Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Христина із міста: м. Калуш :: Запитання: 46310  
Христина запитує:
Добрий день! Цікавить питання "Імідж сучасного бібліотекаря" Буду вдячна за відповідь
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://en.calameo.com/read/004620142b8e6f9c32c59
https://lib.if.ua/publish2008/1217927085.html
http://www.ipedahohika.com/lirefs-514-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qil5fEsXlS0
https://oddagipermarket.ru/uk/cash/formirovanie-pozitivnogo-imidzha-biblioteki-i-bibliotekarya-problemy.html
http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/Buleten15/buleten15.htm

– Костирко Т. Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація / Т. Костирко // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 2. – С.22-23.
– Осаула В. Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства / В. Осаула // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 9. – С.22-24.
– Ловка О. Розвиток позитивної я-концепції бібліотекарів як одна з основних умов формування позитивного іміджу бібліотеки / О. Ловка // Імідж сучасної бібліотеки. – 2001. – С. 109-116.
– Шевченко І. Професіоналізм як основа іміджу / І. Шевченко // Імідж сучасної бібліотеки. – 2001. – С. 58-62.
– Богун Н. У пошуках шляхів покращання іміджу бібліотекаря (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 6-9.
– Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 8. - С. 16-18.
– Сафонова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки / Т.Сафонова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 25-28)
– Тертилова А. Роль професії бібліотекаря в сучасних умовах / А.Тертилова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 4-6.
– Вороніна Р.В. Нові підходи до визначення професійних комунікативних умінь сучасного бібліотекаря / Р.В.Вороніна // Короленківські читання 2017. Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Українська бібліотечна асоціація, Харків. обл. від-ня. – Харків, 2018. – Ч. 1. – С. 106-113.
– Шевчук В. А. Сучасна бібліотека. Удосконалений бібліотекар – задоволений користувач / В.А.Шевчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2018. – Вип. 5. – С. 197-200.
– Завадська Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій / Н.Завадська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 2-4.
– Иванова Т. Имидж библиотечной профессии. Имидж библиотекаря. Имидж школьного библиотекаря / Т. Иванова // Шкіл. б-ка плюс. - 2012. - Липень (№ 13/14). - С. 26-32.
– Федоренко Л.Ф. Імідж сучасного бібліотекаря : заняття з елементами тренінгу / Л. Ф. Федоренко // Шкіл. б-ка плюс. - 2017. - № 3/4 (лют.). - С. 29-31.
– Матвієнко О. "ІТ-бібліотекарі": пошук шляхів інноваційності, трудової мобільності чи зміна ціннісних орієнтирів професії? / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Кн. палати. - 2020. - № 3(284). - С. 25-30.

.: Розділ: Інше :: 27.03.2022 14.08.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Калуш :: Запитання: 46306  
Софія запитує:
Конституційні основи політичної багатоманітності України
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://pidru4niki.com/1652020546869/pravo/konstitutsiyni_zasadi_politichnoyi_ekonomichnoyi_ideologichnoyi_bagatomanitnosti_suspilnih_vidnosin
https://testderz.com/zno-pravo/program/принцип-багатоманітності-в-системі-к/
https://studfile.net/preview/9024780/page:3/
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/2_2012/08.pdf
http://www.pjv.nuoua.od.ua/v5_2016/6.pdf
https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/karmazina_ukrainska.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/15144/
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/15962/1/8-11.pdf

– Гейда О.В. Теоретико-правові основи організації та діяльності політичних партій в Україні : Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.В.Гейда. – Харків, 2005.
– Лук'янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В.Лук’янов. – Харків, 2007.
– Кафарський В.І. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / В.І. Кафарський. – Київ, 2010. – 36 с.
– Гладуняк І.В. Концептуально-правові основи функціонування партій в політичній системі суспільства // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. - 2001. - Вип.10-11. - C.301-309.
– Пахарєв А. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Знайомі незнайомці / А.Пахарєв // Віче. - 2002. - №10. - C.24-28.
– Кралюк П. Тенденції розвитку багатопартійності в Україні / П.Кралюк // Розвиток демократії в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 29 вересня-1 жовтня 2000 р.). – Київ, 2000. – С.390-400.
– Гордієнко М. Становлення багатопартійності і перспективи українського поступу / М.Гордієнко // Персонал. - 2008. - № 1. - С. 60-67.
– Асатрян К. С. Багатопартійність як одна з передумов побудови правової держави // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. студент. наук. конф. (Одеса, 28 листоп. 2015 р.). - Т. 3. – Одеса, 2015. – С. 260-262.
– Вдовенко В. Багатопартійна система України та державотворення / В.Вдовенко // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 20-23 квіт. 1999. - Київ,1999. - С.170-174.
– Марченко О. В. Формування багатопартійності в незалежній Україні (стан наукової розробки проблеми) / О. В. Марченко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - Київ, 2012. - Вип. 65 (№ 10). - С. 178-183.
– Кармазіна М. Українська багатопартійність: становлення і розвиток / М. Кармазіна // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. - Київ, 2012. - № 3 (59)'2012 : травень-червень. - С. 4-87.
– Пилипчук В.Г. Системні проблеми конституційної реформи в Україні / В. Г. Пилипчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. - Вип. 16. - С. 97-104.
– Мироненко В. В. Формування багатопартійності в Україні : історія України : 11 клас / В. В. Мироненко // Історія та правознавство. - 2018. - № 1/2. - С. 29-35.
– Гарань О. Багатопартійність на Україні: формування, проблеми, перспективи / О. Гарань // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. Т. 9 ( 1989-2001 роки). - Київ, 2001. - С. 196-221.
– Гонюкова Л. Багатопартійність по-українськи / Л. Гонюкова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 4. - С. 176-182.

.: Розділ: Інше :: 25.03.2022 12.12.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК :: Запитання: 46297  
Христина запитує:
Доброго дня! Шукаю інформацію на тему «Імідж бібліотеки в системі маркетингових комунікацій». Буду вдячна за відповідь
Наша відповідь:
Берегельський А. Конкурсна бібліотечна інфографіка як елемент виставкової діяльності та засіб популяризації іміджу сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / А. Берегельський // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 48. - С. 396-406. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_31

Бутко Л. Внутрішній імідж бібліотеки: складники, функції, основні етапи формування [Електронний ресурс] / Л. Бутко, Д. Василенко, В. Шабуніна // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 33(1). - С. 27-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_33(1)__7

Косачова О. О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки [Електронний ресурс] / О. О. Косачова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 44. - С. 167-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_44_23

Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення [Електронний ресурс] / Т. Кулієва // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 8. - С. 16-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_7

Кухаренко А. Л. Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному комунікаційному просторі [Електронний ресурс] / А. Л. Кухаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_3_7

Медведєва В. Удосконалення іміджу сучасної бібліотеки в інформаційному просторі [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 15-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_3_6

Поперечна Л. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій [Електронний ресурс] / Л. Поперечна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 47. - С. 29-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_47_5

Самохіна Ж. Аспекти маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки: реклама електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / Ж. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 47. - С. 45-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_47_6

Самохіна Ж. Маркетингові комунікації в бібліотечно-інформаційній діяльності [Електронний ресурс] / Ж. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 42. - С. 103-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_10

Сафонова Т. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 7. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_7_7

.: Розділ: Інше :: 26.02.2022 18.29.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Калуш :: Запитання: 46291  
Софія запитує:
Робота органів опіки та піклування у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дитини та за участю дитини
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Блага A. Б. Актуальні питання координації діяльності та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / A. Б. Блага // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 53. — С. 4-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_53_3.
Водяна О. Організація соціального супроводу сім’ї, в якій перебуває дитина під опікою [Електронний ресурс] / О. Водяна // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2013. — № 4. — С. 220-224. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_4_23.
Герасименко Г. В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки [Електронний ресурс] / Г. В. Герасименко // Демографія та соціальна економіка. — 2018. — № 1. — С. 43-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2018_1_5.
Гусєва К. А. Діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та гендерної дискримінації [Електронний ресурс] / К. А. Гусєва, М. В. Мартинова // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 3. — С. 104-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_3_25.
Завгородній В. А. Юридична відповідальність за вчинення насильства в сім’ї відносно дитини [Електронний ресурс] / В. А. Завгородній, Г. Є. Пшенична // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2013. — № 2. — С. 201-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_29.
Йосифович Д. І. Органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / Д. І. Йосифович, О. Б. Мороз // Журнал східноєвропейського права. — 2021. — № 85. — С. 59-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2021_85_8.
Колосова О. О. Органи опіки та піклування у цивільному судочинстві [Електронний ресурс] / О. О. Колосова // Право і суспільство. — 2014. — № 5.2. — С. 89-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_5.
Кочемировська О. О. Насильство в сім’ї щодо жінок та дітей: медико-психологічні, поведінкові та соціальні наслідки : посіб. для соц. працівників / О. О. Кочемировська, А. А. Ходоренко; Харк. центр жін. дослідж. — Харків : Сх.-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2006. — 84 c.
Левченко К. Б. Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / К. Б. Левченко, О. В. Швед // Право і Безпека. — 2020. — № 1. — С. 74-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2020_1_12.
Левченко К. Б. Формування нормативно-правового забезпечення державної політики із протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / К. Б. Левченко // Наука і правоохорона. — 2018. — № 4. — С. 64-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_4_10.
Літвінова І. Ф. Виконання державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / І. Ф. Літвінова, В. О. Ковальова // Економіка. Фінанси. Право. — 2019. — № 12(4). — С. 10-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2019_12(4)__4.
Мазніченко Д. О. Щодо проблеми удосконалення інституту адміністративної відповідальності в сфері захисту дитини від насильства в сім’ї в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Мазніченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 34(2). — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(2)__27.
Мінка Т. П. Характеристика заходів адміністративного та кримінально-процесуального примусу протидії домашньому насильству за новим законодавством [Електронний ресурс] / Т. П. Мінка // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2019. — № 2. — С. 97-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2019_2_19.
Новик Н. Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України [Електронний ресурс] / Н. Новик // Юридичний вісник. — 2015. — № 1. — С. 248-255. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_1_45.
Олійник О. О. Протидія домашньому насильству на засадах корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / О. О. Олійник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 136-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_2_16.
Опацький Р. М. Нормативно-правова основа захисту дитини від насильства [Електронний ресурс] / Р. М. Опацький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 4. — С. 92-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2011_4_14.
Савицька С. Участь органів опіки і піклування у захисті прав та інтересів дитини [Електронний ресурс] / С. Савицька // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 7. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2015_7_6.
Симоненко Т. В. Теоретико-правова характеристика інституційного механізму забезпечення права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Симоненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2019. — Вип. 56(1). — С. 30-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2019_56(1)__8.
Старчук О. В. До питання правового регулювання протидії домашньому насильству [Електронний ресурс] / О. В. Старчук, Я. О. Торчило // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. — 2017. — Вип. 1(1). — С. 96-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_1(1)__25.
Сукмановська Л. Домашнє насильство: дослідження актуальної проблеми сьогодення [Електронний ресурс] / Л. Сукмановська // Юридичний вісник. — 2014. — № 4. — С. 215-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_4_46.
Хуторянська Т. В. Адміністративно-правові засади попередження насильства в сім’ї щодо дитини [Електронний ресурс] / Т. В. Хуторянська // Південноукраїнський правничий часопис. — 2014. — № 3. — С. 129-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2014_3_42.

.: Розділ: Інше :: 20.02.2022 20.29.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46272  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсовоъ роботи на тему: "Управлінський персонал в організації".
Наша відповідь:
Акименко Н. В. Системна мотивація управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Акименко, Н. С. Мамонтенко // Бізнес Інформ. — 2019. — № 1. — С. 364-370. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_1_54
Александрова Р. А. Формування ефективного механізму мотивування праці управлінського персоналу організації [Електронний ресурс] / Р. А. Александрова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 37. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2019_37_22
Байрачна О. К. Інструментарій функціональної підготовки управлінського персоналу в менеджменті організації [Електронний ресурс] / О. К. Байрачна // Актуальні проблеми інноваційної економіки. — 2020. — № 1. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2020_1_18
Ємельянов О. Ю. Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку управлінського персоналу підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Ємельянов // Modern economics. — 2020. — № 23. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_23_11
Згалат-Лозинська Л. О. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. О. Згалат-Лозинська, Н. В. Головач // Інноваційна економіка. — 2018. — № 9-10. — С. 69-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_9-10_11
Згалат-Лозинська Л. О. Особливості процесу розвитку управлінського персоналу промислових підприємств [Електронний ресурс] / Л. О. Згалат-Лозинська // Наукові праці МАУП. Економічні науки. — 2018. — Вип. 2. — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupe_2018_2_9
Калюжна Н. Г. Підхід до оцінювання потенціалу управлінського персоналу як суб'єктивної складової потенціалу системи управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. Г. Калюжна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2015. — Вип. 10(2). — С. 95-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10(2)__26
Мізіна О. В. Характеристика складових мотивації праці управлінського персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Мізіна, О. В. Амельницька, А. В. Гвоздь. // Ефективна економіка. — 2018. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_5_25
Муромець Н. Є. Місце залучення управлінського персоналу в системі ефективного управління [Електронний ресурс] / Н. Є. Муромець, А. О. Саєнко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2017. — № 4. — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_4_9
Осташова В. О. Стан та перспективи розвитку самоменеджменту управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Осташова, А. С. Бражник, Ю. А. Сліпокінь // Економічний форум. — 2018. — № 1. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_33
Павловські Г. Діагностика ефективності нормування праці управлінського персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / Г. Павловські // Бізнес Інформ. — 2017. — № 2. — С. 331-337. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_50
Чавичалов І. І. Класифікація управлінського персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 6(2). — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_6(2)__9
Чавичалов І. І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 1. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_1_9
Чавичалов І. І. Методичні підходи до оцінки управлінського персоналу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — Вип. 1. — С. 117-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_21
Чавичалов І. І. Розвиток управлінського персоналу підприємства: проблеми визначення [Електронний ресурс] / І. І. Чавичалов // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_21
Шило Л. А. Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Шило, Н. Ю. Пікуліна, Х. Ю. Кіржа // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. — 2017. — Вип. 14. — С. 97-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2017_14_13

.: Розділ: Інше :: 14.02.2022 10.09.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.316962 seconds