Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43835
   


Автор запитання: Євгенія із міста: Чернігів :: Запитання: 45390  
Євгенія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: потрібно підібрати джерела до реферату про Василя Вишиваного. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події січня, Українську Революцію, Акт злуки УНР і ЗУНР, про Другу Світову війну, видатних державних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2017. — № 12. — Школа патріота. — С. 1-48.
Гірняк Н. Полк. Василь Вишиваний / Н. Гірняк. — Вінніпег : Микитюк, 1956. — 70 с.: іл.
Головацький І. Австрійський принц з українською душею. Полковник українського війська Василь Вишиваний, австрійський архикнязь Вільгельм Габсбург : життя та діяльніясть / І. Головацький. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2008. — 104 с.: іл. — Альтернативна назва : Австрійський принц з українською душею.
Камеристов Р. Василь Вишиваний / Р. Камеристов // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 27-30.
Терещенко Ю. Вільгельм Габсбург — Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Терещенко, Т. Осташко // Студії з архівної справи та документознавства. — 1999. — Т. 5. — С. 189-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_5_44.
Терещенко Ю. Український патріот з династії Габсбургів / Ю. Терещенко, Т. Осташко; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 1999. — 166 c.
Терещук Г. Українець з роду австрійських Габсбургів : [Василь Вишиваний (Вільгельм фон Габсбург)] : готуючись до уроку / Г. Терещук // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 74-75.
Царенко О. Дидактичні матеріали за темою «Україна в роки Першої світової війни» : історія України : 9 клас / О. Царенко // Історія та правознавство. — 2018. — № 4-5. — С. 35-41.
Черкаська Г. Величні українці. «Нашого цвіту по всьому світу» — це присуд Україні чи привід для гордості? : історії з історії / Г. Черкаська // Школа юного вченого. — 2020. — № 1-2. — С. 15-22.

.: Розділ: Історія :: 12.04.2021 22.03.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45381  
Єлизавета запитує:
Доброго дня, потрібна література на тему Діяльність української греко-католицької церкви на Прикарпатті кінець 19- початок 20 століття.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бойцан В. Просвітницька діяльність греко-католицьких священиків на Прикарпатті в ХІХ ст.
https://kolomyya.org/histpub/historypub6.htm
Прокіп А.В. Участь греко-католицької церкви в розбудові кооперативних інституцій Галичини наприкінці ХIX- початку ХX ст. (с.122)
Станиславівська єпархія греко-католицької церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.)
https://shron1.chtyvo.org.ua/Deliatynskyi_Ruslan/Stanyslavivska_ieparkhiia_Hreko-Katolytskoi_Tserkvy_v_suspilnomu_zhytti_Halychyny_18851946_rr.pdf?
Науково-видавнича діяльність української греко-католицької церкви (середина ХІХ - перша третина ХХ ст.)
https://cyberleninka.ru/article/n/naukovo-vidavnicha-diyalnist-ukrayinskoyi-greko-katolitskoyi-tserkvi-seredina-hih-persha-tretina-hh-st/pdf
Природоохоронна діяльність греко-католицької церкви як складова національного відродження галичан (20-30-ті роки ХХ ст.)
http://journal.ifaiz.edu.ua/index.php/gp/article/download/179/243/249
Греко-католицька церква на Прикарпатті в ХІХ ст. та її діяльність
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/20835/
Пилипів І. В. Греко-католицька церква в консолідації української нації Східної Галичини у першій половині двадцятих років ХХ століття
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/pylypiv_greko-katolytska.pdf
Вітвіцький О. Духовенство УГКЦ у боротьбі за збереження національної свідомості українців Східної Галичини напочатку20-х років ХХ століття
https://core.ac.uk/download/pdf/38392418.pdf
Спадщина Андрея Шептицького: духовність, діяльність, мораль
http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/tlumatska/ua/35131/sheptuckuymaterialu.pdf?141247888=ebd0b05fef67d29db0cb8d9739c8a7c1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=&S21FMT=JwU_B&S21ALL=(U=Э377.109(4УКР)$)&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

.: Розділ: Історія :: 11.04.2021 18.17.45 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Бориспіль :: Запитання: 45375  
Іван запитує:
Доброго дня, допоможіть з пошуком цікавої інформації про місто Бориспіль
Наша відповідь:
Доброго дня, Іван! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бориспіль – рідне місто моє / [ред.-упоряд. І. Бакум ; фото: В. Співак, С. Кручинін ; пер.: Н. Сопільнюк, Г. Ісакова]. — Бориспіль : ТС-Діалог : Ред. громад.-політ. міськрайон. газ. ”Трудова слава”, [2008]. — 80 с. : кольор. іл., портр.
Бориспіль = Boryspil : фотоальбом / Бориспіл. міськрада, Упр. культури, молоді та спорту Бориспіл. міськради, Бориспіл. держ. іст. музей ; [ред. В. Литвин ; авт. тексту: Н. Йова та ін. ; пер. англ. С. Дідух-Романенко ; упоряд.: Н. Йова та ін. ; фот.: О. Кацан та ін.]. — Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. — 113, [2] с. : фот. кольор. — Текст парал. укр., англ.
Бориспіль. План міста / ДНВП "Картографія" ; ред.: Г. М. Кошова, Л. П. Григорчук. - 1:10 000, 1:200 000. — Київ : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 пл. : кольор., довід. інф., перелік вул., дод. к. ; 66х56 см, склад. 23х12 см. — Двосторон. друк, кольор.. — (Міста України).
Бориспільський край : фотоальбом : до 95-річчя утворення Бориспіл. р-ну : згадуємо минуле – дивимося в майбутнє / [упоряд., тексти, ред.: В. Литвин, О. Малишевська ; пер. англ. С. Дідух-Романенко ; Бориспіл. райдержадмін., Бориспіл. райрада, Упр. гуманіт. розвитку]. — Київ : Пабліш Про, 2018. — 341 с. : іл
Йова Н. В. Історія рідного краю. Бориспільщина від найдавніших часів до кінця ХХ ст. [Текст] : посіб. з історії / Н. В. Йова, Т. М. Гойда. — Київ : Люксар, 2002. — 144 с.
Київ та околиці, Арк. 7, 8. Бориспіль. Переяслав-Хмельницький / ДНВП "Картографія", Укргеодезкартографія ; ред. В. В. Вдовенко. — 1:50 000. — Київ : ДНВП "Картографія", 2011. — 2 к. ( 1 арк.) : кольор., дод. к. ; 92х66 см, склад. 23х12 см. — Двосторон. друк, кольор.. — (Загальногеографічні карти).
Опарієнко І. А. Літературно-краєзнавчий альманах : краєзнавча діяльність бібліотеки: [сценарій усного журналу] / І. А. Опарієнко // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 19-20. — С. 117-119.

.: Розділ: Історія :: 10.04.2021 09.39.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артур із міста: Овруч :: Запитання: 45372  
Артур запитує:
Добрий день. Потрібно підібрати джерела до реферату на тему Система влади в Україні у період Директорії Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артуре! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бєлік А. Система влади в Україні періоду правління Директорії УНР [Електронний ресурс] / А. Бєлік // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2013. — Вип. 37. — С. 100-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_37_22.
Варгатюк С. Зовнішня політика директорії УНР : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. Варгатюк ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 1996. — 165 с.
Воронін В. Діяльність Української Держави гетьмана Павла Скоропадського та Директорії УНР щодо створення державної нагородної системи [Електронний ресурс] / В. Воронін // Архіви України. — 2013. — № 2. — С. 48-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_2_3.
Воронін В. До питання створення Директорією УНР першого державного ордена [Електронний ресурс] / В. Воронін // Архіви України. — 2013. — № 1. — С. 67-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_1_5.
Гай-Нижник П. УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918-1919 рр.) / П. Гай-Нижник, О. Лейберов. — Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. — 212 с.
Грабовська Г. Правові аспекти розвитку освіти директорії УНР [Електронний ресурс] / Г. Грабовська // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2011. — № 2. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_2_5.
Кравчук М. Держава та армія УНР в добу Директорії та їх правове закріплення [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Vol. 5, Iss. 6. — С. 88-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_6_15.
Ладний Ю. Етнополітичні процеси в Україні за часів директорії УНР: історико-політологічні дискурси [Електронний ресурс] / Ю. Ладний // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 137. — С. 331-339 — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_85.
Мина Ж. Розпорядча документація та процеси правових реформ Збройних сил Директорії УНР (січень–липень 1919 р.) [Електронний ресурс] / Ж. Мина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_23.
Пижик А. Реформування системи національної освіти в добу Директорії УНР / А. Пижик. — Київ : Знання, 1998. — 44 c.
Ромащенко В. Головні засади військової політики директорії УНР (1918–1920 рр.) [Електронний ресурс] / В. Ромащенко // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. — 2011. — Вип. 2. — С. 296-302. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2011_2_40.
Стопчак М. Аграрна політика директорії УНР (історіографія проблеми) [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 333-344. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_68.
Стопчак М. Діяльність Директорії УНР зі створення конституційно-правових засад української державності в українській зарубіжній історіографії [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Чорноморський літопис. — 2013. — Вип. 7. — С. 133-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_7_19.
Шамраєва В. Міжнародні відносини УНР доби Директорії : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. Шамраєва ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 9.04.2021 13.46.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Хомутець Брусилівський район :: Запитання: 45371  
Марія запитує:
Доброго ранку. Мене цікавить інформація про історію краю Огієнка на Брусилівщині
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брусилівський район / Г. Мокрицький. // Цікава Житомирщина в 4 т. : ілюстрована туристична енциклопедія. — Житомир, 2011. — Т.1. — С. 115-139 : фото.
Брусилівський район / М. М. Костриця, М. Ю. Костриця. // Житомирщина туристична : краєзнавчі нариси — Житомир, 2009. — С. 122-133 : фото.
Брусилівський район // Книга Пам'яті України. Переможці – Житомир, 2010. — Т. 1: Житомирська область: [Андрушівський район. Баранівський район. Бердичівський район. Брусилівський район. Володарсько-Волинський район]. — С. 455-500.
Брусилівщина в іменах / [авт.-упоряд.] В. Г. Святненко. — Київ : ВІПОЛ, 2017. Кн. 1 : Артисти, музиканти, художники. — 2017. — 210 с. : фот.
Іван Огієнко: "Я все зробив, що міг зробити..." : бібліогр. покажчик / уклад. Л. Оленич, В. Чупрова. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 112 с. : фото. — (Родом з України ; вип. 2).
Іващенко О. М. Брусилівський район: [нарис] / О. М. Іващенко // Книга пам'яті України: Житомирська область. — Житомир, 1994. — Т. 2. — С.454 -654.
Святненко В. Г. Рідний край над Здвижень-рікою. У терновому вінку / В. Г. Святненко. — Київ : Центр учбової л-ри, 2012. — 378 с. : іл., фото.
Тимошик М. С. Житомирський край у долі та творчості Івана Огієнка // Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому) : зб. наук. праць. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — С. 173-195.

.: Розділ: Історія :: 9.04.2021 10.26.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.525079 seconds