Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Юлія із міста: Потіївка :: Запитання: 46890  
Юлія запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для проекту на тему:"Поляки на території Потіївки і Малину". Проект включає в себе три блоки: 1)Короткий екскурс в історію, як поляки з'явились на території цих сіл. 2)Суспільно-політичне життя поляків цих сіл і організації, які існували. 3)Суспільно-політичне життя поляків цих сіл і сьогодення
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46853. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Безверха Т. М. Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Безверха // Наукові записки Інституту журналістики. — 2016. — Т. 63. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_63_14.
Безверха Т. М. Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей [Електронний ресурс] / Т. М. Безверха // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 60. — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_60_11.
Бовсуновська М. А. Мовна асиміляції поляків на Житомирщині [Електронний ресурс] / М. А. Бовсуновська // Українська полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2019_16_5.
Борщик Я. Польська та українська версії пацифікації Малина 13 липня 1943 року: джерелознавчий аналіз [Електронний ресурс] / Я. Борщик // Сторінки воєнної історії України. — 2015. — Вип. 17. — С. 22-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sviur_2015_17_4.
Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04. / Н. Ю. Бутковська. — Київ, 2006. — 20 с.
Даценко П. Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX - першої третини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01. / П. Х. Даценко. — Київ, 2005. — 19 с.
Заштовт Л. Наталія Сейко: польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ - першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. Заштовт // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 8. — С. 187-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_8_19.
Міжнародний симпозіум «Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст» : зб. матеріалів / Підком. з питань регіон. та транскордон. співробітництва між Україною та країнами ЄС Ком. Верховної Ради України з питань європ. інтеграції [та ін.] ; [редкол.: Малиновська О., Садова У., Ключковська І.]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 159 с. : рис., табл.
Місяць Н. Життя польської громади Житомирщини (липень 2011р. – жовтень 2012 р.) [Електронний ресурс] / Н. Місяць // Українська полоністика. — 2012. — Вип. 9. — С. 201-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2012_9_29.
Тимошенко Л. В. Потіївка та її околиці в XVI-XIX ст. / Л. В. Тимошенко. — Дрогобич : [б.в.], 2000. — 74 с. — (Потіївські старожитності ; вип. 1).

.: Розділ: Історія :: 12.01.2023 15.23.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Місто Коростень :: Запитання: 46853  
Анастасія запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для проекту на тему:"Поляки на території Коростенщини і міста Коростень". Проект включає в себе три блоки: 1)Короткий екскурс в історію, як поляки з'явились на території Коростеня. 2)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і організації, які існували. 3)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і сьогодення
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бовсуновська М. А. Мовна асиміляції поляків на Житомирщині [Електронний ресурс] / М. А. Бовсуновська // Українська полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2019_16_5.
Бражевський В. М. Діалектика полікультурності у соціалізації дітей (на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини) / В. М. Бражевський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — Вип. 13. — С. 135-137.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку ХХ ст. / О. А. Буравський. — Житомир : [б.в.], 2004. — 168 с.: рис.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку XX ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. А. Бураввський. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спльноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. Ю. Бутковська. — Київ, 2006. — 20 с.
Ващенко І. М. Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920 — 1930-х років : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. М. Ващенко. — Київ, 2006. — 19 с.
Гуцало Л. В. Польська національна меншина Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Гуцало // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2006. — Вип. 11. — С. 338-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2006_11_84.
Даценко П. Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX — першої третини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / П. Х. Даценко. — Київ, 2005. — 19 с.
Денисевич О. Усна історія як засіб реконструкції мовної картини світу поляків Житомирщини [Електронний ресурс] / О. Денисевич // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 44(2). — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_44(2)__18.
Загоруйко В. В. Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921 — 1939 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. В. Загоруйко. — Донецьк, 2009. — 19 с.
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті : автореф. дис... д-ра політ. наук.: 23.00.05 / О. Я. Калакура. — Київ, 2008. — 35 с.
Рафальська Т. Л. «Великий терор» на Житомирщині (липень 1937 р. - листопад 1938 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. Л. Рафальська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 19 с.
Рафальська Т. Л. Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) [Електронний ресурс] / Т. Л. Рафальська // Intermarum: історія, політика, культура. — 2014. — № 1. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2014_1_24.
Рудницький С. Політична репрезентація поляків в україні на локальному рівні (за результатами досліджень 2015-2016 рр. На житомирщині) [Електронний ресурс] / С. Рудницький // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2017. — Вип. 7. — С. 145-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2017_7_16.
Сейко Н. А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905-1938 рр. : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. А. Сейко. — Київ, 1999. — 16 с.
Сейко Н. А. Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ — першій половині ХХ ст. : моногр. / Н. А. Сейко. — Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2002. — 157 c.

.: Розділ: Історія :: 6.12.2022 19.44.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Ірпінь :: Запитання: 46840  
Микола запитує:
Добрий день. Цікавлюсь таким питанням: діяльність Української повстанської армії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Бігун І. Історія куреня імені князя Святослава Української повстанської армії [Електронний ресурс] / І. Бігун // Київські історичні студії. — 2020. — № 1. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2020_1_14.
Зайцев С. І. Організація тилового забезпечення Революційної Повстанської Армії України (махновців) [Електронний ресурс] / С. І. Зайцев // Військово-науковий вісник. — 2018. — Вип. 29. — С. 134-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2018_29_15.
Каліберда Ю. Командир відділу Української Повстанської Армії Петро Миколенко — «Байда» [Електронний ресурс] / Ю. Каліберда // Воєнна історія. — 2011. — № 6. — С. 82-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vist_2011_6_11.
Лук’янченко С. В. Діяльність видавництва «Літопис Української Повстанської Армії» [Електронний ресурс] / С. В. Лук’янченко // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 27. — С. 219-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_17.
Максимець Б. В. Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму [Електронний ресурс] / Б. В. Максимець // Грані. — 2017. — Т. 20, № 11. — С. 122-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_11_18.
Омельченко І. Г. Вишкіл старшинського (підстаршинського) складу Української Повстанської Армії (1943–1944 рр.) [Електронний ресурс] / І. Г. Омельченко // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 27. — С. 89-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_8.
Понипаляк О. Формування старшинської та підстаршинської ланки Української повстанської армії [Електронний ресурс] / О. Понипаляк // Етнічна історія народів Європи. — 2017. — Вип. 53. — С. 115–122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_53_20.
Терентьєв М. О. Селянство – соціальна і кадрова основа Української повстанської армії в роки німецько-радянської війни (1941-1945) [Електронний ресурс] / М. О. Терентьєв // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 178-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__35.
Ухач В. Сучасна вітчизняна історіографія національно-визвольної боротьби Української повстанської армії (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Емінак. — 2018. — № 2(2). — С. 127-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_2(2)__22.

.: Розділ: Історія :: 23.11.2022 07.56.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: с.Кодня :: Запитання: 46787  
Тетяна запитує:
Доброго дня, підкажіть будь ласка, які ви маєте книги з Історії на тему Житомирський край?
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі книги за вашим запитом. Чекаємо Вас за адресою вулиця Януша Корчака, 60.
Бердичів : історія міста від заснування до сьогодення : (іст.-краєзнав. нарис) : фотоподорож з минулого у сучасність : до 25-річчя Незалежності України / А. П. Горобчук ; в авт. ред. — Вид. 2-е, уточн. та розшир. — Житомир : Рута, 2016. — 316 c. : іл., фотоіл., [32] окр. арк. фотоіл.
Бондаренко С. Д. Дорогами тисячоліть... : нариси з історії Овруччини / С. Д. Бондаренко — Вид. 2-е, випр. і доп. — Житомир : Полісся, 2015. — 313 с. : фотоіл., портр., карти.
Весельська Н. М. Сторінки з історії нашого краю : нариси з краєзнавства / Н. М. Весельська. — Житомир : Полісся, 2012. — 239 с. : 1 портр., табл., карти.
Житомир [Карти] : план міста / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. Л. П. Біла, В. О. Гречаний. — 1 : 14500. — Київ : Картографія, 2020. — 1 к. : кольор. ; 70х88. — (Міста України).
Князі Острозькі / О. Дзярнович ; передм. А. Бумбалаускаса ; під наук. ред. І. Тесленка ; фотозйомка : О. Іванова [та ін.] ; пер. з лит. В. Журби. — Київ : Балтія-Друк, 2014. — 279 с. : фотоіл.
Махорін Г. Л. Історичні етюди про Житомир. Вип. № 2 : (1900-1902 рр.) / Г. Л. Махорін, Н. А. Гончарова, Л. А. Резцова. — Житомир : В. Б. Котвицький, 2010. — 53 с. : фотоіл.
Мокрицький Г. П. Цікава Житомирщина : іл. турист. енциклопедія : 4 тис. пам’ятників, будівель, парків та ін. цікавих і визнач. місць обл. : у 4 т. Т. 2 : Райони області: Лугинський, Любарський, Малинський, Народницький, Новоград-Волинський, Овруцький. №№ 1022-2301 / Г. П. Мокрицький. — Житомир : Волинь, 2014. — 383 с. : фотоіл., карти.
Письменники Житомирщини. Кн. 2 / авт.-упоряд. М. Пасічник. — Житомир : Рута, 2014. — 357 с. : портр.
Полісся : енцикл., казка, гра / уклад. Ю. Бєсєдіна ; дизайн обкл. К. Кришень ; іл. до казок В. Тихонюк ; іл. форзаців О. Вергелес ; текст, худож. оформ... ТОВ «Гамазин». — Київ : Гамазин, 2016. — 63 с. : іл., фотоіл., портр., карти. — (Енциклопедія — Казка — Гра).
Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) = The Zhytomyr and Vіnnytsia regіon in the conditions of the nazi occupation (1941-1944) / С. В. Стельникович. — 2-е вид. — Житомир : Видавець Євенок О. О., 2016. — 591 с.
Шевчук В. О. На березі часу : спогади про сучасників. Ті, котрі поруч / В. О. Шевчук ; гол. ред. С. Головко. — Київ : Либідь, 2015. — 575 с. : іл., фотоіл., портр.

.: Розділ: Історія :: 30.10.2022 20.17.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Луцьк :: Запитання: 46785  
Олеся запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про період "помаранчевої революції" та її наслідки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Перегляньте таку літературу:
Вайт С. Переосмислення «помаранчевої революції» [Електронний ресурс] / С. Вайт, Є. Макалістер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2010. — № 2. — С. 3-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2010_2_3.
Віднянський С. Взаємовідносини України і Європейського Союзу після Помаранчевої революції: потенціал і нереалізовані можливості [Електронний ресурс] / С. Віднянський // Геополітика України: історія і сучасність. — 2018. — Вип. 1. — С. 9-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2018_1_3.
Колодій А. Транзитологічна парадигма суспільних змін у світлі Помаранчевої революції [Електронний ресурс] / А. Колодій // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Політичні науки. — 2008. — Вип. 3. — С. 7-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoap_2008_3_3.
Коцур В. В. Етнополітичні процеси в Україні після помаранчевої революції 2005 – 2010 рр.: ідеї-стратегії і нереалізовані проекти [Електронний ресурс] / В. В. Коцур // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 165-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_39.
Коцур В. В. Україна після помаранчевої революції 2005 – 2010 рр.: наміри, нереалізовані ідеї-стратегії в етнонаціональній політиці [Електронний ресурс] / В. В. Коцур. // Історія науки і біографістика. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2018_2_5.
Мацієвський Ю. Еліти в Україні до і після «помаранчевої революції» [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2010. — № 2. — С. 38-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_2_6.
Медвідь Ф. Феномен «помаранчевої революції» в контексті розбудови громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь, М. Гордієнко // Політичний менеджмент. — 2006. — № 1. — С. 44-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2006_1_8.
Новакова О. «Помаранчева революція» як криза легітимності владної еліти [Електронний ресурс] / О. Новакова // Політичний менеджмент. — 2005. — № 4. — С. 29-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_4_5.
Танчин І. Помаранчева революція і формування української національної ідентичності [Електронний ресурс] / І. Танчин // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2010. — Вип. 5. — С. 368-372. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2010_5_49.
Щербенко Е. «Помаранчева революція»: гідність у здобутті інститутів [Електронний ресурс] / Е. Щербенко // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2009. — Вип. 44. — С. 91-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2009_44_13.

.: Розділ: Історія :: 30.10.2022 17.03.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.912761 seconds