Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 43. Бібліографічний запис: методичний супровід

         Провідні бібліотеки світу, формуючи міжнародний інформаційний простір, дотримуються основних стандартів представлення бібліографічних записів в електронному каталозі, серед яких формати MARC21, UNIMARC, стандарт представлення описових метаданих для цифрових об’єктів Dublin Core тощо. Основну групу стандартів, що регламентують правила формування бібліографічного запису становлять: «Декларація про міжнародні правила каталогізації» (Statement of International Cataloguing Principles), «Функціональні вимоги до бібліографічних записів» (FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records), «Опис та доступ до ресурсу» (RDA: Resource Description and Access), «Функціональні вимоги до авторитетних даних» (FRAD: Functional Requirements for Authority Data), «Функціональні вимоги до авторитетних предметних даних» (FRSAD: Functional Requirements for Subject Authority Data).

         В Україні для ідентичності бібліографічного запису використовуються чинні стандарти: «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», «ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання», «ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», «ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполучень, поданих іноземними європейськими мовами»; «ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування» тощо. Всі вони є ключовими, але не винятковими, і в практиці роботи бібліотек для дітей носять цілком рекомендаційний характер.

         Кінцевим продуктом роботи каталогізатора є бібліографічний запис, якість якого залежить від повноти та точності представлення в електронному каталозі (ЕК). Повнота відображає, наскільки ґрунтовно інформація закладена у бібліографічний запис, точність – наскільки правильно він представлений із точки зору бібліотечних форматів.

         Іноді при розпису видань, особливо іноземною мовою, виникають труднощі, що ускладнює опрацювання документних ресурсів. Тому для уточнення бібліографічних даних та файлів авторитетного контролю фахівці НБУ для дітей звертаються до міжнародних та національних баз даних, вебкаталогів та електронних ресурсів. Серед них:

         • Міжнародні ресурси

         Відкритий світовий каталог (WorldCat) – найбільша у світі бібліографічна база даних, що створюється у рамках організації OCLC (Онлайнового комп’ютерного бібліотечного центру, Online Computer Library Center). БД містить записи на документи різних форматів: книги, серіальні видання, нотні, музичні, відео, електронні ресурси тощо. У базі даних можна здійснювати простий пошук за одним термом (назва, предмет, персоналія) або розширений – за декількома параметрами. Результати пошуку надаються у вигляді стислого бібліографічного запису, але цього достатньо для уточнення основних даних: назви, відповідальності, вихідних даних, змісту джерела розпису.
         Режим доступу до ресурсу: https://www.worldcat.org/.

         Каталог Бібліотеки Конгресу (Library Catalog, Library of Congress, LOC) – електронний каталог, що надає доступ до відомостей про понад 12 мільйонів одиниць зберігання Бібліотеки Конгресу США. Користувач може сформувати запит будь-якої складності. Перелік результатів видається у вигляді таблиці. Представляється можливість переглянути бібліографічний запис у стислому вигляді та форматі MARC21.  
         Режим доступу до ресурсу: https://catalog.loc.gov/.

         Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу (Library of Congress Subject Headings) (LCSH) – контрольований список термінів, що застосовується багатьма бібліотеками світу. База даних авторитетного контролю на березень 2021 р. налічувала 362 484 записів на заголовки особистих імен, тематичні рубрики, назви підприємств, конференцій, географічних назв тощо. Найпростіший спосіб знайти і використовувати LCSH – почати з пошуку за ключовими словами, а потім, переглядаючи предметні заголовки відповідного елемента, знайти інші пов’язані матеріали.
         Режим доступу до ресурсу: https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCSH/freelcsh.html.

         Каталог Національної бібліотеки Франції (Catalogue general, Bibliotheque Nationale de France, BnF). У каталозі відображено майже 7,5 млн бібліографічних записів на документи. Пошук здійснюється за автором, назвою, предметними рубриками тощо. Видача результатів включає коротку/повну інформацію про джерела, які забезпечені перехресними посиланнями на авторів і предметні рубрики.
         Режим доступу до ресурсу: https://catalogue.bnf.fr/index.do.

         Каталог Німецької національної бібліотеки (Katalog: Suchen. Finden. Entdecken, Deutsche Nationalbibliothek (DNB). Каталог налічує 1,6 млн записів. Пошук здійснюється у всьому ЕК або у спеціальних колекціях. Перелік результатів видається у вигляді таблиці.
         Режим доступу до ресурсу: https://portal.dnb.de/opac.htm.

         Віртуальний міжнародний авторитетний файл (VIAF, Virtual International Authority File) – віртуальний каталог міжнародного нормативного контролю. VIAF забезпечує доступ до авторитетних файлів імен, організацій, географічних назв тощо. Це спільний проєкт провідних бібліотек світу. Бібліографічні дані знаходяться у вільному доступі в інтернеті та можуть бути використані для уточнення інформації, уніфікованого розкриття змісту документів тощо. Пошук авторитетних даних здійснюється за ключовими словами, різними варіантами імені автора, назв організацій, географічними об’єктами тощо.
         Режим доступу до ресурсу: http://viaf.org/.

         Міжнародний консорціум УДК (UDC Consortium) – міжнародна некомерційна організація, створена для керівництва розробкою та розповсюдженням універсальної десяткової класифікації (УДК), що є інтелектуальною власністю Консорціуму та його уповноважених представників. На сайті доступні безкоштовна скорочена україномовна версія УДК (http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk), повна оновлена версія УДК за передплатою.
         Режим доступу: http://www.udcc.org/index.php.

         За необхідністю більш повний перелік електронних каталогів провідних бібліотек світу можна знайти на сайті Бібліотеки Конгресу США в розділі Z39.50 Gateway та відразу здійснити пошук у каталогах провідних бібліотек світу, представлених у переліку.

         • Національні ресурси

         Електронний каталог Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. У пошуковому вікні «За всіма полями» здійснюється пошук документів одразу за всіма основними полями бібліографічного запису (автор, назва, видавництво, рік видання). Також пошук джерел можна здійснити за декількома полями бібліографічного запису. Результатом пошуку є список видань, в яких запитуване слово зустрічається у будь-якому полі бібліографічного запису.
         Режим доступу до ресурсу: http://catalogue.nlu.org.ua/.


         База даних «Авторитетні файли» Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Пошук у БД здійснюється за основними полями авторитетних записів на імена осіб і найменування організацій. Результатом пошуку є список записів, у яких зустрічається запитуваний термін. Натиснувши на відповідний запис, можна переглянути структуру авторитетного запису у форматі UNIMARC/Authority.
         Режим доступу до ресурсу: http://authority.nlu.org.ua/.

         Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Електронний каталог бібліотеки об’єднав пошукові можливості алфавітного, систематичного і предметних каталогів, а також різні види видань. Пошук інформації здійснюється за наступними елементами: автор, заголовок, видавництво, місце видання, тема, рубрика, ключові слова, дата видання тощо. Для уточнення інформації про документ фахівці нашої Бібліотеки найчастіше використовують комплексний пошук у каталогах НБУВ, що здійснюється в основних базах даних, та пошук у Сканованому генеральному алфавітному каталозі. Варто зазначити, що під час пошуку в електронному каталозі НБУВ поруч з іменем автора з’являється знак, що вказує на можливість для даного імені особи продовжити пошук через авторитетний файл.
         Режим доступу до електронних каталогів НБУВ: http://www.nbuv.gov.ua/node/554.

         Авторитетний файл імен осіб Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. АФ призначений для здійснення пошуку документів у ЕК бібліотеки за всіма варіантами імені автора: різними мовами, різними варіантами написання однією мовою, псевдонімами, зміною прізвища тощо. Авторитетні записи імен осіб супроводжують міжнародні ідентифікатори: ISNI, VIAF, WorldCat. Міжнародні ідентифікатори надають можливість продовжити пошук у каталогах інших бібліотек світу.
         Режим доступу до електронних каталогів НБУВ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ATHEC&P21DBN=ATHEC&S21CNR=20&Z21ID=.

         MARC 21 формат для бібліографічних даних : методичні рекомендації : (скорочений варіант). Видання містить методичні рекомендації щодо застосування формату MARC 21 для бібліографічних даних для створення бібліографічних записів в електронних каталогах бібліотек. Рекомендації складено з урахуванням міжнародного стандарту каталогізації в цифровому середовищі RDA – Опис та доступ до ресурсів (Resource Description & Access).
         Режим доступу до електронних каталогів НБУВ: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41964/1/marc21-rda-2-ed.pdf?fbclid=IwAR1wlw5ahSptt3VIpo0HnYfcHRH4kJtpn0pu_5AxRv-MXO2O2Ak0x4--uns.

         Книжкова палата України імені Івана Федорова – державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності. У розділі сайту «Бібліотекарю» подано перелік чинних правових документів із бібліотечної справи, чинних нормативних документів зі стандартизації в галузі бібліотечної справи, методичні рекомендації з впровадження національних стандартів України, методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису джерел (сторінка «Законодавчо-нормативна база»), загальні відомості про УДК, методику індексування документних ресурсів за УДК, скорочені таблиці УДК онлайн (сторінка «Універсальна десяткова класифікація») тощо.
         Режим доступу до електронних каталогів НБУВ: http://www.ukrbook.net/.

         «Віртуальна школа каталогізатора» Національної бібліотеки України для дітей включає комплекс навчально-методичних занять з каталогізування документів, що розкривають основні нормативні питання чинних стандартів та рекомендацій зі створення бібліографічних записів форматі MARC21; налаштування електронних форм для створення та редагування записів, використання системних словників тощо у програмному середовищі «MARC-SQL»; систематизації та предметизації документних ресурсів, провадження УДК у практику роботи бібліотек для дітей тощо.
         Режим доступу до електронних каталогів НБУВ: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5995.

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей