Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39606
   


Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 41306  
Олександра запитує:
Допоможіть підібрати літературу про оповідання "Фавст" Григорія Косинки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Заїка Ю. М. Інтерпретація образу "маленької людини" у творчості Григорія Косинки (на матеріалі творів "В житах", "Фавст") [Електронний ресурс] / Ю. М. Заїка // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. - 2011. - Вип. 22. - С. 161-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_28.
Історія української літератури, XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1 / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав, 2013. - 588 с. : портр. - (Альма-матер).
Кавун Л. Фольклорні імпульси у творчості Григорія Косинки [Електронний ресурс] / Л. Кавун // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2015. - Вип. 18-20. - С. 236-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_18-20_28.
Косинка Г. М. Заквітчаний сон : оповід., спогади про Г.Косинку / упоряд. та прим. Т.Мороз-Стрілець. - Київ : Веселка, 1990. - 286 с.
Матеуш В. О. Григорій Косинка, Ольга Стрілець та інші : (дослідж., спогади, роздуми). - Хмельницький : Видавництво Цюпак, 2010. - 47 с.
Меншій А. М. Топос тюрми у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки [Електронний ресурс] / А. М. Меншій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.11. - С. 146-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Наєнко М. Григорій Косинка : літературно-критичний нарис / М. Наєнко. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 172 с.
Хоменко О. А. Передмова : на шляху до синтезу: художня творчість Г. Косинки / О. А. Хоменко // Косинка Г. М. Вибрані твори. - Київ, 2002. - С.13-34.
Чобанюк В. Я. Поетика пейзажу в мілітарних творах Марка Черемшини та Григорія Косинки [Електронний ресурс] / В. Я. Чобанюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 337-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_38.
Шудря М. [Оповідання Г.Косинки "Фавст"] / М. Шудря // Дніпро. - 1990. - 1. - С.49-50.
http://tsn.ua/special-projects/kdb/#kosynka
http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/grigoriy-kosinka-favst.html
http://dovidka.biz.ua/analiz-noveli-favst-kosinki/

.: Розділ: Література :: 10.11.2017 17.55.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 41290  
Анна запитує:
Здрастуйте! Допоможіть знайти художню літературу, де добре проілюстроване лідерство-служіння (лідер-слуга, який допомагає й підтримує інших людей)
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Лебідь Є. М. Метатекст поезії Т.Шевченка і українська література: давня та нова доба : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Є. М. Лебідь ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - Київ, 2010. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10lemdnd.zip.
2. Лебідь Є. М. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба : [монографія] / Є. М. Лебідь ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 2012. - 168 c. - (Наук. кн. Молоді вчені).
3. Смольницька О. О. Інтермедіальна імагологія жіночого лідерства (на прикладі образів Єлизавети І Англійської Тюдор і Марії І Стюарт Шотландської) [Електронний ресурс] / О. О. Смольницька // Філологічні трактати. - 2016. - Т. 8, № 3. - С. 118-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2016_8_3_18.
4. Шум О. Ю. Проблема гуманізму в публіцистиці М. Горького 1920 - 1930-х рр. : автореф. дис... канд. філол. наук / О. Ю. Шум ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімф., 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08soypgr.zip.
5. Робоча програма блоку навчальних дисциплін. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/16462/1/O_Brovko_O_Yeremenko_S_Karaman_I_Saievych_US_IF.pdf. (Рекомендована література)

.: Розділ: Література :: 8.11.2017 19.57.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лоліта із міста: с.Мила :: Запитання: 41287  
Лоліта запитує:
Доброго дня. Мовний аспект творів Всеволода Нестайка (електронні ресурси). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Лоліта! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40116.

.: Розділ: Література :: 8.11.2017 12.24.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 41282  
Олександр запитує:
Допоможіть підібрати л-ру для написання реферату "Слово о полку Ігоревім" — шедевр давньоруської літератури. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Болюк О. "Слово о полку Ігоревім" — шедевр давньоруської літератури. 9 клас [Електронний ресурс] / О. Болюк // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 3. - С. 37-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_3_11.
Звагельський В. Б. Каяла у "Слові о полку Ігоревім" : (до 825-річчя геніального твору) [Електронний ресурс] / В. Б. Звагельський // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. - 2010. - № 19. - С. 261-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_19_30.
Киричок О. Б. Елементи політично-філософських уявлень у "Слові о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / О.Б. Киричок // Філософські обрії. - 2011. - № 25. - С. 83-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2011_25_9.
Киричок О. Етичні чесноти та політичні максими у "Слові о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / О. Киричок // Українознавчий альманах. - 2012. - Вип. 8. - С. 164-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_51.
Коржовська О. Особливості моделювання художнього світу у "Слові о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / О. Коржовська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. - 2015. - Вип. 22. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2015_22_3.
Коржовська О. Особливості часопростору "Слова о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / О. Коржовська // Житомирські літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 7. - С. 264-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gls_2013_7_33.
Марусин Г. Образи руських князів і Ярославни в "Слові о полку Ігоревім”. 8 клас [Електронний ресурс] / Г. Марусин // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 9. - С. 33-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_9_10.
Саєнко В. М. Ще про княжий "мутен сон" у "Слові о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / В. М. Саєнко // Сіверщина в історії України. - 2013. - Вип. 6. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2013_6_26.
Салевич П. Мотив "чудесного одягання" в "Слові о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / П. Салевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2016. - № 8. - С. 205-214 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_8_38.
Сенько І. Деякі аспекти використання фольклору для автентичного прочитання "Слова о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / І. Сенько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2010. - Вип. 23. - С. 96-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2010_23_22.
Сизоненко Н. М. У пошуках істини: "Слово о полку Ігоревім” у науковому дискурсі Василя Шевчука [Електронний ресурс] / Н. М. Сизоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22(2). - С. 259-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__42.
Ситар Р. А. Жанрові особливості епічних поем Середньовіччя: проблеми перекладу (на матеріалі поеми "Слово о полку Ігоревім") [Електронний ресурс] / Р. А. Ситар // Іноземна філологія. - 2014. - Вип. 127(2). - С. 231-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_127(2)__29.
Скляренко В. Г. "Темні місця" в " Слові о полку Ігоревім" [Електронний ресурс] / В. Г. Скляренко // Мовознавство. - 2010. - № 2-3. - С. 30-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2010_2-3_4.
Шевченко Н. "Слово о полку Ігоревім" та культура Київської Русі у наукових студіях М.О. Максимовича [Електронний ресурс] / Н. Шевченко // Наукові записки з української історії. - 2013. - Вип. 33. - С. 234-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2013_33_37.
Яцько А. Мотиви "Слова о полку Ігоревім" у творчості Т. Шевченка і П. Филиповича: компаративний аналіз [Електронний ресурс] / А. Яцько // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 18. - С. 576-583. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_18_64.

.: Розділ: Література :: 7.11.2017 09.22.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41280  
Катерина запитує:
Творчість Івана Франка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Краще, все ж таки, уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо). Від цього залежить наша відповідь. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
відповіді - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання -- 40145, 41225, 39450, 38070, 39269.
Гладишев В. В. Національне і загальнолюдське під час вивчення казки Івана Франка "Фарбований лис” у 5-му класі [Електронний ресурс] / В. В. Гладишев // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету . Педагогічні науки. - 2013. - № 2. - С. 31-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpbdpu_2013_2_8.
Мелешко В. "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу [Електронний ресурс] / В. Мелешко // Філологічні науки. - 2012. - Вип. 11. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2012_11_4.

.: Розділ: Література :: 6.11.2017 23.21.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.475218 seconds