Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Онлайн-події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Книжковий експрес
«Україно, ми твої діти» (серія)
Бібліотека у форматі Д°
Природа і людина (рек. покажчик)
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

2. Бібліотечна обробка та  каталогізування документів

Таблиця 2


Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.

 

Робота з друкованими картками

 

 

1.

Розібрати комплект друкованих карток Книжкової палати України

одна
картка

30 с

2.

Підібрати друковані картки за алфавітом прізвищ авторів чи заголовків для розміщення у службовій картотеці

одна
картка

25 с

3.

Розставити картки в службовій картотеці

одна
картка

30 с

4.

Підібрати друковані картки до документів, що надійшли

одна
картка

1 хв

 

Звірення документів, що надійшли, з каталогами

 

 

5.

Перевірити за службовим каталогом наявність документа у фонді. У випадку повної ідентичності проставити на каталожній картці інвентарний номер отриманого документа, перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр

одна назва

3 хв

6.

Перевірити за службовим каталогом наявність багаторівневого бібліографічного запису на видання, що продовжується, або серіальне видання. У випадку відповідності позначити над-ходження певного тому, частини випуску.
Проставити інвентарний номер, зробити інші бібліотечні позначки. Перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр

один документ

4 хв

7.

Оформити друковану картку, написати інвентарний номер, шифр

одна картка

2 хв

 

Формування бібліографічного запису

 

 

8.

Скласти основний бібліографічний запис за відсутності друко-ваної картки на документ: (ознайомитися з документом, скласти запис, зробити бібліотечні позначки)

один запис

5-11 хв

9.

Скласти основний бібліографічний запис за допомогою макета картки, надрукованого у документі (переглянути документ, звірити з макетом картки, у разі потреби внести зміни і доповнення, зробити бібліотечні позначки)

один запис

6 хв

10.

Скласти додатковий опис  до основного бібліографічного запису

одна
картка

4 хв

11.

Ознайомитися з документом. Скласти аналітичний запис

одна картка

4 хв

12.

Скласти картку посилань до основного бібліографічного запису

одна картка

2 хв

 

Редагування бібліографічного запису

 

 

13.

Перевірити правильність оформлення бібліографічного запису на картці: подання елементів бібліографічного запису, шифрів, бібліотечних позначок. Визначити тираж бібліографічних карток для розміщення у бібліотечних каталогах

одна картка

4 хв

Групова обробка документів

 

 

Відібрати однотипні документи, що підлягають груповій обробці.
Скласти загальну характеристику на комплект документів.

 

 

 

Кількість документів у групі:

 

 

14.

до 9

одна група документів

45 хв

15.

10 – 15

одна група документів

1 год

16.

16 – 30

одна група документів

2 год

17.

Перевірити правильність складання характеристики на комплект документів

одна характеристика

15 хв

 

Підготовка до індексування документів для каталогів

 

 

18.

Підібрати картку з бібліографічним описом до документа, звірити і вкласти в документ

один запис

40 с

19.

Розподілити документи за галузями знань (за тематикою)

одна
назва

1 хв

20.

Переглянути зарубіжні видання, перекласти потрібні дані українською мовою

одна
назва

26 хв

 

Систематизація документів

 

 

21.

Ознайомитися з документом, перевірити відповідність індексу, надрукованого у виданні, таблицям класифікації, прийнятим у бібліотеці, проставити потрібний індекс на документі

одна
назва

5 хв

22.

Ознайомитися з документом, визначити індекс за таблицями класифікації, прийнятими в бібліотеці, за відсутності друкованої картки або макету картки на видання. Проставити індекс на документі

одна
назва

15 хв

23.

Визначити авторський знак документа за авторськими таблицями

одна
назва

1 хв

24.

Зашифрувати документ при форматно-інвентарній розстановці: визначити формат документа, написати шифр

одна
назва

30 с

25.

Відредагувати шифр: перевірити правильність індексу, авторського знаку

одна
назва

2 хв

26.

Скласти картку абетково-предметного покажчика, звірити поняття з довідковими виданнями. Написати на картці каталожний індекс, зазначити посилання та зв’язки між окремими рубриками

одна картка

8 хв

 

Предметизація документів

 

 

27.

Перевірити відповідність рубрик друкованої картки на видання відповідно до методики предметизації, прийнятій у бібліотеці

одна рубрика

3 хв

28.

Ознайомитися з документом, визначити предметні рубрики за допомогою тезауруса (рубрикатора), що застосовується в бібліотеці

одна рубрика

5 хв

29.

Введення нового поняття до тезауруса (рубрикатора)

одна рубрика

2 хв

30.

Редагування предметної рубрики. Перевірити правильність предметної рубрики, точність написання

одна рубрика

1 хв

 

Організація та ведення абеткових каталогів

 

 

31.

Підібрати картки за алфавітом заголовків або назв

одна картка

30 с

32.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна картка

1 хв

33.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, написання додаткових карток та карток із посиланнями, виправити помилки

одна картка

1 хв 20 с

34.

Написати роздільник. Зазначити літеру, склад, назву організації або установи, прізвище, ім’я, по батькові автора

один роздільник

1 хв 30 с

35.

Розміщення роздільників: підібрати за алфавітом, поставити, закріпити стержень

один роздільник

2 хв

36.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2хв

 

Організація та ведення систематичних каталогів

 

 

37.

Підібрати картки за класифікаційними індексами, усередині розділу – за алфавітом заголовків або назв

одна
картка

1 хв

38.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

1хв

39.

Редагування каталогу: перевірити правильність наповнення розділів за змістом, індексами і розстановкою, виправити помилки

 одна
картка

1 хв 20 с

40.

Підготувати роздільник: підібрати роздільники за кольоровою гамою, вирізати згідно потрібної форми за певним розміром. Написати (надрукувати) роздільник: зазначити класифікаційний індекс, назву розділу або підрозділу, посилання, відсилання

один
роздільник

3 хв

41.

Розміщення роздільника: підібрати за індексами, поставити, закріпити стержень

один
роздільник

1 хв

42.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація предметного каталогу

 

 

43.

Підібрати картки за предметними рубриками, усередині рубрик – за алфавітом заголовків або назв

одна
картка

1 хв

44.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

1 хв

45.

Редагування предметного каталогу: перевірити правильність посилань, рубрик

одна
картка

1 хв

46.

Написати роздільник. Зазначити рубрику, посилання

один
роздільник

3 хв

47.

Розміщення роздільника: визначити місце, поставити, закріпити стержень

один
роздільник

2 хв

48.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація та ведення нумераційного каталогу нормативно-технічної документації

 

 

49.

Підібрати картки за видами документів, умовними цифровими позначками, алфавітом скорочених назв країн, латинським алфавітом (зарубіжних стандартів), номерами документів

одна
картка

5 хв

50.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

30 с

51.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, виправити помилки. Внести в каталог доповнення і зміни (відміна, заміна, зміна, продовження терміну дії із зазначенням джерела)

одна
картка

3 хв

52.

Написати і поставити роздільник, закріпити стержень

один
роздільник

3 хв

53.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація та ведення топографічного каталогу

 

 

54.

Підібрати картки за шифрами зберігання документа

одна
картка

30 с

55.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

30 с

56.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, виправити помилки

одна
картка

3 хв

57.

Написати роздільник. Зазначити шифри зберігання

один
роздільник

2 хв

58.

Розміщення роздільників: підібрати за шифрами зберігання, поставити, закріпити стержень

один
роздільник

2хв

59.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв

 

Організація і ведення  електронного каталогу (ЕК)

 

 

60.

Звірити документи, що надійшли, на наявність запису в ЕК

один
документ

2 хв

61.

Приписати дублети у каталог: проставити інвентарні номери та інші елементи форми вводу (відповідно до АІБС, що діє у бібліотеці)

один
документ

2 хв

 

Формування каталогового запису для ЕК. Заповнення відповідних полів:

 

 

62.

до 10 елементів

один
запис

5 хв

63.

10–20 елементів

один
запис

10 хв

64.

21–50 елементів

один
запис

30 хв

65.

більше 50 елементів

один
запис

60 хв

66.

Введення (сканування) переліку творів (статей), що ввійшли до збірки

одна сторінка

10-15 хв

67.

Формування та редагування авторитетних файлів/контрольованих словників

одна сторінка

30 хв

68.

Редагування бібліографічного запису ЕК. Внесення змін

одна сторінка

3 хв

 

Вилучення карток або зняття інвентарних номерів з каталогів

 

 

69.

Звірити каталожну картку на ідентичність з талоном-індикатором (списком) на документ, що вилучається. Вилучити каталожну картку на останній примірник документа. Викреслити інвентарний номер списаного дублетного примірника, вказати дату та номер акту

одна
картка

4 хв

70.

Вилучити з ЕК бібліографічний запис або інвентарний номер на документ, що вилучається з фонду бібліотеки

один
запис

1 хв 25 с

 

Рекаталогізація

 

 

71.

Звірити документ de visu з каталожним записом бібліотечного каталогу. Внести потрібні зміни та доповнення: проставити  шифри, інвентарний номер, інші бібліотечні позначки

один запис

20 хв

 

Технічна обробка документа

 

 

 

Наклеїти на документі:

 

 

72.

кишеньку

один
документ

30 с

73.

ярлик

один
документ

30 с

74.

аркуш терміну повернення

один
документ

20 с

75.

штрих-кодову етикетку

один
документ

30с

 

Написати шифр:

 

 

76.

на документі

один
документ

30 с

77.

на ярлику

один
документ

35 с

78.

Заповнити (роздрукувати) книжковий формуляр: зазначити шифр, інвентарний номер, заголовок, назву, ціну, рік видання документа

один книжковий
формуляр

1 хв

79.

Заповнити (роздрукувати) картку-індикатор: зазначити інвентарний номер, заголовок, назву, шифр розстановки документа

один
індикатор

1 хв

80.

Роздрукувати штрих-кодову етикетку на документ

одна
етикетка

30с

81.

Роздрукувати каталожну картку на документ

одна
картка

2хв

82.

Продублювати картки з бібліографічним записом згідно з визначеним тиражем

одна
картка

1хв

83.

Розподілити каталожні картки на нові надходження для розміщення у відповідних бібліотечних каталогах

одна
картка

30с

84.

Заповнити (роздрукувати) відомість на передачу партії нових надходжень

одна
відомість

3-5 хв

Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: 1. При складанні бібліографічного запису документа, на титульному аркуші якого частково відсутні необхідні дані – 1,13. 2. При бібліотечній обробці: аудіовізуальних документів – 1,21; нотних, картографічних, художніх видань – 1,15, спеціальних видів науково-технічної літератури і документації – 1,10. 3. При роботі з документами іноземними мовами, при організації та веденні краєзнавчого каталогу (картотеки) та бібліотечного каталогу іноземною мовою – 1,15.

Попередня Следующая

©Текст. Міністерство культури і туризму України
 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 5/14/2021
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей