Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Артур із міста: Овруч :: Запитання: 45372  
Артур запитує:
Добрий день. Потрібно підібрати джерела до реферату на тему Система влади в Україні у період Директорії Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артуре! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бєлік А. Система влади в Україні періоду правління Директорії УНР [Електронний ресурс] / А. Бєлік // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2013. — Вип. 37. — С. 100-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_37_22.
Варгатюк С. Зовнішня політика директорії УНР : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. Варгатюк ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 1996. — 165 с.
Воронін В. Діяльність Української Держави гетьмана Павла Скоропадського та Директорії УНР щодо створення державної нагородної системи [Електронний ресурс] / В. Воронін // Архіви України. — 2013. — № 2. — С. 48-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_2_3.
Воронін В. До питання створення Директорією УНР першого державного ордена [Електронний ресурс] / В. Воронін // Архіви України. — 2013. — № 1. — С. 67-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2013_1_5.
Гай-Нижник П. УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918-1919 рр.) / П. Гай-Нижник, О. Лейберов. — Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. — 212 с.
Грабовська Г. Правові аспекти розвитку освіти директорії УНР [Електронний ресурс] / Г. Грабовська // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2011. — № 2. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_2_5.
Кравчук М. Держава та армія УНР в добу Директорії та їх правове закріплення [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Vol. 5, Iss. 6. — С. 88-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_6_15.
Ладний Ю. Етнополітичні процеси в Україні за часів директорії УНР: історико-політологічні дискурси [Електронний ресурс] / Ю. Ладний // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 137. — С. 331-339 — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_85.
Мина Ж. Розпорядча документація та процеси правових реформ Збройних сил Директорії УНР (січень–липень 1919 р.) [Електронний ресурс] / Ж. Мина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 116-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_23.
Пижик А. Реформування системи національної освіти в добу Директорії УНР / А. Пижик. — Київ : Знання, 1998. — 44 c.
Ромащенко В. Головні засади військової політики директорії УНР (1918–1920 рр.) [Електронний ресурс] / В. Ромащенко // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. — 2011. — Вип. 2. — С. 296-302. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2011_2_40.
Стопчак М. Аграрна політика директорії УНР (історіографія проблеми) [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 333-344. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_68.
Стопчак М. Діяльність Директорії УНР зі створення конституційно-правових засад української державності в українській зарубіжній історіографії [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Чорноморський літопис. — 2013. — Вип. 7. — С. 133-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_7_19.
Шамраєва В. Міжнародні відносини УНР доби Директорії : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. Шамраєва ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 9.04.2021 13.46.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Хомутець Брусилівський район :: Запитання: 45371  
Марія запитує:
Доброго ранку. Мене цікавить інформація про історію краю Огієнка на Брусилівщині
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Брусилівський район / Г. Мокрицький. // Цікава Житомирщина в 4 т. : ілюстрована туристична енциклопедія. — Житомир, 2011. — Т.1. — С. 115-139 : фото.
Брусилівський район / М. М. Костриця, М. Ю. Костриця. // Житомирщина туристична : краєзнавчі нариси — Житомир, 2009. — С. 122-133 : фото.
Брусилівський район // Книга Пам'яті України. Переможці – Житомир, 2010. — Т. 1: Житомирська область: [Андрушівський район. Баранівський район. Бердичівський район. Брусилівський район. Володарсько-Волинський район]. — С. 455-500.
Брусилівщина в іменах / [авт.-упоряд.] В. Г. Святненко. — Київ : ВІПОЛ, 2017. Кн. 1 : Артисти, музиканти, художники. — 2017. — 210 с. : фот.
Іван Огієнко: "Я все зробив, що міг зробити..." : бібліогр. покажчик / уклад. Л. Оленич, В. Чупрова. — Т. : Підручники і посібники, 2007. — 112 с. : фото. — (Родом з України ; вип. 2).
Іващенко О. М. Брусилівський район: [нарис] / О. М. Іващенко // Книга пам'яті України: Житомирська область. — Житомир, 1994. — Т. 2. — С.454 -654.
Святненко В. Г. Рідний край над Здвижень-рікою. У терновому вінку / В. Г. Святненко. — Київ : Центр учбової л-ри, 2012. — 378 с. : іл., фото.
Тимошик М. С. Житомирський край у долі та творчості Івана Огієнка // Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому) : зб. наук. праць. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — С. 173-195.

.: Розділ: Історія :: 9.04.2021 10.26.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ромни :: Запитання: 45357  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить література про Джеймса Джойса - дослідника голодомору. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45307.

.: Розділ: Історія :: 7.04.2021 15.56.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна-Марія із міста: Дрогобич :: Запитання: 45351  
Анна-Марія запитує:
Добрий день! Потрібні спогади (мемуари) осіб вихідців з Рівненської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна-Марія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45335.

.: Розділ: Історія :: 6.04.2021 13.20.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 45345  
Юрій запитує:
Добрий день. Мене цікавить література про Мальтійський Орден. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юріє! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дужич Л. Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві [Електронний ресурс] / Л. Дужич // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 6. — С. 197-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_6_40.
Дужич Л. До питання про міжнародно-правовий статус Мальтійського Ордену у сучасному міжнародному праві [Електронний ресурс] / Л. Дужич // Право і суспільство. — 2016. — № 3(2). — С. 235-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_3(2)__42.
Кожушний О. Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену [Електронний ресурс] / О. Кожушний // Studia linguistica. — 2014. — Вип. 8. — С. 244-248. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2014_8_42.
Отрош В. Міжнародна правосуб’єктність Суверенного Мальтійського Ордену : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / В. Отрош ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 20 с.
Отрош В. Міжнародно-правове становище Суверенного Мальтійського Ордену після втрати ним у 1798 році територіального суверенітету [Електронний ресурс] / В. Отрош // Судова апеляція. — 2018. — № 1. — С. 71-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2018_1_11.
Отрош В. Поняття громадянства в міжнародному праві та особливості його набуття і втрати у державах і Мальтійському Ордені [Електронний ресурс] / В. Отрош // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 4. — С. 321-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_4_78.
Стасюк О. Мальтійський орден у зовнішній та внутрішній політиці Павла І [Електронний ресурс] / О. Стасюк // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 41. — С. 85-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_22.

.: Розділ: Історія :: 5.04.2021 19.58.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.235797 seconds