Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45831
   


Автор запитання: Діана із міста: Львів :: Запитання: 47504  
Діана запитує:
Добрий день! Потрібна література та джерела до теми наукової роботи "Образи Гітлера і Сталіна в політичній карикатурі країн Заходу міжвоєнного періоду". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Галькевич Т. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості українського рекламного плаката 1957 - 1964 рр. (з фондів НБУВ) / Т. Галькевич, О. Донець // Бібл. вісн.. — 2005. — № 5. — С. 24-29.
Куцик Р. Р. Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. [Електронний ресурс] / Р. Р. Куцик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 47. — С. 83-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_47_16.
Маєвський О. О. Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі (1941–1945 рр.) [Електронний ресурс] / О. О. Маєвський // Архіви України. — 2015. — № 3. — С. 157-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2015_3_16.
Маєвський О. Політичний плакат і карикатура періоду Другої світової війни: зарубіжний дискурс [Електронний ресурс] / О. Маєвський // Сторінки воєнної історії України. — 2015. — Вип. 17. — С. 223-241. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sviur_2015_17_17.
Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939 - 1945 рр. : [монографія] / О. Маєвський; ред.: О. Є. Лисенко; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2018. — 267 c.
Маєвський О. Формування візуальних образів напередодні та у роки Першої світової війни / О. Маєвський // Краєзнавство. — 2018. — № 4. — С. 4-15.
Маргулов А. Х. Форми та змісти політичної карикатури: історія становлення жанру [Електронний ресурс] / А. Х. Маргулов, А. О. Авдєєва // Молодий вчений. — 2020. — № 5(2). — С. 208-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(2)__21.
Назаренко Д. С. Становлення карикатури як самостійного жанру візуальної комунікації [Електронний ресурс] / Д. С. Назаренко, О. Ю. Сухомлин // Молодий вчений. — 2016. — № 6. — С. 339-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_86.
Остапчук О. Г. Пізньорадянська трудова етика: погляд через політичний плакат [Електронний ресурс] / О. Г. Остапчук // Нові сторінки історії Донбасу. — 2018. — Кн. 27. — С. 222-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsid_2018_27_19.
Патер І. Ідеологічно-пропагандистський наступ сталінського режиму на галичан (1944–1953) [Електронний ресурс] / І. Патер // Новітня доба. — 2015-2016. — Вип. 3-4. — С. 35-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/novdob_2015-2016_3-4_6.
Салата О. Карикатура як механізм інформаційно–психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / О. Салата // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 37-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_17.
Скрипник П. Плакати як джерело дослідження соціально-політичних процесів в Україні у 20-х роках ХХ ст. [Електронний ресурс] / П. Скрипник // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 60. — С. 137-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_60_11.
Тільки Сталін на стіні : фольклор епохи соціалізму та буд-ва комунізму / зібраний і впорядкований Пилипом Юриком. — 2-ге вид., допов. — Запоріжжя : Дике Поле, 2017. — 139 с.
Унукович К. А. Жанр карикатури як стислий політичний текст / К. А. Унукович // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 24. — С. 59-65.

.: Розділ: Історія :: 8.11.2023 16.07.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Вінниця :: Запитання: 47501  
Ольга запитує:
Шановні колеги. Я провідний бібліограф Вінницької ОУНБ ім. В. Отамановського. У вашому е-каталозі знайшла інформацію, що мене зацікавила: Антонович, В. Б. На Чорному морі, на турецькій галері / В.Б. Антонович. - С .382-386, надруковану в Скрипторій історичної прози. Літопис "Червоної Калини" : історико-літературний часопис 1-6 1996 г. Т. I / ред. О. Ходак. - Львів : [б. и.], 1996. Прошу Вас уточнити, це Антонович Володимир Боніфатійович? При можливості, надішліть мені е-копію статті і обкладинку даного видання. Я готую біобібліографічний покажчик, присвячений історику. Буду Вам щиро вдячна за допомогу. Моя е-пошта: olga.kizyan@gmail.com
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! За Вашим запитом саме Володимир Боніфатійович Антонович написав "На Чорному морі, на турецькій галері". За е-копією звертайтеся до бібліотекарів Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького.

.: Розділ: Історія :: 7.11.2023 07.23.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Львів :: Запитання: 47429  
Надія запитує:
Добрий день! Порадьте, будь ласка, наукову літературу, що містить інформацію про історію світової бібліографії. Дякую
Наша відповідь:
Сенченко М. Бібліографія країн світу / М. Сенченко ; Книжкова палата України імені Івана Федорова. — Київ : Ліра-К, 2023. — 305 с.
Сенченко М. Видавнича та книготорговельна бібліографія в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 11. — С. 3-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_11_3
Сенченко М. Всесвітня бібліографія та міжнародна бібліографічна співпраця [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 10. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_10_3
Сенченко М. Національна бібліографія в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 8. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_8_3
Сенченко М. Національна бібліографія сьогодні та завтра [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 7. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_7_3
Сенченко М. Національна бібліографія у країнах Азії, Африки та Латинської Америки [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 9. — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_9_3

.: Розділ: Історія :: 5.10.2023 10.28.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Умань :: Запитання: 47424  
Анастасія запитує:
Добрий день. Потрібна література про Велику французьку революцію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасія! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бердичевський Я. Велика французька революція кінця XVIII ст. Європа в період наполеонівських війн. «Всесвітня історія». : матеріали до уроків. 9 клас / Я. Бердичевський, І. Щупак, Л. Морозова // Історія в школах України. — 2009. — № 9. — С. 29-35.
Галич О. Екзистенціалізм як літературна течія / О. Галич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 2.
Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Глиняний; Одес. нац. юрид. акад. — 5-е вид., переробл. і доповн. — Київ : Істина, 2005. — 768 c.
Ґонік Ларрі. Всесвітня історія. Т. 5 : Від Бастилії до Багдада / Ларрі Гонік ; пер. з англ. А. Хлівний ; худож. авт. — Київ : Рідна мова, 2020. — 262 с. : іл. — (Наука в коміксах).
Дженкіс С. Стисла історія Європи : від Перикла до сьогодення / С. Дженкіс ; пер. з англ. В. Горбатька. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2021. — 383 с.
Лисенко А. Діти французької революції : методологія. Наука — вчителеві / А. Лисенко // Історія в рідній школі. — 2020. — № 2. — С. 9-14.
Лисенко С. Велика Французька революція кінця XVIII ст. Розгортання революції. Якобінська диктатура : всесвітня історія : 9 клас / С. Лисенко // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 9. — С. 31-34.
Новак-Каляєва Л. М. Парадокси теорії та практики реалізації концепції прав людини: досвід великої французької революції [Електронний ресурс] / Л. М. Новак-Каляєва. // Демократичне врядування. — 2012. — Вип. 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_6.
Павлів А. Роль Англійської, Французької та Російської революцій в історії Європи і світу / А. Павлів // Політ. менеджмент. — 2011. — № 4. — С. 160-169.
Паламарчук К. М. Вплив Великої французької революції 1789–1799 років на творчість Ф. Г. Клопштока та його сучасника Г. Форстера [Електронний ресурс] / К. М. Паламарчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 12. — С. 62-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_12_18.
Пилипюк Е. В. Велика Французька революція : всесвітня історія : 9 клас / Е. В. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2013. — № 30. — С. 8-10.
Постік Ф. Визнання регіональної культури: Бретань після Французької революції / Ф. Постік, Д. Лоран, Ж. -Ф. Сімон, Ж. -І. Вейар // Нар. творчість та етнографія. — 2006. — N 6 (спец. вип.). — С. 75-80.
Розінкевич Н. Феномен великої французької революції у художньому вимірі сучасної української мандрівної прози (на прикладі нарису О. Дробахи «Українські таємниці Франції») [Електронний ресурс] / Н. Розінкевич. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2017. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2017_2_8.
Сенченко М. Цивілізаційний проєкт «Папська імперія Риму»: Контрреформація, Французька революція та наполеонівські війни [Електронний ресурс] / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 8. — С. 20-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2022_8_6.
Сіваш О. М. Питання суверенітету в актах Великої французької революції і Священного союзу [Електронний ресурс] / О. М. Сіваш // Проблеми законності. — 2011. — Вип. 115. — С. 206-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2011_115_27.
Часовий простір : 5 жовтня — 225 років тому було запроваджено Французький революційний календар // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 9. — С. 38-40.

.: Розділ: Історія :: 3.10.2023 09.21.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47420  
Ольга запитує:
Доброго дня! Прошу знайти джерела до теми "Гетьман І.Мазепа та його доба" Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Авхутська С. О. Новітня історіографія кадрової політики гетьмана І. С. Мазепи [Електронний ресурс] / С. О. Авхутська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 226-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_43_44.
Ворона П. В. Філософія державного будівництва гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 2. — С. 4-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_2_3.
Гейда О. Церковна політика гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / О. Гейда // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 188-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_21.
Дубина О. Шведський вектор геополітики гетьмана Мазепи [Електронний ресурс] / О. Дубина // Україна дипломатична. — 2010. — Вип. 11. — С. 384-407. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2010_11_16.
Іванченко Ю. Українське мистецтво кін. ХVІІ — поч. ХVІІІ ст. (Доба правління гетьмана Івана Мазепи) [Електронний ресурс] / Ю. Іванченко // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 315-330. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_48.
Кочерга В. А. Соціальна політика гетьмана І. Мазепи [Електронний ресурс] / В. А. Кочерга, М. Г. Шамрай // Український селянин. — 2010. — Вип. 12. — С. 131-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2010_12_49.
Лавренчук В. Гетьман Мазепа в козацькій історії України [Електронний ресурс] / В. Лавренчук // Нова педагогічна думка. — 2017. — № 2. — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_2_21.
Лаєвський А. Старшинський корпус Стародубського полку за доби гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / А. Лаєвський // Сіверянський літопис. — 2015. — № 4. — С. 18-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2015_4_4.
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р. до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція Пилипенка В.) [Електронний ресурс] // Сіверянський літопис. — 2016. — № 3. — С. 81-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_3_10.
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р., до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) [Електронний ресурс] // Сіверянський літопис. — 2016. — № 4. — С. 88 -92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_4_8.
Лупол І. Епістолярна спадщина гетьмана Івана Мазепи як джерело до вивчення взаємин влади з православним духовенством [Електронний ресурс] / І. Лупол // Чорноморська минувшина. — 2021. — Вип. 16. — С. 10-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chormyn_2021_16_4.
Мицик Ю. Гетьман Іван Мазепа та обрання ректора Києво-Могилянської колегії у 1693 р. [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. — 2020. — № 1. — С. 164-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_1_15.
Мицик Ю. З документів доби гетьмана Івана Мазепи (за матеріалами польських архівів) [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2011. — Вип. 11. — С. 284-306. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ucse_2011_11_16.
Мицик Ю. Три невідомих універсали гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 200-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_23.
Нагірняк О. Зовнішньополітична діяльність гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / О. Нагірняк // Україна дипломатична. — 2007. — Вип. 8. — С. 230-253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2007_8_16.
Тарасенко І. Малознані документи гетьманів Івана Мазепи та Івана Скоропадського [Електронний ресурс] / І. Тарасенко // Сіверянський літопис. — 2016. — № 1. — С. 183-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_1_19.
Травкіна О. Гетьман Іван Мазепа та заснування Чернігівського колегіуму [Електронний ресурс] / О. Травкіна // Сіверянський літопис. — 2019. — № 2. — С. 181-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_2_19.
Худояр Л. В. Правове регулювання статусу населення Гетьманщини актами гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / Л. В. Худояр // Правова держава. — 2017. — Вип. 28. — С. 47-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2017_28_8.
Яценюк Г. Гетьман Мазепа на захисті українського книговидання. [Електронний ресурс] / Г. Яценюк // Питання історії України. — 2013. — Т. 16. — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2013_16_10.
Яценюк Г. Розбудова двох столиць – Києва і Батурина – в часи гетьманування Івана Мазепи. [Електронний ресурс] / Г. Яценюк // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 33-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_7.

.: Розділ: Історія :: 2.10.2023 08.07.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.170748 seconds