Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46302  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: . Дослідження особливостей формування гуманних проявів особистості в дошкільному віці.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Із доступних на сьогодні джерел нам вдалося знатий наступні: – https://lib.iitta.gov.ua/706372/1/Монографія_Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ.pdf
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v4/i8/11.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/104.pdf
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635a2ad79b5d43b89521216c37_0.html
https://nenc.gov.ua/doc/autoref/vrochinska.pdf
https://dspu.edu.ua/youngsc/AQGS/2013_6-2/pedagogy/171-177.pdf
http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/2018_11_27_zbirnuk.pdf
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2bd78b5c43a89521216d26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2bd78b5c43a89521216d26_2.html
https://sites.google.com/site/droiravppv/psihologicni-osoblivosti-rozvitku-gumannosti-u-ditej-doskilnogo-viku
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14332/1/ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ З СОЦІАЛЬНИМ.pdf

– Врочинська Л. І. Педагогічні умови виховання гуманної поведінки у старших дошкільників / Л. І. Врочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук, праць // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип. 9. - Рівне, 2000. - С. 93-97.
– Врочинська Л. І. С.Ф. Русова про формування гуманізму в дітей дошкільного віку / Л. І. Врочинська // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка (педагогічні науки). - 2006. - № 4 (99). - С. 35-38.
– Врочинська Л. І. В. О. Сухомлинський про виховання гуманності в дітей / Л. І. Врочинська // Наука і освіта. - 2008. - № 6. - С. 21-24.
– Врочинська Л. І. Софія Русова про моральне виховання / Л. І. Врочинська // Проблеми шкільної педагогіки і психології навчання і виховання у творчій спадщині Софії Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвячених 140-річчю з дня народження С. Ф. Русової. - Чернігів, 1996. - С. 28-31.
– Поніманська Т.І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку : монографія / Т.І. Поніманська. – Рівне : РДГУ, 2006. – 352 с.
– Смалько Л. А. Виховання гуманності у дітей старшого дошкільного віку засобами народної казки / Л. А. Смалько // Гуманітарний корпус : збірник наук. статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Вінниця, 2015. - Вип. 4. - С. 201-204.

.: Розділ: Освіта :: 23.03.2022 10.35.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: м.Черкаси :: Запитання: 46269  
Тетяна запитує:
Доброго дня, будь ласка, допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Самодіяльні вільні ігри як різновид ігрової діяльності дошкільника"
Наша відповідь:
Гордій Н. М. Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. М. Гордій, І. В. Корякіна, А. П. Дмитренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(3). — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(3)__20
Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік / Т. Піроженко ; обкл. С. М. Железняк. — Київ : Генеза, 2016. — 87 с. : табл. — (Настільна книжка вихователя. Освітня лінія. Гра дитини). - 87 с.
Карасьова К. Самодіяльні ігри дитини / К. Карасьова, Т. Піроженко. — Київ : Шкільний світ, 2011. — 125 с. : табл. — (Бібліотека "Шкільного світу". Дошкілля) (Дитячий садок. Бібліотека).
Лізун О. Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О. Лізун, Ю. Мазур // Обдарована дитина. — 2014. — № 8. — С. 45-50.
Лізун О. Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О. Лізун, Ю. Мазур // Обдарована дитина. — 2014. — № 9. — С. 45-55.
Лізун О. Розвиток уяви і фантазії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / О. Лізун, Ю. Мазур // Обдарована дитина. — 2014. — № 7. — С. 25-34.
Пасічник В. М. Сутність ігрової діяльності у формуванні особистості дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. М. Пасічник // Спортивні ігри. — 2020. — № 3. — С. 43-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sporihry_2020_3_7
Передерій О. Л. Вільна гра у вальдорфському дошкільному дитячому закладі [Електронний ресурс] / О. Л. Передерій, С. Г. Крамаренко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2021. — № 1(2). — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2021_1(2)__13
Піроженко Т. Ігрова діяльність дошкільника : ст. дошк. вік : навч.-метод. посіб. / Т. Піроженко, К. Карасьова. — Київ : Генеза, 2014. — 95 с. : іл., табл. — (Настільна книжка вихователя. Освітня лінія. Гра дитини).
Фартушок Л. Гра та її роль в житті дошкільника [Електронний ресурс] / Л. Фартушок // Молодь і ринок. — 2017. — № 5. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_5_31

.: Розділ: Освіта :: 13.02.2022 10.15.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Габріелла із міста: Ужгород :: Запитання: 46264  
Габріелла запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу для написання дипломної роботи на тему: "Основні стратегії профілактики неінфекційних захворювань: медико-соціальне та економічне значення" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Габріелло! Радимо Вам використати наступні посилання: – Матеріали науково-практичної конференцій з міжнародною участю "Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями" 5 листоп., 2015 р. м. Харків / Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України та ін. ; редкол.: Г.Д. Фадєєнко (відп. ред.) та ін. - Харків : Цифра Принт, 2015. - 367 с.
– Москаленко В. Ф. Хронічні неінфекційні хвороби як основа формування глобального тягаря хвороб / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва, Л.І. Галієнко // Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. - 2013. - № 1. - С. 199-201.
– Грузєва Т. С. Хронічні неінфекційні хвороби як глобальна проблема громадського здоров'я та сучасні стратегії її вирішення / Т. С. Грузєва // Главный врач. - 2014. - № 2. - С. 78-86.
– Дячук Д. Д. Щодо захворюваності дорослого населення України на неінфекційні хвороби / Д. Д. Дячук // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. - 2011. - № 1. - С. 19-23.
– Шевченко М. В. Неінфекційні захворювання: медико-соціальна значущість, пов'язані з ними медико-соціальні втрати та економічні збитки / М. В. Шевченко // Вісник проблем біології і медицини. - 2015. - Том 1, № 3. - С. 34-39.
– Увага, неінфекційні захворювання! Шляхи вирішення проблеми // Фармацевт-практик. - 2013. - № 10. - С. 68.
– Блавацька О. Б. Здоровий спосіб життя і неінфекційні захворювання: глобальні проблеми і тенденції / О. Б. Блавацька // Провизор. - 2011. - № 11. - С. 18-19.
– Неінфекційні захворювання - нова глобальна загроза. Як спільними зусиллями держави, громадськості та пацієнтів подолати дану проблему? // Голов. мед. сестра. - 2012. - № 9. - С. 3-4.
– Федоренко В. І. Здорове харчування - основа профілактики хронічних неінфекційних захворювань / В. І. Федоренко, Л. М. Кіцула // XII з’їзд ВУЛТ : матеріали, м. Київ, 5-7 верес. 2013 р. / ред. С. Нечаїв. - Київ, 2013. - С .294-295.
– Колесник М. Хронические неинфекционные заболевания: фокус на профилактику и борьбу с осложнениями / М. Колесник // Український медичний часопис. - 2015. - № 6. - С. 29-31.
– Фадєєнко Г. Д. Основні стратегії профілактики неінфекційних захворювань в Україні / Г. Д. Фадєєнко, О. В. Колеснікова // Раціональна фармакотерапія : наук.-практ. вид. для лікарів. - 2017. - № 2. - С. 5-8.
– Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в умовах пандемії COVID-19 / О. Т. Єлізарова, С. В. Гозак, Н. С. Полька [та ін.] // Довкілля та здоров’я = Environment & Helth. - 2021. - № 4/6. - С. 4-14.
– Фуштей В. В. Здоров’я українців: чи є вихід? : профілактика хронічних неінфекційних захворювань - реальний шлях поліпшення демографічної ситуації в Україні / В. В. Фуштей // Здоров’я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2018. - № 13/14. - С. 30.
– Дудник С. Боротьба з неінфекційними захворюваннями: як план перетворили на фікцію / С. Дудник // Ваше здоров'я. - 2018. - № 41/42. - С. 6-7.

https://rpht.com.ua/ua/archive/2017/2(43)/pages-5-8/osnovni-strategiyi-profilaktiki-neinfekciynih-zahvoryuvan-v-ukrayini
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/469174/Risk-factors-NCD-Ukraine-summary-ukr.pdf
http://health-ua.com/article/16101-proflaktika-hronchnih-nenfektcjnih-zahvoryuvan--realnij-shlyah-polpshennya-

.: Розділ: Освіта :: 10.02.2022 14.06.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: м. Київ :: Запитання: 46260  
Наталія запитує:
Широ дякую за надану відповідь на запит 46252. Цікавить також список праць Гудзик І. П., Хорошківської О. Н., Першукової О. О., можливо й інших вчених із проблем двомовного / багатомовного навчання; багатомовної/полілінгвальної освіти. Наперед красно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо Вам використати наступний список праць: – Гудзик І.П. Рідна та інші мови у школі / І.П.Гудзик // Початкова школа. - 1994. - № 5. - С. 34-38.
– Гудзик І.П. Моделі застосування мов у шкільному навчанні / І.П. Гудзик // Відродження:часопис з питань культури та освіти нац. меншин України. - 1998. - № 3. - С.16-20.
– Гудзик І.П. Багатомовне суспільство – багатомовна школа : (з практики національно-мовного будівництва в Україні) / І.П. Гудзик // Відродження. - 1995. - № 5-6. - С. 11-14.
– Гудзик І. Про двомовне навчання математики у 1 класі / І. Гудзик // Початкова школа. - 1999. - № 11. - С. 35-38.
– Гудзик И.Ф. Родной язык и двуязычие / И.Ф. Гудзик // Язык и литература в школе. Украинский вестник. - Харьков, 1995. - № 4. - С. 4-8.
– Гудзик І. З досвіду застосування двомовного навчання математики / І.Гудзик, С.Нікітіна // Початкова школа. - 2002. - № 2. - С. 28-30.
– Гудзик І. Проблеми мовної освіти в Україні / І.Гудзик // Рідні джерела. - 2002. - № 4 . - С. 4-8.
– Гудзик І. Багатомовність у шкільній освіті / І. Гудзик // Педагогічна газета. - 2004. - № 8. - С. 4.
– Гудзик И. Ф. Необходимое условие демократизации образования : вопросы учащихся и их роль в обучении языку / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2007. - № 5. - С. 5-8.
– Гудзик И. Ф. Быть понятным для других : коммуникативное использование речи в обучении / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2009. - № 3. - С. 18-21.
– Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи / І. Гудзик // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 4. - С. 55-58.
– Гудзик И. Ф. Понимать сущность материала о языке : об усилении семантического аспекта в работе над языковыми единицами разных уровней / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2010. - № 3. - С. 11-14.
– Гудзик І. П. Лінгвонародознавчий компонент змісту навчання у підручниках з мови / І. П. Гудзик // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки АПН України : Педагогічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 172-177 .
– Гудзик И. Ф. Люди не пишут так, как говорят, и наоборот: не говорят "как по писаному" : учет специфики устной и письменной форм речи при обучении языку в школе / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школе. - 2018. - № 4. - С. 8-11.

– Хорошковська О.Н. Методи навчання державної мови як другої / О.Н.Хорошковська // Початкова школа. - 1996. - №8. - С. 8-11.
– Хорошковська О.Н. Тренувальні методи навчання державної мови / О.Н.Хорошковська // Початкова школа. - 1996. - № 10. - С. 39-41.
– Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної / О.Хорошковська // Початкова школа. - 1998. - № 6. - С. 42.
– Хорошковська О. Про зміст навчання української мови у школах національних меншин та критерії його відбору / О.Хорошковська // Початкова школа. - 1999. - № 3. - С. 40-41.
– Хорошковська О. Друга, але державна : (про українську мову в школах національних меншин) / О.Хорошковська // Урок української. - 1999. - № 6. - С. 11-12.
– Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної у школах національних меншин України / О.Хорошковська // Укр.мова та література. - 1998. - № 4.
– Хорошковська О. Мова і національна свідомість / О.Хорошковська // Освіта. - 1997. - № 31-32. - С. 6.
– Хорошковська О. Теоретичні основи відбору змісту мовного й мовленнєвого матеріалу у шкільному курсі української мови як державної у школах національних меншин України / О. Хорошковська // Початкова школа. - 2005. - № 7. - С. 31-35.
– Хорошковська О. Теоретичні підходи до лінгводидактичного забезпечення змісту навчання української мови як державної в школах з мовами викладання національних меншин України / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 7/8. - С. 44-47.
– Хорошковська О. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 1. - С. 41-44.

– Першукова О.О. Вивчення іноземних мов у середніх школах країн Центральної та Східної Європи / О.О.Першукова // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 123-128.
– Першукова О.О. З історії розвитку соціокультурних аспектів вивчення іноземних мов у Європі / О.О.Першукова // Іноземні мови. - 1999. - № 4. - С. 16-19.
– Першукова О. Європейська багатомовність в освіті / О.Першукова // Шлях освіти. - 2000. - № 4. - С. 24-26.
– Першукова О.О. Стратегія європейських країн у галузі навчання іноземних мов / О.О.Першукова // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3-4. - С. 175-183.
– Першукова О. Сучасні підходи до формування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в країнах Європи / О. Першукова // Шлях освіти. - 2003. - № 3. - С. 19-22.
– Першукова О. О. Концептуальна модель соціокультурної складової змісту навчання іноземної мови в європейських країнах / О.О. Першукова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - № 3/4. - С. 155-161.
– Першукова О. Переосмислити мету (Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в контексті діалогу культур) / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 3. - С. 116-122.
– Першукова О. Формуючи "європейську свідомість" (Європейський досвід структурування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови) / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 2. - С. 106-115.
– Першукова О. Знання мов - ключ до спілкування : особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській школі / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 5. - С. 83-90.
– ПЕршукова О. Особливості змісту навчання іноземної мови в старшій школі у країнах Західної Європи / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - № 6. - С. 75-82.
– Першукова О.О. Реформи навчання іноземних мов у Європі – відповідь на виклики сучасності / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2007. - № 3. - С. 21-24.
– Першукова О. О. Стратегія європейських країн у галузі навчання іноземних мов / О.О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3/4. - С. 175-183.
– Першукова О. Уникаючи чужих помилок : особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській старшій школі / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2007. - N 5/6. - С. 85-92.
– Першукова, О. О.
Імерсійна освіта, або опанування загальноосвітніх предметів з використанням іноземної мови як засобу навчання, в країнах Європи / О. О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2007. - ; 4. - С. 106-113.
– Першукова О. У пошуках "ідеального" підходу : інтеграція сучасних підходів до навчання іноземних мов у країнах Європи / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2009. - № 1. - С. 37-46.
– Першукова О.О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 19-27.
– Першукова О.О. Іноземні мови у формуванні світогляду американських школярів / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 20-26.
– Першукова О. О. Погляди зарубіжних учених на двомовну та багатомовну освіту школярів у країнах Європи / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2012. - № 2. - С. 23-27.
– Першукова О. О. Багатомовна освіта школярів Іспанії / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2012. - № 3. - С. 12-16.
– Першукова О. О. Європейський досвід навчання іноземних мов як засіб формування світогляду школярів / О. О. Першукова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - № 2. - С. 55-58.
– Першукова О. Утвердження багатомовної освіти в Європі / О. Першукова // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних проектів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 25-26 квітня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економ. ун-т. - Тернопіль, 2014. - С. 51-58.
– Першукова О.О. Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах західної Європи як атрибут епохи постмодерну / О. О. Першукова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2013. Серія: Педагогічні науки, Вип. 111. - С. 234-238.
– ПЕршукова О.О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у західноєвропейському контексті / О. О. Першукова // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 13-22.
– Першукова О. О. Соціолінгвістичні засади розвитку багатомовності школярів у країнах Західної Європи / О. О. Першукова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2014. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 122. - С. 208-212.

.: Розділ: Освіта :: 9.02.2022 11.55.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: м. Київ :: Запитання: 46252  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка у доборі списку літератури з проблем багатомовної освіти, зокрема висвітлення питань з методики навчання мов з огладу на багатомовну освіту у працях українських і зарубіжних вчених. Також детально цікавить висвітлення даної проблематики у роботах Гудзик І. П., Хорошківської О. Н., та, можливо інших вчених, які працювали / працюють в Інституті педагогіки НАПН України. Щиро Вам вдячна!
Наша відповідь:
Білозір О. С. Полілінгвальна освіта. Досвід країн світу та перспективи впровадження багатомовного навчання в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Білозір // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 191. — С. 217-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2020_191_54
Котик Т. Вплив багатомовного навчання на розвиток особистості в поліетнічному середовищі України [Електронний ресурс] / Т. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 4. — С. 213-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_4_30
Першукова О. О. Багатомовна освіта школярів Іспанії : європейський контекст / О. О. Першукова // Шлях освіти. — 2012. — № 3. — С. 12-16.
Першукова О. О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у західноєвропейському контексті [Електронний ресурс] / О. О. Першукова // Український педагогічний журнал. — 2016. — № 2. — С. 13-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2016_2_4
Подоляк З. Дидактика багатомовності як методологічна основа сучасної іншомовної освіти [Електронний ресурс] / З. Подоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 4. — С. 207-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_4_29
Путій Т. Оцінювання мовної компетентності у практиці багатомовної освіти [Електронний ресурс] / Т. Путій // Нова педагогічна думка. — 2019. — № 2. — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_2_35
Талалай Ю. Дидактичні моделі формування багатомовної особистості учня в процесі навчання іноземної мови: модель факторів і динамічна модель [Електронний ресурс] / Ю. Талалай // Молодь і ринок. — 2017. — № 4. — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_4_35
Хоменко О. В. Полілінгвальна освіта у нелінгвістичних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. В. Хоменко // Ars Linguodidacticae. — 2018. — Вип. 2. — С. 18-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/artlin_2018_2_5
Шумицька Г. В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття [Електронний ресурс] / Г. В. Шумицька // Українська мова. — 2021. — № 1. — С. 3-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2021_1_3
Яковлева О. В. Багатомовність у системі вищої освіти: чи є неминучим конфлікт між патріотизмом та прагматизмом? [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2016. — Вип. 9-10. — С. 170-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2016_9-10_16
Яковлєва О. В. Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання [Електронний ресурс] / О. В. Яковлєва // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 118. — С. 302-306. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_118_75

.: Розділ: Освіта :: 8.02.2022 10.55.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.840166 seconds