Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Програма та методика соціологічного дослідження

І. Проблемна ситуація

Сьогодні в Україні через постійну трансформацію та економічну нестабільність посилюються фактори, які негативно впливають на читацьку активність дітей. Соціокультурна ситуація, що склалася в країні, призвела до зниження авторитету друкованого слова, руйнування ментальності нації як читача. Суспільна свідомість в умовах розвитку інформаційних технологій абсолютизувала роль комп’ютерної техніки, нетрадиційних носіїв інформації.

Залучення дітей і підлітків до читання протягом останніх років стало предметом опікування, в основному, з боку бібліотек та громадськості України. З їхньої ініціативи проводяться дискусії, засідання за «круглим столом», конкурси. Так, у 2005 р. Національною бібліотекою України для дітей спільно з редакцією міжнародного журналу «Пізнайко» було проведено Всеукраїнський конкурс «Хочу читати», з громадською організацією «Форум видавців» — започатковано щорічний Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України», а в 2006 р. з Українським фондом соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил — Всеукраїнський конкурс на кращу книжку-саморобку «Моя мала Батьківщина», який згодом став міжнародним. Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію директорів обласних бібліотек для дітей 2005 року було проведено за темою «Дитяче читання: феномен і традиції у ХХІ столітті». Проблема дитячого читання була у порядку денному цих конференцій і наступних років.

В Україні функціонує 1208 бібліотек для дітей, які проводять повсякденну роботу щодо залучення дітей до читання. Щоб володіти ситуацією і бачити реальну картину дитячого читання, яка б ґрунтувалася не на емоціях, а мала під собою наукові підстави, бібліотеки для дітей проводять соціологічні дослідження. Вони засвідчують, що ця проблема може бути вирішеною, якщо поставитися до неї відповідально на державному рівні. Першим кроком у цьому напрямі є створення проекту «Концепції Державної програми підтримки та розвитку читання дітей та юнацтва», підготовленого НБУ для дітей спільно з Державною бібліотекою України для юнацтва.

Національною бібліотекою України для дітей тільки за роки незалежності проведено соціологічні дослідження читання дітей досить різноманітної тематики, які дозволяють відстежити тенденції читання дітей різних поколінь: «Читацькі запити дітей, підлітків і стан їх задоволення в ЦБС України» (1991 р.), «Особливості читання дітьми молодшого шкільного віку української художньої книги» (1991–1992 рр.), «Читацькі запити дітей, підлітків і стан їх задоволення в обласних бібліотеках України для дітей» (1992 р.), «Українська художня література в читанні дітей-учнів 5–9 класів» (1999 р.), «Я читаю сучасну книжку українською мовою» (2007 р.) та ін. Зокрема, останнє дослідження показало, що діти залюбки читають українську дитячу книгу, аби тільки вона була у фондах бібліотек1. Тобто, читання дітей безпосередньо залежить від наявності в бібліотеках привабливої та змістовної дитячої книжки. Тенденції до зростання випуску дитячої літератури в Україні дають надію на подальшу ліквідацію «кризи дитячого читання». За даними Книжкової палати України у 2006–2007 рр. кількість видань дитячої літератури значно збільшилася. Так, якщо упродовж 2006 р. до Книжкової палати України надійшло 786 друкованих одиниць обов’язкових примірників видань дитячої літератури, то у 2007 р. їх отримано вже 1261 загальним тиражем 5478,6 тис. прим.2 Крім того, фонди бібліотек поповнюються дитячою літературою згідно з державними програмами «Забезпечення розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 рр.» та «Українська книга». Тому дуже важливо в масштабах країни постійно вивчати тенденції та закономірності дитячого читання, забезпечення бібліотек дитячою літературою. Національна бібліотека України для дітей соціологічним дослідженням «Моє хобі — читання» продовжує низку досліджень, які проводились у попередні роки.


ІІ. Мета і завдання соціологічного дослідження


Мета соціологічного дослідження. Продовжити моніторинг стану поповнення книжкових фондів бібліотек для дітей та сільських бібліотек-філій сучасною дитячою книжкою та визначити ступінь читацької активності читачів-дітей, зокрема учнів 5–9 класів.

Завдання дослідження. Вивчити реальний стан читання сучасними дітьми (учнями 5–9 класів) і забезпечення бібліотек для дітей та сільських бібліотек-філій дитячою літературою. У ході дослідження передбачається визначити:
а) стан поповнення фондів дитячих та сільських бібліотек-філій новою дитячою літературою, що надходила за державними програмами у 2008 році (статистичні дані);
б) рівень використання нової дитячої літератури читачами-дітьми (анкета читача);
в) ступінь читацької активності учнів 5–9 класів (анкета читача, експертна анкета).

ІІІ. Робочі гіпотези

Фонди бібліотек (районних та сільських бібліотек-філій) поповнюються дитячою літературою, в основному, завдяки реалізації державних програм видання української книжки.

 1. Криза дитячого читання загострюється. Книга й читання не є престижним для сучасного юного покоління.

IV. Об’єкти та суб’єкти дослідження


Об’єкти: нові надходження книг та періодичних видань, читачі-учні 5–9 класів обласних, районних, міських бібліотек для дітей та сільських бібліотек-філій, рганізатори дитячого читання (бібліотекарі).
Суб’єкти: ресурсна база дитячої літератури фондів бібліотек для дітей та сільських бібліотек-філій, дозвілля читачів-дітей.


V. Учасники дослідження


1. Організатор дослідження: Національна бібліотека України для дітей (розробка методики, організація моніторингу, узагальнення отриманих даних).
2. Бази дослідження: Хмельницька, Одеська, Житомирська, Херсонська, Кіровоградська, Волинська, Запорізька, Івано-Франківська, Харківська, Сумська, Рівненська, Луганська, Полтавська, Донецька обласні бібліотеки для дітей, Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова та за їх вибором районні, міські бібліотеки для дітей, сільські бібліотеки-філії та бібліотеки-філії централізованих бібліотечних систем області.

Для репрезентативності вибірки в кожній базовій області потрібно провести анкетування: 100 читачів-учнів 5–9 класів на область з обласних, районних, міських бібліотек для дітей та сільських бібліотек-філій; 30 бібліотекарів цих же бібліотек.

Базові обласні бібліотеки для дітей забезпечують обов’язкове розповсюдження анкет, збір і надіслання матеріалів дослідження в передбачених методикою обсягах до Національної бібліотеки України для дітей.


VI. Методи дослідження


Аналітичний метод: аналіз літератури із проблем дитячого читання та вивчення матеріалів попередніх досліджень. Документальний метод: аналіз поповнення бібліотечних фондів новою літературою за визначеними параметрами.
Анкетування: анкетне опитування читачів-дітей («Анкета читача»), експертне опитування організаторів дитячого читання (бібліотекарів, «Експертна анкета»).


VII. Етапи проведення дослідження


І етап. Розробка програми та методики соціологічного дослідження листопад-грудень 2008 р. (НБУ для дітей).
ІІ етап. Здійснення емпіричної апробації релевантності складених документів. Доопрацювання методичного інструментарію. Видання остаточного варіанту програми. Забезпечення баз проведення дослідження методичним інструментарієм: січень-лютий 2009 р. (НБУ для дітей), складання робочого плану проведення дослідження, узгодженого з виконавцями, збір первинної інформації та її надіслання до НБУ для дітей до 1 травня 2009 р. (бібліотеки — бази проведення дослідження).
ІІІ етап. Розробка робочих таблиць збору первинних вихідних даних. Заповнення робочих таблиць. Здійснення підрахунків. Підготовка зведених таблиць, списків. Узагальнення зібраних даних: липень-жовтень 2009 р. (НБУ для дітей).
IV етап. Аналіз опрацьованої інформації, висновки. Написання рукописного звіту: листопад-грудень 2009 р. (НБУ для дітей).

Анкета читача


Любий друже! Ти маєш можливість взяти участь у моніторингу «Моє хобі — читання», який проводить Національна бібліотека України для дітей. Звертаємося до тебе з проханням відповісти на представлені в анкеті запитання.

 1. В якому класі ти навчаєшся? (напиши)__________________________
 2. Стать: хлопчик, дівчинка (підкресли).
 3. У вільний час з найбільшим задоволенням ти (познач місце у міру значимості для тебе 1.2.3.4. і т.д.:
  1. дивишся телевізор _;                      3.6. бавишся на вулиці _;
  2. слухаєш музику _;                          3.7. граєш на гральних автоматах _;
  3. читаєш книгу, журнал _;                3.8. «виснеш» в Інтернеті _.
  4. граєшся в комп’ютерні ігри _       3.9. Інше (напиши)______________
  5. спілкуєшся з друзями _;
 4. Частіше всього ти відвідуєш бібліотеку щоб (відміть варіанти):
  1. підготуватись до уроків _;              4.5. переглянути газети, журнали _;
  2. написати реферат _;                        4.6. погратись за комп’ютером_.
  3. відвідати масовий захід _;              4.7. Взагалі не відвідую _.
  4. взяти книгу «для душі» _;               4.8. Інше (напиши)_______________.
 5. Ти читаєш:
  1. з примусу батьків _;                            5.3. за власним бажанням _.
  2. за завданням учителя _;                      5.4. Взагалі не читаю_.
 6. Частіше всього ти читаєш (відміть варіанти):

6.1. вдома за столом _;                             6.5. слухаючи музику _;
6.2. біля телевізора _;                               6.6. у читальній залі бібліотеки _;
6.3. у транспорті _;                                   6.7. на уроках _.
6.4. у ліжку _;                                            6.8. Інше (допиши)________________.
7. Напиши, будь ласка, яку нову книжку ти прочитав нещодавно___________
__________________________________________________________________

 1. Прочитавши книгу ти можеш визначити: ідею твору, головних героїв, сюжет, які історичні події покладено в основу твору?

8.1. Так _ .           8.2. Не впевнений, що можу _.          8.3. Ні _.

 1. У колі друзів ти обговорюєш частіше всього (відміть  варіанти):
  1. фільми _;                                      9.5. технічні новини _;
  2. комп’ютерні ігри _;                    9.6. журнальні статті _
  3. прочитані книги  _;                     9.7. Інше (напиши)___________.
  4. музичні новини _;
 2. У тебе є улюблені книжки?

10.1. Так _.           10.2. Ні _.
10.3. Якщо «Так», то які? (напиши назву 1–2 кн.)_________________
__________________________________________________________________

 1. Які книги ти не зміг отримати в бібліотеці? (напиши назви)____________

________________________________________________________________

 1. Яке твоє улюблене заняття (напиши)_____________________________
 2. Назва бібліотеки (заповнює бібліотекар)__________________________

Дякуємо за участь

Анкета експерта
Шановний респонденте! Національна бібліотека України для дітей проводить моніторинг читання дітей. Просимо Вас бути експертом і відповісти на подані запитання.

 1. Чи змінився інтерес дітей-учнів 5–9 класів до книги у ХХІ столітті?

1.1. Інтерес зріс _.      1.2. Інтерес залишився _.     1.3. Інтерес зменшився _.
2. На Вашу думку, свій вільний час діти в більшості проводять (проставте варіанти відповідей за місцем значимості 1.2.3.4.і т.д.):
2.1. дивлячись телевізор _;                2.6. бавлячись на вулиці _;
2.2. слухаючи музику _;                    2.7. граючись на гральних автоматах _;
2.3. читаючи книги, журнали _;        2.8. «сидячи» в Інтернеті _.
2.4. граючись в комп’ютерні ігри _; 2.9. Інше (напишіть)________________
2.5. спілкуючись з друзями _;
3. На Вашу думку, діти читають:
3.1. з примусу батьків  _;                    3.3. за власним бажанням _;
3.2. за завданням учителя _;               3.4. Інше (напишіть)________________
4. У Вашій бібліотеці достатньо інформаційного ресурсу для задоволення сучасного попиту читачів-учнів 5–9 класів?
4.1. Так _.            4.2. Ні _.
4.3. Якщо «Ні», то яких книг (або тем) не вистачає? (напишіть)___________
_________________________________________________________________

5. Скільки нової дитячої літератури отримала Ваша бібліотека у 2008 р.? (заповніть таблицю)

Назва
б-ки, (район, область)

Усього надійшло нової л-ри у 2008 р.

У т.ч. 
л-ри для дітей (сільських б-к-філій)

З них книги для дітей за держ. програмами (прим.)

Усього періодики

У т.ч. для дітей

 

 

 

 

 

 

6. Чи можуть діти, прочитавши книгу, визначити ідею твору, головних героїв, сюжет, які історичні події покладено в основу твору?
6.1. Так _.                            6.2. Не завжди _.                    6.3. Ні _.
7. Яку посаду Ви займаєте? ___________________________,
8. Ваша освіта_____________

Дякуємо за участь

1 Я читаю сучасну книжку українською мовою : (підсумки регіон. моніторингу) : бюл. соціол. служби. Вип. 15 / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей»; уклад. О.Б. Петренко. — К., 2008. — 12 с.

2 Сенченко М. Книговидання трьох слов’янських країн: Україна, Білорусь, Росія / Микола Сенченко // Вісн. Книжк. палати. — 2008. — № 3. — С. 3–9.

Попередня

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 12/1/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей