Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42005  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, з підбором літератури для курсової роботи на тему: "Новітні технології збереження бібліотечних фондів"(оцифрування). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!Перегляньте наступні джерела:
Бондаренко І. О. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інформатизації суспільства : автореф. дис... канд. пед. наук : 07.00.08 / І. О. Бондаренко. – Харків : [б. в.], 2006. – 20 с.
Вилегжаніна Т. До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні : (оприлюднено на IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Бібліотека і книга в контексті часу», квіт. 2010 р.) / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2010. – № 2. – С. 4–6.
Кравчук Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти / Н. Кравчук // Бібл. форум України. — 2011. — № 1. — С. 26-28.
Лобузіна К. В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / К. В. Лобузіна, О. П. Бодак // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2012. — Вип. 15. — С. 145-149.
Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісник Книжкової Палати. – 2009. – № 11. – С. 18-21.
Муха Л. Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісник. – 2009. – № 6. – С. 25–29.
Муха Л. Інноваційні технології збереження фондів / Л. Муха, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 67–69.

Лобузін І. В. Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління [Електронний ресурс] / І. В. Лобузін // Системи збереження і масового розповсюдження даних. — 2012. — № 3. — Т. 14.— С. 104-114. — Режим доступу: http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/XXXX/2012/3/3-11.pdf.
Мацібора Н. Г. Зберігання бібліотечного фонду: традиційні та новітні підходи [Електронний ресурс] / Н. Г. Мацібора, Л. В. Домбровська // Наук. праці Держ. наук.-педагог. б-ки України імені В. О. Сухомлинського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/80704/81731
Слободянюк Н. І. Стан і перспективи збереження фонду НТБ в добу цифрових технологій [Електронний ресурс] / Н. І. Слободянюк. — Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22/Доповідь на конференцію.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Слюсаренко К. Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг [Електронний ресурс] / К. Слюсаренко ; Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3116:innovatsijni-tekhnologiji-zberezhennya-rukopisiv-ta-ridkisnikh-knig&catid=81&Itemid=415.
Підсумки першого науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1047.
Підсумки другого науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1969.
Підсумки третього науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація» // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [веб-сайт]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2932.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.05.2018 09.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 41999  
Анна запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи можна знайти електронний архів таких британських видань як «The Times», «Daily Express», «Guardian», «National Geographic». якщо можна, поділіться посиланнями. ДЯкую!)
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні посилання на необхідні джерела:
https://www.theguardian.com/media/thetimes
https://www.express.co.uk/
http://jurnali-online.ru/national-geographic (читання та скачування)
http://www.nat-geo.ru/magazine/
На жаль, електронний архів таких британського видання «The Times» можливо знайти тільки у наукових інформаційних ресурсах, наприклад, Proquest, які зробили цифрову копію даного видання.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.05.2018 18.15.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 41952  
Катерина запитує:
В чому полягає філософія відкритого достуту та як вона працює? Потрібні нові джерела.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:
http://kpi.ua/1634-2
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/67/Open Access to Knowledge.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://svitppt.com.ua/rizne/vidkritiy-dostup-do-informacii-filosofiya-politika-praktika.html
http://library.snu.edu.ua/index/resursi_vidkritogo_dostupu/0-158
http://lib.nuos.edu.ua/uk/ресурси-доступу
– Тарасюк А. В.Відкриті дані та інші дані у публічному доступі: правові аспекти / А. В. Тарасюк // Інформація і право. – 2017. – № 2 (21). – С. 59-65.
– Бакуменко Л. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій / Л. Бакуменко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 10. – С. 18-22.
– Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації : перші двадцять років / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 3-10.
– Матеріали семінарів з відкритого доступу : для викладачів, аспірантів, студентів / Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль : ТДТУ, 2009. - (Навчально-методична література).
– Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації : монографія. - Київ : ДНУ "УкрІНТЕІ", 2017. - 200 с.
– Ярошенко Т.О. Відкритий доступ: переваги і перестороги / Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова ; Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2017. – Підрозділ 2.1. – С. 20-27.
– Ярошенко Т.Р. Концепція та інфраструктура відкритості / Т. О. Ярошенко Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації / Чмир О. С., Кваша Т. К., Ярошенко Т. О. та ін. - Київ : УкрІНТЕІ, 2017. - Розділ 2. - С. 20-36.
– Бєлінська В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 8. - С. 22-25.
– Передерій І. Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації відкритого доступу до інформації / І. Передерій, В. Вощенко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал. - 2016. - № 12. - С. 34-37.
– Писаренко Т. В. Механізми розвитку інформаційного суспільства: європейський досвід / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-практичний журнал. - 2015. - № 1. - С. 37-45.
– Земсков А. И. Открытый доступ: роль библиотек / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библиотечного дела. - 2016. - № 6. - С. 41-61.
– В Україні вперше буде створено Національний репозитарій академічних текстів // Вища школа. – 2016. – № 9 (146). – С. 3-4.
– Кантлін С.О. Інституційний репозитарій Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С.О.Кантлін // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 251-254. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4).
– Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 541 // Урядовий кур"єр. – 2017. – 1 серпня (№ 141). – С. 7.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.04.2018 11.13.15 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Долина :: Запитання: 41948  
Оксана запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Видавнича діяльність інтернованих українських вояків в таборі міста Каліш (Польща)". Наперед Дякую!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Скорич Л. В. Українська військова еміграція у Польщі - http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/21505/1/25-136-139.pdf
2. Стопчак М. Інтернована армія УНР у таборах країн центральної Європи - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoai_2013_20_29.pdf
3. Голубнича Ю. Культурно-освітня діяльність вояків інтернованої армії УНР в Польщі як чинник боротьби за українську державність - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Spup_2014_4_28.pdf
4. Голубнича Ю. Табори інтернованих - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9ca6b9f9-06ba-42a8-b541-70fb46095bc6/c/28_.pdf
5. Голубнича Ю. В. Видавнича діяльність інтернованої армії УНР у таборах Польщі - http://history-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/1781/1838
6. Вісімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю української революції - http://undiasd.archives.gov.ua/doc/anons/2017_11_15.pdf
7. Освіта у таборах полонених та інтернованих вояків-українців в Європі (1914-1923 рр.)- http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/33627/
8. Вішка О. Українська політична еміграція у Польщі - http://shron1.chtyvo.org.ua/Vishka_Omelian/Ukrainska_politychna_emihratsiia_u_Polschi_1920-1939.pdf
9. Лист сотника Ф. Крушинського з Каліша до Президента ЧСР Т.Ґ. Масарика
від 12 жовтня 1923 р. - https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120182715
10. Історія розвитку видавничої справи у Польщі - https://vbaze.com.ua/files/product?_token=6ur5XclAbZ1A9Akn8hZ42fcICEOCSmL1LAvCBMnw&product_id=722&file=Видавнича справа у Польщі - фр.docx&download=1

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 22.04.2018 23.35.17 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Житомир :: Запитання: 41936  
Аліна запитує:
Шановні бібліотекарі! На сайті вашої бібліотеки є рекомендаційний покажчик "Природі а людина". Чудовий покажчик! Прошу відповісти на питання: Коли цей покажчик створений? Чи продовжується робота над ним? Чи всі твори, що відображаються в ньому є у вашому фонді! Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Покажчик створювався з 1998 року. На сьогодні поповнюється тільки розділ "ЗОЛОТА КОЛЕКЦІЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ". Нова література щодо інших розділів знайшла своє відображення в бібліографічних виданнях бібліотеки. Пропонуємо переглянути:
http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/Index
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=7679
http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8372.
Всі видання, представлені в ресурсах, є в фонді ношої бібліотеки.
Дякуємо за оцінку нашої роботи.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.04.2018 13.21.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.036959 seconds