Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46697  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу, на тему: Педагогічну думку О. Музиченка, С. Ананьїна, Я. Чепіги, С. Русової і їх внесок у розвиток компаративістики в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Байло В. В. Сучасна школа очима Софії Русової [Електронний ресурс] / В. В. Байло // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 135. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_4.
Березівська Л. Д. Яків Чепіга про індивідуальний підхід до учнів як провідний принцип шкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 133. — С. 6-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_133_4.
Богданець-Білоскаленко Н. Образ учителя у працях українських педагогів початку ХХ ст. / Н. Богданець-Білоскаленко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 9. — С. 22-25.
Богданець-Білоскаленко Н. Просвітницько-культурний вплив історичних трансформацій суспільства на формування особистості Я. Ф. Чепіги / Н. Богданець-Білоскаленко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. — 2011. — № 1. — С. 110-114.
Відомі педагоги про захист прав дітей // Шкільна бібліотека. — 2006. — № 5. — С. 42-47.
Ганаба С. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій [Електронний ресурс] / С. Ганаба // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_9.
Гук О. Культура України в 1917-1921 рр. : матеріали теми : історія України : академічний рівень : 10-й клас : історія культури України в особах (1917-1921 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 24. — С. 4-21.
Дяков І. В. Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової [Електронний ресурс] / І. В. Дяков // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 23. — С. 46-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_8.
Ємельова А. П. Ідеї трудового виховання в науково-педагогічній спадщині С. А. Ананьїна [Електронний ресурс] / А. П. Ємельова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2011. — Вип. 32. — С. 225-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2011_32_38.
Іващенко В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 8. — С. 34-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_13.
Іващенко В. Праці Олександра Музиченка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / В. Іващенко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 7. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_7_13.
Калюжна Т. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової [Електронний ресурс] / Т. Калюжна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(1). — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(1)__37.
Коваленко О. Педагог-імпресіонист : забуті імена / О. Коваленк // Освіта України. — 2014. — 18 серп. — С. 14.
Кошечко Н. В. Використання педагогічних ідей С.Ананьїна (1873-1942) у розвитку професіоналізму сучасного викладача [Електронний ресурс] / Н. В. Кошечко // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — Вип. 3. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_3_18.
Кошечко Н. В. Науково-педагогічна діяльність С. А. Ананьїна (1873 - 1942) : автореф. дис... канд. пед. наук / Н. В. Кошечко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 20 c.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Міленіна Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект [Електронний ресурс] / Г. Міленіна // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 1. — С. 125-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_32.
Міщенко Л. Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу : дошкільна освіта / Л. Б. Міщенко // Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 15-18.
Назаренко Д. «Бути гарним педагогом — це бути справжнім реформатором майбутнього життя України» : «Просвіта» сьогодні / Д. Назаренко // Слово Просвіти. — 2018. — 28 черв. — 4 лип. — С. 13.
Непомнящий А. До історії етнографічних досліджень Криму: Олександр Федорович Музиченко / А. Непомнящий // Нар. творчість та етнографія. — 2007. — № 5. — С. 19-22.
Самченко В. Велике слово — школа! : видатний педагог Софія Русова, членкиня Української Центральної Ради, загартовувала проукраїнські погляди у патріотичному середовищі Лисенків-Старицьких / В. Самченко // Україна молода. — 2018. — 6 лют. — С. 11.
Стельмах Н. А. Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика «Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч») [Електронний ресурс] / Н. А. Стельмах // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 2(2). — С. 271-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(2)__43.
Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко; упоряд.: Н. М. Лисиця, Л. М. Айвазова, Н. М. Бублик; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. — Київ : Нілан, 2013. — 135 c. — (Серія «Видатні педагоги світу»; вип. 9).
Ярмак Н. О. Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича Музиченка (1875-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. О. Ярмак ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2016. — 19 с.
Ярмак Н. О. Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті) [Електронний ресурс] / Н. О. Ярмак // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2013. — № 4. — С. 226-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_45.

.: Розділ: Освіта :: 19.09.2022 18.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 46694  
Ірина запитує:
Добрий день. Потрібна література про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Вашуленко М. Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови : методика навчання / М. Вашуленко, С. Дубовик // Початкова школа. — 2017. — № 10. — С. 10-16.
Веремчук, Р. І. Формування навичок самостійного складання казки як один з етапів розвитку творчої активності учнів початкових класів / Р. І. Веремчук // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 13-15. — С. 34-38.
Ігрові технології : [тематичний номер] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 15-16. — С. 8-61.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Майстер-клас «Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/majster-klas-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovoi-skoli-119600.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Методика розвитку творчих здібностей учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovih-klasiv-10294.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Особливості розвитку творчих здібностей учнів початкової школи на уроках української мови [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovoi-skoli-na-urokah-ukrainskoi-movi-392733.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Плигань О. Творчі завдання на уроках української мови : методика навчання / О. Плигань, О. Колісник // Початкова школа. — 2018. — № 5. — С. 19-20.
Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovih-klasiv-8609.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Стаття на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів НУШ» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-na-temu-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ucniv-pocatkovih-klasiv-nus-187967.html. — Дата звернення : 19.09.2022.
Стеценко І. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників та учнів молодших класів засобами мистецтва / І. Стеценко // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 3. — С. 56-79.
Уроки з лепбуками : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 5. — С. 6-65.
Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів : [добірка матеріалів] // Початкова освіта. Уроки. — 2020. — № 7. — С. 6-122.
Харченко Н. Креативна педагогіка : методи, прийоми, форми / Н. Харченко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2019. — № 12. — С. 8-33.
Шуть. М. М. Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: формуємо творчі вміння молодших школярів / М. М. Шуть // Мистецтво та освіта. — 2018. — № 3. — С. 7-11.

.: Розділ: Освіта :: 19.09.2022 09.32.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46690  
Катя запитує:
Допоможіть знайти сайти та літературу, на тему: Експериментування як засіб розвитку допитливості дитини.
Наша відповідь:
Алєко О. А. Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування соціального досвіду дитини у взаємодії ДНЗ і родини [Електронний ресурс] / О. А. Алєко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_4
Васильєва Н. Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей в ДНЗ : на допомогу керівникові / Н. Васильєва // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2009. — № 8. — С. 86-93.
Вічалковська Н. Психологічні умови активізації розвитку допитливості школярів-підлітків [Електронний ресурс] / Н. Вічалковська // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2015. — Вип. 35. — С. 287–298. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2015_35_26
Гавриш Н. Стан розвитку дітей у групах раннього віку в закладах дошкільної освіти: результати констатувального експерименту [Електронний ресурс] / Н. Гавриш, С. Васильєва, В. Рагозіна // Український педагогічний журнал. — 2020. — № 4. — С. 69-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2020_4_8
Дослідження : [тематична добірка] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 6-43.
Карук І. В. Гра-експериментування як засіб розвитку дослідницької активності дошкільників [Електронний ресурс] / І. В. Карук // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 20(2). — С. 142-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_20(2)__32
Карук І. В. Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Карук // Молодий вчений. — 2018. — № 5.2. — С. 89-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5
Карук І. Дитяче експериментування: організація дослідницької діяльності у початковій школі [Електронний ресурс] / І. Карук // Учитель початкової школи. – 2020. - № 3-4. – С. 16-17. — Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/UPSh_2020-3_p16.pdf
Рудик К. Експериментальне дослідження стану мовленнєвого розвитку старших дошкільників [Електронний ресурс] / К. Рудик // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2015. — Вип. 5. — С. 73-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2015_5_14
Смольникова Г. Нові відкриття - щодня! : організація пізнавальної діяльності дітей / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 3. — С. 6-11.
Шпичак І. Експериментальне дослідження розвитку особистості дитини в колективі (на прикладі дитячого будинку-лабораторії "Міжнародна солідарність") [Електронний ресурс] / І. Шпичак // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2016. — Вип. 1. — С. 355-363. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2016_1_43

