Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Юлія Тетера із міста: Житомир :: Запитання: 46909  
Юлія Тетера запитує:
Добрий день,шукаю відповіді на такі питання: 1)Поляки Малинщини:короткий екскурс в історію. 2)Історія суспільно-політичного життя поляків Малинщини. 3) Суспільно-політичне життя поляків Малинщини і сьогодення. Дякую)
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46853, № 46890. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бовсуновська М. Мовна асиміляція поляків на Житомирщині / М. Бовсуновська // Укр. полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23.
Рафальська Т. Л. Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період "великого терору" на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) [Електронний ресурс] / Т. Л. Рафальська // Intermarum: історія, політика, культура.— 2014.— № 1. — С. 243-253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2014_1_24
Рудницький С. Політична репрезентація поляків в україні на локальному рівні (за результатами досліджень 2015-2016 рр. На житомирщині) [Електронний ресурс] / С. Рудницький // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2017. — Вип. 7. — С. 145-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2017_7_16
Стельникович С. В. Поляки Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистського режиму (1941–1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації [Електронний ресурс] / С. В. Стельникович // Intermarum: історія, політика, культура. — 2014. — № 1. — С. 263-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2014_1_26

.: Розділ: Історія :: 26.01.2023 15.03.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Сарни :: Запитання: 46892  
Таїсія запитує:
Добрий день! Потрібна література за темою "Збереження закордонних залізничних вокзалів"
Наша відповідь:
Курган М. Б. Дослідження відмінностей української та європейської залізничної інфраструктури [Електронний ресурс] / М. Б. Курган, В. Г. Вербицький, Д. М. Курган // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — 2019. — № 5. — С. 52-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2019_5_8
Назарук М. В. Збережені вокзальні комплекси залізничної мережі Волинської губернії як об'єкти архітектурної спадщини [Електронний ресурс] / М. В. Назарук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2021. — Вип. 61. — С. 69-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2021_61_8
Пшінько О. Дослідження вимог Європейського союзу щодо опису залізничної інфраструктури [Електронний ресурс] / О. Пшінько, С. Мямлін, Д. Козаченко, В. Алейник, І. Тревогін // Українські залізниці. — 2015. — № 5-6. — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrzal_2015_5-6_13
Рочняк Ю. А. Архітектурні типи вокзалів залізниці Перемишль-Сучава [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. — 2015. — № 816. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2015_816_12
Рочняк Ю. А. До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2017. — Вип. 47. — С. 376-386. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_48
Рочняк Ю. А. Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2018. — Вип. 140. — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_24
Рочняк Ю. Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю [Електронний ресурс] / Ю. Рочняк // Historical and cultural studies. — 2015. — Vol. 2, Num. 1. — С. 83-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2015_2_1_18
Теслик А. Г. Аналіз систем технічного обслуговування та ремонту рухомого складу залізниць країн Європи та Північної Америки [Електронний ресурс] / А. Г. Теслик, Ю. М. Дацун, А. М. Зіньківський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2015. — № 1. — С. 57-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_1_12
Фесенко T. Г. Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів [Електронний ресурс] / T. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, Д. М. Мінаєв, А. В. Якунін // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. — 2018. — № 2. — С. 59-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2018_2_11
Фесенко Т. Г. Моніторинг залізничних вокзальних комплексів за моделями оцінки архітектурно-просторової доступності [Електронний ресурс] / Т. Г. Фесенко, Г. Г. Фесенко, А. В. Якунін, Г. В. Фесенко // Управління розвитком складних систем. — 2018. — Вип. 34. — С. 68-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2018_34_12
Чередниченко О. Ю. Шляхи реструктуризації залізничного транспорту в сучасних умовах на прикладі країн Європи [Електронний ресурс] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2009. — № 26. — С. 44-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2009_26_11

.: Розділ: Історія :: 15.01.2023 14.21.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Потіївка :: Запитання: 46890  
Юлія запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для проекту на тему:"Поляки на території Потіївки і Малину". Проект включає в себе три блоки: 1)Короткий екскурс в історію, як поляки з'явились на території цих сіл. 2)Суспільно-політичне життя поляків цих сіл і організації, які існували. 3)Суспільно-політичне життя поляків цих сіл і сьогодення
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46853. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Безверха Т. М. Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Безверха // Наукові записки Інституту журналістики. — 2016. — Т. 63. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_63_14.
Безверха Т. М. Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей [Електронний ресурс] / Т. М. Безверха // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 60. — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_60_11.
Бовсуновська М. А. Мовна асиміляції поляків на Житомирщині [Електронний ресурс] / М. А. Бовсуновська // Українська полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2019_16_5.
Борщик Я. Польська та українська версії пацифікації Малина 13 липня 1943 року: джерелознавчий аналіз [Електронний ресурс] / Я. Борщик // Сторінки воєнної історії України. — 2015. — Вип. 17. — С. 22-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sviur_2015_17_4.
Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спільноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04. / Н. Ю. Бутковська. — Київ, 2006. — 20 с.
Даценко П. Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX - першої третини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01. / П. Х. Даценко. — Київ, 2005. — 19 с.
Заштовт Л. Наталія Сейко: польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ - першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. Заштовт // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 8. — С. 187-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_8_19.
Міжнародний симпозіум «Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст» : зб. матеріалів / Підком. з питань регіон. та транскордон. співробітництва між Україною та країнами ЄС Ком. Верховної Ради України з питань європ. інтеграції [та ін.] ; [редкол.: Малиновська О., Садова У., Ключковська І.]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 159 с. : рис., табл.
Місяць Н. Життя польської громади Житомирщини (липень 2011р. – жовтень 2012 р.) [Електронний ресурс] / Н. Місяць // Українська полоністика. — 2012. — Вип. 9. — С. 201-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2012_9_29.
Тимошенко Л. В. Потіївка та її околиці в XVI-XIX ст. / Л. В. Тимошенко. — Дрогобич : [б.в.], 2000. — 74 с. — (Потіївські старожитності ; вип. 1).

.: Розділ: Історія :: 12.01.2023 15.23.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Місто Коростень :: Запитання: 46853  
Анастасія запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для проекту на тему:"Поляки на території Коростенщини і міста Коростень". Проект включає в себе три блоки: 1)Короткий екскурс в історію, як поляки з'явились на території Коростеня. 2)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і організації, які існували. 3)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і сьогодення
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бовсуновська М. А. Мовна асиміляції поляків на Житомирщині [Електронний ресурс] / М. А. Бовсуновська // Українська полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2019_16_5.
Бражевський В. М. Діалектика полікультурності у соціалізації дітей (на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини) / В. М. Бражевський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — Вип. 13. — С. 135-137.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку ХХ ст. / О. А. Буравський. — Житомир : [б.в.], 2004. — 168 с.: рис.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку XX ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. А. Бураввський. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спльноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. Ю. Бутковська. — Київ, 2006. — 20 с.
Ващенко І. М. Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920 — 1930-х років : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. М. Ващенко. — Київ, 2006. — 19 с.
Гуцало Л. В. Польська національна меншина Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Гуцало // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2006. — Вип. 11. — С. 338-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2006_11_84.
Даценко П. Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX — першої третини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / П. Х. Даценко. — Київ, 2005. — 19 с.
Денисевич О. Усна історія як засіб реконструкції мовної картини світу поляків Житомирщини [Електронний ресурс] / О. Денисевич // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 44(2). — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_44(2)__18.
Загоруйко В. В. Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921 — 1939 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. В. Загоруйко. — Донецьк, 2009. — 19 с.
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті : автореф. дис... д-ра політ. наук.: 23.00.05 / О. Я. Калакура. — Київ, 2008. — 35 с.
Рафальська Т. Л. «Великий терор» на Житомирщині (липень 1937 р. - листопад 1938 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. Л. Рафальська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 19 с.
Рафальська Т. Л. Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) [Електронний ресурс] / Т. Л. Рафальська // Intermarum: історія, політика, культура. — 2014. — № 1. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2014_1_24.
Рудницький С. Політична репрезентація поляків в україні на локальному рівні (за результатами досліджень 2015-2016 рр. На житомирщині) [Електронний ресурс] / С. Рудницький // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2017. — Вип. 7. — С. 145-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2017_7_16.
Сейко Н. А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905-1938 рр. : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. А. Сейко. — Київ, 1999. — 16 с.
Сейко Н. А. Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ — першій половині ХХ ст. : моногр. / Н. А. Сейко. — Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2002. — 157 c.

.: Розділ: Історія :: 6.12.2022 19.44.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Ірпінь :: Запитання: 46840  
Микола запитує:
Добрий день. Цікавлюсь таким питанням: діяльність Української повстанської армії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Бігун І. Історія куреня імені князя Святослава Української повстанської армії [Електронний ресурс] / І. Бігун // Київські історичні студії. — 2020. — № 1. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2020_1_14.
Зайцев С. І. Організація тилового забезпечення Революційної Повстанської Армії України (махновців) [Електронний ресурс] / С. І. Зайцев // Військово-науковий вісник. — 2018. — Вип. 29. — С. 134-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2018_29_15.
Каліберда Ю. Командир відділу Української Повстанської Армії Петро Миколенко — «Байда» [Електронний ресурс] / Ю. Каліберда // Воєнна історія. — 2011. — № 6. — С. 82-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vist_2011_6_11.
Лук’янченко С. В. Діяльність видавництва «Літопис Української Повстанської Армії» [Електронний ресурс] / С. В. Лук’янченко // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 27. — С. 219-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_17.
Максимець Б. В. Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму [Електронний ресурс] / Б. В. Максимець // Грані. — 2017. — Т. 20, № 11. — С. 122-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_11_18.
Омельченко І. Г. Вишкіл старшинського (підстаршинського) складу Української Повстанської Армії (1943–1944 рр.) [Електронний ресурс] / І. Г. Омельченко // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 27. — С. 89-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_8.
Понипаляк О. Формування старшинської та підстаршинської ланки Української повстанської армії [Електронний ресурс] / О. Понипаляк // Етнічна історія народів Європи. — 2017. — Вип. 53. — С. 115–122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_53_20.
Терентьєв М. О. Селянство – соціальна і кадрова основа Української повстанської армії в роки німецько-радянської війни (1941-1945) [Електронний ресурс] / М. О. Терентьєв // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 178-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__35.
Ухач В. Сучасна вітчизняна історіографія національно-визвольної боротьби Української повстанської армії (вибрані аспекти) [Електронний ресурс] / В. Ухач // Емінак. — 2018. — № 2(2). — С. 127-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_2(2)__22.

.: Розділ: Історія :: 23.11.2022 07.56.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.369962 seconds