Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Педагогіка початкової школи виокремлюється за допомогою підрубрики <ПОЧАТКОВА ОСВІТА> до рубрики <ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА>:

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

650

14

$aЧИТАННЯ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vДИДАКТИЧНІ ІГРИ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xПОЧАТКОВА ОСВІТА

650

14

$aТРУДОВЕ НАВЧАННЯ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aЛІПЛЕННЯ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Плани, програми з певних навчальних предметів розкриваються наступними блоками:

Підручники та навчальні посібники з окремих предметів для школярів

Систематизуються у відповідні галузеві відділи класифікації і виокремлюються за допомогою загального типового ділення  (ЗТД) я7 - навчальні видання (при необхідності з деталізацією ЗТД я7). Проставляється віковий визначник певної читацької категорії: <Д> - 1 кл.;  <мл> - 2-4 кл.; <с> - 5-6 кл.;  <ст> - 7-11 кл. При описі документу в форматі MARC21 заповнюються підполя: «084a Індекс ББК» та «090a Поличний індекс». ЗТД я7 заноситься лише в поле «084 Індекс ББК». Для навчальних видань для учнів 1 класу проставляється: у підполі 090a – значення <Д>, а в 084a – відповідний відділ класифікації з ЗТД я7.

Документам присвоюються рубрики, що відповідають певному навчальному предмету.

084

__

$a32.97я7

090

__

$aмл 32.97$xС 92

245

10

$aСходинки до інформатики$bпідруч. для 2 кл. для загальноосвіт. навч. закл.

521

1_

$a6-9 р.

650

14

$aІНФОРМАТИКА

650

14

$aКОМП'ЮТЕРИ

650

14

$aКОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

653

1_

$a2 КЛ.

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xПІДРУЧНИКИ

 

084

__

$a28я7

090

__

$aст 28$xС 91

245

10

$aБіологія$bв поняттях, термінах, таблицях і схемах : 7-11 кл.

521

1_

$a12-15 р.

650

14

$aБІОЛОГІЯ

650

14

$aБОТАНІКА

650

14

$aЗООЛОГІЯ

650

14

$aБІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

653

1_

$a7-11 КЛ.

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xПОСІБНИКИ$vТАБЛИЦІ$vСХЕМИ

 

084

__

$a81.2Ук.я7

090

__

$$xВ 23

245

10

$aБуквар$bпідруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл.$cмал. Н. В. Ширяєвої

521

1_

$a0-6 р.

650

14

$aУКРАЇНСЬКА МОВА

650

14

$aБУКВАРІ

653

1_

$a1 КЛ.

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xПІДРУЧНИКИ

 

084

__

$a28.70я7

090

__

$aст 28.70$xМ 63

245

10

$aЛабораторні та практичні роботи з біології$b9 кл.

521

1_

$a12-15 р.

650

14

$aБІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

653

1_

$a9 КЛ.

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$vПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ$vЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ$xПОСІБНИКИ

 

Навчальні видання, що представляють комплекс матеріалів з різних шкільних предметів для самостійної роботи та самоосвіти школярів, систематизуються у ділення 74.202 без ЗТД я7.

084

__

$a74.202

090

__

$aст 74.202$xС 89

245

10

$aСупер ГДЗ$bготові домаш. завдання за нов. шк. прогр. : 11880 розв'язань : 9 кл. : усі розв'яз. до усіх підруч.$nКн. 2

521

1_

$a12-15 р.

650

14

$aАЛГЕБРА

650

14

$aУКРАЇНСЬКА МОВА

650

14

$aАНГЛІЙСЬКА МОВА

650

14

$aМАТЕМАТИКА

650

14

$aБІОЛОГІЯ

653

1_

$a9 КЛ.$aГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ$aДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xПОСІБНИКИ

 

Підручники, навчальні посібники та хрестоматії з української та світової літератури для учнів 5-11 класів систематизуються за виокремленними у таблицях ББК  діленнями -  83.3(4УКР)я7 та 83.3(0)я7. В цьому випадку підполя 084a та 090a вміщують ЗТД я7.

084

__

$a83.3(4УКР)я7

090

__

$aст 83.3(4УКР)я7$xУ 45

245

10

$aУкраїнська література$bхрестоматія для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання$cупоряд. та передм. О. М. Авраменка

521

1_

$a12-15 р.

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)

650

14

$aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$y18-21 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xФОЛЬКЛОР

650

14

$aФОЛЬКЛОР$zУКРАЇНА

653

1_

$aВНЕШНЕЕ НЕЗАВИСИМОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

$aЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xХРЕСТОМАТІЇ

655

04

$aЛІТЕРАТУРА$vВІРШІ$vПОЕМИ$vП'ЄСИ$vОПОВІДАННЯ$vРОМАНИ

655

04

$aФОЛЬКЛОР$vЩЕДРІВКИ$vНАРОДНІ ПІСНІ$vБАЛАДИ$vБАЙКИ$vДУМИ

 

Підручники, навчальні посібники та хрестоматії з української та світової літератури для початкової школи (учнів 2-4 класів) систематизуються у відповідні розділи:

  • підручники, навчальні посібники – 83;
  • хрестоматії, книги для читання, що крім художніх творів  вміщують довідкові та пізнавальні матеріали, критичні нариси, творчі завдання, запитання до прочитаного твору тощо – 83;
  • хрестоматії, книги для читання, тематичні збірники, що вміщують лише художні твори – 84. 

084

__

$a83.3(4УКР)я7

090

__

$aмл 83$xМ 79

245

10

$aУкраїнська література$bпідруч. для 4 кл.$cхудож. А. Б. Жуковський

521

1_

$a10-11 р.

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xФОЛЬКЛОР$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ) $xФОЛЬКЛОРИСТИКА

650

14

$a ЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$zУКРАЇНА

650

14

$aФОЛЬКЛОР$zУКРАЇНА

650

14

$aФОЛЬКЛОРИСТИКА$zУКРАЇНА

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xПИСЬМЕННИКИ

653

1_

$a4 КЛ.

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xПІДРУЧНИКИ

 

084

__

$a83.3(4УКР)я7

090

__

$aмл 83$xГ 15

245

__

$aЗолоті перлини$bхрестоматія для домаш. та позакл. читання : 2 кл.

521

1_

$a6-9 р.

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)

650

14

$aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$y20 СТ.$zУКРАЇНА

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xФОЛЬКЛОР

650

14

$aФОЛЬКЛОР$zУКРАЇНА

653

1_

$a2 КЛ.

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xХРЕСТОМАТІЇ

 

084

__

$a84(4УКР)

090

__

$aмл 84(4УКР)$xП 59

245

10

$aПори року$bчитаночка$cупоряд. А. Зеленська ; худож. Н. Журавльова

521

1_

$a6-9 р.

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)

650

14

$aЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)$zУКРАЇНА

650

14

$aУКРАЇНЦІ$xФОЛЬКЛОР

650

14

$aФОЛЬКЛОР$zУКРАЇНА

655

04

$aНАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ$xКНИГИ ДЛЯ ЧИТАННЯ

Попередня Наступна

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 12/9/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей