Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Руслана із міста: Підгородне :: Запитання: 45400  
Руслана запитує:
Доброго дня. Знайдіть, будь ласка, інформацію за темою "Українське козацтво Східної Україні: від витоків до сьогодення"?
Наша відповідь:
Руслано, скоистайтеся наступною інформацією:
1.Збірник козацьких литописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки [Текст] / Упорядники та перекладачі.: В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. – К.: Дніпро, 2006.– 976с.
2.Історія українського козацтва [Текст]: нариси у 2т. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Києво-Могилянська акдемія, 2006. – Т.1. – 800с.: іл.
3.Історія українського козацтва [Текст] : нариси у 2т. / Редкол.: В.А. Смолій (відпов. ред.) та ін. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – Т.2. – 724с.: іл.
4.Леп’явко, С. Козацькі війни кінця ХVI ст. в Україні [Текст] / C. Леп’явко. – Чернігів, Сіверянська думка, 1996. – 285с
5.Чухліб, Т.В. Донеччина та Луганщина- козацькі землі України [Текст] : (XVI- XVIII ст.) / Т.В. Чухліб; НАН України. Ін-т історіі України; Наук.- дослід. ін-т козацтва. – 2-ге вид. – К. : Видавець Олег Філюк, 2017. – 117 с. : іл.
6.Шевчук, В.О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVI – ХVIII cт [Текст].: у 2-х кн. Кн. 1. – К.: Грамота, 2007. – 720с., іл.
7.Шевчук, В. Козацька держава [Текст] : етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К. – АБРИС, 1995. – 369с
Режим доступу:
http://www.golos.com.ua/article/3159
https://novopskovrada.gov.ua/istorichna-dovidka-14-37-29-03-11-2016/
https://tyzhden.ua/History/164896
https://www.yakaboo.ua/ua/donechchina-ta-luganschina-kozac-ki-zemli-ukraini-16-18-st.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZjcxFVKII0w

.: Розділ: Історія :: 14.04.2021 13.37.41 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Святослав із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45393  
Святослав запитує:
Добрий день. Мене цікавить інформація про правовий порядок у Запорізькій Січі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Святославе! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бережний А. З історичного досвіду зародження і функціонування юридичної служби в військових формуваннях України (Запорізька Січ) [Електронний ресурс] / А. Бережний // Юридична наука. — 2012. — № 3. — С. 148-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_3_18.
Джолос С. Джерела права та правова система Запорізької Січі [Електронний ресурс] / С. Джолос // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 19-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_5.
Мельник С. Суди Запорізької Січі та процесуальна форма кримінального судочинства / С. Мельник // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 29. — С. 485-491.
Поперечна H. Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі [Електронний ресурс] / H. Поперечна // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 468-472. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_78.
Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції : тези доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф., 1 квіт. 2015 р., Дніпропетровськ / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ, 2015. — 259 c.
Синяк І. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 — 1775): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. Синяк ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2006. — 20 с.
Талдикіч О. Поліція Гетьманщини і Запорізької Січі в другій половині XVIII ст. [Електронний ресурс] / О. Талдикіч // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 9. — С. 215-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_9_53.
Тімашов В. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення [Електронний ресурс] / В. Тімашов // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 1. — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_1_22.
Худояр Л. Джерела права Запорізької Січі [Електронний ресурс] / Л. Худояр // Правова держава. — 2015. — Вип. 26. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_7.
Чорна К. Запорізька Січ як національний політичний феномен і носій української державності [Електронний ресурс] / К. Чорна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. — 2018. — Т. 29(68), № 4. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_4_6.

.: Розділ: Історія :: 13.04.2021 13.33.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Чернігів :: Запитання: 45390  
Євгенія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: потрібно підібрати джерела до реферату про Василя Вишиваного. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події січня, Українську Революцію, Акт злуки УНР і ЗУНР, про Другу Світову війну, видатних державних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2017. — № 12. — Школа патріота. — С. 1-48.
Гірняк Н. Полк. Василь Вишиваний / Н. Гірняк. — Вінніпег : Микитюк, 1956. — 70 с.: іл.
Головацький І. Австрійський принц з українською душею. Полковник українського війська Василь Вишиваний, австрійський архикнязь Вільгельм Габсбург : життя та діяльніясть / І. Головацький. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2008. — 104 с.: іл. — Альтернативна назва : Австрійський принц з українською душею.
Камеристов Р. Василь Вишиваний / Р. Камеристов // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 27-30.
Терещенко Ю. Вільгельм Габсбург — Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Терещенко, Т. Осташко // Студії з архівної справи та документознавства. — 1999. — Т. 5. — С. 189-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_5_44.
Терещенко Ю. Український патріот з династії Габсбургів / Ю. Терещенко, Т. Осташко; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 1999. — 166 c.
Терещук Г. Українець з роду австрійських Габсбургів : [Василь Вишиваний (Вільгельм фон Габсбург)] : готуючись до уроку / Г. Терещук // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 74-75.
Царенко О. Дидактичні матеріали за темою «Україна в роки Першої світової війни» : історія України : 9 клас / О. Царенко // Історія та правознавство. — 2018. — № 4-5. — С. 35-41.
Черкаська Г. Величні українці. «Нашого цвіту по всьому світу» — це присуд Україні чи привід для гордості? : історії з історії / Г. Черкаська // Школа юного вченого. — 2020. — № 1-2. — С. 15-22.

.: Розділ: Історія :: 12.04.2021 22.03.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45381  
Єлизавета запитує:
Доброго дня, потрібна література на тему Діяльність української греко-католицької церкви на Прикарпатті кінець 19- початок 20 століття.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бойцан В. Просвітницька діяльність греко-католицьких священиків на Прикарпатті в ХІХ ст.
https://kolomyya.org/histpub/historypub6.htm
Прокіп А.В. Участь греко-католицької церкви в розбудові кооперативних інституцій Галичини наприкінці ХIX- початку ХX ст. (с.122)
Станиславівська єпархія греко-католицької церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.)
https://shron1.chtyvo.org.ua/Deliatynskyi_Ruslan/Stanyslavivska_ieparkhiia_Hreko-Katolytskoi_Tserkvy_v_suspilnomu_zhytti_Halychyny_18851946_rr.pdf?
Науково-видавнича діяльність української греко-католицької церкви (середина ХІХ - перша третина ХХ ст.)
https://cyberleninka.ru/article/n/naukovo-vidavnicha-diyalnist-ukrayinskoyi-greko-katolitskoyi-tserkvi-seredina-hih-persha-tretina-hh-st/pdf
Природоохоронна діяльність греко-католицької церкви як складова національного відродження галичан (20-30-ті роки ХХ ст.)
http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/download/179/243/249
Греко-католицька церква на Прикарпатті в ХІХ ст. та її діяльність
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/20835/
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в консолідації української нації Східної Галичини у першій половині двадцятих років ХХ століття
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/pylypiv_greko-katolytska.pdf
Вітвіцький О. Духовенство УГКЦ у боротьбі за збереження національної свідомості українців Східної Галичини напочатку20-х років ХХ століття
https://core.ac.uk/download/pdf/38392418.pdf
Спадщина Андрея Шептицького: духовність, діяльність, мораль
http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/tlumatska/ua/35131/sheptuckuymaterialu.pdf?141247888=ebd0b05fef67d29db0cb8d9739c8a7c1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=&S21FMT=JwU_B&S21ALL=(U=Э377.109(4УКР)$)&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

.: Розділ: Історія :: 11.04.2021 18.17.45 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Бориспіль :: Запитання: 45375  
Іван запитує:
Доброго дня, допоможіть з пошуком цікавої інформації про місто Бориспіль
Наша відповідь:
Доброго дня, Іван! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бориспіль – рідне місто моє / [ред.-упоряд. І. Бакум ; фото: В. Співак, С. Кручинін ; пер.: Н. Сопільнюк, Г. Ісакова]. — Бориспіль : ТС-Діалог : Ред. громад.-політ. міськрайон. газ. ”Трудова слава”, [2008]. — 80 с. : кольор. іл., портр.
Бориспіль = Boryspil : фотоальбом / Бориспіл. міськрада, Упр. культури, молоді та спорту Бориспіл. міськради, Бориспіл. держ. іст. музей ; [ред. В. Литвин ; авт. тексту: Н. Йова та ін. ; пер. англ. С. Дідух-Романенко ; упоряд.: Н. Йова та ін. ; фот.: О. Кацан та ін.]. — Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. — 113, [2] с. : фот. кольор. — Текст парал. укр., англ.
Бориспіль. План міста / ДНВП "Картографія" ; ред.: Г. М. Кошова, Л. П. Григорчук. - 1:10 000, 1:200 000. — Київ : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 пл. : кольор., довід. інф., перелік вул., дод. к. ; 66х56 см, склад. 23х12 см. — Двосторон. друк, кольор.. — (Міста України).
Бориспільський край : фотоальбом : до 95-річчя утворення Бориспіл. р-ну : згадуємо минуле – дивимося в майбутнє / [упоряд., тексти, ред.: В. Литвин, О. Малишевська ; пер. англ. С. Дідух-Романенко ; Бориспіл. райдержадмін., Бориспіл. райрада, Упр. гуманіт. розвитку]. — Київ : Пабліш Про, 2018. — 341 с. : іл
Йова Н. В. Історія рідного краю. Бориспільщина від найдавніших часів до кінця ХХ ст. [Текст] : посіб. з історії / Н. В. Йова, Т. М. Гойда. — Київ : Люксар, 2002. — 144 с.
Київ та околиці, Арк. 7, 8. Бориспіль. Переяслав-Хмельницький / ДНВП "Картографія", Укргеодезкартографія ; ред. В. В. Вдовенко. — 1:50 000. — Київ : ДНВП "Картографія", 2011. — 2 к. ( 1 арк.) : кольор., дод. к. ; 92х66 см, склад. 23х12 см. — Двосторон. друк, кольор.. — (Загальногеографічні карти).
Опарієнко І. А. Літературно-краєзнавчий альманах : краєзнавча діяльність бібліотеки: [сценарій усного журналу] / І. А. Опарієнко // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 19-20. — С. 117-119.

.: Розділ: Історія :: 10.04.2021 09.39.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.479435 seconds