Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45778
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Умань :: Вопрос: 47424  
Анастасія спрашивает:
Добрий день. Потрібна література про Велику французьку революцію. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Анастасія! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бердичевський Я. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн. «Всесвітня історія». : матеріали до уроків. 9 клас / Я. Бердичевський, І. Щупак, Л. Морозова // Історія в школах України. — 2009. — № 9. — С. 29-35.
Галич О. Екзистенціалізм як літературна течія / О. Галич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 2.
Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Глиняний; Одес. нац. юрид. акад. — 5-е вид., переробл. і доповн. — Київ : Істина, 2005. — 768 c.
Ґонік Ларрі. Всесвітня історія. Т. 5 : Від Бастилії до Багдада / Ларрі Гонік ; пер. з англ. А. Хлівний ; худож. авт. — Київ : Рідна мова, 2020. — 262 с. : іл. — (Наука в коміксах).
Дженкіс С. Стисла історія Європи : від Перикла до сьогодення / С. Дженкіс ; пер. з англ. В. Горбатька. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2021. — 383 с.
Лисенко А. Діти французької революції : методологія. Наука — вчителеві / А. Лисенко // Історія в рідній школі. — 2020. — № 2. — С. 9-14.
Лисенко С. Велика Французька революція кінця XVIII ст. Розгортання революції. Якобінська диктатура : всесвітня історія : 9 клас / С. Лисенко // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 9. — С. 31-34.
Новак-Каляєва Л. М. Парадокси теорії та практики реалізації концепції прав людини: досвід великої французької революції [Електронний ресурс] / Л. М. Новак-Каляєва. // Демократичне врядування. — 2012. — Вип. 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_6.
Павлів А. Роль Англійської, Французької та Російської революцій в історії Європи і світу / А. Павлів // Політ. менеджмент. — 2011. — № 4. — С. 160-169.
Паламарчук К. М. Вплив Великої французької революції 1789–1799 років на творчість Ф. Г. Клопштока та його сучасника Г. Форстера [Електронний ресурс] / К. М. Паламарчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 12. — С. 62-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_12_18.
Пилипюк Е. В. Велика Французька революція : всесвітня історія : 9 клас / Е. В. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2013. — № 30. — С. 8-10.
Постік Ф. Визнання регіональної культури: Бретань після Французької революції / Ф. Постік, Д. Лоран, Ж. -Ф. Сімон, Ж. -І. Вейар // Нар. творчість та етнографія. — 2006. — N 6 (спец. вип.). — С. 75-80.
Розінкевич Н. Феномен великої французької революції у художньому вимірі сучасної української мандрівної прози (на прикладі нарису О. Дробахи «Українські таємниці Франції») [Електронний ресурс] / Н. Розінкевич. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2017. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2017_2_8.
Сенченко М. Цивілізаційний проєкт «Папська імперія Риму»: Контрреформація, Французька революція та наполеонівські війни [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 8. — С. 20-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2022_8_6.
Сіваш О. М. Питання суверенітету в актах Великої французької революції і Священного союзу [Електронний ресурс] / О. М. Сіваш // Проблеми законності. — 2011. — Вип. 115. — С. 206-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2011_115_27.
Часовий простір : 5 жовтня — 225 років тому було запроваджено Французький революційний календар // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 9. — С. 38-40.

.: Раздел: История :: 3.10.2023 09.21.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47420  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Прошу знайти джерела до теми "Гетьман І.Мазепа та його доба" Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Ольго! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Авхутська С. О. Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І. С. Мазепи [Електронний ресурс] / С. О. Авхутська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 226-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_43_44.
Ворона П. В. Філософія державного будівництва гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 2. — С. 4-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_2_3.
Гейда О. Церковна політика гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / О. Гейда // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 188-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_21.
Дубина О. Шведський вектор геополітики гетьмана Мазепи [Електронний ресурс] / О. Дубина // Україна дипломатична. — 2010. — Вип. 11. — С. 384-407. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2010_11_16.
Іванченко Ю. Українське мистецтво кін. ХVІІ — поч. ХVІІІ ст. (Доба правління гетьмана Івана Мазепи) [Електронний ресурс] / Ю. Іванченко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 315-330. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_48.
Кочерга В. А. Соціальна політика гетьмана І. Мазепи [Електронний ресурс] / В. А. Кочерга, М. Г. Шамрай // Український селянин. — 2010. — Вип. 12. — С. 131-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2010_12_49.
Лавренчук В. Гетьман Мазепа в козацькій історії України [Електронний ресурс] / В. Лавренчук // Нова педагогічна думка. — 2017. — № 2. — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_2_21.
Лаєвський А. Старшинський корпус Стародубського полку за доби гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / А. Лаєвський // Сіверянський літопис. — 2015. — № 4. — С. 18-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2015_4_4.
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р. до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція Пилипенка В.) [Електронний ресурс] // Сіверянський літопис. — 2016. — № 3. — С. 81-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_3_10.
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р., до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) [Електронний ресурс] // Сіверянський літопис. — 2016. — № 4. — С. 88 -92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_4_8.
Лупол І. Епістолярна спадщина гетьмана Івана Мазепи як джерело до вивчення взаємин влади з православним духовенством [Електронний ресурс] / І. Лупол // Чорноморська минувшина. — 2021. — Вип. 16. — С. 10-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chormyn_2021_16_4.
Мицик Ю. Гетьман Іван Мазепа та обрання ректора Києво-Могилянської колегії у 1693 р. [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. — 2020. — № 1. — С. 164-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_1_15.
Мицик Ю. З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2011. — Вип. 11. — С. 284-306. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ucse_2011_11_16.
Мицик Ю. Три невідомих універсали гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 200-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_23.
Нагірняк О. Зовнішньополітична діяльність гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / О. Нагірняк // Україна дипломатична. — 2007. — Вип. 8. — С. 230-253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2007_8_16.
Тарасенко І. Малознані документи гетьманів Івана Мазепи та Івана Скоропадського [Електронний ресурс] / І. Тарасенко // Сіверянський літопис. — 2016. — № 1. — С. 183-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_1_19.
Травкіна О. Гетьман Іван Мазепа та заснування Чернігівського колегіуму [Електронний ресурс] / О. Травкіна // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 181-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_19.
Худояр Л. В. Правове регулювання статусу населення Гетьманщини актами гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / Л. В. Худояр // Правова держава. — 2017. — Вип. 28. — С. 47-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2017_28_8.
Яценюк Г. Гетьман Мазепа на захисті українського книговидання. [Електронний ресурс] / Г. Яценюк // Питання історії України. — 2013. — Т. 16. — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2013_16_10.
Яценюк Г. Розбудова двох столиць – Києва і Батурина – в часи гетьманування Івана Мазепи. [Електронний ресурс] / Г. Яценюк // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 33-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_7.

