Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41851
   


Автор запитання: Ольга із міста: Одеса :: Запитання: 43686  
Ольга запитує:
Допоможіть будь ласка знайти календарне планування в електронному варіанті для 4 класу на 2 семестр.( Взяти до уваги те планування в першому сесместрі (перший урок) був за темою " Символіка Олімпійських ігор. Фізичне виховання в запорізькій Січі.Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури та під час самостійних занять фізичних вправ. Зрв для профілактики плоскостопості.Дуже дякую!
Наша відповідь:
Ольго, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Календарне планування з фізичної культури для 4 класу (за новою програмою)
http://www.yrok.net.ua/load/kalendarne_planuvannja/fizichna_kultura/kalendarne_planuvannja_z_fizichnoji_kulturi_dlja_4_klasu_za_novoju_programoju/143-1-0-5568

Календарне планування уроків фізичної культури (складене за програмою «Фізична культура», автори Т.Ю.Круцевич, В.М.Єрмолова, Л.І.Іванова, О.Д.Кривчикова, Г.Г.Смоліус, Київ, «Освіта», 2012р., 4 клас) 105 год (3 год на тиждень) http://nvk99.dnepredu.com/ru/article/kalendarne-planuvannya-z-fizichnoyi-kulturi-dlya-4.html

Календарне планування : 4 клас : Фізична культура : 3 годин на тиждень : 105 годин на рік
http://rmopochatk2-4.klasna.com/uk/site/kalendarne-planuvannya-4-.html

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. – 3-4 кл : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року No 1273
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА(За програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, 1 - 4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін.)
http://www.yrok.net.ua/load/kalendarne_planuvannja/fizichna_kultura/143-1-0-24

Фізична культура 4 клас. Календарне планування. Нова програма (зі змінами)
https://rozumaka.com/fizichna-kultura-4-klas-kalendarne-planuvannya-nova-programa-zi-zminami/

Фізична культура. Календарно-тематичне планування для 4 класу на 2019-2020 навчальний рік
https://naurok.com.ua/fizichna-kultura-kalendarno-tematichne-planuvannya-dlya-4-klasu-na-2019-2020-navchalniy-rik-120100.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.12.2019 18.21.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Вінниця :: Запитання: 43652  
Тетяна запитує:
Типи темпераменту
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.12.2019 16.37.03 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Вінниця :: Запитання: 43650  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Диференціація навчання у загальноосвітніх школах Великобританії".
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бойченко М. А. Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 10. - С. 166-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_22

Борисенко І. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / І. Борисенко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 1 (15). – С. 35-40.

Дикий О. Ю. Упровадження профільного навчання в країнах Західної Європи / О. Ю. Дикий, І. М. Войтович // Пед. пошук. - 2011. - № 4. - С. 3-6. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14 - 15 трав. 2015 р., Харків / ред.: В. Г. Левчук, В. І. Каук, Т. О. Маркова; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 215 c. - укp. - рус.

Заболоцька Л. Інноваційні моделі навчання у початкових школах Великобританії та можливість їх використання на Україні / Л. Заболоцька // Нова пед. думка. - 2007. - Спец. вип. - С. 67-70. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Зубченко О. С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (досвід Великобританії) : навч. посіб. / О. С. Зубченко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2012. - 139 c. - Бібліогр.: с. 130-138 - укp.

Кирда А. Г. Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу та в Україні (друга пол. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. Г. Кирда. – К., 2005 – 20 с.

Костенко Н. І. Організація профільного навчання у старшій школі Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. І. Костенко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2010. - 20 c. - укp.

Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 190 с.

Лещинський О. П. Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (XIX - XX ст.) : Автореф. дис... д-ра пед. наук / О. П. Лещинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 36 c. - укp.

Лук'яненко, Олександр Вікторович. Освячена школа чи освічена паства (світоглядні засади навчання у Великобританії XIX століття) [Текст] / О. В. Лук'яненко ; Полтавський національний педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. Історичний факультет. Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії. - Полтава : Друкарська майстерня, 2010. - 96 с. - Бібліогр.: с. 75-95

Мельниченко Р.К.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ЗАРУБІЖЖЯ ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)
http://eprints.zu.edu.ua/27722/1/Мельниченко_стаття.pdf

Муравська, С. Школа Саммерхілл [Текст] : прогресивний характер діяльності / С. Муравська // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006. - № 5. - С. 68-74

Нестерова Л. В. Профільна диференціація навчання і професійне самовизначення старшокласників в зарубіжній профільній школі / Л. В. Нестерова, І. Б. Дремова // Наша шк.. - 2012. - № 6. - С. 22-27. - Бібліогр.: 9 назв.

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти / ред.: Б. Н. Мітюров. - Рівне, 2001. - 174 с. - (Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту; Вип. 17).

Особливості диференціації навчального процесу у школах США, Великобританії, ФРН, Франції, Японії, України https://studopedia.org/10-46563.html

Повєткіна, М. Ю. Система освіти Великобританії [Текст] / М. Ю. Повєткіна // Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. - 2013. - № 15. - С. 37-39

Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Виликобританії / О. Полуян // Нова пед. думка. - 2014. - № 2. - С. 3-5. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Рибак О. Б. Індивідуалізація навчання в середній школі Англії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 –теорія та історія педагогіки / О.Б.Рибак ; Український держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –К., 1994. –25 с.

Самойлюкевич І. В. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / І. В. Самойлюкевич, Л. В. Барало, Л. І. Березенська, Ю. В. Березюк, О. Б. Бігич; ред.: І. В. Самойлюкевич; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 383 c. - укp.

Семергей Н. В. Організація диференційованого навчання в сучасній зарубіжній школі / Н. В. Семергей // Постметодика. – 2000. – № 3. – С. 14–17.
Третякова, Н. В. Традиції освіти Великої Британії [Текст] / Н. В. Третякова // Педагогічна майстерня : Науково-методичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 17-20

Шестопалова І. О. Індивідуалізація викладання іноземних мов у Великобританії / І. О. Шестопалова // Наук. зап. КІТЕП. Псих.-пед. пробл. удоскон. проф. підготов. фахівців сфери туризму в умовах неперервн. освіти. - 2001. - № 2. - С. 68-74. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.12.2019 14.45.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43648  
Вероніка запитує:
Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: підготовка до організації освітнього простору в закладах дошкільної освіти за методикою Марії Монтессорі.( Монографії, дослідження, доповіді, статті, методичні матеріали, методики), прошу з посиланнями. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко. Радимо ознайомитись із відповіддю на питання довідки № 36669 та :джерелами інформації
Андрющенко О. Уроки самостійності : формування навичок практичного життя за методикою М. Монтессорі / Ольга Андрющенко, Лариса Рудень // Дошкільне виховання. - 2017. - № 10. - С. 23-25.
Богуш А. М. Навчання грамоти за методом Марії Монтессорі / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська // Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. - 3-тє вид. - Київ : Слово, 2015. - С. 191-200.
Грядовкіна Ж. Адаптація малюків і батьків до дитячого садка: досвід Монтессорі-педагогів / Ж. Грядовкіна // Палітра педагога. - 2015. - № 5. - С. 10-13.
Грядовкіна Ж. Методика Марії Монтессорі в освітньому процессі дошкільного закладу / Ж. Грядовкіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2011. - № 8. - С. 15-21.
Грядовкіна Ж. Співпраця дошкільного закладу і сім'ї за системою Монтессорі / Ж. Грядовкіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2012. - № 3. - С. 16-19.
Грядовкіна Ж. Через дію до пізнання : Монтессорі-підхід до організації предметно-маніпулятивної діяльності малюків / Ж. Грядовкіна, О. Решетняк // Дошкільне виховання. - 2016. - № 1. - С. 15-19.
Дмітрієва В. Методика раннього розвитку Марії Монтессорі. Від 6-ти місяців до 6-ти років / Вікторія Дмітрієва ; пер. Анастасія Сіненко. - Київ : Форс Україна : BookChef, 2019. - 222 с. : іл
Надворна О. Розвиток мовлення в системі Монтессорі / О. Надворна // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 16-19.
Науменко О. Монтессорі-підхід до математики / О. Науменко, А. Найда // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 12-15.
Немірова О. Уроки співжиття : соціалізація дітей у Монтессорі-групах / О. Немірова, А. Кіндзерська // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 20-22.
Прибильська Н. Сенсорне виховання в педагогіці Монтессорі / Н. Прибильська, Н. Проценко // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 9-11.
Пугачова Н. Дитина і Всесвіт : космічне виховання за М. Монтессорі / Н. Пугачова // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 23-25.
Ратнер Ф. Л. Использование педагогических идей М. Монтессори при обучении иностранным языкам / Ф. Л. Ратнер, А. Ю. Юсупова // Иностранные языки в школе. - 2012. - № 5. - С. 52-58.
Решетняк О. Доматематична підготовка малюків: Монтессорі-підхід / Олена Решетняк
// Дошкільне виховання. - 2017. - № 12. - С. 10-12.
Рудакова Н. Н. Использование идей и принципов педагогики Марии Монтессори при обучении детей письму и чтению / Н. Н. Рудакова // Детский сад от А до Я. - 2009. - № 5. - С. 57-63.
Самаріна В. В. Система роботи з впровадження технології саморозвитку М. Монтессорі в дошкільних навчальних закладах / В. В. Самаріна // Обов'язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи : зб. метод. матеріалів / [авт.-упоряд.: О. П. Долинна, А. П. Бурова, О. В. Низковська, Т. П. Носачова]. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - С. 419-443.
Система М. Монтессори: Теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. - 5-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 384 с. ; Режим доступу: http://psychlib.ru/mgppu/SSm-2013/SSm-384.htm#$p1
Чепіль М. М Педагогіка Марії Монтессорі: навч. посіб./ М. М. Чепіль, Н. З. Дудник; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. - Київ : Слово, 2017. - 271 с.
Юсупова А. Ю. Опыт создания свободной обучающей среды по иностранному языку в высшей школе на основе педагогических идей М. Монтессори / А. Ю. Юсупова // Иностранные языки в школе. - 2012. - № 11. - С. 45-50.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.12.2019 21.28.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43645  
Вероніка запитує:
Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: підготовка до організації освітнього простору в закладах дошкільної освіти за методикою Марії Монтессорі.( Монографії, дослідження, доповіді, статті, методичні матеріали, методики), прошу з посиланнями. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Подібне питання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 43648.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.12.2019 15.28.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.310633 seconds