Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 44900
   


Автор запитання: Наталія Петренко із міста: Суми :: Запитання: 45945  
Наталія Петренко запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою за темами: освіта дорослих, українізація, ліквідація неписьменності на Сумщині Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко О. М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920-1927 роках / О. М. Бойко ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2017. — 250 с. : табл.
Бойко О. М. Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Бойко ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань, 2016. — 20 с.
Воронець А. Неграмотність на Україні та боротьба з нею / під ред. Ц. М. Підгірненської. — Х.: Червоний шлях, 1924. — 320 с.
Єпик Л. І. Реалізація мовних прав населення Сумщини на початковому етапі кампанії з ліквідації неписьменності (1921-1923 рр.) / Л. І. Єпик // Сумська старовина. — 2015. — № 46. — С. 106-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2015_46_12.
Філоретова Л. Ліквідація неписемності серед дорослого населення Єлисаветградщини в 1920-х роках / Л. Філоретова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2010. — Вип. 13. — С. 362-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_42.

.: Розділ: Історія :: 23.10.2021 16.22.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Дніпро :: Запитання: 45935  
Олег запитує:
Допоможіть підібрати матеріал для реферату на тему: Українське козацтво. Дякую
Наша відповідь:
Доброго вечора,Олег. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Романенко М. І. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ:
«Дніпрокнига», 2003. – 336 с.
2.Коваленко Г. Українська історія. – К.: Велес, 1992. – 176 с.
3.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття: навчальний посібник. Видання четверте. – X.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
4.Крип’якевич Іван. Історія України: (Учб.пос.). – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с., ілюст.
5.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Укладачі Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 736 с.
6.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 360 с. (Абітурієнт).
http://shkolyar.in.ua/vynyknennya-kozatstva
https://history.vn.ua/article1/anj3w.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/35684/
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2128
http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part4/404.htm

.: Розділ: Історія :: 20.10.2021 18.36.41 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45921  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література на тему: "Залізничний вокзал міста Сарни - приклад промислової і культурної спадщини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://sarnyrrada.gov.ua/book/export/html/4572
http://travel.creature.biz.ua/travel.php?action=sarny
https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/specrada/Dusertacii/2019/Дисертація_студницький І.Р..pdf
http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2020/57/202057.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сарни_(станція)
https://sarny.rayon.in.ua/news/254327-zaliznichna-istoriia-odnieyi-vulitsi-sarn
http://ep3.nuwm.edu.ua/2151/1/Шумейко Т.П. - Архітектурна історія.pdf
– Сосюк В. Історія Сарненщини у світлинах / В. Сосюк // Сарненські новини. - 2021. - № 10/11 берез./. - С. 20.
– Колядич Т. Уряд у Сарнах і зменшена копія вокзалу: в музеї презентували унікальний макет / Т. Колядич // Сарненські новини. - 2021. - № 8/25 лют./. - С. 1, 4.

.: Розділ: Історія :: 11.10.2021 15.44.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Конотоп :: Запитання: 45906  
Таня запитує:
Добрий день. Освіта та культура періоду Київської Русі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Галицька М. М. Культурологічні засади розвитку освіти в Київській Русі [Електронний ресурс] / М. М. Галицька // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2014. — Вип. 3-4. — С. 117-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_3-4_25.
Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Н. А. Деделюк ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2004. — 20 с.: рис.
Канівець О. М. Візантійська традиція та її вплив на освіту Київської Русі [Електронний ресурс] / О. М. Канівець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2015. — Вип. 230. — С. 62-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_230_12.
Ковальська Г. Л. Зародження осередків освіти в епоху Київської Русі [Електронний ресурс] / Г. Л. Ковальська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2009. — Вип. 21. — С. 260-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2009_21_39.
Козловець М. Філософські ідеї культури Київської Русі в контексті сучасних цивілізаційних змін [Електронний ресурс] / М. Козловець, О. Киричок // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 5. — С. 305-309. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_5_52.
Михайлишин У. Лінгвістична освіта Київської Русі [Електронний ресурс] / У. Михайлишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 111-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_33.
Наколонко І. М. Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі [Електронний ресурс] / І. М. Наколонко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2015. — Вип. 2. — С. 94-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2015_2_20.
Прокопенко Л. Л. Генеза та розвиток державної освітньої політики в Україні (ІХ — початок ХХ ст.) : монографія / Л. Л. Прокопенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2008. — 488 c.
Радзієвський В. О. Культуротворча християнська субкультура як підґрунтя культури Київської Русі [Електронний ресурс] / В. О. Радзієвський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 12-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__5.
Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності / В. Тригубенко // Рідна шк. — 2009. — № 12. — С. 56-59.
Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко; ред.: Ю. Вільчинський, Л. Масенко; Укр. Віл. Ун-т {м. Мюнхен, Німеччина}. — Київ : «Наук. Думка», 2001. — 912 c.
Соколова С. В. Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХІХ сторіччя / С. В. Соколова // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 34. — С. 393-399.
Сулаєва Н. В. Мистецька освіта часів Київської Русі: формальні та неформальні ознаки [Електронний ресурс] / Н. В. Сулаєва // Педагогіка та психологія. — 2016. — Вип. 55. — С. 276-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_55_31.
Сулаєва Н. Формальні та неформальні ознаки художньої освіти на теренах України від Київської Русі до 1917 року [Електронний ресурс] / Н. Сулаєва // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2020. — Вип. 3. — С. 152-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_3_19.
Черевична Н. І. Огляд етапів становлення вищої освіти за часів Київської Русі та козацтва [Електронний ресурс] / Н. І. Черевична, О. Є. Скирда // Молодий вчений. — 2016. — № 6. — С. 484-489. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_122.

.: Розділ: Історія :: 4.10.2021 20.11.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45898  
Софія запитує:
Добрий вечір! Основні сільськогосподарські знаряддя. Агротехніка Київської Русі.
Наша відповідь:
Добрий день. На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баран В. Д. Етногенез українського народу: Короткий нарис : наук.-публіцист. пр. / В. Д. Баран; Т-во «Знання» України. Центр «Українознав.». — Київ, 2007. — 148 c. — (Б-ка українця).
Біляєва С. О. Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель) : моногр. / С. О. Біляєва, О. М. Веремейчук, Г. О. Вознесенська, І. А. Готун, В. П. Коваленко; НАН України. Ін-т археол. — Київ : Шлях, 2003. — 232 c.
Бунятян К. П. Україна крізь віки : В 15 т. Т. 1. На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко; ред.: В. А. Смолій; НАН України. Ін-т археол. — Київ : Альтернативи, 1998. — 335 c.
Горбаненко С. А. Знаряддя землеробства кінця I тис. до н. е. — I тис. н. е. Порівняльний аналіз / С. А. Горбаненко // Археологія. — 2010. — № 4. — С. 46-60.
Курок О. І. Системи обробітку ґрунту на теренах України в епоху Київської Русі [Електронний ресурс] / О. І. Курок // Історичні студії суспільного прогресу. — 2014. — Вип. 2. — С. 52-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iscp_2014_2_9.
Михайлина Л. П. Слов’яни VIII — X ст. між Дніпром і Карпатами (райковецька культура) : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Л. П. Михайлина; Ін-т археол. НАН України. — Київ, 2008. — 27 c.

.: Розділ: Історія :: 2.10.2021 19.13.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262352 seconds