Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44535
   


Автор вопроса: Євгеній из города: Славута :: Вопрос: 46361  
Євгеній спрашивает:
Доброго вечора! Цікавить інформація на тему "КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС В РОМАНІ Д. БРАУНА “INFERNO”". Зарання дякую!
Наш ответ:
Гура Н. П. Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона Дена Брауна [Електронний ресурс] / Н. П. Гура, О. К. Бойко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 10. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2014_10_5

Існюк О. Ю. Лексико-семантичні особливості ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі номінативного простору сфери мистецтва) [Електронний ресурс] / О. Ю. Існюк, Л. І. Тараненко // Молодий вчений. - 2020. - № 10(2). - С. 461-466. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(2)__59

Крутько Т. В. Образні порівняння в романі Дена Брауна "Inferno" [Електронний ресурс] / Т. В. Крутько // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 38. - С. 197-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_38_62

Мусієнко О. С. Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів "Інферно" та "Втрачений символ") [Електронний ресурс] / О. С. Мусієнко // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 50(2). - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(2)__16

Черник О. О. Вербалізація художнього концепту "fear" у романі Дена Брауна "Інферно" [Електронний ресурс] / О. О. Черник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 51. - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_44

Черник О. О. Ідіостильова своєрідність концептуальної картини світу Дена Брауна [Електронний ресурс] / О. О. Черник // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). - 2019. - № 11. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2019_11_32

.: Раздел: Литература :: 29.04.2022 23.27.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Київ :: Вопрос: 46360  
Марія спрашивает:
Доброго дня! Цікавлять критичні статті про роман "Московіада" Юрія Андруховича. Бажано в електронному вигляді. Дякую!
Наш ответ:
Бойченко О. В. "Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна меніппея [Електронний ресурс] / О. В. Бойченко // Питання літературознавства. - 2003. - Вип. 10. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_6

Гринюк І. Л. Прагматика синтаксису в оригіналі та перекладі роману "Московіада" Ю. Андруховича [Електронний ресурс] / І. Л. Гринюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2018. - Т. 29(68), № 2. - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2018_29(68)_2_17

Губа Р. С. Москва, як декорація вистави про падіння імперії (за романом Юрія Андруховича "Московіада”) [Електронний ресурс] / Р. С. Губа // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 22(2). - С. 48-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__10

Зеленко Л. П. Реалізація зв’язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича "Рекреації” та "Московіада”) [Електронний ресурс] / Л. П. Зеленко // Слов'янський збірник. - 2015. - Вип. 19. - С. 95-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2015_19_13

Нечипоренко М. Ю. Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю. Андруховича "Московіада" та його перекладів англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. - 2014. - Вип. 11. - С. 136-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2014_11_25

Нечипоренко М. Ю. Функціональне навантаження діалектизмів у текстах Ю. Андруховича як джерело перекладацьких труднощів (на матеріалі перекладів "Рекреацій", "Московіади" та "Перверзії" англійською та польською мовами) [Електронний ресурс] / М. Ю. Нечипоренко // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 431-438. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_70

Перинець К. Ю. Художня природа московського простору в романі Ю. Андруховича "Московіада" [Електронний ресурс] / К. Ю. Перинець // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2012. - Вип. 30. - С. 234-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_59

Пройдаков А. І. Складові урбаністичного тексту у романі "Московіада" Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / А. І. Пройдаков // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 33. - С. 255-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_33_66

Пухонська О. Блазень супроти травми: деколонізаційні маркери свідомості в "Московіаді” Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / О. Пухонська // Сучасні літературознавчі студії. - 2017. - Вип. 14. - С. 382-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2017_14_36

Сморжевська О. О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі "армійських оповідань" Юрія Андруховича та його романів "Рекреації", "Московіада" і "Таємниця") [Електронний ресурс] / О. О. Сморжевська // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 112. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_18

Ткачівська М. Р. Реалізація категорії інтертекстуальності в постмодерному творі та способи її перекладу (на матеріалі німецькомовного перекладу роману Ю. Андруховича "Московіада") [Електронний ресурс] / М. Р. Ткачівська, О. В. Тихоновська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 14. - С. 251-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_41

Черниш А. Є. Дискурс національної ідентичності у творах Ю. Андруховича (за романами "Рекреації", "Московіада", "Перверзія") [Електронний ресурс] / А. Є. Черниш // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2015. - № 2. - С. 304-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_65

.: Раздел: Литература :: 27.04.2022 13.03.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 46359  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Потребує відповіді тема "Письменник-науковець П. Меріме через призму своєї новелістики" Дуже попрошу літературу з акцентом на науковості його творчості. Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Ольго. Радимо ознайомитись із довідкою № 44418 та джерелами інформації:
Волинець Ю. Образ гетьмана Богдана Хмельницького в «Оповідях» Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського / Ю. Волинець // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – 2010. – Вип. 178. – С. 84-88.
Гострий розум, влучне слово : до 210-річчя від дня народження П. Меріме (1803-1870) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2013. – № 3, 2013. – С. 110-118. – Бібліогр.: с. 116-118.
Конопля Т. Дослідження характерів героїв новели П. Меріме "Кармен" / Тамара Конопля // Світова література (Шкільний світ). – 2013. – № 23 (груд.). – С. 26-28.
Коркоць В. Проспер Меріме "Кармен" / Валентина Коркоць // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2018. – № 1 (січень). – С. 68-71.
Матвіїшин В. Слов‘янські та козакофільські мотиви у творчій спадщині Проспера Меріме / В. Матвіїшин // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 3. - С. 2-7. - Бібліогр. в кінці ст. (14 назв.)
Меріме Проспер // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2006. — Т. 2 : Л — Я.¬¬ ¬– С. 166-171. – Бібліогр.: с. 171.- Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Schavurskyi_Borys/Zarubizhni_pysmennyky_Entsyklopedychnyi_dovidnyk_Tom_2.pdf?
Неперевершений майстер новели : 28 вересня – 215 років від дня народження Проспера Меріме // Шкільна бібліотека. – 2018. – № 8. – С. 80-85
Тарасюк Н. Образ Богдана Хмельницького : творчість Проспера Меріме й Ліни Костенко / Ніна Тарасюк // Українська мова та література (Шкільний світ). – 2017. – № 5-6. – С. 75-83. – Бібліогр.: с. 83.
Козакофільські мотиви у творчості Проспера Меріме // https://ukr.school-essay.ru/kozakofilski-motivi-u-tvorchosti-prospera-merime/
Кравець Я. Стильова Поліфонійність Новели Проспера Меріме «Взяття Редуту» / Ярема Кравець // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 20. Ч. 1.– С. 190—197.
Луняк Є. Наукові розвідки з історії українського козацтва Проспера Меріме та козацькі зацікавлення у Франції в 1850-1860-х рр. / Євген Луняк // https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/History/UkrInFrenchStudies/19Cent/Merimee.html
Мурейко А. Містична домінанта поетики новел Проспера Меріме «Локіс» та «Венера Ільська» / Анна Мурейко // http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4469/1/стаття Мурейко А. Б.pdf
Меріме як майстер психологічної новели із стрімким захоплюючим сюжетом та яскравими характерами («Матео Фальконе», «Таманго», «Венера Ілльська» та ін.) // https://lektsii.org/6-58316.html
Новелістика Проспера Меріме // https://smekni.com/a/135381/novelstika-prospera-merme/
Новелістика П. Меріме: художні та стильові особливості, проблематика система образів. Авторська позиція // https://studfile.net/preview/5111217/page:5/
Проспер Меріме (1803 –1870) // https://buklib.net/books/29722/
Проспер Меріме – майстер реалістичної новели //https://pidru4niki.com/10040628/literatura/prosper_merime_mayster_realistichnoyi_noveli

.: Раздел: Литература :: 27.04.2022 08.46.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Альона из города: Кропивницький :: Вопрос: 46355  
Альона спрашивает:
Доброго день, допоможіть будь ласка, знайти матеріал для теми "Українське буття 20-30-х років ХХ століття у малій прозі Г. Косинки й Л. Мосендза."
Наш ответ:
Доброго дня, Альоно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://shron1.chtyvo.org.ua/Maftyn_Natalia/Zakhidnoukrainska_ta_emihratsiina_proza_20-30-kh_rokiv_KhKh_stolittia_paradyhma_rekonkisty.pdf?PHPSESSID=7s35ktg9hc7a8cici0aa13b2r4
https://shron1.chtyvo.org.ua/Lenska_Svitlana/Ukrainska_mala_proza_1920__1960-kh_rokiv_ideino-tematychni_dominanty_zhanrovi_modeli_i_stylovi_strat.pdf?
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mnvsip.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
https://shron1.chtyvo.org.ua/Radziievskyi_Volodymyr/Mala_proza_Leonida_Mosendza_ta_dyskurs_visnykivskoho_neoromantyzmu.pdf?
https://ukrlit.net/info/answer/23.html
https://eureka.ucoz.ua/publ/130-1-0-506
https://studfile.net/preview/2277991/page:3/

– Косинка Г.М. Гармонія : [Оповідання. Публіцистика. Спогади про Григорія Косинку] / Г. Косинка; [упоряд., авт. приміт. Т.М. Мороз-Стрілець; авт. передм. Г.М. Штонь]. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с.
– Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Грааля: творчість письменника в контексті європейської літератури : [монографія] / І.Набитович. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 220 с.
– Наєнко М. Григорій Косинка : літературно-критичний нарис / М. Наєнко. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 172 с.
– Карп’юк А.М. Волинь у житті і творчості Леоніда Мосендза / А.М.Карп’юк // Літературна Україна. – 2017. – № 37. – С. 7.
– Лаврусенко М.І. Філософія чину в новелі Леоніда Мосендза «Людина покірна» / М.І.Лаврусенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки. – 2016. – № 2. – С. 144-149.
– Лаврусенко М.І. Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза «Роксоляна» / М.І.Лаврусенко // Молодий вчений. – 2017. – № 1. – С.288-291.
– Мариненко Ю.В. «Це покликання Боже»: проза Леоніда Мосендза / Ю.В.Мариненко // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 7-11.
– Фащенко В.В. У глибинах людського буття : літературознавчі студії / В.В.Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640 с.
– ХХ століття: від модерності до традиції : [зб. наук. пр.]. Випуск 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Є. Руснак, О. Баган, А. Гуляк та ін. – Вінниця : Планер, 2010. – 448 с.
– Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : наук. збірник: Вип. 2. – Дрогобич, 2012. – С. 155-165.
– Радзієвський В. Жанрово-композиційна структура малої прози Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наук. праць. Випуск 2. – Вінниця, 2012. – С. 209-230.
– Радзієвський В. Специфіка сюжетотворення малої прози Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : до 125-ї річниці від дня народження письменниці : збірник наук. праць. Вип. 3. – Вінниця, 2014. – С. 220-230.
– Лаврусевич Н. Автор і герой у новелах Григорія Косинки / Н.Лаврусевич // Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 1. - С.18-21.
– Дуб К. Імператив Григорія Косинки як естетичне вираження селянської ментальності / К.Дуб // Слово і час. - 1999. - № 11. - С.16-20.
– Мовчан Р.В. Григорій Косинка / Р.В.Мовчан // Мовчан Р.В. Українська проза ХХ століття в іменах : посібник. Вип.1. - Київ,1997. - С.41-62.
– Солод Ю.Д. Григорій Косинка - найвидатніший новеліст 20-х років / Ю.Д.Солод // Солод Ю. Українська література - ХХ: погляд на межі тисячоліть : навч. посібник за 11 клас. Вид.2. - Київ,1999. - С.115-123.
– Лаврусевич Н. Автор і герой у новелах Григорія Косинки / Н. Лаврусевич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 2. - С. 25-28.
– Набитович І. Леонід Мосендз - прозаїк / І.Набитович // Визвольний шлях. - 1998.-№ 7,8. - С. 825-837, С. 973-982.
– Мариненко Ю. "Це покликання Боже" : проза Леоніда Мосендза / Ю. Мариненко // Дивослово. - 2003. - № 2. - С. 7-11.

.: Раздел: Литература :: 18.04.2022 12.27.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валерія из города: м.Одеса :: Вопрос: 46353  
Валерія спрашивает:
Доброго вечора.Допоможіть будь-ласка знайти літературу для магістерської роботи за темою «Жанрові особливості есеїстики Ю.Андруховича Schevchenko is Okey”.
Наш ответ:
Загороднюк В. С. Подорожня есеїстика в романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича: проблема жанру і енциклопедизму [Електронний ресурс] / В. С. Загороднюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2020. - Т. 31(70), № 2(4). - С. 196-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_2(4)__32
Пройдаков А. І. Урбаністична складова есеїстики Юрія Андруховича [Електронний ресурс] / А. І. Пройдаков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 13. - С. 37-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_13_12
Свалова М. Навчальні можливості жанрів есею та авторської колонки (за публіцистичними матеріалами Ю. Андруховича, О. Бойченка, О. Забужко, М. Рябчука) [Електронний ресурс] / М. Свалова // Образ. - 2015. - Вип. 3. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2015_3_23
Чаура Н. Есеїстика Ю. Андруховича на сторінках часопису "Критика" [Електронний ресурс] / Н. Чаура // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 266-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_2_53
Шуть В. Я. Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) [Електронний ресурс] / В. Я. Шуть // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 488-494. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__69
Шуть В. Я. Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) [Електронний ресурс] / В. Я. Шуть // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 488-494. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__69

https://osvita.ua/doc/files/news/666/66664/andrukhovych-iuriy-ihorovych-Shevchenko-is-OK.pdf

https://ukrlit.net/tvory/174.html

http://litakcent.com/2012/03/09/jenni-alvart-shevchenko-chy-ne-jedyne-misce-pamjati-jake-ne-rozjednuje-a-pojednuje-ukrajinciv/

https://shron1.chtyvo.org.ua/Alvart_Yenni/Postkolonialnyi_syndrom_i_Taras_Shevchenko_iak_mistse_pamiati.pdf?PHPSESSID=623ckniknpj54u1d3bq6ends32

.: Раздел: Литература :: 16.04.2022 18.34.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.375778 seconds