Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 47228  
Оксана запитує:
Доброго дня.Шукаю інформацію про особливості вишивки Львівської області. Дякую.
Наша відповідь:
http://www.art-lev.com.ua/uk/index.php
https://lib.iitta.gov.ua/731461/1/Збірник Вишиванка 2022_Калініна Людмила_ 251-255.pdf
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-vyshyvanka-riznomanitnist-vizerunkiv-koloriv-ta-symvoliv/
https://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/dekor/chugai_r_v_narodne_dekorativne_mistectvo_yavorivshini.pdf
https://www.hroniky.com/news/view/15601-vid-luhanska-do-lvova-osoblyvosti-vyshyvanok-kozhnoho-rehionu
https://www.knutd.edu.ua/publications/pdf/Visnyk/2015-3/263_271.pdf
Вачкова І. Вишивка Жидачівщини з колекції Музею народної архітектури та побуту [Образотворчий матеріал] : з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. К.Шептицького : Ч. 1 / І. Вачкова ; дизайн О. Михайлюк. — Львів : Артклас, 2019. — 91 с.
Захарчук-Чугай Р. Народна вишивка Західної України XIX - XX ст.: (проблеми традицій) : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.06 / Р. Захарчук-Чугай ; Національна академія мистецтв України, Інститут народознавства. — Львів, 1995. — 397 с.
Мельничук Ю. У вишивці - ціле життя : наші ювіляри / Ю. Мельничук // Народне мистецтво. — 2008. — № 1-2. — С. 60-63.

.: Розділ: Інше :: 9.05.2023 23.24.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Калуш :: Запитання: 47199  
Вікторія запитує:
Соціальні мережі та їх значення у дистанційному навчанні і професійній підготовці фахівців «Інформаційної,бібліотечна та архівна справа»
Наша відповідь:
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41830/1/Петренко М.В.pdf
Єрмолаєва Г. А. Особливості самостійної роботи студентів як складової професійної підготовки майбутнього фахівця документно-інформаційних комунікацій в умовах карантинних обмежень [Електронний ресурс] / Г. А. Єрмолаєва // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2021. — № 4. — С. 123-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2021_4_19
Зозуля Н. Сучасні проблеми гуманізації та гуманітаризації професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи [Електронний ресурс] / Н. Зозуля, Ю. Палеха // Соціум. Документ. Комунікація. — 2022. — Вип. 14. — С. 84-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2022_14_6
Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Другої міжнар. наук. конф., м. Київ, 16–18 травня 2019 р. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 152 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/nuk_konf/19/2.pdf
Ковальов Д. І. Сервіс дистанційного навчання у форматі соціальної мережі [Електронний ресурс] / Д. І. Ковальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. — 2015. — Вип. 2. — С. 156-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2015_2_32
Мигович С. М. Використання соціальних мереж як основи дистанційного курсу навчання [Електронний ресурс] / С. М. Мигович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2013. — Вип. 192(1). — С. 347-353. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2013_192(1)__57
Осадчий В. В. Соціальні інтернет-мережі як засіб дистанційного навчання [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий // Вісник післядипломної освіти. — 2012. — Вип. 7. — С. 167-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2012_7_24
Павлюк Т. Карантин не тільки обмеження, а й можливості [Електронний ресурс] : карантин: обмеження і можливості / Т. Павлюк // Бібліосвіт. — 2020. — № 3. — С. 69-74.
Плахтій А. Професійна підготовка бібліотечних фахівців у контексті розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс] / А. Плахтій // Образ. — 2018. — Вип. 1. — С. 52-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2018_1_7
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційнобібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну» [Електронний ресурс] : зб. матеріалів / ВГО Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська, Я. О. Хіміч. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2021. – 149 с. — Режим доступу: https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7467/document.pdf
Ходарєва Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвіду бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної) : бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації / Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2021. — № 4. — С. 36-41.

.: Розділ: Інше :: 27.04.2023 19.36.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Калуш :: Запитання: 47194  
Вікторія запитує:
Соціальні мережі та їх значення у дистанційному навчанні і професійній підготовці фахівців "Інформаційна, архівна, бібліотечна справа"
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://dut.edu.ua/ua/news-1-558-6701-distanciyne-navchannya-yak-forma-suchasnoi-osvitnoi-komunikacii-vikoristannya-sistemi-moodle-u-pidgotovci-fahivciv-specialnosti-029-informaciyna-bibliotechna-ta-arhivna-sprava_kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti
https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7467/document.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19725/1/Zbirnyk_ULASlavske_2017.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/nuk_konf/19/2.pdf
https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/Соціальні медіа_Збірка.pdf
https://www.researchgate.net/publication/336949842_INFORMACIJNO-KOMUNIKACIJNI_TEHNOLOGII_DISTANCIJNOI_BIBLIOTECNOI_OSVITI_V_UKRAINI_KOMPLEKSNIST_I_VARIATIVNIST
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41830/1/Петренко М.В.pdf
https://dut.edu.ua/uploads/p_1525_48894030.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8103/1/Охріменко Г.В. Особливості змістового наповнення дисципліни Бібліотечна справа_2019.pdf

– Шевченко О. В. CОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ І ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ / О.В.Шевченко // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Другої міжнар. наук. конф., м. Київ, 16-18 трав. 2019 р. – Київ, 2019. – С. 147-149.
– Павленко Т.Б. Соціальні медіа у професійному розвитку бібліотечного фахівця / Т.Б.Павленко // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовт. 2017 р. / редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва; Харківський національний медичний університет. – Харків: ХНМУ, 2017. – С. 68-73.
– Гранчак Т.Ю. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КОМПЛЕКСНІСТЬ І ВАРІАТИВНІСТь / Т.Ю.Гранчак // Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. – № 5. – С. 219-231.
– Загуменна В. “Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі” / В.Загуменна, Т.Гранчак // Вісник книжкової палати. – 2017. – № 6. – С. 45-47.
– Книжкової палати, № 6, С. 45-47, 2017
– Ходарєва Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л.Б.Хавкіної) / Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 4. – С. 36-41.
– Літвінова Є. Онлайн ресурси для підвищення професійної компетенції бібліотекарів / Є. Літвінова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 1. – С. 41-43.
– Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації / Т. Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 32-34.
– Карпенко, О. О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення при підготовці фахівців у галузі вищої бібліотечно-інформаційної освіти / О. О. Карпенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 161-171.
– Гуревич Р. С. Використання Інтернет-технологій у підготовці фахівців: аспект навчання в мережевих спільнотах / Р. С. Гуревич, Л. І. Дідух // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, Вип. 16 (23). – С. 8-12.
– Клименко О.З. Дистанційне навчання бібліотечних працівників Національної академії наук України: теоретико-методологічні засади / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – 2022. – № 2. – С. 87-92.
– Бачинська Н. Концептуальні основи розвитку спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / Н.Бачинська // Український інформаційний простір. – 2022. – № (2(10). – С. 280-292.

.: Розділ: Інше :: 24.04.2023 10.00.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Калуш :: Запитання: 47186  
Уляна запитує:
Добрий день. цікавлять матеріали та інформація по дисципліні Соціокультурна діяльність
Наша відповідь:
Добрий день, Уляно. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Балух В. О. Соціокультурний феномен ранньомодерних Європи та України: точки дотику і специфіка розвитку : [підруч.] / В. О. Балух, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій ; Нац. акад. пед. наук України. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 691 с. : іл. – Бібліогр.: с. 628-661.

Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – Суми : Університ. кн., 2019. – 122 с.

Лещук Г. В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість./ Г. В. Лещук // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Вип. 1 (44). – Ужгород, 2019. – С. 98-101.

Менеджмент соціокультурної діяльності : колект. монографія / [упоряд. Козаренко О. В. ; наук. ред. Пасічник В. П.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. філософії мистецтв. - Львів : Растр-7, 2018. - 207 с. : рис., табл., фото. - Бібліогр. в кінці ст.

Пазюк Р. Ю. Соціокультурна діяльність як інструмент соціальної політики / Р. Ю. Пазюк // Освіта та соціалізація особистості : матеріали ІХ Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених (Одеса, 23-24 квітня 2021 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2021 – С. 25-26.

Паскаль О. В. Система культурно-дозвіллєвої роботи : навч. посіб./ О.В. Паскаль. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Одеса : Ун-т Ушинського, 2022. – 146 с.

Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості: Зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 30 верес. – 01 жовт. 2021 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: І. Р. Крупник, О. Є. Блинова, Н. І. Тавровецька (відп. за випуск) та ін. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2021. – 348 с.

Тузов В. О. Історичний контекст культуротворчих інновацій / Владислав Тузов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 144 с.

Чернишенко О. Соціокультурна діяльність соціального педагога : метод. рек. / О Чернишенко ; за ред. Р. Вайноли. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013.– 270 с.

Щербина-Яковлева О. Ю. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання : підручник : у 2 ч. / О. Ю. Щербина-Яковлева, М. О. Клочко, А. М. Щербина ; за заг. ред. О. Ю. Щербини-Яковлевої ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2019 .
Ч. 1 : Дидактика, логіка, методологія. - 2019. - 248 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Щербина-Яковлева О. Ю. Поняття соціокультурної діяльності: філософські та культурологічні виміри / О. Ю. Щербина-Яковлева // Світогляд - Філософія - Релігія. - Суми: СумДУ. – 2017. – Вип. 12. – С. 71-78.

Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України / М. Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с.

Спіріна Т. Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час / Тетяна Спіріна // https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36013/1/T_SPIRINA_PPPSS_KSP&KO_IPSP.pdf

.: Розділ: Інше :: 20.04.2023 11.10.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 47096  
Аліна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підшукати джерела для теми: "Розробка стратегії управління лояльністю споживачів". Статті, реферати, публікації та книги бажано з 2020 року. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам вмкористати наступні джерела, хоча джерел після 2020 р. видання дуже мало: – https://dut.edu.ua/uploads/l_2217_43939264.pdf
https://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/122/86
http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/721/+Стороженко.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/39312/1/Ovdii_magistr.pdf
https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/56.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32646/1/Каракай П.Р..pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/960/1/Chopey R.P., MUNzmi-51.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/53_2021/13.pdf
http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_83_2021_ukr/14.pdf
http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/904/876
http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2009/13.pdf
http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/4025/1/Bezverkha _Strategic.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_2_2018ua/32.pdf

– Пилипенко О.С. Формування програм лояльності споживачів в контексті інноваційного маркетингу вітчизняних підприємств / О.С.Пилипенко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 2(2). – С. 139-143.
– Гурджиян К.В. Сутність та типи лояльності споживачів / К.В. Гурджиян // Економіка розвитку. – 2015. – № 2. – С. 78-86.
– Іваннікова М.М. Маркетингове управління лояльністю споживачів / М.М. Іваннікова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 3. – С. 62-72.
– Рибачук Н.В. Формування лояльності споживачів / Н.В. Рибачук, Т.О. Журко // Ефективна економіка. – 2014. – № 7.
– Неткова В.М. Процес управління лояльністю: теоретичні основи та практичні аспекти / В.М.Неткова // Економіка і суспільство. 2018. Вип. 8. С. 313–320.
– Іваннікова М.М. Маркетингове управління лояльністю споживачів / М.М.Іваннікова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – Вип. 3. – С. 62-72.
– Неткова В. М. Лояльність споживачів: еволюція підходів та сучасність / В.М. Неткова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2016. – Вип. 20, ч. 2. – С. 68-72.
– Щерба О. І. Лояльність у поведінці споживачів: соціологічні детермінанти / О. І. Щерба // Габітус. – 2020. – № 17. – С. 14-18.
– Захаренко-Селезньова А. М. Маркетингові інструменти впливу на клієнтів, як система управління продажами / А. М. Захаренко-Селезньова, В. М. Трайно, Н. І. Яловега // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 44-48.
– Сіньковська В.М. Вимірювання лояльності споживачів в умовах конкуренції / В.М. Сіньковська // Маркетинг і цифрові технології. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 40-53.
– Довгунь О. С. Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів / О. С. Довгунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2015. – № 833 : Серія: Логістика. – С. 9-15.
– Трофімов А. Ю. Соціально-психологічні чинники, які формують прихильність співробітників / А. Ю. Трофімов, Т. О. Васильчук // Габітус / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2022. – Вип. 35. - С. 180-184.
– Євсейцева О. С. Розвиток маркетингових комунікацій шляхом стимулювання продажу дитячих товарів / О. С. Євсейцева, М. Є. Гейко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наук. праць. – 2020. – № 5. – С. 83-89.
– Гурджиян К. Заохочення споживачів у програмах лояльності / К. Гурджиян // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 1. – С. 50-62.
– Коваленко Т. Торговельна марка як засіб комунікації / Т. Коваленко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 1. – С. 29-34.
– Безус Р. М. Маркетинговий менеджмент у SMM / Р. М. Безус, Л. С. Крючко, К. А. Перерва // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 21. – С. 66-71.
– Сіньковська В.М. Оцінювання лояльності споживачів промислових підприємств : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В.М. Сіньковська ; [наук. керівник О. І. Яшкіна] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 24 с.

.: Розділ: Інше :: 21.03.2023 20.17.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.578817 seconds