москвофіли і малороси : історія України : 9 клас / Гончар, Олександр, Шкарбан, Лариса // Історія України (Шкільний світ). - 2012. - № 45-46. - С. 32-36.
Жалдак, М. І. Календарно-тематичне планування навчання інформатики за базовою програмою для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Жалдак, Н. В. Морзе, Г. Г. Науменко // Інформатика (Шкільний світ). - 2007. - № 28. - С. 3-20.
Колєнцева, О. Г. Педагогічні інновації у викладанні експериментального курсу "Інформатика. 9 клас" / О. Г. Колєнцева // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 4. - С. 8-12.
Кононенко, І. Авторська програма курсу інформатики для 5-9 кл. / І. Кононенко, С. Власенко // Інформатика (Шкільний світ). - 2007.- №17-18. - С.32-39.
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/10 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2009. - № 19-20-21. - С. 46-66.
Навчальна програма. Інформатика : 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу : лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-265 від 05.09.2012 : нормативно-методичні матеріали / ред. А. М. Гуржій, В. Ю. Биков // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2012. - № 6. - С. 3-14.
Павлова, Н. С. До питання вивчення змісту навчання інформатики у 7-9 класах : методика навчання інформатики / Н. С. Павлова, І. Л. Семещук // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2009. - № 2. - С. 14-15.
Програма курсу інформатика для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів : працюємо за новими освітніми стандартами / М. Жалдак [и др.] // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2012. - № 6. - С. 4-15.
[Про результати громадського обговорення проекту нової програми з інформатики для 5-9 класів] : [добірка статей] // Освіта України. - 2015. - 23 листоп. - С. 8-9.
Розв’язування компетентністних задач - http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/50/50.html
Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики : уроки інформатики / Н. Морзе [и др.] // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2015. - № 4. - С. 17-27.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 14.12.2016 19.47.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій Валентинович із міста: м. Житомир :: Запитання: 39616  
Сергій Валентинович запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури з теми: "Формування комп’ютерної грамотності на уроках інформатики, використовуючи інноваційні методи навчання"
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію Валентиновичу! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – Патрушева І. Форми навчальної діяльності на уроках інформатики / І. Патрушева // Інформатика. - 2016. - № 10. - С. 35-51.
– Сходинками до інформатики : комп"ютер у початкових класах // Початкова школа. - 2006. - № 5. - С. 37-41.
– Хаустов В. Мій досвід інноваційних методів навчання інформаційних технологій / В. Хаустов // Інформатика. - 2007. - № 17-18. - С. 10-16.
– Беловінцева М. Мій досвід використання методу проектів на уроках інформатики / М. Беловінцева // Інформатика. - 2008. - № 3. - С. 16-21.
– Кириченко В. М. Нестандартні уроки з інформатики в початковій школі / В.М. Кириченко // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2008. - № 1. - С. 43-45.
– Солопов А. Інтеграційно-діяльнісний підхід у вивченні інформатики / А. Солопов // Інформатика. - 2009. - № 29-31. - С. 18-28.
– Проценко Г.О. Як навчати та вивчати інформатику в сучасних умовах? / Г.О. Проценко // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2010. - № 2. - С. 31-33.
– Забарна А. П. Ділова гра як метод активного навчання на уроках інформатики / А.П. Забарна // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2010. - № 5. - С. 39-41.
– Осипенко І. В. Реалізація модульно-розвивальної системи навчання на уроках інформатики / І.В. Осипенко // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2010. - № 7. - С. 33-37.
– Бринза О. ВЕБ-технології на уроках інформатики / О. Бринза // Інформатика. - 2011. - № 9-10. - С. 11-13. - (З досвіду роботи).
– Шолом Г. І. Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики / Г.І. Шолом // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2011. - № 5. - С. 11-13.
– Щербакова Н. О. Інтегровані уроки інформатики: сутність, ефективність, методика / Н. О. Щербакова // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2012. - № 6. - С. 26-28.
– Антоненко О.О. Напрями інноваційних методів навчання інформатики у сучасній школі / О. О. Антоненко // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2013. - № 6. - С. 34-35.
– Пилпани Ю. Кейс-технологии на уроках информатики : 10 кл. / Ю. Пилпани // Інформатика. - 2014. - № 10. - С. 6-8.
– Букач А. Використання сервісів Веб 2.0 у професійній діяльності вчителя інформатики / А. Букач // Інформатика. - 2014. - № 14. - С. 11-24 ; № 15. - С. 27-37 ; № 16. – Вкладка.
– Богданова О.О. Нестандартні підходи до вивчення інформатики / О.О Богданова // Комп"ютер у школі та сім"ї. - 2014. - № 5. - С. 18-20.
– Коханич М. Інтерактивні методи навчання на уроках інформатики / М. Коханич // Інформатика. - 2015. - № 3. - С. 12-19.
– Руденко В. Д. Сучасна комп`ютерна грамотність і проблеми змісту шкільної інформатики / В. Д. Руденко // Український педагогічний журнал : Науковий журнал. - 2015. - № 3. - С. 158-169.
– Маркова Є.С. Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи / Є. С. Маркова // Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-метод. журн. - 2012. - № 3. - С. 36-39.
– Бондар І. Інтерактивні технології на уроках інформатики середньої школи : розвиток потенціалу як вчителя, так і учня / І. Бондар // Директор шк., ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. - 2013. - № 3. - С. 73-78.
– Семененко І. Елементи інтерактивного навчання на уроках інформатики / І. Семененко // Інф-ка та інформ. технології. - 2012. - № 4. - С. 15-17.
– Мельник О. Метод проектів у навчальній діяльності старшокласників на уроках інформатики / О. Мельник // Молодь і ринок : щоміс. наук.-пед. журн. - 2015. - № 8. - С. 87-90.
– Сомченко І. М. Використання інтерактивної дошки для підвищення ефективності уроків інформатики / Інна Миколаївна Сомченко // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 2. - С. 44-52.
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/formuvannya-kompiuternoyi-gramotnosti-uchniv-pocha.html
http://vpu7.lg.ua/w/449348
http://petrove-petr-rmk.edukit.kr.ua/Files/downloads/Виступ метод.Форм. ІКТ на ур. ІНФ.pdf
http://selydove-mmk.dn.sch.in.ua/Files/downloadcenter/ІКТ-компетентність старшокласників.pdf
http://www.sochuroki.com/formuvannya-komp-yuternoї-gramotnosti-uchniv-pochatkovix-klasiv-na-urokax-informatiki/
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3982/1/Barbolina1.pdf
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b2ad69b5d43a88421316c26_0.html
http://www.educateua.com/wonivs-177-1.html
http://reflist.su/besplatno/referat_qzcxxg/
http://bibl.com.ua/informatika/14/index.html?page=5
http://vhnedulilia.ucoz.ua/publ/z_dosvidu_roboti_vchitelja_informatiki/1-1-0-3
http://refs.in.ua/formuvannya-ikt-kompetentnosti-na-urokah-informatiki.html

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 28.10.2016 11.23.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.291524 seconds