Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45810
   


Автор вопроса: Софія из города: Надвірна :: Вопрос: 47689  
Софія спрашивает:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Гетьман І. Мазепа як меценат і культурний діяч України". Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Софія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47420. Також радимо додатково опрацювати таку літературу:
Ворона П. В. Філософія державного будівництва гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 2. — С. 4-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_2_3.
Завадський О. О. Гетьман І. С. Мазепа як меценат і покровитель Церкви / О. О. Завадський // Сторінки історії : зб. наук. пр.. — 2012. — Вип. 33. — С. 22-32.
Загородній М. Найперші : зародження вищої освіти в Україні / М. Загородній // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-13.
Кочерга В. А. Гетьман Мазепа – творець духовно-культурних засад Української державності [Електронний ресурс] / В. А. Кочерга // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2009. — Вип. 160-161. — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2009_160-161_15.
Кудінов Ю. Ще одне дослідження про Івана Мазепу [Електронний ресурс] / Ю. Кудінов // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 272-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_1_33.
Куташов І. Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи [Електронний ресурс] / І. Куташов // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 26-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_5.
Лавренчук В. Гетьман Мазепа в козацькій історії України [Електронний ресурс] / В. Лавренчук // Нова педагогічна думка. — 2017. — № 2. — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_2_21.
Маклюк Д. Постать Івана Мазепи як культурний символ: історико?виконавський підхід [Електронний ресурс] / Д. Маклюк // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. — 2019. — Вип. 55. — С. 61-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2019_55_7.
Маслянка Ю. Іван Мазепа: від історії до літератури і мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. Маслянка // Київські полоністичні студії. — 2013. — Т. 23. — С. 143-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2013_23_8.
Мицик Ю. Гетьман Іван Мазепа та обрання ректора Києво-Могилянської колегії у 1693 р. [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. — 2020. — № 1 — С. 164-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_1_15.
Моця О. П. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І.Мазепи [Електронний ресурс] / О. П. Моця // Український історичний журнал. — 2012. — № 5. — С. 65-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2012_5_6.
Наєнко М. Постать гетьмана Мазепи в «Історії Карла ХІІ…» та в зарубіжних літературах [Електронний ресурс] / М. Наєнко // Рідний край. — 2017. — № 2. — С. 122-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2017_2_38.
Найбагатший гетьман України : 14 грудня — 365 років від дня народження Данила Апостола // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 11. — С. 77-79.
Святненко А. В. Меценатство Івана Мазепи в культурно-духовній сфері [Електронний ресурс] / А. В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2017. — № 1. — С. 39-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_1_10.
Струкевич О. Політико-культурні чинники зміни Іваном Мазепою монаршої протекції восени 1708 р. [Електронний ресурс] / О. Струкевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2017. — Т. 27. — С. 310-327. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2017_27_24.
Ступак Ф. Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи / Ф. Я. Ступак // Укр. іст. журн. — 2005. — № 1. — С. 138-148.
Шпак В. А. Гетьманщина за часів Івана Мазепи : історія України : 8 клас / В. А. Шпак // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 76-79.
Яценюк Г. Становлення політичної кар’єри Івана Мазепи в часи гетьманування Івана Самойловича [Електронний ресурс] / Г. Яценюк // Питання історії України. — 2011. — Т. 14. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_10.

.: Раздел: История :: 7.03.2024 21.40.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Львів :: Вопрос: 47683  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література про вузькоколійні залізниці Європи
Наш ответ:
Доброго дня, ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47385,47387, 47389, а також пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бордун О. Мандруємо вузькоколійкою / О. Бордун // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 4. — Шкільний туризм. — 2013. — Вип. 2. — С. 12-14.
Ващенко М. Бурштиновий шлях : [про вузькоколійну залізницю на Івано-Франківщині та Рівненщині] / М. Ващенко // Чумацький шлях. — 2013. — № 3. — С. 28-31.
Карелс П. Новітня міська залізниця в Афінах / П. Карелс, Р. Келлі // Залізн. трансп. України. — 2004. — № 2. — С. 72-73.
Клапчук В. М. Вузькоколійки в українських Карпатах кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. М. Клапчук // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. — 2009. — Вип. 16. — С. 65-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2009_16_9
Клапчук В. М. Вузькоколійки Галичини кінця XIX – першої третини XX століть [Електронний ресурс] / В. М. Клапчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 331-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_31
Кузнецов В. Г. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття [Електронний ресурс] / В. Г. Кузнецов, П. О. Пшінько, І. В. Клименко, А. В. Гуменюк, С. М. Загорулько // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — 2015. — № 4. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2015_4_4
Мямлін С. Удосконалення конструкцій рухомого складу вузької колії: автореф. дис. ... к. т. н. : 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів / С. С. Мямлін ; Український державний університет залізничного транспорту. — 2021.
Рочняк Ю. А. До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2017. — Вип. 47. — С. 376-386. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_48
Рочняк Ю. А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2017. — Вип. 135. — С. 29-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_135_8

.: Раздел: История :: 4.03.2024 13.48.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Каріна из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 47673  
Каріна спрашивает:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, літературу, в якій детально описуються: управління, політичний устрій, взаємини між правителями і підданими, скрабниками, воєводами в Польскій державі Х століття. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47657. А також пропонуємо переглянути ще таку літературу:
Головін Ю. Історія середніх віків. 7 кл. / Ю. Головін. — Київ : Шкільний світ, 2007. — 126 с.
Доценко В. О. Польські середньовічні історичні міфи та їх роль у політичному житті Польської держави Х – ХVІІ ст [Електронний ресурс] / В. О. Доценко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2018. — Т. 29(68), № 2. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2018_29(68)_2_10
Іванов О. Ю. Польська державність Х–XVIII ст. як об'єкт московської експансії: історико-правовий вимір [Електронний ресурс] / О. Ю. Іванов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2021. — Вип. 51. — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2021_51_4
Макарчук В. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Макарчук ; гол. ред. Н.М. Гайдук. — 4-е вид., допов. — Київ : Атіка, 2004. — 616 с.
Машіка В. Історія у порівняннях : 7-й клас / В. Машіка // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 11. — С. 4-28.
Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян : навч. посіб. для студ. : Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. І. Ярового ; упоряд. В. І. Яровий [та ін.]. — Київ : Либідь, 2011. — 415 с.
Цельняк І. "Переселенці". Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини : іст. розповідь / І. Цельняк ; ілюстр. та дизайн Д. Конюхова. — Львів : Край, 2009. — 407 с.

.: Раздел: История :: 29.02.2024 18.10.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Львів :: Вопрос: 47661  
Дмитро спрашивает:
Польське населення Західно-Української Народної Республіки (1918 - 1919 рр.)
Наш ответ:
Білобровець О. М. Мігрантський шлях польського населення українськими землями (1914 - 1918 рр.) [Електронний ресурс] / О. М. Білобровець // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2018. — Вип. 50. — С. 336-340. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2018_50_41
Геник М. А. Оцінка польсько-української війни 1918–1919 рр. в процесі міжнаціонального примирення [Електронний ресурс] / М. А. Геник // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 323-331. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_42
Гладишук С. О. Cприйняття польської адміністрації населенням Західної Волині в 1919–1921 рр. [Електронний ресурс] / С. О. Гладишук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2015. — № 5. — С. 50-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2015_5_11
Кобута С. Західно-Українська Народна Республіка: нетиповий приклад українського державотворення під час української революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / С. Кобута // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 51-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_9
Котляр Ю. Етнонаціональні питання в Західно-Українській Народній Республіці [Електронний ресурс] / Ю. Котляр // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 175-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_21
Крамар Ю. В. Настрої населення Західної Волині в період Української революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / Ю. В. Крамар // Український селянин. — 2017. — Вип. 17. — С. 56-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2017_17_14
Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 років як конфлікт історичної пам’яті [Електронний ресурс] / М. Литвин // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 10. — С. 106-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_12
Монолатій І. С. Станиславів – тимчасова столиця Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. С. Монолатій // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2018. — № 5. — С. 9-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2018_5_3
Останек А. А. Польсько-українські відносини у Станиславові у період Західно-Української Народної Республіки (1918–1919) [Електронний ресурс] / А. А. Останек // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 98-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_12
Скорич Л. В. Деякі аспекти агресії Польщі проти ЗУНР у 1918–1919 рр. [Електронний ресурс] / Л. В. Скорич // Військово-науковий вісник. — 2016. — Вип. 26. — С. 147-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_14

.: Раздел: История :: 23.02.2024 17.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Надвірна :: Вопрос: 47657  
Софія спрашивает:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, які наукові праці можна використати для написання курсової роботи на тему "Еволюція політичного ладу у Польській державі в Х-ХІV ст"?
Наш ответ:
Софія, добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андрущенко І. В. Історія Польщі = Historia Polski : [навч. посіб.] / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко, Н. В. Шумлянська. — Київ : Арій, 2018. — 143 с. : іл.
Дмитрах О. С. Україна / Польща. Історія – ключ від сучасності і фундамент майбутнього / [Олексій Дмитрах]. — Дрогобич : Коло, 2020. — 311 с. : іл.
Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Інститут історичних досліджень, Центр історичної полоністики. — Львів : [б.в.], 2002. — 752с.: іл. 8 мап.
Історія Польщі : навчально-методичний посібник / П. С. Федорчак [та ін.] ; ред. П. С. Федорчак ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ : Плай, 1995. — 72 с.
Клочовський Є. Історія Польщі до кінця ХV століття / Є. Клочовський ; пер. Н. Яковенко. — Люблін : Товариство Інституту Централно-Східної Європи, 2005. — 236 с.
Ковшун Л. І. Цивілізування Сходу в історичному наративі Міхала Бобжинського: від Польщі як «primus inter pares» до «марного розпорошення життєвих сил на східному просторі» [Електронний ресурс] / Л. І. Ковшун // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. — 2017. — Т. 194. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAi_2017_194_10.
Кравчук М. Історико-правова ґенеза Державного Трибуналу: досвід Польщі [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2014. — № 1. — С. 18-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_6.
Куций І. Історичний образ Польщі на цивілізаційній карті Пантелеймона Куліша [Електронний ресурс] / І. Куций // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 185–194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2019_2_22.
Литвин М. Р. Коротка історія Польщі: інструмент формування національної пам’яті [Електронний ресурс] / М. Р. Литвин // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2019. — Вип. 12. — С. 209-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2019_12_15.
Лозовий В. С. Основні тенденції історичної політики Польщі: виклики для України [Електронний ресурс] / В. С. Лозовий // Стратегічні пріоритети. — 2017. — № 4. — С. 147-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_4_18.
Польща – нарис історії / за ред. Влодзімєжа Менджецького та Єжи Брацисевича ; пер. з пол. Івана Сварника ; Ін-т нац. пам’яті. Коміс. переслідування злочинів проти польського народу. — Варшава : Інститут національної пам’яті, 2015. — 365 с. : фот.
Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (Х - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Й. Тищик. — Львів : Світ, 2012. — 512 с. : іл., табл., фот.
Федорищак Х. Порівняльний аналіз досліджень «політики пам’яті» та «історичної політики» в Україні та Республіці Польща [Електронний ресурс] / Х. Федорищак // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. — 2016. — Вип. 10. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Polit_2016_10_21.
Чекаленко Л. Д. Історична пам’ять як чинник внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Польща [Електронний ресурс] / Л. Д. Чекаленко // Проблеми всесвітньої історії. — 2022. — № 3. — С. 34-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2022_3_5.
Юревич Ю. Ю. Історичні витоки судового контролю щодо публічної адміністрації в Польщі: період Речі Посполитої (до 1795 р.) [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Юревич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 65. — С. 420-425. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_65_78.
Юрковська Н. Р. Польща від давніх часів до сучасності: історико-географічний нарис / Н. Р. Юрковська. — Київ : Інтерсервіс, 2016. — 383 с. : кольор. іл., табл., рис.

.: Раздел: История :: 21.02.2024 13.25.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.297436 seconds