.: Раздел: История :: 2.10.2023 08.07.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 47409  
Дмитро спрашивает:
Теорії походження людини. Перші поселення на території України
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дараган М. М. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / М.М. Дараган ; Ін-т археол. НАН України. — Київ, 2006. — 19 с.
Жидко М. Є. Основи антропогенезу. Вступ до еволюційної психології : навч. посіб. / М. Є. Жидко; Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». — Харків, 2009. — 94 c.
Охріменко Г. В. Неоліт Волині : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Г. В. Охріменко ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2002. — 20 с.
Сегеда С. Первісне заселення Європи. Найдавніша людність на теренах України та Польщі / С. Сегеда // Нар. творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 107-113.
Стеблій Н. Я. Система заселення Верхнього Подністров'я та Верхнього Попруття у III - VII ст. н.е. (за даними археології) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Н. Я. Стеблій ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2007. — 20 с.
Степанчук В. М. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: сінтез археологічних і палеогеографічних даних / В. М. Степанчук, С. М. Рижов, Ж. М. Матвіїшина // Вісник НАН України. — 2012. — № 8. — С. 40.

.: Раздел: История :: 26.09.2023 10.55.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 47402  
Дмитро спрашивает:
Демократичні процеси в Україні
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бурін О. М. Розвиток прямої демократії в контексті муніципальної реформи в Україні / О. М. Бурін // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 20. — С. 121-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_20_27.
Бучин М. Інститут демократичних виборів в Україні : особливості та тенденції трансформації / М. Бучин // Humanitarian vision. — 2015. — Vol. 1, Num. 2. — С. 1-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2015_1_2_3.
Джинчарадзе Н. Г. Розвиток електронної демократії в Україні / Н. Г. Джинчарадзе // Аналітика і влада. — 2012. — № 6. — С. 170-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_28.
Лозовицький О. Глобальні демократичні процеси як основа цивілізаційного самовизначення сучасних держав / О. Лозовицький // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2018. — Вип. 2. — С. 300-311. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2018_2_23.
Милосердна І. М. Моделі демократичних перетворень в кінці ХХ — на початку ХХІ ст.: регіональний вимір / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики. — 2018. — Вип. 61. — С. 67-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2018_61_8.
Митко А. Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики / А. Митко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2014. — Вип. 26. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2014_26_15.
Олійник М. О. Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні / М. О. Олійник // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 49. — С. 87-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_49_10.
Палас Н. Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві / Н. Палас // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_17.
Славко Т. О. Особливості демократичного процесу на місцевому рівні / Т. О. Славко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_9.
Хахула Л. І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991-2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс / Л. І. Хахула // Український історичний журнал. — 2015. — № 1. — С. 92-107 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2015_1_8.
Янсонс Я. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії / Я. Янсонс, А. Семенченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2020. — Вип. 1. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_1_11.

.: Раздел: История :: 22.09.2023 11.52.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Київ :: Вопрос: 47389  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література на тему: "Боржавська вузькоколійна залізниця"
Наш ответ:
Добрий день! Пропонуємо вам таку літературу:
Копитко В. І. Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму / В. І. Копитко // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр.. — 2015. — Вип. 10. — С. 99-104.
Коробйова Р. Г. Потенціал розвитку залізничного туризму в Україні / Р. Г. Коробйова // Трансп. системи та технології перевезень : зб. наук. пр.. — 2015. — Вип. 10. — С. 70-74.
Кузнецов В. Г. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття [Електронний ресурс] / В. Г. Кузнецов, П. О. Пшінько, І. В. Клименко, А. В. Гуменюк, С. М. Загорулько // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — 2015. — № 4. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2015_4_4.
Марценюк Л. В. Збереження історичної залізничної спадщини в контексті захисту національних інтересів України [Електронний ресурс] / Л. В. Марценюк // Економіка та держава. — 2015. — № 9. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_9_8.
Марценюк Л. В. Розрахунок витрат та прибутку на утримання та обслуговування вузькоколійної туристичної лінії [Електронний ресурс] / Л. В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 11. — С. 41-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_11_11.
Рочняк Ю. А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2017. — Вип. 135. — С. 29-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_135_8.
Рочняк Ю. А. Періоди формування архітектури пасажирських споруд залізниць Закарпаття [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. — 2016. — № 856. — С. 51-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2016_856_9.
Укрзалізниця. Поступ часу 1991-1996 : матеріали до історії залізничного транспорту України / авт.- упоряд. П. Москаленко, Т. Мукмінова. — Київ : Транспорт України, 1996. — 336 с.

.: Раздел: История :: 9.09.2023 13.34.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.722617 seconds