Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40072
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41827  
Катерина запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати джерела до теми курсової :"Методика вивчення народно-пісенної символіки під час аналізу художніх творів".
Наша відповідь:
Добридень, Катерино! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Актуальні проблеми вивчення літературних родів : Зб. наук. пр. Вип. 5 / ред.: Н. М. Тульчинська; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д. : Пороги, 2002. - 73 с. - укp.

Антонюк, Людмила.Методична палітра вчителя літератури [Текст] : нові шляхи аналізу художнього тексту / Людмила Антонюк // Українська мова та література. - 2015. - Листопад, № 21/22. - С. 61-63

Байбара З. Компоративний аналіз на уроках української літератури / З. Байбара // Актуальні тенденції викладання української літера-тури: матеріали Першого регіонального наук.-практ. семінару (29 березня 2013 р.) / [ред. кол.: О. Д. Харлан (голова) та ін.]. – Бердянськ, 2013. – С. 48–53.

Барчан, Валентина. Мистецтво аналізу художнього твору : рецензия / Валентина Барчан, Оксана Кузьма // Дзвін. - 2014. - № 4. - С. 138-139
Рец. на кн. : Марко Василь. Аналіх художнього твору / Василь Марко. - К. : Академія, 2013.

Беценко, Тетяна.Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : до 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 8. - С. 14-17. - Бібліогр.: с. 17.

Горболіс, Лариса. Про таємниці аналізу художнього твору / Лариса Горболіс // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2014. - № 4. - С. 62-63
Рец. на Марко, В. П. Аналіз художнього твору / В. П. Марко. - К. : Академвидав, 2013

Дядищева-Росовецька Ю. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 133 с.

Дядищева-Росовецька Ю. Лінгвістичні спостереження щодо українських народнопісенних постійних епітетів у зіставленні їх із відповідними індивідуально-авторськими конструкціями Т. Шевченка // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 263-272.

Загребельна, Ніна. Тарас Шевченко і пісенна творчість українського народу : історичний вимір / Н. Загребельна // Історія в школі. - 2014. - № 3. - С. 11-14. - Бібліогр. в кінці ст.

Задорожна С.Г. Пісенно-обрядовий матеріал в ідейно-художній системі «Наталки Полтавки» І. Котляревського» // Українська мова і література в школі. - 1984. - №12. - С. 18-24.
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2408&album_id=120&category=STATJI

Качкан, Володимир. Пісенно-поетична стихія невідомої січовички : (дослідження однієї рукописної збірки)// Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 3. - С. 131-133.

Коваленко С. І. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiZ9qyJif3ZAhWKiywKHYBCB9AQFgiZATAJ&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_4_46.pdf&usg=AOvVaw2hlOrs5z-2hjK7GOQuMyXI

Кондирєва, Майя. "Заповіт" Т. Шевченка - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 2. - С. 18-23.

Левчик Надія. ОБРАЗИ-СИМВОЛИ В ПОЕЗІЇ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО // Культура слова. – 2015. - № 82. – С. 18-24.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112322/04-Levchyk.pdf?sequence=1

Лімборський, Ігор.Сентименталізм в українській літературі // Дивослово. - 2015. - № 12. - С. 48-55. - Бібліогр.: с. 55.

Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження / Неллі Лисенко. – Івано-Франківськ, 2007. – 280 c.

Овдійчук, Л.Душа тисячоліть знайшла себе у слові: інтертекстуальний аналіз драматичної поеми Ліни Костенко "Дума про братів неазовських" / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 6. - С. 37-38. - Бібліогр.: 3 назв.

Пономаренко, Олеся.На шостий день творіння... : єдність автобіографічних і народно-пісенних мотивів у ліричному шедеврі Тараса Шевченка "Ой три шляхи широкії..." // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 2. - С. 66-69. - Бібліогр.: с. 69.

Пономаренко Л. Г. Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Л. Г. Пономаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 18 c. - укp.

Січкар, О. М.Історико-біографічна проза В.Дрозда [Текст] / О. М. Січкар // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. - Запоріжжя, 2010. - № 2. - С. 290-295. - Бібліогр. в кінці ст.

Філатова, Лариса."Наталка Полтавка" І. Котляревського: музично-просвітницький аспект впливу театрального мистецтва на формування національної свідомості народу // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 10. - С. 15-18. - Бібліогр.: с. 18.

Фирсова, Т. Г.Выявление фольклорного контекста при анализе художественных произведений в начальной школе : воспитание и обучение // Начальная школа. - 2010. - № 3. - С. 13-16. - Бібліогр.: с. 16.

Щербан Н. Г. Образ Івана Сірка: типологія характеру в народній творчості і художній літературі : автореф. дис... канд. філол. наук / Н. Г. Щербан; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2008. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Література :: 20.03.2018 19.38.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 41799  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Различное понимание композиции литературного произведения в современной литературной науке. Важность композиции для анализа литературного произведения как художественного целого". Дякую.
Наша відповідь:
1. http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/kompoziciya-chast-1.html

2. http://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=29

3. http://pishi.pro/kak-stat-pisatelem/teoriya-literatury/kompozicziya-literaturnogo-proizvedeniya-3870.html

4. http://www.bukinistu.ru/kompozitsiya.html

5. http://www.textologia.ru/literature/analiz-hudozhestvennogo-texta/analiz-struktury-hudozh-proizv/analiz-kompozicii-teksta/4101/?q=471&n=4101

6. http://www.bigpi.biysk.ru/ff/viewpage.php?page_id=81

7. https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/04/kompozitsiya-khudozhestvennogo-proizvedeniya-kompazitsionnyy

8. https://studfiles.net/preview/5720886/page:7/

9. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20152103.pdf

10. http://www.km.ru/referats/D5F810D5D5DF402CB369A91ECB4B770E

11. Сюжет и композиция литературных и фольклорных произведений : [Сб. статей / Редкол.: С. Г. Лазутин (науч. ред.) и др.]. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. - 148 с.

12.
Галич, Олександр Андрійович.
Теорія літератури / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; ред. Олександр Галич. - Видання 4-е, стереотипне. - К. : Либідь, 2008. - 486 с. - ISBN 978-966-06-0534-3

13. Вопросы сюжетосложения : сборник статей. - Рига : Звайгзне, 1976 -
Вып. 4. - 1976. - 168 с.


14. Лесик, Василь Васильович.
Композиція художнього твору : нарис - К. : Дніпро, 1972. - 96 с. - (Сер. "Бесіди про художню літературу")


15. Пахаренко, Василь Іванович.
Основи теорії літератури : навчально-методичний посібник - К. : Генеза, 2009. - 293 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр. с. 289-291. - ISBN 978-966-504-428-4

.: Розділ: Література :: 19.03.2018 09.41.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Бахмач :: Запитання: 41784  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали до теми "Образ жінки-матері в творчості Т. Шевченка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бикова Т. Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки-матері ("Марія" Т. Шевченка і "Марія" В. Стефаника) [Електронний ресурс] / Т. Бикова // Шевченкознавчі студії. - 2013. - Вип. 16. - С. 151-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2013_16_20.
2. Данилюк Н. Мовний образ Божої Матері в Євангелії та в поезії Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Н. Данилюк // Волинь філологічна: текст і контекст. - 2014. - Вип. 18. - С. 252-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_18_28.
3. Данилюк Н. Мовний образ матері в народних піснях і в поезії Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Н. Данилюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - 2014. - № 12. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_12_5.
4. Ковтун М. М. Тема материнства в творчості Шевченка-художника [Електронний ресурс] / М. М. Ковтун // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20 (2). - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__12.
5. Лаврик Д. Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка [Електронний ресурс] / Д. Лаврик // Шевченкознавчі студії. - 2011. - Вип. 14. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2011_14_30.
6. Ланге А. Образ матері в "Кобзарі" Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / А. Ланге // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 18. - С. 186-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_18_24.
7. Сенета М. Оригінальність витлумачення теми жінки-матері в поемі Т. Шевченка "Марія" [Електронний ресурс] / М. Сенета // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2016. - Вип. 16. - С. 248-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_32.

.: Розділ: Література :: 13.03.2018 20.55.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 41769  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати теоретичні джерела з теми "Соціально-психологічна драма", за можливості з посиланнями на онлайн-ресурси. Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Драматургія Івана Франка. Соціально-психологічна драма «Украдене щастя» - http://edufuture.biz/index.php?title=Драматургія_Івана_Франка._Соціально-психологічна_драма_«Украдене_щастя»
Ермолаева М. В. Психология развития. Методическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения. / М. В. Ермолаева. - М .: Воронеж, 2000. - 336 с.
Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія:у 2-х Кн. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2004 - Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - 2004. -573, с.
Первин-Лоуренс А. Психология личности: теория и исследования / А. Первин-Лоуренс. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 606 с.
Реан А. Психология адаптации личности: Анализ. Теория. Практика / А. Реан. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. - 479 с.
Скрипник В. Особливості перебігу та самосприйняття соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників / В. Скрипник // Психологія і суспільство. -2005. - № 2. - С. 87-93
Словник соціально-психологічних понять - http://stud.com.ua/15775/psihologiya/slovnik_sotsialno_psihologichnih_ponyat
Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ - http://ispp.org.ua/files/1362487203.pdf
Штепа А. С. Личностная зрелость как динамическая личностная структура / А. С. Штепа // Практическая психология и социальная работа. - 2005. - № 9. - С. 4-8.
Штепа А. С. Проприум зрелой личности / А. С. Штепа // Прак Политическая психология и социальная работа. - 2004. - № 2. - С. 26-35.

.: Розділ: Література :: 8.03.2018 16.55.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 41766  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти ці статті в електронному варіанті: 1)Барабаш Світлана "Пам ять розуму і серця у ліриці Ліни Костенко" 2)Плетесюк Сергій "Була собі казка" 3)Стаєцька Леся "Народно-поетичні джерела у творах Дмитра Павличка" 4)П янов Володимир "Слово про Оксану Іваненко"
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Статті, розміщені в таких джерелах, не мають електронної версії. Радимо Вам звернутися до бібліотек Вашого міста.

Барабаш С. Пам'ять розуму і серця в ліриці Ліни Костенко / С. Барабаш // Література. Діти. Час : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. – Київ, 1989. – Вип. 14. – С. 65–70. – (Література і сучасність).
Стаєцька Л. Народнопоетичні джерела у творах Дмитра Павличка для дітей / Л. Стаєцька // Література. Діти. Час : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. - Київ, 1981. — С. 104-110.
Слово про Оксану Іваненко : ст., етюди, есе : для ст. шк. віку / упоряд. В. П'янов. — Київ : Веселка, 1986.— 117 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 7.03.2018 10.06.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.664466 seconds