Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44700
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44178  
Яна запитує:
Доброго дня, будь ласка, підберіть літературу про зовнішість людини у прислів'ях та приказках. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 1750.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 12.05.2020 08.22.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Чернівці :: Запитання: 44145  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою для повідомлення на тему Казка як жанр фольклору. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела та посилання за Вашою темою:
Биконя А. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених [Електронний ресурс] / А. Биконя // Слов'янський світ. — 2014. — Вип. 12. — С. 83-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2014_12_8.
Демедюк М. Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках [Електронний ресурс] / М. Демедюк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 16. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_22.
Демедюк М. Національна своєрідність міфологічних персонажів в українських чарівних казках [Електронний ресурс] / М. Демедюк // Народознавчі зошити. Серія філологічна : — 2014. — № 4. — С. 765-770. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/narzfil_2014_4_17.
Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій / Л. Дунаєвська ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка ; — Київ : [б.в.], 1997. — 447 с.
Іщенко Ю. Нове слово в структурному вивченні казки : Кирилюк О. С. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд. Видання друге, доповнене та виправлене. — Одеса: Автограф / ЦГО НАН України. — 2005. — 372 с. [Електронний ресурс] / Ю. Іщенко // Вісник Національної академії наук України. — 2007. — № 7. — С. 55-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2007_7_14.
Казанжи О. Народна казка як особливий жанр фольклору та її вплив на виховання й розвиток майбутньої особистості [Електронний ресурс] / О. Казанжи // Молодий вчений. — 2017. — № 5. — С. 356-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_83.
Каранда М. Українська народна казка як засіб національного виховання молоді під час викладання філософсько-культурологічних дисциплін [Електронний ресурс] / М. Каранда // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2012. — № 1. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2012_1_5.
Косяк О. Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору [Електронний ресурс] / О. Косяк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 8. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_58.
Лавриненко С. Лінгвокультурна презентація категорії "правда" в українських народних казках [Електронний ресурс] / С. Лавриненко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46 (2). — С. 290-300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(2)__38.
Максимова В. Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. Максимова // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 32. — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_16.
Мелоян А. Символічне вираження агресії у міфах, казках і легендах [Електронний ресурс] / А. Мелоян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 40. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_40_19.
Мокляк Л. Казка як джерело формування духовної культури людини [Електронний ресурс] / Л. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. — 2012. — № 1. — С. 116-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_1_30.
Прокопова О. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Прокопова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Семеній Л. Казка – це диво, сповнене краси [Електронний ресурс] / Л. Семеній // Початкова школа. — 2015. — № 5. — С. 59-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2015_5_20.
Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин [Електронний ресурс] / О. Тупик // Етнічна історія народів Європи. — 2000. — Вип. 5. — С. 90–93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2000_5_21.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 7.05.2020 13.10.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Біла Церква :: Запитання: 44029  
Ксенія запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури до реферату про образ птаха у фольклорі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ксеніє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Біляцька В. П. Навчальний посібник з курсу "Усна народна творчість" / В. П. Біляцька; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015 — 123 c.
Бондарчук Я. В. Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту [Електронний ресурс] / Я. В. Бондарчук // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. — 2019. — Т. 2. — С. 53-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2019_2_11.
Дмитренко М. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування : монографія / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, І. Кімакович, І. Коваль-Фучило, І. Козар; ред.: М. К. Дмитренко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ : Паливода А.В., 2014. — 251 c.
Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підруч. для студ. фольклорист. та філол. спец. ВНЗ / О. Івановська. — Київ. : Експрес-Поліграф, 2012. — 335
Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 2. — С. 50-59.
Нестеренко Т. В. Тваринний світ в українському фольклорі / Т. В. Нестеренко // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 5. — С. 116-117.
Сорочук Л. Рослинна і тваринна символіка в календарно-обрядовому колі українців / Л. Сорочук // Рідні джерела. — 2001. — 3. — С. 8-10.
Шутак О. С. Зооморфні образи українського фольклору: птахи-деміурги в українській зимовій календарно-обрядовій поезії [Електронний ресурс] / О. С. Шутак, Н. А. Конопленко, М. В. Подоляк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. - 2018. — Т. 20, № 86. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2018_20_86_30.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.04.2020 12.20.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43803  
Тетяна запитує:
Добрий день. Підберіть, будь ласка, список літератури до реферату про слов'янських богів. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Боги, яких ми не знаємо : довідник // Куля. — 2019. — № 7. — С. 14-15.
Горчинська О. З історії Київських гір : мандрівка Україною / О. Горчинська // Я вивчаю українську. — 2012. — № 10. — С. 8-10.
Горчинська О. З історії Київських гір : мандрівка Україною / О. Горчинська // Я вивчаю українську. — 2012. — № 10. — С. 8-10.
Іваннікова Л. Священик Гавриїл Сорокін – дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини / Л. Іваннікова // Народна творчість та етнологія. — 2014. — № 3. — С. 30-39.
Перша сходинка до духовності : 28 липня — День хрещення України-Русі // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 56-57.
Презентація «Світоглядні уявлення стародавніх слов’ян та греків» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-svitogladni-uavlenna-starodavnih-slovan-ta-grekiv-150486.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Релігійні вірування трипільців: за археологічними джерелами // Українська культура. — 2003. — 10. — С. 28-30.
Слов'янський світ : [презентація ілюстрованого словника-довідника "Слов'янський світ"] // Шкільна бібліотека плюс. — 2015. — № 7-8. — С. 20-29.
Туптало Д. Житіє Володимира : [до 1000-ліття від дня упокоєння Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого] / Д. Туптало // Чумацький шлях. — 2015. — № 1. — С. 6-27.
Українські великодні традиції : [розповіді про Великдень] // Шкільна бібліотека. — 2014. — № 3. — С. 40-41.
Українознавчі оповідки. Забуті боги наших предків [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainoznavci-opovidki-zabuti-bogi-nasih-predkiv-65592.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Українознавчі оповідки. Первісні дохристиянські вірування наших пращурів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainoznavci-opovidki-pervisni-dohristianski-viruvanna-nasih-prasuriv-65590.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.01.2020.
Федотова Т. Символіка сонця і вогню у світогляді Григорія Сковороди: синкретизм християнства та язичництва (вогнепоклонства) / Т. Федотова // Київська старовина. — 2004. — № 2. — С. 103-108.
Федотова Т. Символіка сонця і вогню у світогляді Григорія Сковороди: синкретизм християнства та язичництва (вогнепоклонства) / Т. Федотова // Київська старовина. — 2004.- №2. — С.103-108.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 30.01.2020 10.41.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Вижниця :: Запитання: 43763  
Євгенія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація до повідомлення про діяльність Олекси Воропая. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Євгенія! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Видатні етнографи та фольклористи 19 – початку 20 ст. // Антологія українського міфу. — Тернопіль, 2007. — С. 794 – 804.
Виноградова О. Професія "бібліотекар": знакові постаті : [видатні особистості бібліотечної справи] / О. Виноградова // Шкільний бібліотечно — інформаційний центр. Бібліотечна робота. — 2014. — № 9. — С. 46 – 50.
Воропай Олекса [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29877. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Воропай Олекса [Електронний ресурс] // Українці в Сполученому Королівстві: Інтернет – енциклопедія [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/02/woropayo — u.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. — Харків : Фоліо, 2013. — 507 с. — (Перлини української культури).
Гончарук В. А. Олекса Воропай – дослідник весняної обрядовості історичної Уманщини [Електронний ресурс] / В. А. Гончарук. — Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1554/1/Voropaj doslidny`k vesnyanoyi obryadovosti.pdf
До життєпису Олекси Воропая – уродженця Одеси [Електронний ресурс] // Одеський історико — краєзнавчий музей [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.history.odessa.ua/publication10/stat78.htm. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Енциклопедія історії України. Воропай Олексій Іванович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi — bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Voropaj_O. — Назва з екрана. — Дата звернення 16.01.2020.
Славутич Я. Твори. Т. 4 : Українська література й мова на Заході / Славутич, Яр ; худож. В. С. Мітченко. — Київ ; Едмонтон : Дніпро: Славута, 1998. — 484 с. : портр.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 16.01.2020 08.59.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.360434 seconds