Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 41791
   


Автор вопроса: Марія из города: м. Львів :: Вопрос: 43791  
Марія спрашивает:
Доброго дня! Підберіть будь ласка список на тему: Жанр акварелі в малій прозі Гната Хоткевича ( на прикладі збірки " Гірські акварелі").
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
1. Арсенич П. Гнат Хоткевич як дослідник Гуцульщини / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 6. – С. 48-51.
2. Коломієць Р.Г. Гнат Хоткевич [Текст] / Р. Г. Коломієць. - Харків: Сиция, 2019. - 121 с.
**************
http://www.ukraina.uw.edu.pl/sites/default/files/pliki/metamorfozy.pdf
Черемська О. СЛОВО-ОБРАЗ КРАСА ЯК УТІЛЕННЯ ІМПРЕСІОНІСТИЧНИХ РИСМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПИСЬМЕННИКА(ГНАТ ХОТКЕВИЧ «ГІРСЬКІ АКВАРЕЛІ», «ГУЦУЛЬСЬКІ ОБРАЗКИ» // МЕТАМОРФОЗИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. – С.118
http://194.44.152.155/elib/local/sk708889.pdf
Шумило Н. НА ШЛЯХУ ДО ВЕЛИКОЇ ПРОЗИ // Стильові тенденції української літератури XX століття: Збірник. - К.: ПЦ «Фоліант», 2004. - С. 156- 180
Успіхів!

.: Раздел: Литература :: 25.01.2020 16.43.54 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дарина из города: Львів :: Вопрос: 43785  
Дарина спрашивает:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, список літератури для роботи в МАН про творчість Г. Сковороди. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Дарино! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Балій Л. Українська література: теорія й практика : 9 клас / Л. Балій // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 28-30. — С. 60-74.
Григорій Сковорода / упоряд., пер., передм., прим. В. Шевчука ; упоряд. іл. Н. В. Михайличенко. — Львів : Апріорі, 2017. — 86 с. : іл. — (Апріорі дітям).
Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / [Л. В. Ушкалов, Т. М. Панасенко]. — Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. — 470 с.
Грицай Л. Григорій Сковорода – сучасний автостопер / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 9. — С. 24-28.
Єфремов С. Історія українського письменства = Geschichte der Ukrainischen Literatur. Т. 1 : [Від початків по М. Костомарова] / С. Єфремов ; Український Вільний університет, Філософічний Факультет ; фотопередрук зі вступом О. Горбача. — Вид. 4-е. — Мюнхен : [б. в.], 1989. – 445 c. : іл., портр. — (Українське літературознавство ; вип. 1).
Знаменщикова В. Мандрівний філософ Григорій Сковорода та Лебединський край : сторінки історії / В. Знаменщикова // Культура і життя. — 2018. — 14 верес. — С. 10-11.
Лохвицька Л. Моральне виховання: погляди класиків і практика сьогодення / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. — 2018. — № 12. — С. 21-23.
Майданська С. В. Люблю любити любов : статті і есе / С. В. Майданська ; худож. оформ. Л. Бондар. — Житомир : Рута, 2016. — 327 с.
Ольшевський І. Григорій Сковорода : Місія Посланця / І. Ольшевський. — Луцьк : Терен, 2008. — 158 с.
Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. — 2-е вид., допов. — Київ : АртЕк, 2017. — 727 с. : іл.
Стаканков А. Українські корені правового виховання / А. Стаканков // Історія та правознавство. — 2017. — № 22-23. — С. 11-13.
Тетерина Д. Григорій Сковорода – український письменник, філософ і педагог. — Київ ; Мюнхен : РВА «Тріумф», 2001. — 321 с.
Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. В. Панченко, С. Махун, І. Сюндюков ; фотогр. Л. Бакка, А. Медзика. — Вид. 6-е, стереотип. — Київ : Українська прес-група, 2013. — 397 с. : фотоіл., портр., репрод. — (Бібліотека газети "День").
Усі українські письменники : біографічний нарис ; літературно-художній огляд ; перелік основних творів ; література для додаткового користування ; термінологічний словник / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щеголева. — Харків : Торсінг плюс, 2006. — 383 c. : портр. — (Іду на урок).
Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв'ю, світлини / авт.-упоряд. В. Стадниченко ; перед. сл. М. М. Сулими. — Київ, 2016. — 493 c. : портр.
Ушкалов Л. Григорій Сковорода / Л. Ушкалов // Сковорода, Григорій Савич. Повна академічна збірка творів. — Харків, 2016. — С. 9-48.
Цікаві бувальщини // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 8. — С. 93-94.
Шевчук В. Великий мислитель українського народу / В. Шевчук // Григорій Сковорода. — Львів, 2017. — С. 3-10.
Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / В. Шевчук. — Київ : Пульсари, 2008. — 525 с. : іл., портр. — (Серія «Українці у світовій цивілізації»).
Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди : про суть Сковородинських навчань та освітню систему Сковороди / О. Шокало ; вела бесіду Л. Голота // Слово Просвіти. — 2017. — 10-16 серп. — С. 1, 10-11.

.: Раздел: Литература :: 23.01.2020 18.05.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ксенія из города: Київ :: Вопрос: 43772  
Ксенія спрашивает:
Цікавить інформація про Едварда Стріху для повідомлення. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ксеніє! На жаль, нам вдалося підібрати небагато джерел інформації за Вашим запитом:
Буревій Кость [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38048. — Назва з екрана. — Дата звернення 19.01.2020.
Буревій К. Конструктивізм "філософа з головою хлопчика" / К. Буревій // В. Поліщук. Вибрані твори. — Київ, 2014. — С. 603-640.
Буремний шлях : 2 серпня – 130 років від дня народження Костя Буревія // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 7. — С. 12-13.
Гординський С. На переломі епох : Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський ; упоряд., наук. ред., післямова Р. Лубківського. — Львів : Світ, 2004. — 504 с. : фотоіл. — (До джерел — Ad fontes).
Енциклопедія історії України. Буревій (Буровій) Кость Степанович [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Burevij_K. — Назва з екрана. — Дата звернення 19.01.2020.
Ковалів Ю. Літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. — 2019. — № 8. — С. 102-114.
Стріха Е. Пародези, зозендропія, автоекзекуція / Е. Стріха. — New York : Слово, 1955. — 264 с.

.: Раздел: Литература :: 17.01.2020 16.10.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна из города: Ужгород :: Вопрос: 43766  
Ліна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію за темою "Образи осені у ліриці Ліни Костенко". Дуже дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Ліно! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Найкращі вірші Ліни Костенко про осінь
https://ukrainianpeople.us/найкращі-вірші-ліни-костенко-про-осін/

Астаф’єв А. Символіка природи в поезії Ліни Костенко // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 52-56.
https://md-eksperiment.org/post/20170516-simvolika-prirodi-v-poeziyi-lini-kostenko

Барабаш С. Ліна Костенко: філософія поетичного живопису / С. Барабаш. - Кіровоград, 2003. - 96 c. - укp.

Бернадська Н.І. Ліна Костенко / Н.І. Бернадська // Українська література ХХ століття: навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2008. – С. 207–218.

Векуа О.В. Часопросторова модель пейзажу Ліни Костенко: процесуальність і подійність крізь призму усної колективної творчості / О.В. Векуа // Науковий вісник Східноєвро¬пейського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2015. – № 9. – С. 21–26.

Векуа О. В. Пейзаж як сфера поетичного філософствування у ліриці Ліни Костенко [Електронний ресурс] / О. В. Векуа // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 40(1). - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__21

Глеб, Оксана. Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпретація їх учнями під час роботи над текстом // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 7-8. - С. 30-32. - Бібліогр.: с. 32.

Дишлюк І. М. Лексико-семантичне вираження концепту "природа" у поетичній мові Ліни Костенко : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. М. Дишлюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003. - 16 c. - укp.

Захарова В.А. Засоби естетичної виразності в інтимній ліриці Ліни Костенко / В.А. За¬харова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2015. – № 19. – Т. 2. – С. 20–24.

Качуровський І. Поезія Ліни Костенко / І. Качуровський // Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. ? С. 640–645.

Краснова Л. В. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко / Л. В. Краснова // Слово і час. – 1995. – № 7. – С. 45–53.

Криловець Н. В. Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. В. Криловець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 61. - С. 229-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_61_49

Криловець Н. Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. Криловець // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 28. - С. 119-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_28_14

Криловець Н. Образ саду в натурфілософській поезії Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Н. Криловець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 41. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_41_15

Крупко О. І. "Ледь-ледь торкаю слово аквареллю..." (про мистецтво словесного пейзажного малюнка Ліни Костенко) [Електронний ресурс] / О. І. Крупко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2013. - Вип. 23. - С. 238-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2013_23_32

Ратушняк, Олександр. Методика аналізу та інтерпретації ліричного твору : на матеріалі поезії Ліни Костенко "Цей ліс живий. У нього добрі очі" // Дивослово. - 2014. - № 2. - С. 7-9. - Бібліогр.: с. 9.

Слабошпицький М.Ф. Ліна Костенко // Історія української літератури ХХ ст.: у 2 кн. – К.: Вища школа, 1998. – Кн. 2: Друга половина ХХ століття. – С. 120–125.

Філат Т. В. Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу "Хочеться чуда і трішки вина" збірки "Триста поезій") [Електронний ресурс] / Т. В. Філат // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. - 2019. - № 1. - С. 185–193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2019_1_21

ЦАРУК ОЛЬГА. «СТАВИТЬ ОСІНЬ НА ЗЕМЛЮ СВОЮ ЗОЛОТУ ЖИРАНДОЛЬ...» : МЕТАФОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ОСІНЬ У ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine66-67-11.pdf

.: Раздел: Литература :: 16.01.2020 14.59.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Чернівці :: Вопрос: 43702  
Софія спрашивает:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу про творчість Галини Кирпи. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Аношкіна Г. Галина Кирпа : факти з життя та творчості письменниці / Г. Аношкіна // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 17-18. — С. 32-37.
Аношкіна Г. Галина Кирпа. Факти із життя та творчості письменниці. Поезії "Коли до вас темної ночі", "Мій ангел такий малесенький" : українська література, 8 клас (за новою програмою) / Г. Аношкіна // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 10. — С. 19-22.
Галина Кирпа // Дивосвіт "Веселки" : антологія літератури для дітей та юнацтва в 3 т. Т. 3 : Українська література — Київ : Веселка, 2005. — С. 612-615.
Герасименко Н. Особливий погляд (огляд романів українських письменниць про події Революції Гідності та війну на Сході України) : час теперішній / Н. Герасименко // Слово і час. — 2018. — № 7. — С. 24-35.
Єщенко М. Галина Кирпа : відомі імена / М. Єщенко ; худож. О. Була, В. Ковальчук // Крилаті. — 2016. — № 3. — С. 5.
Жанрово-тематичне розмаїття поезії та прози для дітей і підлітків початку ХХІ століття // Бібліотечка "Дивослова". — 2015. — № 4. — С. 15-60.
Захарченко О. Модерністська поезія Галини Кирпи для дітей / О. Захарченко // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 4. — С. 46-48.
Качак Т. Галина Кирпа : сучасна поезія для дітей / Т. Качак // Українська література для дітей та юнацтва : підручник / Т. Качак. — Київ : Академія, 2018. — С. 271-273.
Кашуба Є. В очікуванні канікул... : матеріали до уроку за повістю М. Парр "Вафельне серце": 8 кл. : позакласне читання : методика, пошук, досвід: завтра – на урок / Є. Кашуба // Всесвітня література в школах України.А — 2018. — № 12. — С. 33-39.
Марченко Н. КЛЮЧ до читання / Н. Марченко // Початкова школа. — 2016. — № 5. — С. 33-37.
Мензатюк З. Галина Кирпа / З. Мензатюк // Рідне слово. Українська дитяча література : хрестоматія у 2 кн. : Кн. 2. — Київ : Либідь, 1999. — С. 447-448.
Поклад Н. Ковток тиші : критика / Н. Поклад // Київ. — 2007. — № 4. — С. 158-161.
Скальська С. Поезія Галини Кирпи : поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому / С. Скальська // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 19-20. — С. 29-34.
Сорока П. Поети із затіння: штрихи до мистецьких силуетів : (Наталка Поклад – Василь Кухта – Михайло Дяченко – Галина Кирпа) / П. Сорока // Після падіння тюремного муру : українська література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки (1991-2015). — Житомир : ПП «Рута», 2015. — С. 42-59.

.: Раздел: Литература :: 19.12.2019 13.15.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.839717 seconds