Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44815
   


Автор запитання: Олександра із міста: Київ :: Запитання: 46839  
Олександра запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про імпресіоністичні тенденції в українській літературі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Акулова Н. Ю. Імпресіоністичний хронотоп у системі поетики Михайла Івченка [Електронний ресурс] / Н. Ю. Акулова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 27. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_27_7.
Голод Р. Мікростудія франкового оповідання «Поки рушить поїзд» у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва [Електронний ресурс] / Р. Голод // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_10.
Голод Р. Б. Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка «Лесишина челядь» [Електронний ресурс] / Р. Б. Голод // Питання літературознавства. — 2005. — Вип. 12. — С. 50-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_12_9.
Кордонець О. А. Лірико-імпресіоністична проза Богдана Лепкого : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / О. А. Кордонець. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с.
Лілік О. О. Методичні засади вивчення імпресіоністичних творів студентами-філологами (на матеріалі «Блакитного роману» Гната Михайличенка) [Електронний ресурс] / О. О. Лілік // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2014. — Вип. 16. — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_16_32.
Мішеніна Т. Мовні засоби відтворення світлотного контрасту в художньому моделюванні імпресіоністичної реальності (на прикладі українського письма) [Електронний ресурс] / Т. Мішеніна // Лінгвостилістичні студії. — 2015. — Вип. 3. — С. 102-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_3_12.
Подлісецька О. Імпресіоністичні тенденції у неореалістичних новелах Є. Гуцала та А. Колісниченка [Електронний ресурс] / О. Подлісецька // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, Т. 3. — С. 411-416. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_3_69.
Поліщук Л. Елементи імпресіоністичного письма у прозі В. Леонтовича періоду еміграції [Електронний ресурс] / Л. Поліщук, О. Наконечна // Філологічний часопис. — 2016. — Вип. 1. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2016_1_19.
Прадівлянна Л. Вербалізація імпресіоністичного світобачення в художніх текстах кінця 19 - початку 20 століття [Електронний ресурс] / Л. Прадівлянна // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2013. — Вип. 18. — С. 431-435. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_18_89.
Черемська О. Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / О. Черемська, О. Масло // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2015. — № 1152, Вип. 72. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2015_1152_72_26.
Яструбецька Г. «Імпресіоністичний експресіонізм» прози Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Г. Яструбецька // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(1). — С. 289-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(1)__38.

.: Розділ: Література :: 22.11.2022 12.51.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 46838  
Кирило запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про гуманізацію освіти в Україні. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Кирило! Перегляньте такі джерела:
Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти : спецвип. / Т. Бабенко // Директор школи (Шк. світ). - 2007.- № 21-22. - С. 1-48.
Гаряча С. Педагогіка майбутнього / С. Гаряча // Початкова освіта (Шк. світ). - 2011. - № 9. - С. 7-9.
Мороченець Н. Дорога, що виводить в люди : [гуманізація освіти] / Н. Мороченець // Початкова освіта (Шк. світ). - 2012. - № 10. - С. 17-18.
Палеха Ю. І. Гуманізація професійної підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за умов дистанційного навчання : підготовка фахівців / Ю. І. Палеха, Н. Ю. Зозуля // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2022. - № 2. - С. 108-114.
Поніманська Т. Гуманізація освіти - ознака її якості : актуальні проблеми / Т. Поніманська // Дошк. виховання. - 2016. - № 9. - С. 2-5.
Сурова Т. І. Формування особистості при вивченні рідної мови : моногр. / Т. І. Сурова ; уклад. авт. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. - 255 с.
Мірошніченко Т. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації принципів життєдіяльності: естетотерапевтичний підхід [Електронний ресурс] / Т. Мірошніченко // Український педагогічний журнал. - 2019. - № 4. - С. 135–141.- Режим доступу: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/397/330.
Онищук Л. Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості [Електронний ресурс] / Л. Онищук // Український педагогічний журнал. - 2017. - № 3. - С. 102–108. - Режим доступу: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/552/482.
Онищук Л. Нова українська школа: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Л. Онищук // Український Педагогічний журнал. - 2018. - № 1. - С. 47–53. - Режим доступу: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/505/435.

.: Розділ: Освіта :: 22.11.2022 08.35.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46837  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Добрий день, Лізо! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – Винославська О.В. Людські стосунки. Заочна школа (Закінчення першого розділу) / О.В.Винославська, МП.Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 10. - С. 39-41.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 7. - С. 39-43.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 5. - С. 30-34.
– Винославська О. В. Людські стосунки: заочна школа. Розділ 2. Конфлікти / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 2. - С. 22-25.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 4. - С. 23-24.
– Волошин О. М. Конфлікт як елемент людських стосунків : соц.-псих. тренінг для педагогів / О. М. Волошин // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 10. - С. 17-26.
– Татенко В. О. Інтимно-особистісна сфера людських стосунків як предмет соціально-психологічного дослідження / В. О. Татенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. - Київ, 2010. - Вип. 24 (27). - С. 3-19.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 1. - С. 37-41.
– Винославська О.В. "Людські стосунки" : заочна школа / Винославська О.В., Малигіна М.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 5, 6-7. - С.44-46, С.70-72.
– Фенина О. Я. Структура, функції, форми та види емпатії. Їх роль у міжособистісних стосунках / О. Я. Фенина // Психологія : збірник наук. праць / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - Вип. 14. - С. 109-117.
– Харламов П. Високі стосунки / П. Харламов // Гроші. – 2018. – № 16. – С. 18-23.
– Андрусик О. О. Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект / О. О. Андрусик // Габітус. – 2020. – № 19. – С. 76-80.
– Красовська І. В. Когнітивні засади дослідження емоційності у мовленні / І. В. Красовська // Молодий вчений. – 2021. – № 3.
– Терлецька, Ю. М. Психоемоційна депривація людини: основні аспекти / Ю. М. Терлецька // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 5, т. 1. – С. 68-74.
– Кас’янова, С. Б. Роль емоційного інтелекту в розвитку самоефективності / С. Б. Кас’янова // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 6, т. 1. – С. 55-59.
– Сучасні вектори дослідження емоційного інтелекту особистості / Є. В. Карпенко // Психологія і особистість. – 2019. – № 1 (15). – С. 60-72.
– Чебикін О. Емоційний інтелект, його пізнавально-мисленнєві ознаки та функції / О. Чебикін // Наука і освіта. – 2020. – № 1. – С. 19-28.
– Лисенкова, І. П. Когнітивний підхід у дослідженні емоційної сфери / І. П. Лисенкова // Психологія і особистість. – 2018. – № 2. – С. 59-69.
– Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посібник / І. А. Сайтарли. - Київ : Академвидав, 2007. - 240 с. - (Альма-матер).
– Сокол Л. Як налагодити стосунки з іншими. Тренінг / Л. Сокол // Шкільний світ. - 2014. - № 9. - С. 15-18.

https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/10086/
https://fku.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/emocii.pdf
http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/11/GRS-21-IV-Pry-roda-10.11.20.pdf
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/3_2010/23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22509/1/Загальна лекції 2 семестр.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36358/3/94-Chapter Manuscript-5080-1-10-20210302.pdf
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2848/1/1.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.59.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46836  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ваш запит було зареєстровано попередньо. Дивіться відповідь на ваш запит за № 46837.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.44.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46835  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про мережеві комунікації для реферату. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Гула Р. Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору : соціокомунікаційні технології / Р. Гула, І. Передрій // Вісник Кн. палати. - 2018. - № 10. - С. 16-20.
Філіпова Л. Я. Роль комп'ютерної етики в формуванні інформаційної культури користувачів комп'ютерно-мережевого середовища (за книгою американського етика Дебори Джонсон) : соціальні комунікації / Л. Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 3. - С. 75-80.
Висоцька О. Є. Феномен мережевої комунікації в умовах сьогодення [Електронний ресурс] / О. Є. Висоцька // Філософія і культура в мінливості сьогодення : матеріали всеукр. філософських читань 24 листопада 2020 р., м. Дніпро. - 2020. - С. 29-30. - Режим доступу: https://filosof.nmu.org.ua/ua/events/Збірка_День Філософії_2020%
20Кінцевий варіант .pdf#page=31.
Єнін М. Н. Мережева комунікація: ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах Євросоюзу) [Електронний ресурс] / М. Н. Єнін, Г. О. Коржов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Політологія. Соціологія. Право. - 2021. - Вип. 1 (49). - С. 22-29. - Режим доступу: http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2021/1/1_2021.pdf#page=22.
Ісайкіна О. Інформаційна культура культура в контексті розвитку сучасного медіапростору та мережевих комунікацій [Електронний ресурс] / О. Ісайкіна // Соціум. Документ. Комунікація. - 2021. - № 12. - С. 171-190. - Режим доступу: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/353.
Почепцов Г. Мережеві комунікації [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // Ms.detector.media : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/9214/2011-08-07-merezhevi-komunikatsii/. - Назва з екрана.
Харчук Л. Мережевий мовленнєвий етикет в умовах сучасної комунікації [Електронний ресурс] / Л. Харчук // Інформація, комунікація, суспільство 2020 : матеріали 9-ї Міжнар. наук. конф. ICS2020. - 2020. - С. 128-129. - Режим доступу: https://ics.skid-lp.info/2020/ics_2020.pdf#page=128.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 21.11.2022 09.34.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.884292 seconds