Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду
Заняття 22. Національний стандарт України «ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та його відповідність заповненню полів бібліографічного запису згідно формату MARC21

    З 1 липня 2016 року, відповідно до наказу Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 4 березня 2016 року за № 65, набув чинності національний стандарт України «ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» (на заміну ДСТУ 3017-95).
    Мета цього термінологічного стандарту – сприяти розвитку та уніфікації української термінології у видавничій, бібліотечній та суміжних сферах.
    Наводимо вибірковий перелік понять з ДСТУ та їх використання у каталогізаційних записах згідно формату MARC21.

Термін та визначення

Поле/підполе бібліогр. запису

Значення

Примітки

читацька адреса – характеристика видання, за якою виокремлюють групу читачів (за віком, родом занять, рівнем освіти, спеціальністю тощо), яким воно призначене

521a
Примітки про цільове призначення

<0-6 р.;6-9 р.;10-11 р.;12-15 р.;16-18 р.;дорослі;абітурієнти;студенти;батьки; вихователі
;викладачі;бібліотекарі;фахівці;діти з вадами слуху
;діти з вадами зору;діти з відсталим розвитком>

 

текстове видання – видання, більшу частину обсягу якого займає текст – словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних чи математичних) або змішаний

Тип матеріалу – RecTypes

<Текст. матеріал>

 

нотне видання –видання, більшу частину обсягу якого займає нотний запис музичного твору (-ів)

Тип матеріалу – RecTypes

<Ноти друковані>
<Ноти рукописні>

 

245h
Фізичний носій

<Ноти>

655a Жанр

<МУЗИЧНІ ТВОРИ>

655v Підрозділ жанру

Якщо видання не нотне, але вміщує ноти як додаток або супровідний матеріал, значення <НОТИ> може використовуватися з іншим жанром.

картографічне видання – видання, більшу частину обсягу якого займає картографічне зображення

Тип матеріалу –RecTypes

<Карти друковані>
<Карти рукописні>

 

245h
Фізичний носій

<Карти>

655a Жанр
655x
Основний підрозділ жанру
655v
Підрозділ жанру

 

 

 

<КАРТОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ>
<АТЛАСИ><АДМІНІСТРАТИВНІ КАРТИ>
<КАРТИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ>
<ТУРИСТИЧНІ КАРТИ> тощо
Якщо видання не картографічне, але вміщує карти як додаток або супровідний матеріал, значення <КАРТИ> може використовуватися з іншим жанром.

образотворче видання – видання, більшу частину обсягу якого займає зображення, що є відтворенням живописних, графічних, скульптурних, архітектурних творів, фотографій, креслеників, діаграм, схем тощо

245h
Фізичний носій

<Образотворчий матеріал>

 

655a Жанр
655x
Основний підрозділ жанру
 

655v
Підрозділ жанру

<ОБРАЗОТВОРЧІ МАТЕРІАЛИ>
<АЛЬБОМИ>
<ПЛАКАТИ> /форма видання/
<РЕПРОДУКЦІЇ> /форма видання/
<ФОТОАЛЬБОМИ>


<ПЛАКАТИ> /наочний матеріал/
<РЕПРОДУКЦІЇ> /наочний матеріал/ тощо

видання брайлівським шрифтом – видання, виготовлене з використовуванням особливого рельєфно-крапкового шрифту (шрифт Брайля), призначене для самостійного читання особами з вадами зору

245h
Фізичний носій

<Шрифт Брайля>

 

Введено новий жанр

655a Жанр

<ВИДАННЯ БРАЙЛІВСЬКИМ ШРИФТОМ>

електронне видання – документ, інформацію в якому подано у формі електронних даних і для використовування якого потрібні засоби обчислювальної техніки

Тип матеріалу –RecTypes

<Файл>

 

245h
Фізичний носій

<Електронний ресурс>

655a Жанр

<ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ>

комбіноване видання – видання складної матеріальної конструкції, яке разом із друкованим виданням містить інші носії інформації з записами звуків чи зображенням

245h
Фізичний носій

<Комплект>

 

перекладне видання – видання, що містить твір, перекладений з мови оригіналу іншою мовою

041a Код мови тексту
041h Код мови оригіналу

Заноситься згідно «Переліку кодів MARC для мов»

 

багатомовне видання – видання, що містить текст кількома (багатьма) мовами

041a Код мови тексту

<mul>

 

книга-перекрутка; алігат – книжкове видання, що містить два твори, кожен з яких починається від своєї сторінки обкладинки (боку палітурки), має свій титульний аркуш і свою пагінацію

655x
Основний підрозділ жанру

<КНИЖКИ-ПЕРЕКРУТКИ>

 

книжка-іграшка – видання оригінальної конструкційної форми, призначене для розумового та естетичного розвитку дітей дошкільного й молодшого шкільного віку

655x
Основний підрозділ жанру

<КНИЖКИ-ІГРАШКИ>
<КНИЖКИ-ПАНОРАМКИ>
<КНИЖКИ-ВИРУБКИ>
<КНИЖКИ-ФІГУРКИ>
<КНИЖКИ-ШИРМОЧКИ>
<КНИЖКИ-РОЗМАЛЬОВКИ>
<КНИЖКИ-ПАЗЛИ> тощо

 

альманах – збірник, що містить літературно-художні твори різних авторів одного напряму, регіону, об'єднані за певною тематичною, жанровою чи стильовою ознакою, які, зазвичай, публікують уперше

655x
Основний підрозділ жанру

<АЛЬМАНАХИ>

 

антологія – збірник, що містить вибрані, переважно віршовані, літературно-художні твори (чи уривки з них) авторів тієї чи іншої національної літератури певного жанру, літературного напряму чи періоду її розвитку

655x
Основний підрозділ жанру

<АНТОЛОГІЇ>

 

бібліографічне видання – інформаційне видання, що містить упорядковану сукупність бібліографічних записів

 

655a Жанр
655v
Підрозділ жанру

<БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ>
<БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ>
<РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СПИСКИ>
<ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТЕНІ> тощо

Змінено формулювання жанру

дайджест – видання: що містить виклад твору(-ів) у вигляді витягів з оригіналу чи у формі його вільного перекладу або добірку у повному чи скороченому вигляді найцікавіших творів, вибраних з інших видань

655v
Підрозділ жанру

<ДАЙДЖЕСТИ>

 

офіційне видання –видання, що містить документи нормативного чи директивного характеру, затверджені та опубліковані від імені органів державної влади, відомств, установ, політичних партій і громадських організацій

655a Жанр
655v
Підрозділ жанру

<ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ>
<ПОСТАНОВИ>
<ЗАКОНИ>
<УКАЗИ>
<РОЗПОРЯДЖЕННЯ>

 

нормативне видання – офіційне видання, що містить норми, правила, вимоги, загальні принципи, процедури чи характеристики щодо різних видів діяльності або їхніх результатів

655a Жанр

<НОРМАТИВНІ ВИДАННЯ>

Змінено формулювання жанру

стандарт – нормативне видання, що містить комплекс норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації, встановлених на основі узагальнених досягнень науки, техніки й практичного досвіду, ухвалене уповноваженим органом

655v
Підрозділ жанру

<СТАНДАРТИ>

 

Інструкція – нормативно-інструктивне видання, що містить настанови, які ґрунтовно визначають правила правового регулювання в будь-якій сфері діяльності, порядок виконання певного виду робіт або правила користування виробами, послугами тощо

655v
Підрозділ жанру

<ІНСТРУКЦІЇ>

 

наукове видання – видання, що містить результати теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також науково підготовлені до публікації пам'ятки культури та історичні документи з розгалуженим науково-довідковим апаратом (науково-дослідний, пояснювальний текст, коментар, різноманітні покажчики)

655a Жанр

<НАУКОВІ ВИДАННЯ>

Змінено формулювання жанру

автореферат дисертації – наукове видання, що містить короткий виклад автором змісту наукової праці, поданої на здобуття вченого ступеня

655v
Підрозділ жанру

<АВТОРЕФЕРАТИ>

 

тези [доповідей] [повідомлень] – наукове видання, що містить короткий виклад текстів доповідей чи повідомлень, опублікованих до початку проведення наукового заходу (конференції, з'їзду, симпозіуму)

610x Загальний підрозділ /Організація (тем. термін)/
611x Загальний підрозділ /Захід (тем. термін)/

<ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ>

 

матеріали [конференції] [з'їзду] [симпозіуму] – наукове видання, що містить тексти доповідей (повідомлень), рекомендації та рішення, які відображають підсумки наукового заходу

610x
Загальний підрозділ /Організація (тем. термін)/
611x Загальний підрозділ /Захід (тем. термін)/

<МАТЕРІАЛИ>
<ДОПОВІДІ>
<РЕКОМЕНДАЦІЇ> тощо

 

655v
Підрозділ жанру

<ДОПОВІДІ>

науково-популярне видання – видання, що містить відомості про дослідження в галузі науки, техніки, виробництва, культури, освіти, мистецтва тощо, які популяризують наукові знання, викладені в зрозумілій читачам-нефахівцям формі

655a Жанр

<НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ>

Змінено формулювання жанру

виробничо-практичне видання – видання, що містить відомості прикладного характеру з технології, техніки й організації виробництва, а також інших сфер практичної діяльності для професійного вдосконалення фахівців різного профілю та відповідної кваліфікації

655a Жанр

<ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ>
<НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ>
<МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ> (для статей з періодичних видань)

 

методичні рекомендації; методичні настанови – виробничо-практичне видання, що містить рекомендації та настанови щодо виконання певних дій, процесів, операцій практичної (виробничої) діяльності

655v
Підрозділ жанру

<МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ>
<МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ>
<МЕТОДИЧНІ ЛИСТИ> тощо

 

пам'ятка – виробничо-практичне чи довідкове видання невеликого обсягу зі стислими відомостями та настановами, потрібними для виконання певних робіт

655v
Підрозділ жанру

<ПАМ'ЯТКИ>

 

навчальне видання – видання, що містить систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені у зручній для вивчення й викладання формі

655a Жанр

<НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ>

 

підручник – навчальне видання, що містить у повному обсязі систематизований виклад навчальної дисципліни, відповідає навчальній програмі та має відповідний, офіційно наданий гриф

655x
Основний підрозділ

<ПІДРУЧНИКИ>

 

навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник і має відповідний офіційно наданий гриф

655x
Основний підрозділ

<ПОСІБНИКИ>

 

хрестоматія – навчальний посібник, що містить літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є предметом вивчення у навчальній дисципліні

655x
Основний підрозділ

<ХРЕСТОМАТІЇ>

 

практикум – навчальний посібник, що містить сукупність практичних завдань і (або) вправ із певної навчальної дисципліни, які сприяють засвоюванню набутих знань, умінь і навичок

655x
Основний підрозділ


655v
Підрозділ жанру

<ПРАКТИКУМИ> /форма видання/
<ЗБІРНИКИ ВПРАВ> /форма видання/
<ЗБІРНИКИ ЗАВДАНЬ> /форма видання/
<ЗБІРНИКИ ЗАДАЧ> /форма видання/


<ДИКТАНТИ>
<ТЕСТИ>
<ПЕРЕКАЗИ>
<ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ>
<ПРАКТИЧНІ РОБОТИ>
<САМОСТІЙНІ РОБОТИ>
<САМОВЧИТЕЛІ> тощо

 

робочий зошит – навчальний посібник, що містить особливий дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі учня під час освоєння навчального предмета

655x
Основний підрозділ

<РОБОЧІ ЗОШИТИ>

 

навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, порядок вивчення й викладання певної навчальної дисципліни

655a Жанр


655v
Підрозділ жанру

<НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ> або <МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ> (для статей з періодичних видань)

<НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ>

 

навчально-методичний посібник – навчальний посібник, основним змістом якого є методика викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або методика щодо розвитку та виховання особистості

655a Жанр
655x
Основний підрозділ

<НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ>
<ПОСІБНИКИ>

 

літературно-художнє видання – видання, що містить твір (твори) художньої літератури

655a Жанр

 


655v
Підрозділ жанру

<ЛІТЕРАТУРА>
<ФОЛЬКЛОР>
<ПУБЛІЦИСТИКА>
<СПОГАДИ>
<ЕПІСТОЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА>
<АВТОРСЬКІ КАЗКИ>
<НАРОДНІ КАЗКИ>
<ВІРШІ>
<П'ЄСИ> тощо

 

релігійне видання – видання, що містить твір (твори) релігійного змісту тієї чи іншої віри, віросповідання

655a Жанр

<РЕЛІГІЙНІ ВИДАННЯ>

Введено новий жанр

довідкове видання – видання, що містить короткі відомості наукового чи прикладного характеру, розташовані в порядку, зручному для їх швидкого пошуку, призначене для вибіркового читання

655a Жанр

<ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ>

 

енциклопедія – довідкове видання, що містить узагальнені основні відомості з однієї, кількох чи всіх галузей знань та практичної діяльності, викладені у вигляді статей, розташованих за абеткою їхніх назв чи в систематичному порядку

655x
Основний підрозділ

<ЕНЦИКЛОПЕДІЇ>

 

енциклопедичний словник – енциклопедія, що містить статті невеликого обсягу, викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв

655x
Основний підрозділ

<СЛОВНИКИ>

 

мовний словник; лінгвістичний словник – довідкове видання, що містить  порядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, фразеологізмів тощо) з відомостями про їх значення, вживання, будову, походження тощо або з перекладом іншою мовою

