Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 29-30. Методика систематизації документів за УДК.

Клас «3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ»

    До класу 3 відносяться суспільні науки крім: філософія та філософські науки – клас 1; мистецтво та мистецтвознавство – клас 7; філологія – клас 8, історія та історичні науки, економічна географія – клас 9.

    Основні ділення розділу:

3

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30

Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія

311

Статистика як наука. Теорія статистики

314

Демографія. Вивчення народонаселення

316

Соціологія

32

Політика

33

Економіка. Економічні науки

34

Право. Юриспруденція

35

Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа

36

Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37

Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39

Культурна антропологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія

    До розділу відносяться документи, що розглядають питання загальної методології соціальних досліджень; відображення суспільних, соціальних і культурних аспектів людської діяльності в усіх сферах суспільного і особистого життя — спосіб життя; кількісного та якісного описового вивчення суспільства (соціографія), гендерні дослідження (соціально-біологічні дослідження з питань статі) — комплексні роботи з питань статі.

    Виокремлено ділення:

304

Соціальні питання. Соціальна практика. Культурне життя. Спосіб життя

304.35

Добробут як спосіб життя

    До розділу 304.35 відносяться документи, що в цілому розглядають питання добробуту у соціокультурному розумінні, здоровому способу життя. Книги з валеології збираються за індексом <613+304.35>.

    Наприклад:

    Світ, людина, суспільство : хрестоматія / Міжнар. фонд «Відродження» ; упоряд. І. П. Арцишевська, Р. А. Арцишевський. — Київ : Ірпінь, 1997. — 399 с. : іл. — (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»). <30(075.8)>

    Бондарь А. А. Проект Украина : построение справедливого общества / А. А. Бондарь ; дизайн Н. Загоскиной. — Киев : Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. — 238, [1] с. : ил. <304>

    Прибиткова І. Якість життя як оцінна категорія / І. Прибиткова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 3. — С. 78-93. <304>

    Лібанова Е. Основна загроза України – несправедливість : як протягом останніх 25 років у країні змінювався індекс людського розвитку / Е. Лібанова ; вела бесіду О. Миколюк // День. — 2017. — 7-8 квіт. — С. 18. <304>


311 Статистика як наука. Теорія статистики

    У розділі збираються документи з теорії статистики, збору статистичних даних, методів їх обробки та публікації статистичних матеріалів загального характеру і за окремими галузями; щодо офіційної статистики: види офіційної статистики, міжнародна статистика, державна статистика, регіональна статистика, місцева статистика, статистика окремих організацій та закладів.

    Документи, що містять статистичні дані, що стосуються різних сфер діяльності, групуються у відповідних розділах класифікації з додаванням індексу <311 Статистика як наука. Теорія статистики>.

    Наприклад:

    Єріна А. М. Теорія статистики : практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян. — 7-е вид., стереотип. — Київ : Знання, 2008. — 255 с. : іл. — (Вища освіта 21 століття). <311(075.8)>

    Опря А. Т. Статистика : (з програм. формою контролю знань) : навч. посіб. : Математична статистика. Загальна теорія статистики / А. Т. Опря. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. — 468 с. : іл., табл. <311(075.8)>

    Прибиткова І. Статистичний аналіз і вимірювання в соціологічних дослідженнях / І. Прибиткова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2012. — № 3. — С. 99-113. <311>

    Правова статистика : підручник / Національна юридична академія України ; за ред. В. В. Голіни. — Харків : Право, 2009. — 195 с. <34(075.8):311>

    Кравченко С. Збирання та оцінювання даних статистики в галузі культури в країнах ЄС : (за матеріалами міжнародного семінару) / С. Кравченко // Бібліотечна планета. — 2015. — № 4. — С. 16-19. <008(4-6ЄС):311>

    Економіка України за 2016 рік : у дзеркалі статистики // Урядовий кур’єр. — 2017. — 14 лют. — С. 8. <338(477):311>

    Основні показники роботи бібліотек України для дітей за 2012 рік / Національна бібліотека України для дітей ; уклад. Є. Ю. Подокопна, О. Б. Петренко. — Київ, 2013. — 68 с. : табл. <027.625(477):311>


314 Демографія. Вивчення народонаселення

    У розділі збираються документи про предмет, поле діяльності та цілі демографії, демографічні програми, джерела демографічних даних, включаючи демографічну статистику, демографічні організації; народонаселення: демографічна політика, зміни чисельності населення, демографічний вибух, густота населення, склад та розподіл населення, народжуваність, смертність захворюваність, міграція, рух населення, репатріація тощо.

    Наприклад:

    Малиновська О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Національний інститут стратегічних досліджень. — Київ : НІСД, 2012. — 52 с. <314(477)>

    Україна [Карти] : Національний склад населення / Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» ; ред. В. Молочко ; обкл. О. Ремізовського. — Київ : Аванпост-Прим, 2014. — 1 к. : кольор. ; 70х100. — (Країна єдина). <314(477)(084.3)>

    Карелов В. Демографічна ситуація в Україні через статистичні дані : 9-й клас / В. Карелов, А. Карелова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 15. — С. 7-8. <314(477)>

    Касперович Г. Украинцы в Республике Беларусь: этнодемографический аспект / Г. Касперович // Народна творчість та етнологія. — 2014. — № 4. — С. 46-54. <314(476=161.2)>

    Мезенцева Н. Географія гендеру в Україні / Н. Мезенцева, О. Кривець // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2015. — № 12. — С. 6-16. <314(477)>

    Волошин В. В. Світова проблема старіння населення / В. В. Волошин // Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 2. — С. 48. <314>

    Анцишкін І. Міграція – як це було колись / І. Анцишкін // Чумацький шлях. — 2016. — № 1. — С. 6-7. <314>

    Без власного дому : 20 червня – Всесвітній день біженців // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 5. — С. 55-57. <314>


316 Соціологія

    У розділі збираються документи про об’єкт та сферу соціології, соціологічні школи та напрями (марксистсько-ленінська соціологія, неопозитивізм тощо), суспільство як соціальну систему: глобальні суспільства, суспільно-економічні формації, соціальні класи та групи; соціальний розвиток, соціальні конфлікти, соціологію культури та субкультури, ідеологію, цінності, соціальну психологію: соціалізацію особистості, розвиток особистості, соціальну поведінку та соціальне життя, соціальну свідомість, соціальний статус тощо.

    Наприклад:

    Кондратик Л. Й. Практикум з історії соціології : навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. Ч. 1 : Протосоціологія / Л. Й. Кондратик, Т. П. Ліщук-Торчинська ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальних наук. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. — 179 с. — (Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки). <316(075.8)>

    Соціологія: словник термінів і понять / за ред. Є. А. Біленького, М. А. Козловця. — Київ : Кондор, 2006. — 370 с. <316(03)>

    Технології активізації громади : метод. посіб. / за заг. ред. О. В. Безпалько. — Київ : Науковий світ, 2006. — 95 с. : табл. <316(07)>

    Соціологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Волович [та ін.]. — 5-е вид., перероб. і допов. — Харків : Фактор, 2006. — 767 c. : портр. <316(075.8)>

Ляпіна Л. Еволюція теорії мультикультуралізму в історії сучасної соціології / Л. Ляпіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 1. — С. 97-105. <316>

    Мета кожної держави : 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 1. — С. 74-76. <316>


32 Політика

    Збираються документи з питань форм політичної організації, загальної теорії держави та влади, теорії диктатури, демократії тощо; відносин між церквою та державою, політики щодо релігії та церковної політики, колоніальної політики та боротьби за незалежність, работоргівлі та боротьби проти рабства.

    Виокремлено ділення:

323

Внутрішні справи. Внутрішня політика

324

Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії. Корупція, зловживання під час виборів. Результати виборів

327

Міжнародні зв’язки. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

328

Парламенти. Представництво народу. Уряди

329

Політичні партії та рухи

    Наприклад:

    Політологія : терміни. Поняття. Персоналії. Схеми. Таблиці : навч. слов.-довід. для студентів / наук. ред. В. М. Пічі. — Київ : Каравела ; Львів : Новий Світ-2000, 2001. — 312 с. : табл. — (Вища освіта в Україні). <32(075.8)>

    Консерватизм : консерв. традиція політ. мислення від Е. Берка до М. Тетчер : антологія / Наукове товариство ім. В. Липинського ; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий ; пер. Ю. Бадзьо [та ін.]. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ : Простір : Смолоскип, 2008. — 786 с. — (Політичні ідеології). <32>

    Гальчинський А. С. Лібералізм : уроки для України : наук.-попул. есе : 20 річниці незалежності України присвячується / А. С. Гальчинський. — Київ : Либідь, 2011. — 287 с. <32(477)>

