Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 44. Бібліографічний опис картографічних видань

         У фондах бібліотек одночасно з текстовими, електронними, нотними, образотворчими виданнями наявні і картографічні, які вирізняються серед інших видів друкованої продукції.
         Чинний стандарт «ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» характеризує картографічне видання як «видання, більшу частину обсягу якого займає картографічне зображення». Відповідно різновидами картографічних видань за знаковою природою інформації є:
         • атлас – картографічне чи образотворче видання, що містить об'єднані загальною темою карти (мапи) або зображення. Атлас може бути анатомічним, астрономічним, ботанічним, географічним, зоологічним, лінгвістичним, медичним тощо. А за матеріальною конструкцією – книжковим чи комплектним виданням.
         • карта, мапа – картографічне аркушеве видання, що містить зменшене, побудоване в картографічній проекції узагальнене й виконане у певній системі умовних познак зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи позаземного простору з розміщеними на них об'єктами реальної дійсності. За різними класифікаційними ознаками розрізняють карти топографічні, тематичні, спеціальні тощо.
         Для ідентичності опису картографічних видань використовуються чинні стандарти:
         • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання;
         • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання;
         • ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила;
         • ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами.
         Об’єктом бібліографічного опису картографічних видань є документ у цілому, включаючи картографічне зображення та супровідний матеріал: окрема карта/атлас, рельєфна карта, глобус, сукупність карт (багатоаркушева карта, серія карт тощо), окремий аркуш багатоаркушевої карти/атласу, окремий том/випуск багатотомного атласу тощо. Основні елементи опису подаються мовою оригіналу, окремі елементи опису наводяться на мові, прийнятій для створення бібліографічних записів у бібліографуючій установі.
          Головними джерелами інформації для бібліографічного запису є:
         - для карт – титульна сторінка (за наявності); картуш (спеціальна рамка); відомості на верхньому, нижньому, бічних полях карти; зворотний бік аркуша карти; елементи оснащення карти (таблиці, текст та інші відомості на місцях, не зайнятих картографічним зображенням); випускні дані; картографічне зображення; додатки до карти; джерела поза виданням;
         - для атласів – джерела, перераховані вище, і додатково: відомості на картах атласу та покажчик географічних назв.
         Бібліографічний опис картографічних видань має свої особливості.
         У бібліографічному записі картографічних видань у підполі 245$hФізичний носій (формат MARC21) проставляється загальне визначення матеріалу – <[Карти]>.
         Наприклад,
         <Світ. Кліматичні пояси та області [Карти] >
         <Україна [Карти] : населені пункти>
         Для картографічних документів, які мають конкретну територіальну ознаку, опис може бути доповнений територіальним заголовком. Наприклад: <Україна. Київська область>; <Коростенський район (Житомирська область)>; <Африка (північна)>.
         Основна назва формується на основі джерела опису. Хоча відомості, що відносяться до назви, є факультативним елементом, але якщо основна назва є недостатньо інформативною, їх вміщують у заголовку запису. Наприклад: <Атлас світу>; <Фізична карта півкуль>; <Адміністративна карта України>; <Україна. Рослинний та тваринний світ>; <Україна. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі>; <Карпати : туристична карта-схема>; <Київ : карта для автомобіліста>.
         Для бібліографічного опису картографічних видань специфічною є зона математичної основи. Вона може відображати наступні елементи опису: чисельний масштаб, іменований масштаб, графічний масштаб, картографічна проєкція, координати тощо.
         Чисельний масштаб – обов’язковий елемент бібліографічного запису. Слово «масштаб» в описі не наводять. Наприклад, <. – 1:25 000>; <. – 1:1 000 000>.
         Якщо окремі частини карти дані в двох різних масштабах, у записі потрібно вказувати обидва: <. – 1:20 000, 1:100 000>.
         Якщо один масштаб у виданні переважає або всі масштаби різні, у бібліографічному записі можна зазначити: <. – 1:1 000 000 [та ін.]>; <. – [Масштаби різні]>.
         Чисельний масштаб, що не вказаний у виданні, по можливості встановлюють та вказують у квадратних дужках: <. – [1:200 000]>; <. – [Біля 1:2 800 000]>.
         Відомості про відсутність масштабу допускається не наводити або вказувати за формою: <. – [Без масштабу]>; <. – [Масштаб невідомий]>.
         Масштаб зоряних карт наводять у тому вигляді, як він вказаний у виданні, із зазначенням слова «Масштаб» або його еквівалента на інших мовах. Наприклад: <. – Масштаб 2 год. у 4 см>; <. – Scale80 мм per1?>; <. – Масштаб 1,5 мм = 1?>.
         Зона кількісного (фізичного) опису складається з відомостей про кількість сторінок, аркушів у виданні, кольорове оформлення, особливості матеріалу, додаткові матеріали, вміщені на карті тощо. У відомостях про обсяг у підполі 300$aОбсяг (для формату MARC21) для картографічних матеріалів зазначають загальну кількість карт, а в круглих дужках вказують загальну кількість аркушів документа. Для карт на одному аркуші пагінацію не наводять. Наприклад: <. – 1 к.>; <. – 1 к. (4 л.)>; <. – 3 к. (1 л.)>.
         Відомості про зовнішню характеристику вказують у підполі 300$bІлюстрації/тип відтворення (для формату MARC21). Кількість кольорів виокремлюють знаком двокрапка (:). Якщо кольорів більше трьох у бібліографічному записі зазначють: <кольор.>. Якщо документ створено не на папері, а на іншому матеріалі (тканина, пластик, папірус тощо), це позначають в описі: <3 к. : кольор., шовк.>. Наприклад, <. – 1 к. : кольор.>; <. – 1 к. : кольор., фотоіл.>; <. – 1 к. : 3 кольор.>.
         Картографічні видання можуть містити додатки: карти в складі атласів; додаткові карти до основного документа; текст; таблиці; діаграми; графіки; профілі; ілюстрації; збірні схеми і таблиці; покажчики географічних назв тощо. Якщо у виданні є кілька видів додатків, відомості про їх наявність в описі наводять через кому. Наприклад: <. – 1 к. : кольор., 4 дод. карти, діагр., граф., зб. схем, покажч. (125 назв)>.
         Відомості про розмір картографічних видань наводять у сантиметрах. Якщо розмір виражений у сантиметрах і міліметрах, його округлюють до наступного цілого числа сантиметрів. Якщо карта видана на декількох аркушах одного розміру, то вказують розмір одного листа, а якщо різних – розмір найбільшого листа зі словами <[та ін.]>. Наприклад: < ; 89х100 см>; < ; 30х60 см [та ін.]>.br>          Останнім елементом зони є відомості про супровідний матеріал, що подаються в підполі 300$eСупровідний матеріал (для формату MARC21) і в описі відображаються через знак плюс (+). Арабськими цифрами зазначається кількість фізичних одиниць та тип супровідного документа (використовуючи специфічне позначення матеріалу), а також відомості про обсяг та/або розмір супровідного матеріалу. Наприклад, <. – 5 к. : кольор. + 1 бр. (32 с.)>.
         Інші зони та елементи опису наводять за загальними правилами бібліографічного опису.
         Схема спрощеного бібліографічного опису на картографічні видання:

Поля MARC21

Приписані знаки пунктуації

Елементи опису

Бібліографічні відомості

Заголовок бібліографічного запису

100$a

 

    Автор

    Бойко В. М.

110$a

 

    Організація/юрисдикція

    Державна служба України з питань     геодезії, картографії та кадастру

Зона назви і відомостей про відповідальність

245$a

. —

    Основна назва

    Дніпро

245$p

 

    Назва частини/ розділу

 

245$h

[ ]

    Загальне визначення матеріалу

    [Карти]

245$b

:

    Відомості, які відносяться до назви

    план міста

245$c

/

    Перші відомості

    Державна служба України з питань     геодезії, картографії та кадастру     Державне науково-виробниче     підприємство «Картографія»

245$c

;

    Наступні відомості

    ред. В. О. Гречаний ; вигот. карт     В.Шевченко

Зона видання

250$a

. —

    Відомості про видання

    2-е вид.

Зона специфічних відомостей

255$a

. —

    Масштаб, картографічна проєкція,     координати тощо

    1 : 1000000

Зона вихідних даних

260$a

. —

    Місце видання

    Київ

260$b

:

    Видавництво

    Картографія

260$с

,

    Дата видання

    2019

Зона фізичної характеристики

300$a

. —

    Обсяг

    1 к.

300$b

 :

    Іл./тип відтвор.

    кольор.

