Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Уляна із міста: Калуш, Ивано-Франковская обл. :: Запитання: 46861  
Уляна запитує:
Менеджер як суб'єкт управлінської діяльності в інформаційно-комунікаійному процесі
Наша відповідь:
Бабинець М. Теоретичні аспекти комунікативних процесів у менеджменті [Електронний ресурс] / М. Бабинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 23. — С. 11-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_5
Богуславська О. Г. Соціально-психологічна (комунікативна) компетентність як запорука ефективного менеджменту [Електронний ресурс] / О. Г. Богуславська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2011. — Вип. 46. — С. 268-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_46_25
Болотіна Є. В. Управлінські технології комунікативного менеджменту [Електронний ресурс] / Є. В. Болотіна, І. П. Фоміченко, В. О. Шашко // Бізнес Інформ. — 2018. — № 9. — С. 212-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_32
Гавран В. Я. Особливості формування комунікативної компетентності магістрів менеджменту [Електронний ресурс] / В. Я. Гавран, М. І. Гавран // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 466-470. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_110
Давидова І. Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікативних структур / І. Давидова // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 1. — С. 28-31.
Давидова І. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні // Вісник Книжкової палати. — 2001. — № 8. — С. 21-24.
Долинська Л. В. Формування комунікативной компетентності майбутніх менеджерів : навч.-метод. посібник / Л. В. Долинська, В. П. Черевко. – Київ : ЛСП, 2001. – 95 с.
Інформаційне забезпечення управління та реферування : навч. посіб. / Т. І. Пішеніна, О. Ф. Шаповал; За ред. О. Б. Бутник-Сіверського. — Київ : Вид-во університет «Україна», 2006. — 278 с.
Касьян В. В. Менеджмент веб-контенту як сучасний поліфункціональний напрям інформаційно-комунікативної діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Касьян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2021. — № 1. — С. 57-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2021_1_10
Косач І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами. Навчальний посібник / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. — Київ : Кондор Видавництво, 2014. — 217 с.
Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних технологій / І. Лобузін // Бібліотечний вісник. — 2019. — № 6. — С. 18-24.
Матвієнко О. Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі фахівця з інформаційної справи / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 27-30.
Палеха Ю. І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту [Електронний ресурс] / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2016. — № 1. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_1_10
Палінчак В. Психологічні аспекти комунікативних процесів у менеджменті [Електронний ресурс] / В. Палінчак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 28. — С. 116-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_28_32
Порпуліт О. Контроверсійна природа та соціальний вимір медіапростору / О. Порпуліт // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 24-28.
Проценко О. П. Моральні вимоги в практиці сучасного комунікативного менеджменту [Електронний ресурс] / О. П. Проценко, О. О. Агапова // Гуманітарний часопис. — 2019. — № 1. — С. 18-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2019_1_5
Спрінсян В. Г. Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту [Електронний ресурс] / В. Г. Спрінсян // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 1. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_1_7
Терно В. В. Навчальна програма дисципліни «Інформаційно-комунікативний менеджмент» (для бакалаврів). — Київ : МАУП, 2008. — 23 с.
Хлєбнікова А. А. Комунікативний менеджмент як найважливіший компонент державного управління в умовах глобалізації: теоретико-методологічний контекст [Електронний ресурс] / А. А. Хлєбнікова. // Державне будівництво. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_13

.: Розділ: Інше :: 14.12.2022 21.15.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46834  
Наталія запитує:
Мені потрібна література з дисципліни "Документознавство та інформаційна діяльність" Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Григораш С. М. Інформаційно-аналітична компетентність – ключовий складник компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (на прикладі дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність») [Електронний ресурс] / С. М. Григораш // Молодий вчений. — 2017. — № 3. — С. 213-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_52.
Желанова В. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій [Електронний ресурс] / В. В. Желанова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2017. — Вип. 1. — С. 101-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2017_1_26.
Іщенко В. С. Аналітична довідка в системі цільових орієнтирів підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Іщенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 1(2). — С. 100-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1(2)__14.
Іщенко В. С. Метапредметний характер аналітичних умінь та навичок майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Іщенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 4. — С. 217-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_4_42.
Ліпінська А. В. Вивчення методів інформаційно-аналітичної діяльності майбутніми фахівцями з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Ліпінська. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_7_5.
Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної діяльності: досвід західних країн [Електронний ресурс] / Г. Малик // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 9. — С. 47-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_9_19.
Мартинюк Г. Ф. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності засобами електронного підручника [Електронний ресурс] / Г. Ф. Мартинюк. // Ефективна економіка. — 2017. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_1_36.
Тур О. М. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: лінгвокомунікативна складова [Електронний ресурс] / О. М. Тур // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2016. — № 2. — С. 320–324. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_2_53.
Тур О. М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Тур // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2015. — Вип. 18. — С. 111-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_21.
Якименко Н. Організація процесу становлення професійної компетентності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / Н. Якименко // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 20(1). — С. 349-354. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_20(1)__63.

.: Розділ: Інше :: 20.11.2022 22.57.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46830  
Наталія запитує:
Мені потрібна література з дисципліни "Архівознавство"
Наша відповідь:
Бездрабко В. Актуальні проблеми документознавства в Україні : документознавство / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 1. — С. 26-41.
Боровець І. Зарубіжне архівознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів магістратури зі спец. 8.02030203 "Архівознавство" / І. Боровець ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : К.-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2015. — 62 с.
Войцехівська Ірина. Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова [Електронний ресурс] / Ірина. Войцехівська // Архіви України. - 2008. - № 1-2(260). - С. 139-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_1-2(260)__17
Документознавство та архівознавство [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять і виконання контрол. робіт для студентів спец. 8.03030301 "Видавнича справа та редагування" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.] Л. М. Волкотруб ; [відп. ред. Н. М. Фіголь]. — Київ : НТУУ "КПІ", 2014. — 44 с.
Іващенко В. Ю. Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті Харківського університету [Електронний ресурс] / В. Ю. Іващенко, О. І. Красько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія. — 2015. — № 1145, вип. 50. — С. 134-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2015_1145_50_13
Ісаєвич Я. Д. Архівознавство і джерелознавство в працях І. П. Крип’якевича [Електронний ресурс] / Я. Д. Ісаєвич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 520-526. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_61
Калакура Я. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства [Електронний ресурс] / Я. Калакура, М. Палієнко // Архіви України. — 2021. — № 3. — С. 36-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2021_3_5
Калакура Я. С. Шлях до архівознавства (до ювілею професора М. Г. Щербака) [Електронний ресурс] / Я. С. Калакура // Архіви України. — 2019. — № 4. — С. 246-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2019_4_20
Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного [Електронний ресурс] / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавства. — 2015. — Т. 22-23. — С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2015_22-23_4
Коломієць Н. Актуальні проблеми розвитку архівознавства, джерелознавства та документознавства у цифрову добу на науковому форумі у Шевченковому університеті [Електронний ресурс] / Н. Коломієць, М. Палієнко // Архіви України. — 2021. — № 4. — С. 231-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2021_4_16
Лемешко О. Архівознавство [Текст] : навч. посіб. / О. Лемешко ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ : [б. в.], 2012. — 208 с.
Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Матяш ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. — 515 с.
Матяш І. Архівознавство: теоретичні засади [Текст] : навч. посіб. / І. Матяш ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. — 273 с.
Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку [Електронний ресурс] / І. Матяш // Архіви України. — 2008. — № 5-6(262). — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_5-6(262)__8
Палієнко М. Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства [Електронний ресурс] / М. Г. Палієнко // Архіви України. — 2017. — № 5-6. — С. 277-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_5-6_22

.: Розділ: Інше :: 19.11.2022 08.58.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46815  
Наталія запитує:
Соціокультурна діяльність бібліотек
Наша відповідь:
Бондаренко В. Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 46. — С. 426-444. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_28
Бутко Л. В. Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації [Електронний ресурс] / Л. В. Бутко, Д. П. Василенко, В. І. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 1. — С. 19-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2022_1_5
Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 12-17.
Зебєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму : з досвіду роботи / Т. Зебєлян // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 19-21.
Кияниця Є. Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. Кияниця ; Київський національний університет культури і мистецтв ; Київський національний торгівельно-економічний університет. — Київ : Ліра-К, 2018. — 179 с.
Кривецький О. Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах [Електронний ресурс] / О. Кривецький // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 845-854. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_61
Кузьменко О. Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни : бібліотекознавство / О. Кузьменко, В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 4. — С. 24-31.
Кузьменко О. І. Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни [Електронний ресурс] / О. І. Кузьменко, В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 4. — С. 24-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2020_4_5
Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для України : зарубіжний досвід / А. Мальована // Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 27-30.
Ніколаєнко Я. Актуальні напрями соціокультурної діяльності освітянських бібліотек [Електронний ресурс] / Я. Ніколаєнко // Науково-педагогічні студії. — 2019. — Вип. 3. — С. 116-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/naupedct_2019_3_12
Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : методичні рекомендації / Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. Сухомлинського ; авт.-упоряд. С. М. Глазунова, Я. М. Ніколаєнко, Я. Є. Сошинська // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 5-6. — С. 2-29.
Романюк Н. Л. Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки з орієнтацією на результат [Електронний ресурс] / Н. Л. Романюк // Педагогічний пошук. — 2022. — № 2. — С. 61–65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2022_2_16
Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 11-14.
Сидоренко Т. В. Перспективні напрями розвитку соціокультурної діяльності публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Т. В. Сидоренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 1. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_12
Скаченко О. О. Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / О. О. Скаченко // Бібліотечний Меркурій. — 2019. — Вип. 2. — С. 218-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_21

.: Розділ: Інше :: 14.11.2022 20.34.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46784  
Наталія запитує:
Добрий день.Мені потрібна інформація по темі "організація управління бібліотечною справою"
Наша відповідь:
Адаменко М. Управління бібліотечними проєктами: теоретичний та практичний аспекти : (за матеріалами закордонних інтернет-джерел) : зарубіжний досвід / М. Адаменко // Бібліотечна планета. — 2022. — № 1. — С. 18-21.
Бруй О. Збалансована система показників - дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою [Електронний ресурс] : (за матеріалами зарубіжних публікацій) / О. Бруй // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 10-15.
Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / О. Бруй // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 36-40.
Великосельська О. М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки [Електронний ресурс] / О. М. Великосельська, О. В. Шаєвська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. — 2018. — Вип. 5. — С. 68-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2018_5_12
Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; Національна парламентська бібліотека України ; добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна. — Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2015. — 271 с. : іл.
Єрмолаєва Г. А. Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності [Електронний ресурс] / Г. А. Єрмолаєва // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 52. — С. 92-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_9
Жукова В. Сутність антикризового управління бібліотекою : бібліотечна справа / В. Жукова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 4. — С. 20-23.
Климова К. "Менеджмент бібліотечних та архівних установ": забезпечення навчального процесу. Рецензія на: Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 240 с. [Електронний ресурс] / К. Климова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2018. — Вип. 2. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_2_9
Ковальчук Н. Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки : документознавство, архівознавство / Н. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 96-101.
Матвієнко О. HR-менеджер: професія "людина — знакова система" за освітньою спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Електронний ресурс] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 7. — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_7_5
Полікарпова Л. Управління бібліотеками з орієнтацією на результат [Електронний ресурс] : професійне спілкування / Л. Полікарпова // Бібліотека у форматі Д°. — 2020. — № 1. — С. 4-7.
Романюк О. SWOT-аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною діяльністю / О. Романюк // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 23-26.
Салата Г. Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні : бібліотекознавство / Г. Салата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 1. — С. 7-13.
Сафонова Т. Менеджмент безпеки профдіяльності в бібліотеках України : бібліотечна справа / Т. Сафонова, І. Коханова // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 2. — С. 37-42.
Соколов В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 17-20.

.: Розділ: Інше :: 28.10.2022 21.53.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.336466 seconds