    Ліфтон Р. Д. Технологія «промивки мізків»: психологія тоталітаризму = Thought Reform and the Psychology of Totalis: A Study of «brainwashing» in China : пер. з англ. / Р. Д. Ліфтон. — Харків : Віват, 2016. — 413 c. — Вип. на зам. Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга» 2016 р. <32>

    Балушок В. Етнічні стереотипи в політичній культурі українців: до проблеми формування / В. Балушок // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 6. — С. 58-63. <32(=161.2)>


323 Внутрішні справи. Внутрішня політика

    Збираються документи про національні, народні, етнічні рухи, національні питання, національні та етнічні меншини; відносини між народом на державою, внутрішньополітичну діяльність, політичні агітації, демонстрації, політичні страйки; державні перевороти та путчі, політичне переслідування, терористичні акти; соціальні групи та прошарки.

    Визначені ділення, враховуючи визначники місця:

323(477)

Внутрішні справи. Внутрішня політика в Україні

323(4/9)

Внутрішні справи. Внутрішня політика окремих країн світу    Для зарубіжних країн замість позначення (4/9) проставляється визначник місця певної країни.

    Наприклад:

    Керманичі поступу. Особистості. Досвід. Потенціал = Leaders of the Progress. Personalities. Experience. Potential : альманах / авт.-уклад. О. В. Бондар. — Київ : ЕкоПрес, 2008. — 320 с. : фотоіл. <323(477)>

    Державна доповідь про становище дітей в Україні : (за підсумками 2011 р.) / С. Ю. Аксьонова [та ін.] ; Міністерство соціальної політики України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики. — Київ : [б. в.], 2012. — 185 с. : табл., іл. <323(477):36-053.2>

    Коваль Л. Вимушені переселенці: інтегруватися чи повертатися : актуально. Вони не хочуть бути проблемою й тягарем для місцевих громад і влади, бажаючи стати корисним ресурсом... / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. — 2017. — 17 січ. — С. 1, 4. <323(477)-054.73>

    Федченко А. Як повернути втрачений дім : дві історії переселенців з окупованого Криму : суспільство / А. Федченко // День. — 2017. — 3-4 берез. — С. 14. <323(477.75)-054.73>

    Мощенко О. Спроба військового перевороту в Турецькій Республіці в ніч із 15 на 16 липня 2016 року: передумови, основні причини та наслідки / О. Мощенко // Віче. — 2016. — № 13-14. — С. 40-43. <323(560)>

    Черниш В. «Наше завдання – дбати про всіх своїх громадян, хоч би де вони проживали» : інтерв’ю з міністром тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України В. Чернишом / В. Черниш ; вела бесіду Н. Біловицька // Урядовий кур’єр. — 2016. — 28 груд. — С. 5. <323(477)-054.73>

    Беліцер Н. Кримські татари як корінний народ: історія питання і сучасні реалії : кримські татари: боротьба корінного народу від початку повернення в Крим після масової депортації у травні 1944 року (1989-2013) : уривки / Н. Беліцер // Кримська світлиця. — 2016. — 16 груд. — С. 6-7. — Продовж. Початок, № 50, 2016. <323(477.75=512.19)”1989/2013”>


324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії. Корупція, зловживання під час виборів.
Результати виборів в окремих країнах світу

    Збираються документи про виборчі процеси та кампанії.

    Виділені ділення, враховуючи визначники місця:

324(477)

Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії. Корупція, зловживання під час виборів. Результати виборів в Україні

324(4/9)

Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії. Корупція, зловживання під час виборів. Результати виборів в окремих країнах світу

    Для зарубіжних країн замість позначення <(4/9)> проставляється визначник місця певної країни.

    Наприклад:

    Лебідь Н. Другого не дано : ще один тур президентських виборів України не знадобиться. Згідно з даними екзит-полів та порахованими ЦВК бюлетнями, вже в першому турі новим главою держави стає Петро Порошенко / Н. Лебідь // Україна молода. — 2014. — 27 трав. — С. 1, 4. <324(477)>

    Пєтков С. Громадяни та громадські організації – головні суб’єкти виборчого процесу в Україні / С. Пєтков // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 10. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2014. — № 5. — С. 1-3. <324(477)>

    Анатоленко Г. Дещо про вибори / Г. Анатоленко // Чумацький шлях. — 2015. — № 3. — С. 6-7. <324>

    Вибори у Сполучених Штатах Америки 1996 року. — [Вашінгтон] : Інформаційне агенство Сполучених Штатів, 1998. — 49 с. : фотоіл. <324(73)>

    Балтажи М. Про свідомий вибір Болгарії : «люди вийшли на вулиці та сказали «ні» тоталітарному минулому на користь демократії» / М. Балтажи ; розмову вели М. Сірук та Н. Пушкарук // День. — 2016. — 2-3 верес. — С. 6-7. <324(497.2)>


327 Міжнародні зв’язки. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

    Збираються документи про міжнародні рухи та течії (Міжнародний день солідарності трудящих – 1 Травня, Всесвітній рух за мир тощо); міжнародні блоки, військові альянси, міжнародні угоди (пакти), холодну війну, врегулювання міжнародних конфліктів, політичні інтриги, дипломатичний вплив тощо.

    Виділені ділення, враховуючи визначники місця:

327(477)

Міжнародні зв’язки. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика в Україні

327(4/9)

Міжнародні зв’язки. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика окремих країн світу

    Для зарубіжних країн замість позначення (4/9) проставляється визначник місця певної країни.

    Наприклад:

    Відкриваємо Європу! / Представництво Європейської Комісії в Україні та Бєларусі ; пер. з вид. англ. мовою Let’s Explore Europe!. — Київ, 2008. — 44 с. : іл., фотоіл., репрод. <327(4-6ЄС)>

    Слабченко Є. А. Дипломатична історія України / Є. А. Слабченко ; упоряд. І. Матяш. — Київ : Кліо, 2016. — 494 c. — Вип. на зам. Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга» 2016 р. <327(477)>

    Завада І. М. Країни Західної Європи на сучасному етапі. Євросоюз та Україна : всесвітня історія : 11 клас / І. М. Завада // Історія та правознавство. — 2014. — № 1-2. — С. 9-15. <327(4-6ЄС+477)>

    Коваль О. В. Програма ЄС «Горизонт-2020» для кого та що вона дасть Україні : Україна – світу / О. В. Коваль // Країна знань. — 2016. — № 8. — С. 2-3. <327(4-6ЄС:477)>

    Головко О. Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії / О. Головко // Урядовий кур’єр. — 2016. — 8 жовт. — С. 3. <06:327>


328 Парламенти. Представництво народу. Уряди

    Збираються документи про парламенти та уряд, формування парламентської більшості, кабінети міністрів, урядові та парламентські кризи, відставки, функції парламентів тощо.

    Виділені ділення, враховуючи визначники місця:

328(477)

Парламент. Представництво народу. Уряд в Україні

328(4/9)

Парламенти. Представництво народу. Уряди окремих країнах світу    Для зарубіжних країн замість позначення (4/9) проставляється визначник місця певної країни.

    Наприклад:

    Історія українського парламентаризму = The History of Ukrainian Parliamentarism : від допарламент. форм орг. політ. життя до сьогодення. Т. І-ІІІ / Інститут історії НАН України ; передм. В. Литвина ; фото О. Клименка. — Київ : Дніпро, 2010. — 635 с. : фотогр. <328(477)(091)>

    Доступ до інформації: аналіз діяльності влади : офіційно // Урядовий кур’єр. — 2017. — 5 трав. — С. 5. <328(477)>

    Помиткін Е. Ідеальний президент : академічна наука / Е. Помиткін // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 12. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2014. — № 6. — С. 1-11. <328>

    Институт президентства в Израиле / Министерство образования, культуры и спорта; Центр информации. — Иерусалим : [б. в.], 1994. — 32 с. : фотоіл. <328(569.4)>


329 Політичні партії та рухи

    Збираються документи про політичні партії та рухи незалежно від їх політичних поглядів та цілей, національні рухи, політичні молодіжні рухи.

    Виділено ділення, враховуючи визначник місця:

329(477)

Політичні партії та рухи в Україні
    Наприклад:

    Кульчицький С. Феномен Народного руху України / С. Кульчицький // День. — 2009. — 4 верес. — С. 4-5. <329(477)>

    Дебела Т. В. Формування багатопартійності в Україні у період «перебудови» : історія України : 11 клас / Т. В. Дебела // Історія та правознавство. — 2016. — № 1-2. — С. 41-43. <329(477)>

    Три дні вересня вісімдесят дев’ятого : матеріали Установ. з’їзду Нар. руху України за перебудову / Інститут української археології та джерелознавства ; Редакція щорічника «Україна. Наука і культура» ; упоряд. Є. Жеребецький. — Вид. 2-е. — Київ : Українська енциклопедія, 2009. — 495 с. : фотоіл. <329(477)>


 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей