Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45529
   


Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46815  
Наталія запитує:
Соціокультурна діяльність бібліотек
Наша відповідь:
Бондаренко В. Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 46. — С. 426-444. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_28
Бутко Л. В. Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації [Електронний ресурс] / Л. В. Бутко, Д. П. Василенко, В. І. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 1. — С. 19-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2022_1_5
Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 12-17.
Зебєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму : з досвіду роботи / Т. Зебєлян // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 19-21.
Кияниця Є. Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. Кияниця ; Київський національний університет культури і мистецтв ; Київський національний торгівельно-економічний університет. — Київ : Ліра-К, 2018. — 179 с.
Кривецький О. Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах [Електронний ресурс] / О. Кривецький // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 845-854. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_61
Кузьменко О. Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни : бібліотекознавство / О. Кузьменко, В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 4. — С. 24-31.
Кузьменко О. І. Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни [Електронний ресурс] / О. І. Кузьменко, В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 4. — С. 24-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2020_4_5
Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для України : зарубіжний досвід / А. Мальована // Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 27-30.
Ніколаєнко Я. Актуальні напрями соціокультурної діяльності освітянських бібліотек [Електронний ресурс] / Я. Ніколаєнко // Науково-педагогічні студії. — 2019. — Вип. 3. — С. 116-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/naupedct_2019_3_12
Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : методичні рекомендації / Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. Сухомлинського ; авт.-упоряд. С. М. Глазунова, Я. М. Ніколаєнко, Я. Є. Сошинська // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 5-6. — С. 2-29.
Романюк Н. Л. Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки з орієнтацією на результат [Електронний ресурс] / Н. Л. Романюк // Педагогічний пошук. — 2022. — № 2. — С. 61–65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2022_2_16
Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 11-14.
Сидоренко Т. В. Перспективні напрями розвитку соціокультурної діяльності публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Т. В. Сидоренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 1. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_12
Скаченко О. О. Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / О. О. Скаченко // Бібліотечний Меркурій. — 2019. — Вип. 2. — С. 218-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_21

.: Розділ: Інше :: 14.11.2022 20.34.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46784  
Наталія запитує:
Добрий день.Мені потрібна інформація по темі "організація управління бібліотечною справою"
Наша відповідь:
Адаменко М. Управління бібліотечними проєктами: теоретичний та практичний аспекти : (за матеріалами закордонних інтернет-джерел) : зарубіжний досвід / М. Адаменко // Бібліотечна планета. — 2022. — № 1. — С. 18-21.
Бруй О. Збалансована система показників - дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою [Електронний ресурс] : (за матеріалами зарубіжних публікацій) / О. Бруй // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 5. — С. 10-15.
Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / О. Бруй // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 3. — С. 36-40.
Великосельська О. М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки [Електронний ресурс] / О. М. Великосельська, О. В. Шаєвська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. — 2018. — Вип. 5. — С. 68-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2018_5_12
Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; Національна парламентська бібліотека України ; добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна. — Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2015. — 271 с. : іл.
Єрмолаєва Г. А. Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності [Електронний ресурс] / Г. А. Єрмолаєва // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 52. — С. 92-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_9
Жукова В. Сутність антикризового управління бібліотекою : бібліотечна справа / В. Жукова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 4. — С. 20-23.
Климова К. "Менеджмент бібліотечних та архівних установ": забезпечення навчального процесу. Рецензія на: Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 240 с. [Електронний ресурс] / К. Климова // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. — 2018. — Вип. 2. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_2_9
Ковальчук Н. Роль сучасних інформаційних технологій в організації документування управлінської діяльності бібліотеки : документознавство, архівознавство / Н. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 1. — С. 96-101.
Матвієнко О. HR-менеджер: професія "людина — знакова система" за освітньою спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Електронний ресурс] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 7. — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_7_5
Полікарпова Л. Управління бібліотеками з орієнтацією на результат [Електронний ресурс] : професійне спілкування / Л. Полікарпова // Бібліотека у форматі Д°. — 2020. — № 1. — С. 4-7.
Романюк О. SWOT-аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною діяльністю / О. Романюк // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 23-26.
Салата Г. Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні : бібліотекознавство / Г. Салата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 1. — С. 7-13.
Сафонова Т. Менеджмент безпеки профдіяльності в бібліотеках України : бібліотечна справа / Т. Сафонова, І. Коханова // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 2. — С. 37-42.
Соколов В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 9. — С. 17-20.

.: Розділ: Інше :: 28.10.2022 21.53.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 46781  
Христина запитує:
Добрий день! Шукаю інформацію на тему: Книга на Україні в XX-XXI ст.
Наша відповідь:
Доброго дня! Конкретизуйте будь ласка, що саме вас цікавить книговидання, книгорозповсюдження чи щось інше.

.: Розділ: Інше :: 27.10.2022 23.01.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ростислав із міста: Калуш :: Запитання: 46772  
Ростислав запитує:
еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бердніков Є. Стан та цілі розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь [Електронний ресурс] / Є. Бердніков // Землевпорядний вісник. — 2012. — № 11. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2012_11_5.
Дудич Г. Використання та впорядкування кормових угідь в Україні [Електронний ресурс] / Г. Дудич, Л. Дудич // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2017. — № 24(2). — С. 94-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2017_24(2)__21.
Канаш О. П. До питання про еколого-економічну оптимізацію використання земель, упорядкування угідь та обґрунтування сівозмін (на прикладі Дніпропетровської області) [Електронний ресурс] / О. П. Канаш // Землеустрій і кадастр. — 2014. — № 2. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zik_2014_2_2.
Кирилюк В. П. Еколого-економічна організація території сівозміни та впорядкування існуючих угідь в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / В. П. Кирилюк, П. М. Боровик, Ю. О. Кисельов, О. О. Кисельова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2022. — № 2. — С. 54-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2022_2_7.
Кирилюк В. П. Еколого-економічна організація території сівозміни та впорядкування існуючих угідь в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / В. П. Кирилюк, П. М. Боровик, Ю. О. Кисельов, О. О. Кисельова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2022. — № 2. — С. 54-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2022_2_7.
Кольцов С. Еколого-економічне обґрунтування зрошуваних сівозмін [Електронний ресурс] / С. Кольцов, О. Тітков, А. Коваленко // Землевпорядний вісник. — 2013. — № 12. — С. 24-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2013_12_8.
Машкова Т. В. Використання проектів землеустрою для еколого-економічного обгрунтування сівозмін та облікового контролю якості сільськогосподарських угідь [Електронний ресурс] / Т. В. Машкова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2018. — Вип. 290. — С. 170-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2018_290_23.
Пендзей Л. П. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічно обґрунтовані сівозміни та впорядкування угідь – нагальна необхідність їх розробки сьогодні [Електронний ресурс] / Л. П. Пендзей // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2013. — Вип. 21. — С. 108-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2013_21_27.
Харченко О. До проблеми еколого-економічного обґрунтування рівнів урожайності в сівозмінах при впорядкуванні сільськогосподарських угідь [Електронний ресурс] / О. Харченко, В. Прасол, Н. Кузін, В. Мартиненко, Г. Кривошта // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2014. — № 21(2). — С. 130-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(2)__29.

.: Розділ: Інше :: 24.10.2022 22.47.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46771  
Наталія запитує:
Добрий вечір.Мені потрібен матеріал на тему "Позастаціонарне бібліотечне обслуговування".Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Беліна Л. Інновації бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у зарубіжному бібліотекознавстві [Електронний ресурс] / Л. Беліна, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 31. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_31_1.
Бондаренко В. Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2014. — Вип. 39. — С. 351-362. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_32.
Венідиктова А. Міжнародні стандарти якості бібліотечно-інформаційного обслуговування [Електронний ресурс] / А. Венідиктова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 100-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_9.
Вилегжаніна Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 4-5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_2_1.
Вилегжаніна Т. Моделі бібліотечного обслуговування [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2007. — № 3. — С. 4-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2007_3_1.
Дубовик Н. А. Бібліотечні блоги як засіб бібліотечно-інформаційного обслуговування [Електронний ресурс] / Н. А. Дубовик, А. С. Овсієнко // Креативний простір. — 2022. — № 7. — С. 13-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/krpr_2022_7_7.
Коновал Л. В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування [Електронний ресурс] / Л. В. Коновал // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 3. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_3_9.
Медведєва В. Значення сучасних веб-технологій в обслуговуванні користувачів бібліотечних установ [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 546-560. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_42.
Пригорницька О. Мережа інтернет як засіб інформаційного обслуговування користувачів бібліотек [Електронний ресурс] / О. Пригорницька // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 375-384. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_38.
Ржеуський А. В. Інноватика в бібліотечно-обслуговуванні користувачів: за матеріалами соціологічного дослідження інформаційному [Електронний ресурс] / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2016. — № 3. — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_3_6.
Ржеуський А. В. Інноватика в бібліотечно-обслуговуванні користувачів: за матеріалами соціологічного дослідження інформаційному [Електронний ресурс] / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2016. — № 3. — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_3_6.
Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами [Електронний ресурс] / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 1. — С. 35-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_1_8.
Риб’янцева І. Комфортний простір – підґрунтя для якісного бібліотечного обслуговування [Електронний ресурс] / І. Риб’янцева // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 10-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2012_2_3.
Симоненко О. Шляхи інтелектуалізації бібліотечно-інформаційної діяльності в інформаційно-аналітичному обслуговуванні користувачів [Електронний ресурс] / О. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2018. — Вип. 49. — С. 146-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_49_13.
Сіра І. Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування [Електронний ресурс] / І. Сіра, В. Горовий // Бібліотечний вісник. — 2002. — № 1. — С. 8-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2002_1_5.

.: Розділ: Інше :: 24.10.2022 21.23.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.806324 seconds