Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ
В ОБЛАСНИХ БІБЛІОТЕКАХ ДЛЯ ДІТЕЙ

   Обласні бібліотеки для дітей, статус яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 30.05.1997р. «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками» як науково-дослідні, інформаційні та консультативні центри з питань культурного розвитку дітей в регіонах, мають забезпечувати реалізацію державної політики щодо підтримки та розвитку дитячого читання в країні. Це ж завдання передбачено Концепцією державної цільової програми, схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1228-р., на період до 2015 року.
   Для здійснення системної, цілеспрямованої роботи, розроблення ефективних, інноваційних форм і методів та досягнення передбачуваних результатів ми маємо базувати її на основі вже досягнутого та виробленої перспективної стратегії на майбутнє. А це можна визначити лише на основі системної дослідницької діяльності бібліотек як в загальнодержавному масштабі, так і в регіонах.
   З цією метою було розроблено програму та методику соціологічних досліджень про «Діяльність соціологічних служб в обласних бібліотеках для дітей», анкету, яка передбачала опитування директорів 25 обласних бібліотек для дітей, АРК і міст Києва та Севастополя.
   На сьогодні отримано відповіді з усіх регіонів. Вони показують, що соціологічну діяльність в багатьох обласних бібліотеках здійснюють науково-методичні відділи з оновленою назвою (Додаток). Так, у Харківській ОДБ створено сектор прогнозування та інновацій, Кіровоградській – відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу, Херсонській – відділ бібліотечного прогнозування та інновацій, Хмельницькій – відділ удосконалення методики і практики бібліотечної роботи з дітьми, у м. Севастополі – сектор соціологічних досліджень та психології дитячого читання, у м. Києві – відділ маркетингу, інновацій та інформації.
   В усіх обласних бібліотеках працівники не мають соціологічної освіти, не проходили спеціальної підготовки, лише деякі певні соціологічні знання здобували самостійно і, таким чином, усі вони потребують підвищення кваліфікації.
   Щодо структурних змін з часу прийняття Постанови Кабінету Міністрів України №510 від 30.05.1997 р., які мала зазнати соціологічна служба ОДБ, респонденти вказали наступне: у ЦБ ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва введено посаду соціолога, у Київській, Дніпропетровській, Львівській ОДБ та КРДБ ім. В.Н.Орлова – посаду психолога, у Черкаській – соціологічна робота входить до посадових обов’язків методиста-координатора, у Харківській – створено сектор прогнозування та інновацій, у Донецькій – розроблено «Положення про соціологічну службу Донецької обласної бібліотеки для дітей ім. С.М.Кірова», у Чернігівській – проведення соціологічних досліджень включено у посадові обов’язки працівників методичного відділу.
   У відповідях на запитання про координатора соціологічних досліджень позитивним є те, що цю функцію виконують заступники директорів у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Херсонській, Хмельницькій, Сумській, Одеській, Полтавській ОДБ та містах Києві, Севастополі.
   У Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській ОДБ цю роботу здійснюють завідуючі відділами методичної роботи, у Харківській – завідуюча сектором прогнозування та інновацій, у Львівській – бібліотекар методичного відділу. У Рівненській, Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській ОДБ цю роботу виконують провідні методисти.
   З соціальними партнерами (установами) активно працювали такі обласні бібліотеки для дітей, як: Львівська – з Громадською організацією «Форум книговидавців», Академією друкарства; Рівненська – з Державним гуманітарним університетом; Житомирська – з Управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Івано-Франківська – з Правозахисною організацією сиріт «Віра в майбутнє», Управлінням у справах сім’ї, молоді і спорту, Управлінням освіти; Хмельницька – з Інститутом післядипломної педагогічної освіти, Службою соціальної допомоги молоді міськвиконкому; Харківська – з Обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти, Національним педагогічним університетом ім. Г.Сковороди; Херсонська – з Громадською організацією «Успішна жінка»; Севастопольська ЦМДБ – з Інститутом післядипломної освіти, Міським центром зайнятості, Асоціацією національно-культурних спільнот, Центром соціальних служб для молоді, Центром юнацтва та молоді.
   Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Одеська, Черкаська ОДБ та ЦБ ім. Т.Г.Шевченка м. Києва назвали соціальними партнерами районні бібліотеки для дітей, а Чернівецька ОДБ – НБУ для дітей та Обласну універсальну наукову бібліотеку.
   Дніпропетровська, Закарпатська, Миколаївська, Сумська ОДБ не вказали соціальних партнерів, а в анкетах Чернігівської та Полтавської ОДБ соціальними партнерами визначені читачі-учні, батьки, хоча вони є респондентами.
   Важливим для подальшої діяльності дитячих бібліотек зокрема нашої спільної діяльності у цьому напрямку та для отримання позитивних результатів є визначення питань для дослідження у загальноукраїнському масштабі.
   На наш погляд особливо актуальними та визначальними для підтвердження статусу та місії ОДБ є питання, визначені в анкеті Запорізької ОДБ, зокрема: «Ціннісні орієнтири сучасних дітей і підлітків, вплив книги і бібліотеки на їх визначення», «Професійне читання бібліотекаря як складова системи підвищення кваліфікації». В анкетах Херсонської та Чернівецької ОДБ визначено необхідним дослідити «Стан родинного читання» (чи читають батьки дітям, разом з дітьми, як часто, яким книгам при цьому віддають перевагу та ін.).
   Дніпропетровська ОДБ вказала питання «Про місце бібліотеки в системі розвитку дітей дошкільного віку (1-3 роки)».
   Івано-Франківська, Кіровоградська, Закарпатська та Дніпропетровська ОДБ визначили перспективні теми для досліджень: «Місце книги в системі джерел інформації», «Вивчення задоволення інформаційних потреб читачів-дітей у поєднанні: книга плюс новітні технології. Перевага і перспектива», «Потреби користувачів бібліотеки у використанні книги та Інтернету на допомогу освітнім потребам». В анкеті Севастопольської ЦМДБ вказані питання: «Читання дітей у сучасному світі», «Дитяча бібліотека і сучасна періодика для дітей».
   Для виявлення більш повної картини діяльності бібліотек з даного питання проаналізовано 22 звіти і виявлено, що принаймні у половині з них значну увагу приділено питанню соціологічних досліджень в регіонах. Зокрема, Чернігівська ОДБ з метою популяризації міжнародної Конвенції про права дитини, що ратифікована Верховною Радою України, провела локальне соціологічне дослідження «Права людини починаються з прав дитини», респондентами якого були діти та батьки. Його підсумки обговорювалися на засіданні круглого столу під час чергового заняття Обласної школи керівника на тему «Сучасна бібліотека і забезпечення прав та інтересів дітей: можливості, перспективи, партнерство». Для поширення цієї роботи серед дітей було розроблено рекомендації. Також актуальним було анкетування «Як ви оцінюєте наш сайт?». З метою популяризації екологічних знань змістовним було експрес-опитування «Про кращий дитячий журнал, де висвітлюється екологічна тема».
   Моніторинг ефективності та інтенсивності, аналізування роботи з поширення впливу бібліотеки на різноманітні категорії користувачів, що систематично здійснюється в Херсонській ОДБ для дітей, дозволяє приймати оперативні рішення, концентрувати увагу на проблемних ділянках, корегувати маркетингову політику бібліотеки. Зокрема, це «День суцільного обліку попиту», анкетування «Коло сімейного читання», «Журнал-лідер 2009».
   Соціологічні дослідження, спрямовані на формування читацьких інтересів, активно здійснювала Луганська ОДБ, зокрема тестування «Який я читач?», анкетування батьків «Ваша дитина у дзеркалі читання», моніторинг «Мистецтво бути читачем», «Сучасна карта читання в регіоні», анкетування «Твоє коло читання», «Дитина та книга». Результати розглядалися на засіданнях Ради при директорі. Видано бюлетень соціологічної служби, що передбачає впровадження результатів у практику бібліотек.
   Усе більш широкого розповсюдження набувають дослідницькі технології у роботі бібліотек Черкащини. Це – анкетування, опитування, міні-дослідження «Формування читацьких інтересів», «Книга – твій найкращий друг», «Який ти читач?», «Бібліотека очима дітей», «Якою повинна бути бібліотека?» та ін.
   Для кращого вивчення інтересів і запитів користувачів на книги, формування кола їх читання у Житомирській ОДБ запроваджено соціологічне дослідження «Я читаю сучасну книгу українською мовою», анкетування «Виявлення читацьких інтересів серед дітей 5-7 класів», «Чи вважаєш ти книгу своїм другом?», «Наша бібліотека: що вам подобається, а що – ні?», експрес-опитування «Думка читача про бібліотеку», «Книги у моїй сім’ї». Актуальною є тут і одна з перших спроб дослідити тематику та інтенсивність використання ресурсів Інтернету користувачами бібліотеки, зокрема: «Що цікаве у мережі?», «Комп’ютер в бібліотеці – це розвага чи необхідність?».
   Сумська ОДБ провела анкетування «Від книжки до творчості», що ставило за мету визначити, як книжка сприяє розвитку творчості дітей. На жаль, кількість учасників цього анкетування дуже незначна, але це питання заслуговує уваги більшості. При розгляді теми «Виявлення джерел інформації, якими діти користуються, для задоволення потреб навчання, самоосвіти, відпочинку» 90% респондентів відповіли, що основну інформацію беруть з книг, така ж кількість їх висловилася за створення автоматизованих робочих місць користувача, вважаючи при цьому, що майбутнє – за книгою. Важливо, що з цього питання розроблено рекомендації з удосконалення роботи структурних підрозділів.
   Бібліотеки Криму, взявши активну участь у Всеукраїнських моніторингах «Книга року 2009» та «Моє хобі – читання», провели значну кількість власних соціологічних досліджень: «Я прочитав і вам раджу»; «Вивчення рівня ознайомлення з національними та світовими культурними досягненнями»; «До 200-ліття Гоголя»; «Читацькі переваги у вітчизняній та зарубіжній літературі»; моніторинг «Репертуар періодичних видань для дітей в бібліотеках АРК: формування та використання»; експрес-інтерв’ю «Бібліотека очима читачів».
   Активно здійснювався моніторинг читання дітей у бібліотеках Миколаївщини. Зокрема, бліцопитування, експрес-опитування, бліц-інтерв’ю: «Книга в моєму житті», «Улюблена книга моєї родини», «Що приваблює тебе в нашій бібліотеці». Соціологічні розвідки «Я вивчаю рідний край», «Видатні особистості нашого краю», «Що я знаю про Інтернет» були проведені у Миколаївській ЦБС, за результатами яких було створено інформаційну зону, автоматизовані робочі місця для читачів, підготовлено списки літератури.
   Слід відзначити щорічні соціологічні дослідження «Скарбниця улюблених українських книг 3-х поколінь українських дітей» та «Кобзар у Вашому домі», які проводила ЦБ ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва. За результатами дослідження створено «Літопис улюблених українських книг 3-х поколінь українських дітей», метою якого є об’єднання поколінь на основі спільних духовних цінностей. Результатом цілеспрямованої роботи за програмою популяризації творчості Т.Г.Шевченка «Кобзар у Вашому домі» кожна дитина-читач, починаючи з молодшого віку, зможе ознайомитися з творами поета.
   Щорічними є соціологічні дослідження Київської ОДБ «Книга в родині», «Краєзнавство Київщини». Започатковане соціологічне дослідження «Книга – бібліотека – читач» є масштабним і вимагає визначення поетапності проведення та підтримки соціального партнерства.
   Активно проводилися дослідження у бібліотеках Львівщини – «Книжкові хіти – 2008», «Дитина в дзеркалі читання», «Послуги бібліотеки. Якими їм бути?», Запорізької обласної бібліотеки – «Здоров’я дитини – багатство країни».
   Чернівецька, Хмельницька, Рівненська, Закарпатська, Одеська, Полтавська, Дніпропетровська ОДБ показали лише свою участь у загальноукраїнських дослідженнях «Краща книга року» та «Моє хобі – читання». Донецька, Івано-Франківська, Волинська ОДБ в звітах не приділили уваги розкриттю цієї діяльності. Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська ОДБ та м. Севастополь не надіслали звіти і не надали можливості ознайомитися з їхньою діяльністю з цього питання. Також в звітах зовсім не вказано, що дає соціологічна діяльність для удосконалення бібліотечного обслуговування дітей в регіоні, не плануються конкретні заходи з впровадження результатів досліджень у практику бібліотек.
   Пілотний варіант дослідження з цього питання серед групи працівників методичних відділів обласних бібліотек, які проходили навчання у 2010 р., показав їхню недостатню обізнаність з проблемою, але усі вони одностайно висловилися за необхідність і можливість такої роботи, а більшість респондентів назвали таку тему загальноукраїнського дослідження: «Сучасна українська книга. Яка вона?»
   Отримані об’єктивні дані про стан соціологічної діяльності обласних бібліотек для дітей показали, що ними недооцінюється роль статусу, наданого бібліотекам Постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 30.05.1997 р. Лише бібліотеки м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Львівської областей та КРДБ ім. В.Н.Орлова, як ми вже казали, ввели у штати посади соціолога, психолога, а Чернігівська, Черкаська ОДБ та ЦДБ м. Севастополя ці обов’язки ввели у посадові інструкції відповідних працівників. Усі працівники потребують професійної підготовки. Розвиток читання потребує налагодження відносини з соціальними партнерами.
   Для удосконалення, активізації цієї сфери діяльності, її системності вважаємо за необхідне:
- створити банк даних ресурсного стану соціологічної діяльності обласних бібліотек для дітей на базі НБУ для дітей;
- рекомендувати НАКККіМ провести спільно з НБУ для дітей навчання групи спеціалістів з даного питання;
- визначитися з соціальним партнерством у цій діяльності, вивчити, з яких питань проводять дослідження в регіоні працівники освіти, громадські організації, управління сім’ї та молоді, видавництва, відділення Національної спілки письменників України, ЗМІ тощо і, долучившись до них, ініціювати свої питання, адже соціологічна робота бібліотеки є складовою загальнодержавної діяльності;
- методичну, практичну діяльність бібліотека має планувати і здійснювати на основі соціологічних результатів, які отримані у ході тих чи інших досліджень регіонального або загальноукраїнського масштабу;
- у звітах про діяльність обласних бібліотек для дітей предметно висвітлювати цю діяльність і вказувати заходи, які здійснюються для досягнення результатів досліджень та показувати впровадження їх у практику роботи бібліотек регіону;
- рекомендувати бібліотекам у межах існуючих штатів науково-методичних відділів ввести посаду соціолога як ключової фігури, яка буде керувати цією роботою і здійснювати її аналіз;
- відповідальним координатором цього напрямку діяльності бібліотеки має бути заступник директора з наукової роботи.
   На сьогодні така діяльність нам вкрай необхідна, оскільки бібліотеки мають стати для дітей і молоді місцем самовизначення та культурного самовираження, тим самим показуючи суспільству свою соціальну значимість.

 

Додаток

Соціологічна служба бібліотек України для дітей

Область,
місто

Структурний підрозділ,
працівники, що здійснюють
соціологічні дослідження

Наявність посади
соціолога, психолога

Координатор організації та
проведення соціологічних
досліджень

 Вінницька

 провідний методист

 -

 Маслій Олена Олександрівна

 Волинська

 немає даних

 -

 немає даних

 Дніпропетровська

 методичний відділ

 психолог

 Резніченко Наталія Леонідівна,
завідуюча відділом удосконалення методики
бібліотечної роботи з дітьми

 Донецька

 - відділ методичної роботи та бібліотечного маркетингу
- відділ обслуговування
- відділ зберігання бібліотечного фонду

 -

 Хохлова Ольга Василівна,
заступник директора

 Житомирська

- науково-методичний відділ
- відділ обслуговування

 -

 Кушнір Тетяна Олегівна,
головний методист

 Закарпатська

немає даних

 -

 немає даних

 Запорізька

науково-методичний відділ

 -

 Веселова Людмила Григорівна,
заступник директора з автоматизації
бібліотечних процесів

 Івано-Франківська

науково-методичний відділ

 -

 Піскун К.П.,
провідний методист

 Київська

науково-методичний відділ

 психолог

 Соляник Людмила Петрівна,
заступник директора з наукової роботи

 Кіровоградська

відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу

 -

 Расторгуєва Ніна Іллівна,
завідуюча відділом розвитку дитячих
бібліотек і маркетингу

 Луганська

проблемно-аналітичний відділ

 -

 Зайцева Валентина Іванівна,
завідуюча проблемно-аналітичним відділом

 Львівська

- заступник директора
- завідуюча відділом науково-консультативної
підтримки бібліотек, соціології,
інновацій та маркетингу

 психолог

 Карівець Ірина Данилівна,
бібліотекар

 Миколаївська

відділ маркетингу та
перспективних методик

 -

 Соломка Юлія Романівна,
методист

 Одеська

немає даних

 -

 Твердовська Ольга Миколаївна,
завідуюча науково-методичним відділом

 Полтавська

методичний відділ

 -

 Піскун Наталя Миколаївна,
заступник директора з наукової роботи

 Рівненська

науково-методичний відділ

 -

 Лаврук Лариса Андріївна,
провідний методист

 Сумська

усі структурні підрозділи бібліотеки

 -

 Школа Віра Михайлівна,
заступник директора

 Тернопільська

немає даних

 -

 немає даних

 Харківська

сектор прогнозування та інновацій

 -

 Лупіцька Валентина Михайлівна,
завідуюча сектором прогнозування та інновацій

 Херсонська

- відділ бібліотечного прогнозування та інновацій (в масштабі області)
- відділи та сектори обслуговування (локальні)

 -

 Попова Наталя Федорівна,
заступник директора з наукової роботи

 Хмельницька

- відділ удосконалення методики і практики бібліотечної роботи з дітьми
- завідуючі відділами

 -

 Захаренко Антоніна Миколаївна,
заступник директора з наукової роботи

 Черкаська

відділ науково-методичної роботи

 -

 Червоняща Ніна Іванівна,
провідний методист

 Чернівецька

заступник директора з наукової роботи

 -

 Рудая Прохіра Михайлівна,
заступник директора

 Чернігівська

провідний редактор відділу методології бібліотечної роботи

 -

 Вересоцька Віра Михайлівна,
заступник директора з наукової роботи

 м. Київ

відділ маркетингу,
інновацій і інформації

 соціолог

 Спіжова Світлана Марківна,
заступник директора з наукової роботи

 м. Севастополь

- сектор соціологічних досліджень та психології дитячого читання
- відділ маркетингу
- інформаційно-бібліографічний відділ

 -

 Сальникова Наталя Василівна,
заступник директора з менеджменту

 АР Крим КРДБ
ім. В.Н.Орлова

немає даних

 психолог

 немає даних

Попередня

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 12/1/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей