Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Пропустить Навигационные Ссылки.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду


Нормативно-правові акти

Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог міждержавних стандартів з питань бібліотечної справи, що протягом останніх років введено в дію в Україні:

 1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)

 2. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)

 3. ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Промисловi каталоги. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.22-2003, IDT)

 4. ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Розширений набiр символiв латинської абетки для обмiну iнформацiєю (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)

 5. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Консервацiя документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 7.50-2002, IDT)

 6. ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Картки для каталогiв i картотек. Каталогiзацiя у виданнi. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)

 7. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Iндексування документiв. Загальнi вимоги до систематизацiї та предметизацiї (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)

 8. ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Набiр закодованих математичних знакiв для обмiну бiблiографiчною iнформацiєю (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)

 9. ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 (ИСО 10444-94) Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Мiжнародний стандартний номер технiчного звiту (ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-94), IDT)

Ознайомитися з „Переліком стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи”, чинних в Україні, можна на сайті Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=84.
Тексти деяких міждержавних стандартів доступні на сторінці http://www.library.ru/1/act/.
Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 дивіться на сайтах Книжкової палати України http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm,
Національної парламентської бібліотеки України http://profy.nplu.org/!site/files/400/gost7-1-06.ppt#274 ,1,Бібліографічний запис Бібліографічний опис та Національної бібліотеки України для дітей http://www.chl.kiev.ua/ppt/gost.pps

Нормативно-правові акти:

 1. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007 р. № 530/13797) http://profy.nplu.org/!site/official/i_oblik.htm
 2. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ (затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 728/3168) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0728-98
 3. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету Міністерство фінансів України, наказ № 333 від12.03. 2012 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
 4. Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2005 р. № 152) http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=85
 5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів (затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 27.03.2008 р. № 321/0/16/-08) http://lib.if.ua/spec/1218101035.html
 6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. №772-р) http://profy.nplu.org/file/official/d_popul.htm
 7. Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=921-2008-%EF
 8. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету. Міністерство фінансів України, наказ № 333 від12.03. 2012 р. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12
 9. Закон України про здійснення державних закупівель N 2289-VI від 1 червня 2010 року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
 10. Закон України № 4319-VІ від 12 січня 2012 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4319-17
 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 07.12.2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей