Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45529
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47556  
Ольга запитує:
Прошу підібрати літературу до теми "Особливості вивчення твору О.Кобилянської («У неділю рано зілля копала) на уроках позакласного читання"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго. Радимо скористатись такими джерелами інформації:
Балади. Кохання та дошлюбні взаємини / Вступ. ст. О. І. Дея. – Київ: Наукова думка, 1987. – 472 с.
Гальонка О. А. У чарах кохання : літературно-музична композиція за мотивами повісті Ольги Кобилянської "У неділю рано зілля копала" / О. А. Гальонка
// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 25/26. – С. 37–46.
Голик О. Повість Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала". Гімн високим людським почуттям, О. Голик // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 1-2. – С. 28-33. – Бібліогр.: с. 33.
Головецька Н. "Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі ". Урок позакласного читання за повістю О. Кобилянської " В неділю рано зілля копала " 10 клас / Н. Головецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 1. – С. 33–35.
Голубчук Т. О. Любов, яка вбиває : за повістю О. Кобилянської "У неділю рано зілля копала" : [урок української літератури] / Т. О. Голубчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 14. – С. 21–25.
Гомон Д. Потрактування циганської ментальності. Повість О. Кобилянської “В неділю рано зілля копала…” / Д. Гомон // Слово і час. – 2000. – № 1. – С. 83–88.
Грицик М. Позакласна робота вчителя-словесника при вивченні творчості О.Кобилянської в школі / М. І. Грицик // Творчість Ольги Кобилянської у контексті української та світової літератури. – Чернівці, 1988. – Літературознавство. – № 1. – С. 150–150.
Жижченко Л. Жанрові модифікації в українській літературі початку ХХ століття (на прикладі повісті-балади О.Кобилянської “В неділю рано зілля копала”) / Лариса Жижченко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород, 2011. – № 15. – С. 101–103.– Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25171/1/Лариса ЖИЖЧЕНКО.pdf
Рада І. Зрозуміти жінку! : питання жіночої емансипації під час вивчення літератури у 10 класі. Про творчість: Жорж Санд, Шарлотти Бронте, Марка Вовчка, Наталі Кобринської, Ольги Кобилянської, Лесі Українки / І. Рада // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3. – С. 44–51.
Хомич Н. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської : система уроків. 10 клас / Наталія Хомич // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 17-20. – Бібліогр. : С.20

Чорногал В. Вивчаємо творчість Ольги Кобилянської / В. Чорногал // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 4–5. – С. 67–71.
Якименко О. Трансформація міфу про вічне повернення у повісті О.Кобилянської “В неділю рано зілля копала” / О. Якименко // Дивослово. – 2008. – № 6. – С. 43–46.

Конспект уроку української літератури у 10 класі гуманітарного профілю на тему: «Урок позакласного читання. О. Кобилянська. «У неділю рано зілля копала» . – Режим доступу: https://naurok.com.ua/urok-pozaklasnogo-chitannya-o-kobilyanska-u-nedilyu-rano-zillya-kopala-40669.html

Папіш В. Мовна реалізація депресії в повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала» / Віталія Папіш. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/344999896.pdf

Пряникова Ю. Міфологічні елементи в повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" / Юлія Пряникова // Маґістеріум. Вип. 4. Літературознавчі студії / [упоряд. Кравченко А. Є. ; редкол.: В. П. Моренець (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2000. - С. 41-44.
Шевченко І. Т. Особливості художньої реалізації баладного сюжету в повісті Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала» / І. Т. Шевченко, В. А. Просалова. – Режим доступу: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/6688/6720

.: Розділ: Література :: 7.12.2023 09.17.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47551  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію з теми "Методика роботи над казкою в період навчання грамоти." Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бутрім В. Л. Казка вчить : зб. нестандарт. дидакт. матеріалів з основних дисциплін. 1-4 кл.: Навч.-метод. посіб. / В. Л. Бутрім. — Харків : Видавнича група «Основа», 2006. — 123 с. — (Серія «Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання» ; вип. 4(28)).
Генатуліна С. А. Педаетодика. «Методика роботи над казкою» [Електронний ресурс] / С. А. Генатуліна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/pedaetodika-metodika-roboti-nad-kazkou-154300.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Дем’яненко С. Д. Емпіричне дослідження мовленнєвого розвитку старших дошкільників у зв’язку з підготовкою до навчання грамоти [Електронний ресурс] / С. Д. Дем’яненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 119-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2020_2_18.
Захарійчук М. Використання методу цілих слів у сучасній практиці навчання грамоти [Електронний ресурс] / М. Захарійчук, Н. Богданець-Білоскаленко // Початкова школа. — 2015. — № 1. — С. 26-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2015_1_8.
Кальчук М. І. Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей Василя Олександровича Сухомлинського [Електронний ресурс] / М. І. Кальчук // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 10. — С. 198-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_52.
Кашевська Ю. А. «Нетрадиційна робота з казкою за методикою Л. Фесюкової» : майстер-клас для педагогів [Електронний ресурс] / Ю. А. Кашевська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/netradicijna-robota-z-kazkou-za-metodikou-l-fesukovoi-majster-klas-dla-pedagogiv-495918.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Красоткіна Н. Г. У світі казки чарівної : казки, що виховують / Н. Г. Красоткіна // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 34-36. — С. 71-97.
Мірошниченко О. Людина серед людей. Школа вихованості : урок «Я у світі», 4 клас / О. Мірошниченко // Початкова школа і сучасність. — 2016. — № 12. — С. 30-32.
Особливості навчання грамоти сучасних дітей: теорія та практика : зб. матеріалів обл. наук.-практ. семінару / упоряд.: О. О. Антипець, М. С. Артюх, В. В. Бурнос; Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. — Чернігів : ЧНТУ, 2016. — 155 c.
Попова Л. П. Презентація до уроку навчання грамоти (післябукварний період) М. Герасименко «Хоробрий Степанко» [Електронний ресурс] / Л. П. Попова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-navcanna-gramoti-pislabukvarnij-period-mgerasimenko-horobrij-stepanko-78889.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Стрілець С. Тестові завдання в букварний період навчання грамоти [Електронний ресурс] / С. Стрілець // Початкова школа. — 2014. — № 11. — С. 10-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_11_6.
Тімошенко В. І. Методика Л. Фесюкової «Виховання казкою» [Електронний ресурс] / В. І. Тімошенко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-lfesukovoi-vihovanna-kazkou-354265.html. — Дата звернення : 05.12.2023.
Трофименко С. В. Матеріал для уроків навчання грамоти «Казка завжди з нами» [Електронний ресурс] / С. В. Трофименко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/material-dla-urokiv-navcanna-gramoti-kazka-zavzdi-z-nami-64652.html. — Дата звернення : 05.12.2023.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.12.2023 16.17.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47550  
Ольга запитує:
Доброго часу доби! Дякую за відмінну роботу! Прошу допомогти з літературою до теми «Реабілітаційні методики для зменшення больового синдрому при п?ятковій шпорі»
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго!На жаль, із доступних джереж це все, що вдалось знайти за вашим запитом:
Богдановська Н. Клінічний реабілітаційний менеджмент при ортопедичній плоско-вальгусній деформації стоп в осіб другого зрілого віку [Електронний ресурс] / Н. Богдановська, І. Кальонова, К. Бойченко // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2021. — № 3. — С. 168-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2021_3_21.
Годзієв М. А. Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.21 / М. А. Годзієв ; Держ. установа «Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України». — Харків, 2008. — 20 с. : рис.
Заморський Т. В. Реабілітація хворих при травмах нижньої третини гомілки та стопи з використанням розвантажуючого індивідуального ортеза [Електронний ресурс] / Т. В. Заморський, О. А. Захаров, А. Н. Бабко // Літопис травматології та ортопедії. — 2013. — № 1-2. — С. 216-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2013_1-2_53.
Кашуба В. Фізична реабілітація хворих із вертеброгенною патологією з урахуванням змін у стані склепіння стопи [Електронний ресурс] / В. Кашуба, І. Жарова // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2017. — № 1. — С. 270-278. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2017_1_51.
Омельченко Т. М. Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Т. М. Омельченко; НАМН України, Держ. установа «Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України». — Харків, 2020. — 35 c.
Трибушний О. В. Оптимізація репаративної регенерації при переломах п'яткової кістки збагаченою тромбоцитами автологічною плазмою / О. В. Трибушний, І. І. Труфанов, В. В. Косило, Ю. П. Кляцький // Травма. — 2020. — 21, № 4. — С. 38-43.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.12.2023 16.18.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 47549  
Вікторія запитує:
Добрий день.Допоможіть з пошуком інформації,що стосується технологічних операцій в аеровокзалах.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47546

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 30.11.2023 13.28.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кременчук :: Запитання: 47548  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію з теми "Витинанка як засіб художньо-естетичного розвитку учнів початкової школи" Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє. Радимо скоростатись відповідями на запитання: Віртуальна бібліографічна довідка - Розширений пошук - Пошук за: Номером запитання - № 21941, 42601, 43828 також пропонуємо переглянути наступні джерела:

Буряківська М. В. Чудернацька витинанка : [конспект уроку] / М. В. Буряківська // Розкажіть онуку. – 2013. – № 21-22 (листоп.). – С. 101-102.
Ганжа П. О. Таємниці українського рукомесла / П.О. Ганжа. – Київ : Мистецтво, 1996. – 191 с. : іл.
Дудар Г. М. Дивовижний витинанковий світ / Галина Дудар. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 71, [5] с. : іл.
Журов В. Розвиток дрібної моторики руки. "Витинанки. Посібник" / В. Журов, О. Горелько, Д. Новік ; Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. – Чернігів : [б. в.], 2020. – 34 с. : іл.
Зазуляк Т. К. Мистецтво витинанки: створюємо декоративну композицію / Т. К. Зазуляк // Мистецтво та освіта. - 2017. - № 4. - С. 33-39. - Бібліогр.: с. 39.
Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В. І. Лозова, Г.В. Троцько ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2 – е вид., випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2002. – 400 с .
Любарська Л. М. Мистецтво для тебе / Л. М. Любарська, Т. Б. Харламова ; іл. В. Кузнєцов, М. Коваленко ; худож. оформ., дизайн Н. Бридня, В. Кузнєцов. – Київ : Наш час, 2016. – 104 с. : іл., фотоіл. – (Равлик).
Мельник В. М. Мистецтво витинанки та аплікації : навч. посіб. / В. М. Мельник. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. – 223 с. : іл.
Пундєєва О. Витинанка як вид декоративного мистецтва / Оксана Пундєєва // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 2. - С. 45-47.
Радей Л. Виговлення витинанок : образотворче мистецтво. 4 клас / Людмила Радей // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 2. – Наша вкладка. – Умілі рученята. – С. 3-7 .
Романцов С. В. Витинанки: крок у майбутнє та сучасне : програма гуртка "Витинанка": метод. реком.: навч.-метод. посібник / С. В. Романцов ; Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Упр. освіти Шосткин. міськ. ради, Шосткин. міськ. центр естет. виховання. – 2-ге вид., доп. – Шостка : Сіверянщина, 2006. – 84 с.
Співак В. М. Витинанки в декоративно-прикладному та образотворчому мистецтві України : метод. вказівки до вивч. курсу "Витинанки в декоративно-прикладному та образотворчому мистецтві України"... / В. М. Співак, І. В. Фізер. – Черкаси : [Б. в.], [2009]. – 60 с. : іл.
Федоренко В. О. Витинанки – маленькі шедеври українського декоративно-прикладного мистецтва : посібник для вчителів початкових класів / В. О. Федоренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2007. – 220 c.: іл. – Бібліогр.: с. 217.
Цікаві саморобки. Аплікація. Паперопластика. Витинанка / [уклад.: Демчак С. М., Чернявська Т. Т.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 15 с. : іл. – (Готуємося до свята).
Чєн Н. В. Нетрадиційні техніки зображення: навч.-метод. посіб. / Н. В. Чєн. – Харків: Скорпіон, 2007. – 48 с.
Шахова Н. В. Художня аплікація і паперові візерунки : рек. для творч. роботи школярам, їх батькам, учителям, усім, хто захоплюється декор.-приклад. мистец. / Н. В. Шахова ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук. – Донецьк : БАО, 2006. – 48 с. : іл.
Витинанка. – Режим доступу: http://berezamaria.blogspot.com/p/blog-page_27.html
Довгалюк Н. С. Історія розвитку нетрадиційного українського мистецтва витинанки та використання його на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі / Н. С. Довгалюк, Г. В. Ямчинська. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/13283/1/Yamchynska.pdf
Стрілець О. Українське мистецтво витинанки : Навч.-метод. посіб. / Ольга Стрілець. – Режим доступу: https://mala.storinka.org/ольга-стрілець-українське-мистецтво-витинанки-навчально-методичний-посібник.html
Ответ ожидается

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.11.2023 12.20.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27765 seconds