300$c

;

    Розмір

    70х100

300$e

+

    Супровідний матеріал

 

Зона серії

440$a

. —

    Назва серії

    Міста України

440$v

;

    №, том, вип. тощо

    № 3

Зона приміток

500$a

. —

    Примітки

    1000 пр.

Зона стандартного номера (або його альтернативи) та умов доступності

020$a

. —

    Міжнародний стандартний номер     (ISBN)

    978-966-946-196-4

         Приклади:
         Бойко В. М. Географія [Карти] : зошит для практ. робіт і досліджень : 8 кл. : Україна у світі: природа, населення / В. М. Бойко ; вигот. карт В. Шевченко. — Васильків : Колофон, 2021. — 47 c. : іл., табл., карти + 1 бр. — (Серія розумних посібників). — Дод.: Бойко В. М. Географія. Україна у світі (31 с.). — ISBN 978-966-2498-31-8.
         Дніпро [Карти] : план міста / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; ред. В. О. Гречаний. — 1 : 23000. — Київ : Картографія, 2019. — 1 к. : кольор. ; 70х100. — (Міста України). — 1000 пр. — ISBN 978-966-946-196-4.
         Карпати [Карти] : Рахівський район / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. О. П. Гомайонов, В. О. Гречаний ; фото Ю. Є. Мирончука [та ін.]. — 1 : 75000, 1 см = 750 м. — Київ : Картографія, 2015. — 1 к. : кольор. ; 84х92. — (Туристські маршрути). — 1000 пр. — ISBN 978-617-670-642-7.
         Карта світу [Карти] = Orbis terrarum tabula / Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. Ж. Є. Бонк ; худож. О. Л. Ремізовський. — 1 : 30000000. — Київ : Картографія, 2018. — 1 к. : кольор. ; 64х100. — 1000 пр. — ISBN 978-966-946-061-5.
         Комплект навчальних топографічних карт [Карти] / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. В. О. Прокоп'єва, І. О. Європіна ; дизайн обкл. О. Ю. Андрющенка. — 1 : 10000 [та ін.]. — Київ : Картографія, 2018. — 1 комплект : кольор. ; 62х112. — 4 к.: Демидів. N-34-37 ; Загоряни. N-34-37-B-b ; Загоряни. N-34-37-B ; Загоряни. Малинівка. N-34-37-B-b-4. — 2000 пр. — ISBN 978-966-946-076-9.
         Світ. Кліматичні пояси та області [Карти] : для загальноосвіт. навч. закл. / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. О. Ю. Король, О. В. Онищак. — 1 : 22000000. — Київ : Картографія, 2019. — 1 к. : кольор. ; 160х110. — 1000 пр. — ISBN 978-966-946-208-4.
         Сонячна система ; Зоряне небо [Карти] / ДНВП «Картографія» ; ред. І. Європіна. — Київ : Картографія, 2018. — 1 к. (2 с.) : кольор. ; 70х100. — 1000 пр. — ISBN 978-966-946-241-1.
         Топографічна карта [Карти] : для загальноосвіт. навч. закл. / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. В. І. Остроух, В. О. Прокоп'єва. — 1 : 25000. — Київ : Картографія, 2019. — 1 к. : кольор. ; 147х98,5. — 500 пр. — ISBN 978-966-946-189-6.
         Україна [Карти] : населені пункти / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. І. В. Копилова. — 1 : 1000000. — Київ : Картографія, 2019.  — 1 к. : кольор. ; 105х149. — 500 пр. — ISBN 978-966-946-168-1.
         Атласи:
         Географія [Карти] : атлас : 8 кл. : Україна у світі: природа, населення / упоряд. Т. Г. Гільберг ; худож. І. П. Медведовська. — Київ : Оріон, 2020. – 40, [1] с. : іл., карти. — (Атлас). — Б. т. — ISBN 978-966-991-083-7.
         Атлас територій та об'єктів природно-заповідного фонду Київської області / Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації. — Дніпро : Середняк Т. К., 2019. — 113 с. : фотоіл., карти, табл. — 500 пр. — ISBN 978-617-7822-20-1.
         Моя Україна [Карти] : атлас / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру ; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. Д. Ісаєв ; худож. О. Ваніфатова [та ін.]. — Київ : Картографія, 2015. — 32 c. : іл., карти. — 2000 пр. — ISBN 978-617-670-643-4.

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей