Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 31. Методика систематизації документів за УДК.

Клас «3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ»

Розділ 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

    Основні ділення розділу:

37(075.8)

Посібники для викладання, навчання та практичної підготовки з педагогіки

37(091)

Історія освіти і педагогічної думки

37(092)

Біографії видатних педагогів світу

37(477)

Освіта в Україні

37:001

Наукові дослідження освіти

37:004

Комп’ютеризація освіти. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті

37:005

Керування освітою. Менеджмент освіти

37:061

Недержавні (громадські) організації, товариства, асоціації, рухи з поширення знань

37:069

Педагогічні музеї

37.01

Основи виховання. Теорія. Політика тощо

373

Види закладів загальної середньої освіти

374

Позашкільна освіта та підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта

376

Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб. Спеціальні школи

377

Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Професійні коледжі. Політехнічна освіта

378

Вища освіта. Вищі навчальні заклади. Університети. Підготовка наукових кадрів

379.8

Дозвілля

    Наприклад:

    Кононенко П. Освіта 21 століття: філософія родинності / П. Кононенко, Т. П. Кононенко. — Київ : АртЕк, 2001. — 239 с. : іл. <37>

    Губерський Л. В. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко. — Київ : Леся, 2008. — 515 с. <37>

    Фіцула М. М. Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула. — Київ : Академія, 2000. — 542 с. — (Альма-матер). <37(075.8)>

    Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2017 рік / НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека плюс. — 2016. — № 23-24. — С. 1-32. <37(05)>

    Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. — Київ : Знання, 2006. — 311 с. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). <37(075.8)>

    Ковальчук Л. І. Організація навчального процесу в структурі педологічної науки (кінець ХІХ століття – 1936 рік) : монографія / Л. І. Ковальчук. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. — 236 с. <37(091)>

    Дужак В. М. Епоха просвітництва: революція в педагогіці : віхи історії / В. М. Дужак // Країна знань. — 2016. — № 6-7. — С. 44-45. <37(091)>

    Гупан Н. М. Історія педагогіки: питання кризи і розвитку / Н. М. Гупан // Український педагогічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 110-114. <37(091)>

    Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки / НАПН України, Інститут вищої освіти ; уклад. Н. М. Авшенюк, Ю. З. Прохур ; обкл. П. В. Резников. — Київ : Педагогічна думка, 2013. — 511 с. <37(038)>

    Кононенко П. Освіта 21 століття: філософія родинності / П. Кононенко, Т. П. Кононенко. — Київ : АртЕк, 2001. — 239 с. : іл. <37>

    Губерський Л. В. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко. — Київ : Леся, 2008. — 515 с. <37>

    Фіцула М. М. Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула. — Київ : Академія, 2000. — 542 с. — (Альма-матер). <37(075.8)>

    Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2017 рік / НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського // Шкільна бібліотека плюс. — 2016. — № 23-24. — С. 1-32. <37(05)>

    Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. — Київ : Знання, 2006. — 311 с. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). <37(075.8)>

    Ковальчук Л. І. Організація навчального процесу в структурі педологічної науки (кінець ХІХ століття – 1936 рік) : монографія / Л. І. Ковальчук. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. — 236 с. <37(091)>

    Дужак В. М. Епоха просвітництва: революція в педагогіці : віхи історії / В. М. Дужак // Країна знань. — 2016. — № 6-7. — С. 44-45. <37(091)>

    Гупан Н. М. Історія педагогіки: питання кризи і розвитку / Н. М. Гупан // Український педагогічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 110-114. <37(091)>

    Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки / НАПН України, Інститут вищої освіти ; уклад. Н. М. Авшенюк, Ю. З. Прохур ; обкл. П. В. Резников. — Київ : Педагогічна думка, 2013. — 511 с. <37(038)>


37(477) Освіта в Україні

    До розділу відносяться документи, що розглядають загальні питання організації, історії, розвитку, законодавчої політики в галузі освіти України.

    Виокремлено ділення:

37(477)(091)

Історія освіти і педагогічної думки в Україні

37(477)(092)

Біографії видатних педагогів України

37(477)(094)

Правові джерела, правові документи з питань освіти (закони, декрети, укази, постанови, рішення тощо) в Україні


    Наприклад:

    Україна. Міністерство освіти і науки. Про організацію питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня : наказ Міністерства освіти і науки, 13 лип. 2017 р. // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 15-16. — С. 7-11. <37(477)(094)>

    Освіта в Україні ХІХ – початку ХХ століття : колект. моногр. / Н. В. Борисова [та ін.] ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». — Київ : Міленіум, 2011. — 319 с. <37(477)>

    Веркалець М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / М. М. Веркалець. — Київ : Знання, 1990. — 47, [1] c. — (Педагогічна. Сер. 7 ; № 7). <37(477)(092)>

    Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. — Київ : Слово, 2015. — 293 с. : іл., табл. — (Педагогічна серія «Історичними стежинами»). <37(477)(092)+37.091.4>

    Про проведення Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе» : лист Міністерства освіти і науки, 22 трав. 2017 р. // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 9-10. — С. 44-53. <37(477):005>

    Машіка В. Т. Основні новели Закону України «Про освіту» / В. Т. Машіка // Історія та правознавство. — 2017. — № 34-36. — С. 34-38. — Продовж. Початок № 31-32, № 33, 2017. <37(477)>

    Загальні збори НАПН України // Рідна школа. — 2014. — № 11. — С. 3-7. <37(477):001>

    Вовк М. ХІ міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької / М. Вовк // Мистецтво та освіта. — 2014. — № 2. — С. 61-63. <37(477):005>

    На початку розділу 37 подаються спецвизначники <0>, які з метою розкриття певних аспектів (навчання, виховання, методики викладання тощо) застосовуються шляхом приєднання до подальших ділень.

    При формуванні індексу документа, в якому розглядаються певні рівні освіти (дошкільна, початкова школа, середня школа, вища школа тощо) індекс 37 відповідно замінюється.


37.01 Основи виховання, освіти та навчання. Теорія. Політика тощо

    До розділу відносяться документи, що розглядають питання принципів, концепцій, політики в галузі освіти, методів досліджень, загальної теорії виховання та освіти, цілей та ідеалів освіти і виховання; організації міжнародної освітньої діяльності, шкільної реформи, соціальних, економічних, фінансових, релігійних аспектів освітньої політики, гендерної освіти, державного нагляду, якості навчання, централізація, децентралізації освітньої системи, самоврядування освітніх закладів, аспектів управління навчальними закладами, педагогічного менеджменту.

    Виокремлено ділення:

37.015

Дисципліни освітньої теорії. Окремі педагогічні науки

37.016

Курс навчання. Предметне навчання

37.018

Організація освіти. Основні форми та структура освіти

37.04

Освіта та виховання з урахуванням індивідуальних особливостей виховуваних. Консультування

37.06

Соціальні проблеми. Людські контакти, зв’язки

37.09

Організація навчання та виховання

    Наприклад:

    Системи освіти світу / упоряд. І. Майданюк. — Київ : Видавнича група «Шкільний світ», 2016. — 195, [4] c. : іл. — (Бібліотека «Шкільного світу»). <37.01(100)>

    Еппл М. В. Культурна політика і освіта / М. В. Еппл ; пер. з англ. В. Василюка. — Київ : Веселка, 2002. — 158 с. <37.01>

    Гриневич Л. Важливо почати зміни в українській школі вже сьогодні : про видачу документів про загальну середню освіту, проблемні питання фінансування закладів системи ПТО, опорні школи та шкільні автобуси, а також про майбутнє українського підручникотворення / Л. Гриневич ; вів інтерв’ю М. Короденко // Освіта України. — 2016. — 2 трав. — С. 4-5. <37.01(477)>

    Освіта для сучасності: європейські стандарти : репортаж з українсько-польського наукового форуму / підгот. О. Проценко, Ю. Журлакова // Дошкільне виховання. — 2015. — № 11. — С. 4-5. <37.01(477+438)>

    Шулікін Д. STEM-освіта: готувати до інновацій : вектор розвитку / Д. Шулікін // Освіта України. — 2015. — 29 черв. — С. 8-9. <37.01>

    Шукевич Ю. В. Шкільна освіта на роздоріжжі цивілізацій : (нариси, інтерв’ю, роздуми) / Ю. В. Шукевич. — Харків : Глобус, 2017. — 771, [15] с. <37.01>

    Шулікін Д. Початок дискусії : МОН і громадськість розпочали обговорення проекту Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 / Д. Шулікін // Освіта України. — 2014. — 17 листоп. — С. 8-9. <37.01(477)>

    Ланько О. С. Шкільне навчання в інших країнах : інформація від учасників процесу : педагогічний екскурс / О. С. Ланько, О. Д. Пономаренко, Д. П. Пошольченко// Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2017. — № 1. — С. 2-5. <37.01>


37.015 Дисципліни освітньої теорії. Окремі педагогічні науки

    До розділу відносяться документи, що розглядають питання педагогічної психології, здатності до навчання, оцінювання психологічних характеристик учнів; розвитку здібностей, талантів, мотивації навчальної діяльності; виховання інтелекту, розумових здібностей, формування особистості.

    Виокремлено ділення:

37.015:111.852:7

Естетичне виховання засобами мистецтва

37.015:17

Моральне виховання. Виховання етики, культури поведінки

37.015:17

Статеве виховання

37.015:2

Духовне виховання

37.015:502/504

Екологічне виховання. Виховання відчуття природи. Формування екологічної компетентності

37.015:796

Фізичне виховання


    Наприклад:

    Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку : зб. наук. праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Житомирський державний університет імені Івана Франка ; дизайн обкл. С. М. Горобець. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 559 с. <37.015:111.852:7>

    Сєрих Л. В. Естетичне виховання: середовищний підхід : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сєрих ; Інститут проблем виховання НАПН України ; Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. — Суми : Ніко, 2016. — 198 с. : схеми, табл., діаграми. <37.015:111.852:7>

    Карпенко О. Є. Духовний світ дитини : навч.-метод. посіб. / О. Є. Карпенко, Л. Я. Загоруйко ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, видавничий відділ ; гол. ред. І. Невмержицька. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Волинської облуправління Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. — 347 с. <37.015>

    Бех І. Грані духовного зростання особистості : теорія і практика виховання особистості / І. Бех // Початкова школа. — 2017. — № 2. — С. 1-5. — Закінч. Початок № 1, 2017. <37.015:2>

    Шимановський М. Два концепти статевого виховання дітей : погляд на проблему / М. Шимановський // Шкільний світ. — 2013. — № 4. — С. 4-14. <37.015:17>

    Пінчук А. В. Готовність юнаків та дівчат до подружнього життя : професійні орієнтири / А. В. Пінчук // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 1. — С. 17-22. <37.015:17>

    Савіна М. Статеве виховання в глобальному світі : від НАПН України / М. Савіна // Справи сімейні. — 2015. — № 6. — С. 26-27. <37.015:17>


37.015.31:316 Соціальне виховання

    До розділу відносяться документи, що розглядають питання соціального виховання: розвиток політичної культури, духу колективізму, виховання альтруїзму, виховання в дусі миру між народами, інтернаціональне виховання, виховання лідерських і керівних здібностей, формування соціальної поведінки, профілактика девіантної (асоціальної та антисоціальної) поведінки, виховання соціальної активності, ініціативності, виховання соціальних цінностей, формування комунікативних умінь, профілактика злочинності, військове виховання, виховання потреб.

    Виокремлено ділення:

37.015.31:316]:172

Громадянське виховання. Виховання громадянськості. Виконання громадянських обов’язків

37.015.31:316]:172

Патріотичне, національно-патріотичне виховання

37.015.31:316]:30

Гендерне виховання

37.015.31:316

Виховання толерантності, терпимості. Полікультурне виховання

37.015.31:316]:32

Політичне виховання. Формування політичної свідомості

37.015.31:316]:331

Трудове виховання, виховання ставлення до роботи

37.015.31:316]:33

Економічне виховання

37.015.31:316]:34

Правове виховання

37.015.31:316]:39

Народне виховання. Народна педагогіка. Національне виховання Етнопедагогіка

37.015.31:316]:39(=161.2)

Українська народна педагогіка. Українське національне виховання. Козацька педагогіка


    Наприклад:

    Вербицька П. В. Громадянське виховання учнівської молоді : сучас. аспекти розвитку : монографія / П. В. Вербицька. — Київ : Генеза, 2009. — 383 с. <37.015.31:316]:172>

    Любарська О. М. Основи соціалізації особистості : навч.-метод. посіб. / О. М. Любарська. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ : Ленвіт, 2012. — 238 с. <37.015.31:316>

    Савченко О. Педагогіка толерантності – вимога часу : [бесіда про толерантність як неодмінну рису шляхетності особистості] / О. Савченко ; вів О. Андрусич // Дошкільне виховання. — 2014. — № 10. — С. 4-8. <37.015.31:316>

    Бех І. «Я-центрованість» : концептуальна модель у вихованні та духовному розвитку особистості / І. Бех // Шкільний світ. — 2014. — № 22. — С. 5-13. <37.015.31:316>

    Музиченко Я. Навчання через радість : як методами етнопедагогіки виховати вільну й творчу людину : освіта / Я. Музиченко ; вела бесіду В. Ярмоленко // Україна молода. — 2017. — 12 січ. — С. 11. <37.015.31:316]:39>

    Мацишина З. А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (ХІХ-початок ХХ століття) : монографія / З. Мацишина ; в авт. ред. — Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. — 211 с. <37.015.31:316]:39(=161.2)>


37.016 Курс навчання. Предметне навчання

    У розділі збираються документи щодо навчання та виховання в процесі викладання певних навчальних предметів без поділу за типами, видами й рівнями навчальних закладів.

    Викладання в навчальних закладах різних рівнів (дошкільних, початкових, середніх загальноосвітніх, спеціальних, професійно-технічних і вищих) відображається у відповідних розділах класифікації 373/378.

    Підручники, навчальні посібники, хрестоматії, посібники для практичних занять тощо з окремих дисциплін для різних рівнів навчальних закладах відображаються у відповідних розділах класифікації з додаванням загальних визначників форми (07).

    Наприклад:

    Білоус І. І. Планування навчального процесу / І. І. Білоус ; упоряд. Ж. Сташко. — Київ : Видавнича група «Шкільний світ», 2016. — 131 c. : табл. — (Бібліотека «Шкільного світу»). <37.016>

    На допомогу вчителеві початкових класів : 1 кл. : для загальноосвіт. навч. закл. України : навч. програми. Орієнт. календар. планування + метод. рек. — Київ : Освіта, 2016. — 142 с. : табл. <373.3.016>

    Навчальні програми : для загальноосвіт. навч. закл. України + опис ключових змін : 5-9 кл. : Трудове навчання. Мистецтво. Основи здоров’я. — Київ : Освіта, 2017. — 95, [1] с. : табл. — (На допомогу вчителеві). <373.5.016>

    Репіленко Л. Л. Календарно-тематичне планування з трудового навчання та технологій : 5-11 кл. / Л. Л. Репіленко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 63 с. : табл. <373.5.016:67/64>

    Вивчення музики в 1-4 класах : навч.-метод. посіб. для вчителів : в 2 ч. Ч. 1 / Л. М. Масол [та ін.]. — Харків : Скорпіон, 2003. — 141 с. : ноти. <373.3.016:78>

    Шашура Л. Нестандартні уроки з історії України та всесвітньої історії у школі / Л. Шашура. — Тернопіль : Підручники і Посібники, 2004. — 64 с. <373.5.016:94>


37.018 Організація освіти. Основні форми та структура освіти

    У розділі збираються документи щодо організації освіти, основних форм та структури освіти: навчальні лікувальні заклади, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу; нестаціонарні (непостійні) школи (пересувні школи, недільні школи, літні школи), спеціалізовані навчальні заклади (школи естетичного виховання, художні школи, музичні школи, хореографічні школи тощо), школи для іноземців або з викладанням іноземними мовами, школи різних релігійних віросповідань (конфесій), експериментальні школи, приватні навчальні заклади, особливі форми організації навчання (екстернат, дистанційне навчання, вечірнє навчання, заочне навчання тощо).

    Виокремлено ділення:

37.018.1

Домашнє виховання. Сімейне виховання. Приватне навчання


    До розділу відносяться документи, що розглядають питання домашнього виховання, сімейного (родинного) виховання, приватного навчання; батьківської педагогіки, материнської школи; міжособистісних сімейних стосунків.

    Наприклад:

    Авторська школа в Україні : [добірка статей] // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. — 2017. — № 3-4. — С. 34-104. <37.018(477)>

    Школа і сім’я : робота з батьками // Позакласний час. — 2017. — № 9 . — С. 37-48. <37.018>

    Школи-хаби: хто проти, а хто – за : актуально : [за останній рік в Україні з’явилося 142 опорні школи] // Школа. — 2017. — № 1. — С. 32-34. <37.018(477)>

    Климчук О. «Діти мають жити в родинах» : Житомирщина першою в Україні розпочинає реформування інтернатів / О. Климчук // День. — 2017. — 2 листоп. — С. 2. <37.018(477)>

    Митник О. Підготовка батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу : освіта вчителя / О. Митник // Початкова школа. — 2017. — № 9. — С. 51-55.  <37.018(477)>

    Гресь А. Велика книга батьківських секретів / А. Гресь ; іл. Н. В. Кридченко. — Харків : Основа, 2016. — 288 с. : іл. — (Для турботливих батьків). <37.018.1>

    Корнєєва О. М. Ваша дитина йде до школи : поради батькам майбут. першокласників / О. М. Корнєєва ; обкл. В. Басалиги. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. — 207 с. : іл. — (Зрозумій свою дитину). <37.018.1>

    Літкотт-Гаймс Д. Як виховати дорослого = How to raise an adult : зламайте батьк. стереотипи та підготуйте свою дитину до успіху / Д. Літкотт-Гаймс ; пер. з англ. О. Замойської. — Київ : Наш формат, 2016. — 391, [1] c. : іл. — (Світоглядна література). <37.018.1>

    Сорока В. Виховання з любов’ю : гуманістична педагогіка / В. Сорока // Освіта України. — 2017. — 6 берез. — С. 13. <37.018.1>

    Зеленська Л. А. Іграшка в житті дітей раннього віку : освітній проект у роботі з батьками і дітьми / Л. А. Зеленська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2017. — № 1. — С. 98-99. <37.018.1>

    Віхорєва Т. Ранкова гімнастика з мамою чи татом : комплекс вправ з йоги / Т. Віхорєва // Дошкільне виховання. — 2017. — № 4. — С. 16-18. <37.018.1>

    Степаненко С. Через родину пізнай дитину : конкурс «Мій творчий проект» / С. Степаненко // Початкова школа. — 2017. — № 6. — С. 62. <37.018.1>

    Гресь А. Дитина і суворий тато : секрети сімейного спілкування / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2017. — № 10. — С. 2-3. <37.018.1>

    Сімакова А. Дитина нічим не цікавиться : батькам на замітку / А. Сімакова // Зростаємо разом. — 2017. — № 11. — С. 20-21. <37.018.1>


 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей