Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Катя із міста: Прилуки :: Запитання: 46825  
Катя запитує:
Доброго дня, потрібна література про основи аналітики. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Анохін В. О. Співвідношення політичної та правової аналітики / В. О. Анохін // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання : проблеми сьогодення та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 6 черв. 2008 р. / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Ф-т підгот., перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників податк. міліції, Юрид. ф-т [та ін.]. - Ірпінь : НУДПС України, 2008. - 587 с.
Буров Є. В. Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем [Текст] : моногр. / Є. В. Буров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 429 с.
Варенко В. М. Основи аналітики : навч. посіб. / В. М. Варенко. - Київ : Ліра К, 2022. - 248 с.
Захарова В. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : нав. посіб. / В. І. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літ., 2013. - 336 с.
Філіпова Л. Я. Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів / Л. Я. Філіпова, І. В. Захарова // Вісник ХДАК. - 2009. - Вип. 28. - С. 44-52.
10 основних принципів бізнес-аналітики [Електронний ресурс] // softico.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://softico.ua/uk/knowledge/10-osnovnih-printsipiv-biznes-analitiki/. - Назва з екрана.
Вінничук О. Ю. Концептуальні основи практичного застосування бізнес-аналітики [Електронний ресурс] / О. Ю. Вінничук, І. С. Вінничук, Р. Р. Білоскурський // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія: Економічні науки. - 2022. - Вип. 45. - С. 69-75. - Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5043/ХДУ №45_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Корнєва З. М. Analytical Outlines (Основи системної аналітики) [Електронний ресурс] : навч. посіб. з англ. мови / З. М. Корнєва, Ю. В. Павловська. – Київ : Кафедра, 2015. – 338 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45255/1/ANALYTICAL-OUTLINES_2015.pdf.
Мандзюк О. Поняття та зміст аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / О. Мандзюк // Інформаційне право. - 2017. - № 10. - С. 171-176. - Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/36.pdf.
Омельяненко В. А. Концептуальні основи аналітики інноваційного компоненту національної безпеки [Електронний ресурс] / В. А. Омельяненко // Економіка і управління національним господарством. - 2017. - № 4. - С. 38-43. - Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3472/ekonomichniy_forum_noviy.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=38.

.: Розділ: Загальні :: 17.11.2022 11.53.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Бровари :: Запитання: 46778  
Кирило запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про становлення картографії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Вавричин М. Україна на стародавніх картах. Середина XVII-друга половина XVIII ст. : атлас репродукцій [карти] / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. – Київ : ДНВП «Картографія», 2009. – 224 с.
Прасул Ю. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області): автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Ю. Прасул ; НАН України. Ін-т географії. — Київ, 2004. — 20 с.
Білокриницький С. Видатні постаті геодезії і картографії (В. В. Вітковський) [Електронний ресурс] / С. Білокриницький // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Серія: Географія. — 2019. — Вип. 808. — С. 129-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2019_808_20.
Веклич Ю. М. Актуальні аспекти української геологічної картографії [Електронний ресурс] / Ю. М. Веклич, О. М. Шевченко // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2019. — № 1-2. — С. 58-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2019_1-2_6.
Горбенко М. І. Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / М. І. Горбенко // Молодий вчений. — 2018. — № 4.2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4.
Корвін-Піотровський А. О. Становлення археологічного картографування в Україні ((XIX-початок XX ст.) [Електронний ресурс] / А. О. Корвін-Піотровський // Археологія і давня історія України : зб. наук. пр. — К.: ІА НАН України, 2012. — Вип. 9. — С. 135-138. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/89380.
Марченко О. В. Історична географія та картографія в мережі інтернет: огляд закордонних веб-ресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Марченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2017. — № 6. — С. 117-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2017_6_14.
Осталецька О. І. Історія картографії [Електронний ресурс] / О. І. Осталецька, М. С. Романчук. - Режим доступу: http://maptimes.inf.ua/CH_14/35.pdf.
Руденко Л. Г. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України [Електронний ресурс] / Л. Г. Руденко, А. І. Бочковська // Український географічний журнал. — 2018. — № 1 — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2018_1_3.
Сосса Р. І. Куди рухається українська геодезія та картографія? [Електронний ресурс] / Р. І. Сосса, І. С. Тревого // Вісник геодезії та картографії. — 2015. — № 5-6. — С. 6-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgtk_2015_5-6_4
Тишковець В. В. Сучасна навчальна картографія як базисна складова географічної освіти [Електронний ресурс] / В. В. Тишковець, В. М. Опара // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2013. — Вип. 18. — С. 160-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2013_18_47.

.: Розділ: Загальні :: 27.10.2022 12.43.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: chl із міста: Киїі :: Запитання: 46736  
chl запитує:
Тест
Наша відповідь:
Уточніть своє запитання. Що значить "тест"?

.: Розділ: Загальні :: 17.10.2022 16.17.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Вінниця :: Запитання: 46659  
Денис запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про діяльність Михайла Брайчевського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бодак О. Михайло Брайчевський: життя та діяльність (За архівними документами) [Електронний ресурс] / О. Бодак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 37. — С. 677-691. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_37_60.
Бодак О. П. Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського / О. П. Бодак // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. — 2007. — Вип. 11. — С. 171–182.
Галішевський В. Участь Михайла Брайчевського в антивладному русі опору 1960-х–1970-х років [Електронний ресурс] / В. Галішевський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 27. — С. 145-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2018_27_25.
Галішевський В. А. Громадська діяльність Михайла Брайчевського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. А. Галішевський ; Нац. ун-т «Остроз. акад.». — Острог, 2015. — 19 с.
Галішевський В. А. Історик та його доба : громад., політ. та пам’яткоохорон. діяльність Михайла Брайчевського крізь призму епохи / В. А. Галішевський ; Кременец.-Почаїв. держ. іст.-культур. заповідник. — Кременець : Кременец.-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, 2018. — 187 с. : іл., фот.
Енциклопедист з нестандартним мисленням : 6 вересня - 95 років від дня народження М. Ю. Брайчевського // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 8. — С. 42.
Залізняк Л. Л. Михайло Юліанович Брайчевський як моральний авторитет української історичної науки та археології [Електронний ресурс] / Л. Л. Залізняк // Археологія. — 2019. — № 3. — С. 126-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2019_3_13.
Залізняк Л. Л. Михайло Юліанович Брайчевський як моральний авторитет української історичної науки та археології / Л. Л. Залізняк // Археологія. — 2019. — № 3. — С. 126-131.
Іванко А. Зробив, що міг, а навіть більше, як сподівався... : (Любомир Винар) / А. Іванко // Історія України (Шкільний світ). — 2012. — № 25-26. — С. 3-8.
Михайло Брайчевський. Вчений і особистість / Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу. — Київ : Фенікс, 2002. — 228 с.
Селівачов М. Михайло Юліанович Брайчевський в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури: Спогади [Електронний ресурс] / М. Селівачов // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. — 2012. — Вип. 8. — С. 475-482. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spdr_2012_8_22.

.: Розділ: Загальні :: 7.09.2022 09.51.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 46606  
Ніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про українського винахідника Миколу Бенардоса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніко! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бойко М. І. 30 років музею видатного вітчизняного винахідника. М. М. Бенардоса [Електронний ресурс] / М. І. Бойко // Питання історії науки і техніки. — 2011. — № 1. — С. 70-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2011_1_11.
Вчений зі світовим ім’ям : 8 липня — 175 років від дня народження Миколи Бенардоса // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 7. — С. 29-30.
Губочкін М. Внесок М. М. Бенардоса в розвиток технічних наук: історіографія проблеми [Електронний ресурс] / М. Губочкін // Переяславський літопис. — 2016. — Вип. 9. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_9_17.
Козачок Т. Найвідоміші винаходи українців : година спілкування / Т. Козачок // Шкільний світ. — 2014. — № 23. — С. 30-34.
Корнієнко О. М. Становлення та розвиток зварювального виробництва в Україні у світовому контексті (70-ті роки XIX ст. — 50-ті роки XX ст.): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.07 / О. М. Корнієнко ; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. — Київ, 2009. — 36 с.
Корнієнко О. М. Музей винахідника електродугового зварювання металів : особистість у науці / О. М. Корнієнко // Країна знань. — 2014. — № 9-10. — С. 17-20.
Корнієнко О. М. Електромагнітна гармата Миколи Бенардоса стартувала із ХІХ століття : віхи історії / О. М. Корнієнко // Країна знань. — 2019. — № 2-3. — С. 32-37.
Коршак Є. Тріумф електрозварювання на теренах України: Від Бенардоса до Патонів / Є. Коршак // Фізика та астрономія в школі. — 2007. — № 5-6. — 2-3-я с. обкл.
Малишевський І. Геній з палати для вбогих : 100 років тому пішов із життя першовідкривач дугового зварювання / І. Малишевський // Вітчизна. —2005. —№ 9-10. — С. 112-115.

.: Розділ: Загальні :: 25.07.2022 10.24.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.255673 seconds