Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44915
   


Автор вопроса: Уляна из города: Рівне :: Вопрос: 46696  
Уляна спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про автномістський рух в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Уляно! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Корольов Г. О. Автономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування, втілення, трансформація : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Г. О. Корольов; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — Київ, 2009. — 220 с.
Мирончук А. Програмні документи українських автономістів другої половини XVIII століття [Електронний ресурс] / А. Мирончук // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 10. — С. 48–50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_10_11.
Могильний Л. Автономістський рух в Україні наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття [Електронний ресурс] / Л. Могильний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2016. — Вип. 3. — С. 54-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2016_3_14.
Петренко Д. В. Автономістська філософська антропологія: стратегії артикуляції [Електронний ресурс] / Д. В. Петренко // Мультиверсум. Філософський альманах. - 2015. - Вип. 5-6. - С. 100-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_5-6_12.
Сухобокова О. О. Автономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.) [Електронний ресурс] / О. О. Сухобокова // Історико-політичні студії. — 2016. — № 1. — С. 125-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2016_1_14.
Таран П. Є. Автономістські ідеї в політико-правовій думці кримськотатарського народу (1783-1918 рр.) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / П. Є. Таран ; Таврійський національний ун-т ім. В. І .Вернадського. — Сімферополь, 2003. — 208 с.
Хоменко О. Історіографія «старшинських автономістів» в інтелектуальному просторі українознавства початку XІX століття [Електронний ресурс] / О. Хоменко // Українознавство. — 2019. — № 1. — С. 25-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2019_1_5.

.: Раздел: История :: 19.09.2022 15.11.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Артем из города: Київ :: Вопрос: 46691  
Артем спрашивает:
Добрий день. Потрібно інформацію про період перебудови та наслідки для України. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бабка В. Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації [Електронний ресурс] / В. Л. Бабка // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. — 2014. — Вип. 76. — С. 227-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2014_76_22.
Бардашевська Ю. Побутове обслуговування населення Української РСР в роки перебудови (1985 – 1991): програмні завдання і реалії [Електронний ресурс] / Ю. Бардашевська // Наукові записки з української історії. — 2014. — Вип. 34. — С. 92-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2014_34_15.
Бойко О. Д. Уроки «перебудови» в СРСР для сучасної України [Електронний ресурс] / О. Д. Бойко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 83. — С. 231-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_83_25.
Гінзбург О. Кореспонденції громадян на адресу республіканського та союзного партійного керівництва доби перебудови як історичне джерело (за документами фонду Центрального комітету Компартії України ЦДАГО України) [Електронний ресурс] / О. Гінзбург // Студії з архівної справи та документознавства. — 2015. — Т. 22-23. — С. 109-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2015_22-23_17.
Дудко І. Д. До питання про національні тенденції політичного відродження України періоду перебудови [Електронний ресурс] / І. Д. Дудко // Історико-політичні студії. — 2015. — № 1. — С. 23-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2015_1_5.
Коноваленко Ю. Тенденції відходу від політичного і пропагандистського висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в українській педагогічній періодиці перебудовного періоду (1985-1991рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Коноваленко // Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 61-62. — С. 241-246. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_38.
Москальов А. А. Шляхи перебудови та перспективи розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Москальов, К. М. Юрій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2011. — Вип. 2(1). — С. 332-337. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2(1)__56.
Наконечна О. Сучасна вітчизняна історіографія про формування багатопартійності в Україні у роки перебудови (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / О. Наконечна // Історіографічні дослідження в Україні. — 2013. — Вип. 23. — С. 354-368. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Idvu_2013_23_18.
Овчар І. Роль України в трансформаційних процесах Радянського Союзу в період перебудови (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / І. Овчар // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2010. — Вип. 17. — С. 79-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2010_17_14.
Смолій В. Горбачовська «перебудова»: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) [Електронний ресурс] / В. Смолій // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. — 2016. — Вип. 21. — С. 8-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2016_21_4.
Федорчук О. О. Криза вузівського суспільствознавства в Україні (середина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) та спроби його перебудови [Електронний ресурс] / О. О. Федорчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 131, Вип. 118. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_131_118_5.
Хомутовська І. О. Стратегічні виміри розвитку України в період «перебудови» (1985–1991 рр.) [Електронний ресурс] / І. О. Хомутовська, А. В. Федосова, І. П. Кіщак // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2018. — № 1. — С. 44-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2018_1_9.
Циба Г. Пошуки національної ідентичності та історичної правди в українському кіно доби Перебудови (1986-1991) [Електронний ресурс] / Г. Циба // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2014. — Вип. 10. — С. 224-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2014_10_18.

.: Раздел: История :: 16.09.2022 08.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олесь из города: Луцьк :: Вопрос: 46683  
Олесь спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про наслідки для України Люблінської унії. Дякую вам заздалегідь.
Наш ответ:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бачинська О. Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850 - 1860-х рр. на Півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) / О. Бачинська // Укр. іст. журн.. — 2019. — № 4. — С. 24-34.
Білоус Н. Міжнародна наукова конференція з нагоди 450-ліття підписання Люблінської Унії «Рівні до рівних, вільні до вільних»: Люблінська Унія 1569 р. в історії Центрально-Східної Європи» / Н. Білоус // Укр. іст. журн.. — 2019. — № 3. — С. 220-223.
Білоус Н. О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) [Електронний ресурс] / Н. О. Білоус // Український історичний журнал. — 2010. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_1_8.
Відносини Польщі з Литвою, Білоруссю та Україною 450 років після Люблінської унії / Д. Вільчевський , І. Гурак, А. Ґіль, Г. Казенас, А. Кучинська-Зонік, У. Е. Снапкоуський, Б. Станкевіч, Т. Стемпнєвський, Б. Сурмач, А. Татаренко, К. Федоровіч; ред.: Т. Стемпнєвський, Б. Сурмач Пер.: О. Семенюк. — Київ : Ніка-Центр, 2020. — 167 c.
Любченко В. В. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі : історія України : 8 клас / В. В. Любченко // Історія та правознавство. — 2020. — № 19-21. — С. 35-39.
Пилипюк Е. В. Польська держава: через піднесення до свавілля : всесвітня історія : 8 клас / Е. В. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2015. — № 10-11. — С. 41-46.
Сабадаш О. І. Церковне життя в Україні наприкінці ХУІ — на початку ХУІІ ст. Християнські символи в традиціях і культурі українського народу : історія України : 8 клас / О. І. Сабадаш, Н. Д. Кручаниця // Історія та правознавство. — 2015. — № 28-29. — С. 36-40.
Сініцький А. Ц. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) [Електронний ресурс] / А. Ц. Сініцький // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 119. — С. 122-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_119_30.
Старченко Н. Люблінська унія як ресурс формування концепту політичного «народу руського» (1569 — 1648 рр.) / Н. Старченко // Укр. іст. журн.. — 2019. — № 2. — С. 4-45.
Старченко Н. Люблінська унія: як українці змінили «прописку» з литовської на польську : [бесіда з істориком Н. Старченко] / Н. Старченко ; розмову вів Д. Шурхало // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 31-34.
Фаріон І. Руська (українська) мова на перехресті двох уній: Люблінської (1569) та Берестейської (1569) [Електронний ресурс] / І. Фаріон // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_1_3.
Чухліб Т. Поширення назви «Україна» в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р. / Т. Чухліб // Укр. іст. журн.. — 2019. — № 4. — С. 4-23.
Ярмошик І. І. Люблінська унія 1569 р. та Гадяцька угода 1658 р. як втрачений час українського державотворення [Електронний ресурс] / І. І. Ярмошик // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2016. — Вип. 2. — С. 268-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2016_2_38.
Ярмошик І. Становище українських земель у світлі правових актів Люблінської унії 1569 р. [Електронний ресурс] / І. Ярмошик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2015. — Вип. 13. — С. 267-273. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2015_13_49.

.: Раздел: История :: 14.09.2022 12.03.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Яремче :: Вопрос: 46677  
Катя спрашивает:
Добрий день. Потрібна література на тему: суспільно-політична діяльність Лонгіна Цегельського. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Дацків І. Б. Лонгин Цегельський в історії української дипломатії (до 140-річчя від дня народження) / І. Б. Дацків, М. І. Полич // Укр. іст. журн.. — 2015. — № 3. — С. 108-121.
Здоровега М. В. Візія суспільно-політичної організації української держави Л. Цегельського: теоретичний та практичний контекст [Електронний ресурс] / М. В. Здоровега // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. — 2010. — Т. 125, Вип. 112. — С. 136-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2010_125_112_26.
Здоровега М. В. Суспільно-політичні погляди Лонгина Цегельського: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / М. В. Здоровега ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2010. — 20 с.
Здоровега М. Лонґин Цегельський про роль української нації як суб’єкта державотворчого процесу [Електронний ресурс] / М. Здоровега // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_8.
Іваницький І. В. Лонгин Цегельський на еміграції (за матеріалами фондів ЦДІАЛ) [Електронний ресурс] / І. В. Іваницький // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 99. — С. 96-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_99_23.
Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський – речник Української Держави : національна еліта / В. Купчик // Слово Просвіти. — 2019. — 17-23 січ. — С. 9.
Максимець Б. В. «Кожний нарід має бути вільний і рівний, господарем на своїй власній землі!» : (100 нотаток про ЗУНР) : готуючись до уроку / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. — 2018. — № 34-36. — С. 33-51.
Полич М. Державотворча та дипломатична діяльність Лонгина Цегельського в добу Української революції (1917-1921 рр.) [Електронний ресурс] / М. Полич // Емінак. — 2020. — № 2. — С. 106-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2020_2_12.
Полич М. Еміґраційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонґина Цегельського [Електронний ресурс] / М. Полич // Мандрівець. — 2013. — № 1. — С. 10-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_1_4.
Полич М. Життєвий і суспільно-політичний шлях Лонгина Цегельського в контексті боротьби за національну ідею та незалежність України [Електронний ресурс] / М. Полич // Питання історії України. — 2012. — Т. 15. — С. 160-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2012_15_30.
Полич М. І. Громадсько-політична діяльність Лонгина Цегельського в контексті суспільно-політичного життя Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. І. Полич // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. — 2013. — Вип. 22. — С. 193-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2013_22_15.
Полич М. Місце Лонгина Цегельського у політичному і державотворчому житті ЗУНР і УНР [Електронний ресурс] / М. Полич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 1(2). — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2015_1(2)__32.
Сем’яник О. В. Від студентського активіста до громадсько–політичного лідера: початки суспільно–політичної діяльності Лонгина Цегельського наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. В. Сем’яник // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 23. — С. 262-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2011_23_31.
Тимченко Р. Об’єднання УНР і ЗУНР: причини, передумови, сутність та значення / Р. Тимченко // Краєзнавство. — 2018. — № 4. — С. 101-110.

.: Раздел: История :: 13.09.2022 09.24.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія из города: Рівне :: Вопрос: 46670  
Надія спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про народний рух України та його роль у суспільно-політичному житті України. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бондаренко С. Народний Рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття [Електронний ресурс] / С. Бондаренко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 12. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2013_12_6.
Бондаренко С. Роль Народного Руху України у національно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. Бондаренко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 80-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_10.
Галішевський В. А. Участь М. Брайчевського у створенніта діяльності Народного Руху України [Електронний ресурс] / В. А. Галішевський // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 17. — С. 120-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvvi_2014_17_15.
Гончарук Г. І. Історія Народного Руху України як об’єкт наукових досліджень [Електронний ресурс] / Г. І. Гончарук // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 19. — С. 199-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_24.
Діденко Ю. В. Історіографія дослідження державотворчої діяльності Народного Руху України [Електронний ресурс] / Ю. В. Діденко // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 9. — С. 292-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_9_33.
Діденко Ю. В. Народний Рух України на початковому етапі боротьби за незалежність [Електронний ресурс] / Ю. В. Діденко // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 10. — С. 42-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_10_8.
Кіндрачук Н. М. Практична діяльність Народного Руху на шляху здобуття Україною державної незалежності (1989-1991 рр.) [Електронний ресурс] / Н. М. Кіндрачук // Записки історичного факультету. — 2011. — Вип. 21. — С. 104-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2011_21_12.
Коваленко Р. Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) [Електронний ресурс] / Р. Я. Коваленко // Архіви України. — 2014. — № 4-5. — С. 204-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_4-5_19.
Мельник І. З історії створення Народного Руху України та відродження «Просвіти» (1988–1991). Спогад [Електронний ресурс] / І. Мельник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2010. — Вип. 19. — С. 98-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_14.
Ніколаєць К. Виникнення Народного Руху України: історіографія [Електронний ресурс] / К. Ніколаєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 98. — С. 37-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2009_98_13.
Овсієнко С. Л. Участь Народного Руху України в громадсько-політичних акціях та заходах (1997-2002) [Електронний ресурс] / С. Л. Овсієнко // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 9. — С. 194-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_9_21.
Поліщук І. Народний Рух України: причини виникнення та наслідки діяльності [Електронний ресурс] / І. Поліщук // Acta de historia & politica: saeculum XXI. — 2019. — Vol. 1. — С. 58-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahps_2019_1_9.
Швайка М. А. Роль народного руху України у створенні грошової системи як важливого елемента організації Української держави [Електронний ресурс] / М. А. Швайка // Європейські перспективи. — 2014. — № 7. — С. 5-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_7_3.

.: Раздел: История :: 12.09.2022 11.53.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.280375 seconds