.: Розділ: Освіта :: 16.09.2022 08.17.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46675  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: «Основні особливості марксистської філософії». Дякую!
Наша відповідь:
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/264/13.pdf
Алексєєв В. Анархізм та марксизм: протистояння двох суспільно-політичних течій у питаннях подальшого розвитку держави та суспільства [Електронний ресурс] / В. Алексєєв // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2016. — Вип. 1. — С. 8-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_1_3
Буряк Н. Б. Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 5. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_5_9
Вдовиченко Г. В. Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х–30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження марксизму-ленінізму [Електронний ресурс] / Г. В. Вдовиченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 72. — С. 36–46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_72_5
Вілков В. Діалектичний та історичний матеріалізм у структурі марксизму-ленінізму як філософського вчення й політико-ідеологичної доктрини [Електронний ресурс] / В. Вілков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. — 2021. — Вип. 1. — С. 114-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNUF_2021_1_14
Залужна А. Людиновимірність культури у філософському дискурсі "пізнього радянського марксизму" [Електронний ресурс] / А. Залужна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. — 2015. — Вип. 16. — С. 307-309. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2015_16_32
Ідеологія і утопія. Спадщина марксизму і сучасна політична реальність [Електронний ресурс] // Філософська думка. — 2018. — № 2. — С. 6-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_2_5
Козій І. В. Вплив марксистської парадигми на формування української філософії першої половини XX століття [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 106. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_60
Козій І. В. Ідеологічний "наступ" філософії марксизму на західноукраїнських землях в 20–30–ті рр. XX ст. [Електронний ресурс] / І. В. Козій // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 105. — С. 247-250. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_66
Кульчицький С. В. Марксизм-ленінізм у реальному вимірі (про природу комуносоціалізму) [Електронний ресурс] / С. В. Кульчицький // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 40-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_7
Окорокова В. В. Система марксистської соціально-філософської парадигми в радянській науці щодо вивчення утопії [Електронний ресурс] / В. В. Окорокова // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2011. — Вип. 1. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2011_1_25
Параняк П. Співвідношення ідей політичної толерантності та фундаментальних цінностей марксизму [Електронний ресурс] / П. Параняк // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 233-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_28
Пилипенко Г. М. Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма [Електронний ресурс] / Г. М. Пилипенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2018. — № 2. — С. 16-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_4
Ряшко О. В. Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки [Електронний ресурс] / О. В. Ряшко, В. І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2014. — № 810. — С. 147-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_810_26
Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 11. — С. 3-11.
Снітько Д. Ю. Діалектика діяльності та бездіяльності людини у філософії К. Маркса [Електронний ресурс] / Д. Ю. Снітько // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__34
Стьопін В. С. Доля марксизму та майбутнє цивілізації [Електронний ресурс] / В. С. Стьопін // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2016. — № 3. — С. 283-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2016_3_29
Терещенко Ю. Д. Марксизм: нариси з історії становлення "рецепційного поля" політичної онтології Геґеля [Електронний ресурс] / Ю. Д. Терещенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 58. — С. 59-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_58_8
Шалагінов Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Б. Шалагінов // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 207-220.

.: Розділ: Освіта :: 12.09.2022 16.47.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46666  
Тетяна запитує:
Добрий день!Допоможіть,будь ласка,з інформацією на теми: 1."Лексичні повтори" 2."однорідні члени речення" Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://teg.com.ua/leksichnij-povtor-shho-tse-take-prikladi-v-ukrayinskij-movi-i-literaturi/
https://uaeu.top/tsikave/shcho-take-leksichnij-povtor.html
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2020/NV_2020_13/22.pdf
https://studfile.net/preview/9121668/page:2/
https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/similar_parts_or_sentence.html
https://zno.if.ua/?p=4278
https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED Ukrainian-language-8th-grade 2020 type@asset block@8_клас._Украі_нська_мова._Урок_7.pdf
https://ivanna-site.in.ua/syntaksys-5-klas/rechennia-z-odnoridnymy-chlenamy
http://shkolyar.in.ua/odnoridni-cleny-rechennya
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2016/UJA_57/um/62016880/1_Nekolikanasobne_v.c..pdf
https://dovidka.biz.ua/rechennya-z-odnoridnymy-chlenamy-rechennya/
https://subject.com.ua/ukrmova/zno/265.html
https://l-ponomar.com/odnoridni-chleny-rechennya/
https://svitslova.com/mova/syntaksys/4783-2018-01-31-12-28-49.html
https://pidru4niki.com/1551061147620/dokumentoznavstvo/odnoridni_chleni_rechennya
https://studfile.net/preview/14500156/page:13/
https://ridnamova.kiev.ua/html/6.6.1.html
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/sintaksis_i_punktuacija/ponjattja_pro_odnoridni_chleni_rechennja/7-1-0-193
https://filologukraine.ucoz.ua/publ/mova/sulm/odnoridni_chleni_rechennja/3-1-0-125
https://jak.koshachek.com/articles/odnoridni-chleni-rechennja-studopedija.html

.: Розділ: Освіта :: 9.09.2022 16.20.54 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.289605 seconds