Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: наталія із міста: суми :: Запитання: 46638  
наталія запитує:
Стаття Василя Сухомлинського про політехнізацію школи. Була надрукована в журналі "Партийная жизнь" за 1956 рік
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! На жаль, нам не вдалося знайти потрібну інформацію з Вашого питання.

.: Розділ: Освіта :: 25.08.2022 10.49.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Полтава :: Запитання: 46588  
Марія запитує:
Цікавить інформація про вищу освіту в Канаді. Загальна характеристика.
Наша відповідь:
Воскобойнікова-Гузєва О. Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 2. — С. 58-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2019_2_11
Демченко І. В. Сучасна канадська вища педагогічна освіта та тнеденціїї її розвитку в умовах інформатизації суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Демченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 7. — С. 10-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_7_4
Ігнатова О. М. Система вищої освіти в Канаді [Електронний ресурс] / О. М. Ігнатова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2015. — № 44. — С. 244-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_44_59
Козлакова Г. Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто [Електронний ресурс] / Г. Козлакова // Вища освіта України. — 2011. — № 1. — С. 114-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2011_1_19
Котова А. В. Становлення дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / А. В. Котова, В. М. Сердюк // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2019. — Вип. 44. — С. 151-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_44_16
Огієнко О. І. Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії [Електронний ресурс] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 10. — С. 173-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_23
Огієнко О. Полікультурність як провідний принцип функціонування систем вищої освіти США, Канади, Великої Британії і Австралії [Електронний ресурс] / О. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 7. — С. 254-264. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_7_26
Сімак К. В. Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / К. В. Сімак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. — 2014. - Вип. 30. — С. 107-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_30_24
Степанець М. Ю. Структурні особливості системи вищої освіти у Канаді [Електронний ресурс] / М. Ю. Степанець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 213-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_1_62
Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні [Електронний ресурс] / А. Чирва // Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 55-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2013_1_10
Шийка Ю. Реалізація змішаного навчання в закладах вищої освіти Канади [Електронний ресурс] / Ю. Шийка, Г. Олексів // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(5). — С. 263-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(5)__43

.: Розділ: Освіта :: 13.07.2022 12.53.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Київ :: Запитання: 46571  
Володимир запитує:
Доброго ранку! Мене цікавить інформація про педагога Науменка Володимира Павловича. Дякую!
Наша відповідь:
Албул І. В. Роль Київського університету св. Володимира у формуванні особистості В.П.Науменка (1852–1919) [Електронний ресурс] / І. В. Роль Албул // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2017. — Вип. 32. — С. 239-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2017_32_28
Албул І. Історія педагогіки в персоналіях: Володимир Науменко (1852-1919) : навч. посіб. / І. Албул ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань : Софія, 2007. — 196 c.
Албул І. Роль Володимира Науменка у діяльності "Київського товариства грамотності" [Електронний ресурс] / І. Албул // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2014. - Вип. 3. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_4
Бондарчук О. В. П. Науменко - вчитель, педагог, просвітній діяч : історія педагогіки, психології, освіти / О. Бондарчук, Р. Палійчук // Педагогіка і психологія. — 2009. — № 4. — С. 134-141.
Кулик Н. Поборник української освіти : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2019. — № 29, 22 липня. — С. 14-15.
Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина 19-22 ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Березівська та ін. — Київ : Науковий світ, 2003. — 418 с.
Михайлин І. Історія української журналістики 19 століття : підруч. / І. Михайлин ; М-во освіти і науки України. — 2-е вид., допов. і поліпш. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 719 с.
Панкова Є. В. Володимир Науменко (1852-1919) / Є. В. Панкова // Укр. іст. журн. — 1998. — № 6. — С. 90-102.
Скоропад І. Бібліографія праць Володимира Науменка [Електронний ресурс] / І. Скоропад // Історико-педагогічний альманах. — 2005. — Вип. 1. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2005_1_15

.: Розділ: Освіта :: 5.07.2022 09.21.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 46453  
Мирослава запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з матеріалами про Вищу освіту в Україні на початку ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бенера В. Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти: друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Є. Бенера // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 58-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_13.
Бонь О. Викладачі та студенти Вищого інституту народної освіти в Києві початку 1920-х рр. у системі більшовицького ідеологічного контролю [Електронний ресурс] / О. Бонь // Київські історичні студії. — 2021. — № 2. — С. 30-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2021_2_6.
Машкіна С. В. Педагогічна діяльність В. І. Вернадського у вищих закладах освіти (кінець XIX — початок XX століття): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В. Машкіна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2000. — 20 с.
Мельник О. В. Історіографія системи вищої жіночої освіти на Україні кінця XIX — початку XX ст.: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Мельник // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 185-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_22.
Микитюк С. О. Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України (друга половина XIX — початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. О. Микитюк ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2007. — 22 с.
Орищенко І. О. Відображення проблем вищої освіти у рідкісних виданнях ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. О. Орищенко // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 12(2). — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_12(2)__4.
Паньок Т. В. Становлення вищої художньої освіти на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. В. Паньок // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 39(4). — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__19.
Приходько Г. І. Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств вищих освітніх закладів України на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. І. Приходько // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2012. — № 34-35. — С. 311-315. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_34-35_47.
Таранник А. Трансформаційні процеси в системі вищої освіти України в контексті рішень педагогічних з’їздів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. Таранник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2012. — № 42(2). — С. 321-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42(2)__49.
Федосова І. В. Законодавче забезпечення та нормативна регламентація вищої інженерно-технічної освіти в Україні (початок – 30-ті роки XX століття) [Електронний ресурс] / І. В. Федосова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 10(3). — С. 285-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(3)__39.
Чернявська С. М. Впровадження української мови в систему освіти 1923 - 1932 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С. М. Чернявська ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2003. — 20 с.

.: Розділ: Освіта :: 31.05.2022 15.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: м. Львів :: Запитання: 46388  
Настя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: Своєрідність дитячої праці, її виховне значення (З.Борисова, Р.Буре, Я.Неверович, В.Нечаєва, та ін.) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46385.

.: Розділ: Освіта :: 9.05.2022 11.47.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.658278 seconds