655x
Основний підрозділ

 

655v
Підрозділ жанру

<МОВНІ СЛОВНИКИ>

 

 

<ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ>
<ОРФОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ>
<РОЗМОВНИКИ> тощо.
Якщо видання не є довідковим, але вміщує словник як додаток або супровідний матеріал, значення <СЛОВНИКИ> може використовуватися з іншим жанром, а також це значення може бути використане для окремих публікацій словників в періодичних виданнях

Змінено методику предметизації. В підполе «650x Загальний підрозділ» термін <СЛОВНИКИ> (та його похідні) не заноситься

довідник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване в систематичному порядку чи за абеткою назв статей, призначене для швидкого пошуку певних відомостей

655x
Основний підрозділ

<ДОВІДНИКИ>

 

каталог – довідкове, або інформаційне, або рекламне видання, що містить систематизований перелік наявних предметів і, послуг із короткими відомостями про них

655x
Основний підрозділ

<КАТАЛОГИ>

 

путівник – довідкове видання, що містить короткі відомості про певний географічний об'єкт, культурно-освітню установу чи захід, розташовані в порядку, зручному для одержання інформації під час відвідування чи огляду

655x
Основний підрозділ

<ПУТІВНИКИ>

 

видання для дозвілля – видання, що містить загальнодоступні відомості щодо організації побуту, різноманітних форм самодіяльної творчості, різних видів захоплень, відпочинку

655a Жанр

<РОЗВАГИ>
<РЕПЕРТУАРНІ ЗБІРНИКИ>
<СЦЕНАРІЇ>

 

бюлетень – періодичне чи продовжуване видання, яке випускають оперативно, має ознаки журнального чи газетного видання й містить стислі офіційні відомості з питань, що належать до сфери діяльності організації, яка його видає

655x
Основний підрозділ

<БЮЛЕТЕНІ> /форма видання/

 

календар – періодичне довідкове видання, що містить послідовний перелік днів, тижнів, місяців року, а також відомості довідкового або науково-популярного характеру

655x
Основний підрозділ

 

655v
Підрозділ жанру

<КАЛЕНДАРІ> /форма видання/

 

 

<КАЛЕНДАРІ> для публікацій в періодичних виданнях

 

календар знаменних і пам'ятних дат – календар-щорічник (щоквартальник, щомісячник щотижневик), який містить вибірковий перелік днів року, пов'язаних із певними знаменними чи пам'ятними подіями, та відомості про ці події

655x
Основний підрозділ

 

655v
Підрозділ жанру

<КАЛЕНДАРІ> /форма видання/

 

 

<КАЛЕНДАРІ> для публікацій в періодичних виданнях

 

Технологічні інструкції налаштування в системі «Марк-SQL»

Примітка про цільове призначення

Файл EditMap.ini (папка bin)
[521a]
EditForm=TECombo
DefaultMenu=No
OnlyFormEdit=Yes
ComboValues=0-6 р.;6-9 р.;10-11 р.;12-15 р.;16-18 р.;дорослі;абітурієнти;студенти;батьки;вихователі;викладачі;бібліотекарі;фахівці;діти з вадами слуху;діти з вадами зору;діти з відсталим розвитком
Separator=;

Тип матеріалу - RecTypes

Файл Marc.ini (папка bin)
[Document]
MObjectTag=900a
AutoGenerateTag001=YES
PatternForTag001=UA/LIB/BASE/[N]
RecTypes=aТекст. матеріал,cНоти друковані,dНоти рукописні,jМуз. звукозапис,iНемуз. звукозапис,eКарти друковані,fКарти рукописні,mФайл,kДвовимірна графіка,rТривимірні об'єкти,tМанускрипт
BibLevels=aСтаття (мон),bСтаття (сер),mМонографія,cДобірка,sПеріодика
SortByValue=653,650,900

Фізичний носій

Файл EditMap.ini (папка bin)
[245h]
EditForm=TECombo
ComboValues=Відеозапис,Електронний ресурс,Звукозапис,Карти,Кінофільм,Комплект,Мікроформа,Мультимедіа,Ноти,Образотворчий матеріал,Предмет,Рукопис,Текст,Шрифт Брайля
TagValues=Відеозапис,Електронний ресурс,Звукозапис,Карти,Кінофільм,Комплект,Мікроформа,Мультимедіа,Ноти,Образотворчий матеріал,Предмет,Рукопис,Текст,Шрифт Брайля
Separator=,
OnlyFormEdit=Yes
DefaultMenu=NO

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей