Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 41844
   


Автор вопроса: Анна из города: Kiev :: Вопрос: 42871  
Анна спрашивает:
Прошу надати список літератури на тему- "Державне управління та основні напрямки його удосконалення"
Наш ответ:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо Вам наступні джерела:
1.Барило О. Г. Удосконалення організаційного механізму державного управління у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] / О. Г. Барило, С. П. Потеряйко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. - 2016. - Вип. 2. - С. 264-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2016_2_40
2.Витко Т. Ю. Удосконалення механізму кадрового забезпечення державного управління [Електронний ресурс] / Т. Ю. Витко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. - 2012. - № 1. - С. 92–99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2012_1_17
3.Волошенко В. М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / В. М. Волошенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2016. - № 2. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_14
4.Вострікова Н. В. Принципи та завдання удосконалення державного управління водними ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Вострікова // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 221-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrzd_2014_2_29
5.Гацуля О. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації [Електронний ресурс] / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 3. - С. 101-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_3_13
6.Глізнуца М. Ю. Удосконалення управління державною інноваційною політикою [Електронний ресурс] / М. Ю. Глізнуца // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(1). - С. 40-45 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2(1)__9
7.Доброскок С. С. Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів [Електронний ресурс] / С. С. Доброскок // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2017_2_14
8.Дорошенко Г. О. Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом [Електронний ресурс] / Г. О. Дорошенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. - 2016. - Вип. 90. - С. 35-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2016_90_6
9.Дубич К. Імперативи удосконалення державного управління наданням соціальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / К. Дубич // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. - 2017. - № 2. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2017_2_9
10.Дьяченко Я. Я. Організаційно-методичні удосконалення системи управління державними фінансами [Електронний ресурс] / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 7. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_7_3
11.Єрескова Т. В. `Соціологічний аспект аналізу управлінського потенціалу державних службовців як чинник удосконалення системи державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Єрескова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. - 2014. - Т. 15, Вип. 281. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2014_15_281_7
12.Задорожний В. П. Удосконалення механізму управління державним боргом України [Електронний ресурс] / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 23. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_23_5
13.Захарченко А. М. Система суб’єктів управління об’єктами державної власності: стан та основні напрями удосконалення [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко // Правничий часопис Донецького університету. - 2015. - № 1-2. - С. 40-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2015_1-2_8
14.Захарченко А. М. Щодо удосконалення законодавства з питань управління діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко // Правничий часопис Донецького університету. - 2017. - № 1-2. - С. 79-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2017_1-2_12
15.Зозуля О. С. Інституційна система державного управління інформаційною безпекою України: сучасний стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / О. С. Зозуля // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 6. - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_6_32
16.Кізін Г. В. Недоліки та напрями удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України в контексті управлінського аспекту [Електронний ресурс] / Г. В. Кізін // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 51. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2016_51_19
17.Колесник В. Т. Розвиток та удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України [Електронний ресурс] / В. Т. Колесник. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_12_13
18.Кондаков К. Г. Удосконалення комплексного механізму державного управління процесом впровадження е-урядування на регіональному рівні [Електронний ресурс] / К. Г. Кондаков, З. О. Надюк // Аспекти публічного управління. - 2016. - № 37-38. - С. 76-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_37-38_13
19.Кузнєцов К. В. Удосконалення механізмів державного управління у фінансуванні системи інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Кузнєцов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2018. - Вип. 2. - С. 78-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_2_13
20.Логвиненко М. І. Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави [Електронний ресурс] / М. І. Логвиненко, Т. В. Булах // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 212–217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
21.Лозицька І. Аналіз та адаптація зарубіжного досвіду як напрям удосконалення системи державного управління [Електронний ресурс] / І. Лозицька. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_6
22.Макогон І. І. Напрями удосконалення механізму управління державним сектором [Електронний ресурс] / І. І. Макогон // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 6. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_6_11
23.Найда І. В. Удосконалення управління системою державних закупівель [Електронний ресурс] / І. В. Найда, Р. А. Руденко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2017. - № 4. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_4_10
24.Олешко О. М. Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції [Електронний ресурс] / О. М. Олешко // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - № 2. - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_2_25
25.Олійник А. Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід [Електронний ресурс] / А. Р. Олійник // Економіка та держава. Серія: : Державне управління. - 2017. - № 1. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2017_1_8
26.Пивоваров К. В. Шляхи удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України [Електронний ресурс] / К. В. Пивоваров. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_4_10
27.Присяжнюк О. Ф. Пріоритетні напрями удосконалення техніки адміністративної роботи апарату управління районних державних адміністрацій [Електронний ресурс] / О. Ф. Присяжнюк // Економіка та держава. - 2014. - № 10. - С. 113-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_10_28
28.Пророчук М. В. Формування методичних підходів до удосконалення механізмів державного управління об'єктами інфраструктури [Електронний ресурс] / М. В. Пророчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 18. - С. 127-132.
29.Пугач А. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України [Електронний ресурс] / А. Пугач // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 4. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_4_14
30.Рибачук В. Л. Удосконалення організаційного забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів державного управління [Електронний ресурс] / В. Л. Рибачук // Актуальні проблеми державного управління. - 2009. - № 1. - С. 277-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2009_1_37
31.Романенко Т. Удосконалення організації праці керівників органів державного управління [Електронний ресурс] / Т. Романенко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_1_33
32.Совівський О. М. Шляхи удосконалення механізмів державного управління у зовнішньополітичній сфері [Електронний ресурс] / О. М. Совівський // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 17. - С. 121-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_17_31
33.Федорчак В. В. Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / В. В. Федорчак // Ефективність державного управління. - 2018. - Вип. 1. - С. 168-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_21
34.Хаїтов П. Удосконалення управління людськими ресурсами на державній службі в умовах інституціональних змін [Електронний ресурс] / П. Хаїтов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 2. - С. 161-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_2_23
35.Холоднюк З. В. Удосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном [Електронний ресурс] / З. В. Холоднюк. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2011. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_7_14
36.Чернишов М. О. Рекомендації щодо удосконалення податкових механізмів державного управління розвитком підприємництва [Електронний ресурс] / М. О. Чернишов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_7_11
37.Шевченко С. О. Удосконалення контролю в державному управлінні: інтерпретаційна модель [Електронний ресурс] / С. О. Шевченко. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_2_24
38.Шкрабак І. В. Напрями удосконалення стратегії державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень [Електронний ресурс] / І. В. Шкрабак // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : Економіка. - 2013. - Т. 14, Вип. 263. - С. 311-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_2013_14_263_49
39.Якайтіс І. Б. Напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо удосконалення механізмів державного управління розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїні [Електронний ресурс] / І. Б. Якайтіс // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 13. - С. 81-86.

.: Раздел: Общие :: 24.02.2019 21.59.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Калуш :: Вопрос: 42854  
Юлія спрашивает:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію та літературу для курсової роботи на тему "Паблік рілейшнз у системі менеджменту". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://posibniki.com.ua/post-pablik-rileishnz-u-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom
http://ubooks.com.ua/books/00049/inx41.php
https://studfiles.net/preview/5705913/page:12/
https://economy-ru.info/info/168378/
https://ukrbukva.net/page,3,30547-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
http://eprints.kname.edu.ua/17493/1/ПЕЧ_Парасюк_Конспект_лекций_по_ПР.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/436760.pdf
http://referat-ok.com.ua/menedzhment-organizaciji/suchasni-problemi-pablik-rileishnz
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf
http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk25/Visnyk25_P1_06_Zignitcer.pdf
http://megalib.com.ua/content/4513_PR_y_sistemi_menedjmenty.html
http://bukvar.su/menedzhment/115500-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
file:///C:/Users/User/Desktop/pspz_2013_2_19.pdf
– Антипов К.В. Паблик рилейшнз : учеб. пособие / К.В. Антипов, Ю.К. Баженов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : “Дашков и К”, 2002. – 145 с.
– Блэк С. Введение в паблик рилейшнз : пер. с англ. / С. Блэк. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 317 с.
– Доти Д.И. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ. / Д.И. Доти. – 2-е изд., – Москва : Филинъ, 1998. – 286 с
– Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз / Г.В. Иванченко. – Москва : Смысл, 1999. – 152 с. – (Бизнес-образование).
– Королько В. Основы паблик рилейшнз : учеб. / В. Корольков. – Киев : Ваклер, 2000. – 526 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 375 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. Теория и практика. – Киев : Дакор, 2002. – 506 с.
– Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : учеб. / И.М. Синяева. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 287 с.
– Хэйвуд Р. Все о Public Relations: Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью: Пер. с англ. / Р. Хэйвуд. – Москва : БИНОМ, 1999. – 255 с.
– Блек С. Введення в паблік рілейшнз / С. Блек. - Ростов н / Д. : Фенікс, 1998. – 380 с.
– Бодуан Ж.П. Управління іміджем компанії: Паблік рілейшнз: предмет і майстерність: пер. з фр. – Москва : ИНФРА-М, 2001.- 78 с.
– Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія. -Київ, 2005. - 437 с.
– Альошина І.В. Паблік рілейшнз для менеджерів : підручник / І.В. Альошина. – Москва : ЕКМОС, 2003. – 480 с.
– Катліп С. Паблік рілейшнз. Теорія і практика / С. Катліп. – Москва : Вільямс, 2003. – 624 с.
– Слісаренко, І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : навч. посіб. / І. Ю. Слісаренко. – Київ : МАУП, 2001. – 104 с.
– Бодуан, Жан-П'єр. Управління іміджем компанії. Паблік рілейшнз: предмет і майстерність. – Москва : Імідж-контакт; Инфра-му, 2001. – 233 с.
– Пашенцев Є.М. Паблік рілейшнз: від бізнесу до політики. – 2-е вид. – Москва : Финпресс, 2000.- 67 с.
– Балабанова Л. В. Комплексна маркетингова система паблік рилейшнз потенціалу як основа вдосконалення управління на сучасному етапі // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 111–137.
– Балабанова Л. В. Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 78-107.
– Балабанова Л. В. Стратегічна спрямованість паблік рилейшнз в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 318-369.
– 5. Вейлл П. Искусство менеджмента / П. Вейлл ; пер.с англ. - Москва : Сирин, 2002. - 204 с.
– Глухова Д. Паблик рилейшнз як функція менеджменту / Д. Глухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 126-128.
– Комунікація з громадськістю як соціальний інститут і сфера практичної роботи // Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) : метод. посіб. / за ред. В. Г. Королька. - Київ, 2003. – С. 9-60.
– Королько В. Г. Принципи і функції паблик рілейшнз // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 25-28.
– Королько В. Г. Теорія управління паблик рілейшнз. Складові процессу управління // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 159-163.
– Лось А. РR-управление / А. Лось // PR - менеджер. - 2004. - № 12. - С. 29-33.
– Моисеев В. А. Паблик рилейшнз в системе менеджмента // Паблик рилейшнз: Теория и практика / В. А. Моисеев. – Киев , 1999. – С. 101-127.
– Мойсеєв В. А. ПР у системі менеджменту // Паблік рілейшнз : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2007. – С. 35-46.
– Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2003. - 216 с.
– Осовська Г. В. Основи менеджменту : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-є, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2008. – 662 с.
– Примак Т. О. Комунікативні технології в PR // PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Т. О. Примак. - Київ, 2013. – С. 142-157.
– Сухарський В. С. Комунікації в менеджменті // Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. - Т., 2004. – С. 104-158.
– Тихомирова Є. Національний та міжнародний аспекти інституціонального забезпечення РR-діяльності / Є. Тихомирова // Вісник. Серія: Міжнародні відносини / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – Вип. 10. – С. 238-247.

.: Раздел: Общие :: 19.02.2019 15.08.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Ужгород :: Вопрос: 42848  
Анна спрашивает:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, индексуеться ли, наше украинское издательство "ОЛДІПЛЮС" в наукометрических базах - Scopus і Web of Science. Дякую за відповідь!
Наш ответ:
Доброго дня, Анно! На Ваш запит доволі мало відомостей. Перегляньте наступні джерела:
Видавництво Олді-плюс» [Електронний ресурс] // Олді-плюс : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://oldiplus.com/. — Назва з екрана.
Издательство «Олді-плюс» [Електронний ресурс] // ПрофКнига : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://avtorim.kiev.ua/news/izdatelstvo-«oldi-plyus».html. — Назва з екрана.

.: Раздел: Общие :: 18.02.2019 13.14.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: калуш :: Вопрос: 42841  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформації на тему "Матеріальні логістичні потоки".Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баранець Г. В. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. В. Баранець ; НАН України, Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2007. — 201 арк.: рис., табл. — арк. 172-183.
Васелевський М. Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / М. Васелевський ; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2002. — 271 арк. — арк. 202-215.
Ваховська М. Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах створення регіонального логістичного центру [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / М. Ю. Ваховська ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Луцьк, 2010. — 251 арк. : табл., рис.
Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням декількох матеріальних потоків [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / А. С. Галкін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2015. — 23 с. : рис.
Дзінько А. М. Мультиагентний підхід до автоматизації процесів керування матеріальними потоками в логістичних системах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / А. М. Дзінько ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : рис., табл.
Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін. ; за ред. Григорова О. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2018. — 447 с. : рис.
Крикавський Є. В. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства [Текст] : монографія / Є. В. Крикавський, Н. М. Васильців, В. А. Фалович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 249 с. : рис., табл. — (Серія "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 10).
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Мельникова Н. В. Моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками в логістичній системі промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Н. В. Мельникова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 с. : рис., табл.
Ріль З. П. Організаційно-економічний механізм логістичного управління матеріальними потоками в умовах перехідної економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / З. П. Ріль ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 189 л. дод. — л.179-189.
Сіренко І. В. Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І. В. Сіренко ; Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2002. — 210 арк. — арк. 165-179.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. — вид. 2-ге, допов. і виправ. — Харків : НТУ "ХПІ", 2018. — 496 с.
Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ зі спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : ХНАДУ, 2017. — 535 с. : рис., табл.

.: Раздел: Общие :: 16.02.2019 21.34.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: калуш :: Вопрос: 42839  
Юлія спрашивает:
Доброго дня , допоможіть підшукати інформацію на контрольну роботу на тему : "Логістичні інформаційні системи".Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація та проектування логістичних систем https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2017/10/pidruchnik_opls_glava_1_9.pdf
Характеристика логістичних інформаційних систем
https://studopedia.com.ua/1_28779_harakteristika-logistichnih-informatsiynih-sistem.html
Особливості інформаційних ЛЗ
https://studme.com.ua/1120061114322/logistika/osobennosti_informatsionnyh.htm
Інформаційна логістика (Розділ 11)
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/451/1/основи логістики дудар волошин.pdf
Інформаційні системи і технології в логістиці
https://studme.com.ua/1800010214321/logistika/informatsionnye_sistemy_tehnologii_logistike.htm
Інформаційні системи в логістиці
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1483_21999522.pdf
Особливості проектування логістичних інформаційних систем
http://vlp.com.ua/files/59.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/16662/с. 347-350.pdf?sequence=1

.: Раздел: Общие :: 16.02.2019 16.17.53 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.311545 seconds