Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Світлана із міста: Ужгород :: Запитання: 41641  
Світлана запитує:
Добрий день. Порекомендуйте матеріал до теми "Формування читацьких компетентностей школярів". Дякую.
Наша відповідь:
Світлано, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Абрамова, Ю. М.Дослідження читацької активності учнів за допомогою ІКТ / Ю. М. Абрамова // Джерело пед. інновацій : наук.-метод. журн. - 2015. - Вип. 1. - С. 74-89. - Бібліогр.: 16 назв. - Дод.: Круглий стіл "Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві": с. 84-89

Богосвятська, А. І. Методика компетентнісного викладання на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 7-8. - С. 56-63. - Бібліогр.: с. 63.

Бодаренко, Оксана. Формування читацької компетентності молодших школярів / О. Бодаренко // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2014. - N 5. - С. 6-8

Вашуленко, Оксана.Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 16-21. - Бібліогр.: с. 21.

Вашуленко, Оксана.Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра // Початкова школа. - 2013. - № 1. - С. 13-17. - Бібліогр.: с. 17.

Вашуленко, Оксана. Оцінювання читацької компетентності молодших школярів
// Початкова школа. - 2007. - № 12. - С. 16-20. - Бібліогр.: с. 20.

Вашуленко, Оксана. Читацька компетентність молодшого школяра: теоретичний аспект // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 48-50. - Бібліогр.: с. 50.

Галактионова, Татьяна Гелиевна. Читательская компетентность как фактор активизации информационных связей в системе управления педагогическим процессом / Т. Г. Галактионова, Е. В. Зайцева // Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : наук.-практ. журн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. - 2014. - № 7. - С. 47-51. - Библиогр.: 8 назв

Галушко, Максим.Формування художньо-читацької компетентності у процесі вивчення літератури // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 9. - С. 27-29. - Бібліогр.: с. 29.

Глущенко, Лілія. Проблеми формування читацької компетентності ліцеїстів у контексті сучасного змісту шкільної літературної освіти / Л. Глущенко // Рідна школа : наук.-пед. журн. - 2010. - № 4/5. - С. 47-49.

Іванова Лідія.Літературна компетенція молодшого школяра // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2005.- №38. - С.2-13. - Бібліогр.: с. 13.

Кашицька, В. А.Досліджуємо галактику читання // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 9-10. - С. 57-59.

Куцінко, О. Г. Ключові освітні компетентності на уроках зарубіжної літератури / О. Г. Куцінко // Зарубіжна література в школі : наук.-метод. журн. - 2017. - N 1/2. - С. 2-6

Лисенко, М. В. Формування читацької компетенції учнів на уроках позакласного читання : за твором Льюїса Керролла "Аліса в Країні чудес" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - № 11. - С. 8-10.

Лісовський, Антон. Формування літературно-естетичної компетентності учнів у процесі вивчення літератури / Антон Лісовський // Українська мова і література в школі. - 2014. - № 2. - С. 24-28. - Бібліогр.: 17 назв.

Манойло, В. В.Формування читацької компетентності молодших школярів на уроках позакласного читання / В. В. Манойло // Шкільний бібліотекар (Осн.). - 2015. - N 4. - С. 3-6.

Мартиненко, Валентина. Сутнісні характеристики читацької компетентності молодших школярів // Початкова школа. - 2013. - № 12. - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.

Мартищук, Г.Як формувати читацькі компетентості / Г. Мартищук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 10. - С. 22–27. - Бібліогр.: 40 назв.

Маслова, О. С.Читацька компетентність учнів : бібліотечний урок // Шкільний бібліотекар. - 2012. - № 11. - С. 29-31.

Мельник, Марія. Формування й розвиток читацької компетентності школярів / М. Мельник // Школа : інформ.-метод. журн. - 2012. - № 2. - С. 40-41.

Науменко, Віра. Оволодіння читацькою компетентністю : [з використанням інформаційно-комунікативних технологій] // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - Методичний порадник. - 2012. - Вип. 1. - С. 3-6.

Непоможець, О. Р.Формування читацької компетентності молодших школярів / О. Р. Непоможець // Таврійський вісник освіти. - 2010. - N 3. - С. 247-253. - Бібліогр.: 8 назв

Паламар, С. П. Формування читацьких компетенцій на уроках української літератури в 5 класі / С. П. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 11. - С. 43-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Поліщук, І. А.Формування читацької компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури засобами інтерактивного навчання / Інна Анатоліївна Поліщук // Таврійський вісник освіти. - 2015. - N 4. - С. 146-153. - Бібліогр.: 6 назв

Прач, Валентина Олександрівна. Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту літературної освіти / В. О. Прач // Шкіл. б-ка плюс : наук.-метод. часопис. - 2017. - № 3/4 (лют.). - С. 15-20.

Пузік, З. С.Формування читацької компетентності учнів початкових класів : через упровадження когнітивних методів навчання в урочній та позаурочній діяльності / З. С. Пузік // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2014. - № 3. - С. 2-6.

Сафарян, Світлана.Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти / С. Сафарян // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. - 2008. - N 10. - С. 4-6. - Бібліогр. в кінці ст.

Снєгірьова, Валентина. Система завдань до художнього твору як засіб формування читацьких і літературних компетенцій учнів // Всесвітня література в сучасній школі. - 2016. - № 9. - С. 10-13.

Тіхоненко, Світлана. Читацькі компетенції учнів [Текст] : хронотопічний аналіз художнього тексту / Світлана Тіхоненко // Світова література. - 2015. - Січень, № 1. - С. 21-22

Ткачук, Галина. Формування читацької самостійності на основному етапі позакласного читання / Галина Ткачук // Початкова школа. - 2013. - N 6. - С. 7-10 .

Утянська, Тетяна. Формування і розвиток читацької компетентності школярів : [виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури школярів.] / Т. Утянська // Сільська школа України : інформ.-метод. часопис. - 2008. - № 3(Берез.). - С. 74-77. - Бібліогр.: 2 назв.

Фасоля, Анатолій. Компетентнісно зорієнтоване навчання на уроках літератури: проблеми становлення / А. Фасоля // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах : щомісяч. наук.-метод. журн. МОНмолодьспорту України. - 2012. - № 9. - С. 2-6.

Федоренко, Лілія Федорівна. Формування і розвиток читацької компетентності школярів / Л. Ф. Федоренко // Шкіл. б-ка плюс : наук.-метод. часопис. - 2017. - № 3/4 (лют.). - С. 2-3. -

Фенцик, Оксана.Повноцінне сприйняття молодшими школярами художніх творів на уроках літературного читання // Початкова школа. - 2011. - № 11. - С. 9-14. - Бібліогр.: с. 14.

Шкловська, О. Методичні прийоми формування читацької компетенції старшокласників [Текст] / О. Шкловська // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 2. - С. 11-16. - Бібліогр.: 23 назв.

Яценко, Таміла. Формування читацької компетентності учнів: методична "мода" чи вимога сучасності? / Т. Яценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - N 7/8. - С. 82-90. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.02.2018 13.37.54 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 41639  
Олена запитує:
Підкажіть будь ласка, до якої саме бібліотечної періодики доцільно звернутись при пошуці статей до курсової за темою "Бібліотечний менеджмент: тематичний бібліографічний покажчик"?Дякую
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Абрамова, Л. В. От процессного подхода к контроллингу: эволюция функционального менеджмента [Текст] / Л. В. Абрамова, И. М. Суслова // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. - 2011. - № 8. - С. 59-66

Башун О.В. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття і впровадження нових технологій: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф.(20 – 23 травня 1998 р., м. Київ ) НТБ НТТУ “КПІ”. – К., 1998. – С. 30 – 38;

Бруй, Оксана.Збалансована система показників – дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою [Текст] : за матеріалами зарубіжних публікацій / Оксана Бруй // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. - 2015. - № 5. - С. 10-15 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Васильченко, Микола.Функція управління в бібліотечній справі [Текст] : управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент / М. Васильченко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2015. - № 1. - С. 15-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Вилегжаніна, Т.Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розподілене керівництво і відповідальність / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2009. - № 1. - С. 5-7

Волкова Г., Ганна. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі [Текст] : управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент. / Ганна Волкова Г. // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2015. - № 1. - С. 19-22. - Бібліогр. в кінці ст.

Грек-Тарасевич, Н. Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси / Н. Грек-Тарасевич // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 1. - С. 8-11

Гречко, Галина. Имиджевые мероприятия в библиотеке для детей как основная часть репутационного менеджмента / Г. Гречко // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 12-15 : орн.

Гришина, Светлана Михайловна. Загадка топоса, или партнерство как образ жизни [Текст] / С.М. Гришина // Библиотечное дело. - 2013. - № 10. - С. 5-7

Давидова, І. Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту [Текст] / І.Давидова // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 5. - С. 10-13.

Давидова І. О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління [Текст] : навч. посіб. / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 136 с.

Жукова, Татьяна Дмитриевна. РШБА в контексте модернизации российского образования [Текст] : из выступления на семинаре "Гражданские силы библиотечного сообщества: вчера, сегодня, завтра" / Т.Д. Жукова // Библиотечное дело. - 2013. - № 10. - С. 23-25

Ковальчук , Г. Позабюджетне фінансування-пошук джерел [Текст] / Г. Ковальчук // Бібліотечна планета. - 2003. - № 2. - С. 15-18

Кривоносова, Олена. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек [Текст] / Олена Кривоносова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2015. - № 1. - С. 7-10

Лазерко, М. П. Система менеджмента качества Центральной научной библиотеки НАН Беларуси [Текст] / М. П. Лазерко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Международная ассоциация Академий наук. - К., 2012. - Вып. 10. - С. 257-262. - Библиогр. в конце ст.

Левченко, Нина. С чего начинается качество? [Текст] : бібліотекознавство / Н. Левченко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2012. - № 2. - С. 11-13. - Бібліогр. в кінці ст.

Левченко, Нина. Восем принципов системы менеджмента качества [Текст] / Н. Левченко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2013. - № 1. - С. 4-6. - Бібліогр. в кінці ст.

Лисицкий, Андрей Викторович. Партнёр: попутчик, материал для отчёта или что-то большее? [Текст] : [бібліотечний менеджмен та основні форми взаємодії з партнерами] / А. В. Лисицкий // Современная библиотека. - 2011. - № 2. - С. 18-21

Мар'їна, Олена. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі [Текст] / О. Мар'їна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал. - 2016. - № 4. - С. 8-12. - Біблиогр. в кінці ст. .

Матусевич, В. Менеджмент і маркетинг в інформаційній сфері: функції бібліотекаря [Текст] / В. Матусевич // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 6. - С. 14-17

Миронова, Ирина Владимировна. Новій инструмент управления [Текст] : менеджмент качества управленческой деятельности / И. В. Миронова // Библиотечное дело. - 2012. - № 24. - С. 8-10

Петрова Л.Г. Маркетинговий підхід до організації бібліотечного обслуговування користувачів // Бібліотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів КДІК, УБА. – К., 1995. – С. 152 – 153

Петрова Л. Г. Бібліотека в умовах соціально-економічних змін [Текст] : монографія / Л. Г. Петрова. – Київ : [б. в.], 2003. – 301 с.

Планування: стратегія і тактика [Текст] / уклад. І. Цуріна ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : [б. в.], 2005. – 72 с.

Публічна бібліотека [Текст] : місія (З досвіду різних країн. Погляд методиста) / уклад. І. Цуріна, Н. Гудімова ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : [б. в.], 2004. – 44 с.

Редькина, Н. С. Формирование эффективного технологического менеджмента в библиотеке [Текст] / Н. С. Редькина // Библиотековедение . - 2008. - № 2. - С. 46-50

Силков, С. Имплементация менеджмента знаний в библиотечно-информационную сферу / С. Силков // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 6. - С. 41-46

Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко. – Київ, 2015. – 80 с.
http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf

Сопова, Тетяна. Стратегічний менеджмент. Побудова концепції бібліотека [Текст] / Т. Сопова // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2014. - № 4. - С. 10-12

Соцков, Олег. Десять пазлів, що допоможуть оновити бібліотеку, запровадити зміни [Текст] / Олег Соцков // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2015. - № 2. - С. 16.

Стратегічне планування [Текст] : дайджест / уклад. І. Цуріна ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : [б. в.], 2004. – 52 с.

Суслова, И. М. Три кита менеджмента [Текст] / И.М. Суслова // Научные и технические библиотеки. - 2006. - № 11. - С. 5-9

Фенелонов, Евгений Алексеевич. Проблемы оценки деятельности библиотек и библиотечных систем в управленческой теории и практике / Евгений Алексеевич Фенелонов // Библиотечное дело - ХХI век : научно-практический сборник. - 2012. - № 1. - С. 88-117. - Библиогр. в конце ст.

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та інноваційної діяльності бібліотек [Текст] : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / УБА ; Я. О. Хіміч. – Київ : Самміт-книга, 2012. – 88 с.

Чи можуть співіснувати системи менеджменту цифрових прав і свобода інформації? : Дайджест // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - С. 8-9

Шемаєва, Г. Проектний менеджмент у галузі інформаційно-бібліотечної діяльності [Текст] / Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 1. - С. 15-18

Ярощук, В. Застосування концепції менеджменту якості в управлінні бібліотекою [Текст] / В. Ярощук // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 1. - С. 2-5

Ярощук, В. Організація методичної діяльності ОУНБ і ЦРБ на засадах менеджменту [Текст] / В. Ярощук // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста 7-11 листоп. 2011 р. - 2011. - Ст. 121-136.

Ястребова, Е. М.Основы стратегического менеджмента [Текст] : [Основы курса "Стратегический менеджмент в библиотеке"] / Е.М.Ястребова // Мир библиографии. - 2000. - N5. - С. 72-76. - Библиогр.: с.74-76.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.02.2018 00.48.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Долина :: Запитання: 41625  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть підшукати джерела для написання магістерської роботи, обєкт дослідження якої "Соціальні проекти у бібліотеках України". Можна і в електронному варіанті також.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксана!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вилегжаніна Т. Бібліотеки: технології і люди / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 4-6.
Кузнецова М. М. Системне формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / М. М. Кузнецова; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2011. - 21 c.
Русских Т. М. Создание регионального информационного портала (Киев и Киевская область) / Т. М. Русских // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". - 2003. - 1. - С. 264-266.
Клясен Н. Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації освітньої галузі в Україні / Н. Клясен // Післядиплом. освіта в Україні. - 2014. - № 2. - С. 10-13.
Столяров Ю. Н. Агрессивные информатические алогизмы / Ю. Н. Столяров // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". - 2003. - 2. - С. 773-778. Олексюк О. Р. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні / О. Р. Олексюк // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 20. - С. 139-149.
Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень / В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 371-388.
Сидоренко Т. В. Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. [Електронний ресурс] / Т. В. Сидоренко // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 50. - С. 155-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2017_50_15
Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі : [Збірка] / Під заг. ред. І.Звєрєвої, Т.Лактіонової. — К. : Наук. світ, 2001. — 53 с. : іл., табл.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 5.02.2018 15.58.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: галина із міста: Золочів, Львівька обл :: Запитання: 41609  
галина запитує:
Доброго вечора!!Прошу вашої допомоги у підготовці до написання магістерької роботи на тему: Дитяча бібліотека як центр національно-патріотичного виховання. Наперед щиро вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– Формування національно-патріотичної свідомості дітей в бібліотечному просторі Хмельниччини : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Хмельницької обласної бібліотоеки для дітей імені Т.Г.Шевченка (28-29 листопада 2017 р. / Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації, Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка ; ред.: В. Ю. Черноус, А. М. Захаренко, Л. В. Марчук. - Хмельницький : Корзун Д.Ю., 2017. - 173 с.
– Галета О.В. Їх подвиг безсмертний, їх слава невмируща : до 70-річчя визволення України від нацистських окупантів та перемоги у Другій світовій війні / О. В. Галета // Бібліотека у форматі Д. - 2015. - № 1. - С. 35-37.
– Петренко О. Виховуємо справжніх українців / О. Петренко, Є. Подокопна // Бібліотека у форматі Д. - 2015. - № 3. - С. 18-20.
– Веселова Л.Г. Про час, про Батьківщину і про нас / Л. Г. Веселова // Бібліотека у форматі Д. - 2015. - № 2. - С. 39-40.
– Турбаніст Т. Виховуємо патріотів / Т. Турбаніст // Бібліотека у форматі Д. - 2015. - № 4. - С. 5-7.
– Трохименко Г. Форум, який об"єднав серця : [в Харківські ОДБ відбувся патріотичний форум "В граніті, в бронзі, у серцях..."] / Г. Трохименко // Бібліотека у форматі Д. - 2015. - № 4. - С. 45-47.
– Гордієнко А.І. Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого і сучасного досвіду / А. І. Гордієнко // Патріотичне виховання у бібліотеці: традиції минулого і сучасного досвіду. - Полтава, 2015. - С. 2-7.
– Петренко О. Виховуємо патріотів: результати опитування "Хто такий патріот?" користувачів-дітей Національної бібліотеки України для дітей / О. Петренко // Бібліотека у форматі Д. - 2016. - № 3. - С. 8-10.
– Тюхай Н. З Україною в серці, або Виховуємо патріотів / Н. Тюхай // Бібліотека у форматі Д. - 2017. - № 2. - С. 58-60.
– Філяєва Н. В. Метод проектів як засіб виховання національно-патріотичної свідомості читачів бібліотеки / Н. В. Філяєва // Шкільний бібліотекар (Осн.). - 2016. - N 2. - С. 2-7.
– Горак В. В. Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління в Україні: сучасний стан : аналіт. огляд / В. В. Горак // Шкіл. б-ка плюс. - 2015. - № 13/14 (Липень). - С. 20-26.
https://www.slideshare.net/Oks123/ss-53105503
http://vollibr.org.ua/index.php/home-2/14-sample-data-articles/485-biblioteka-platforma-dlya-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-pidlitkiv
http://www.chl.kiev.ua/metodu/Матеріали конференції.pdf
http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur=616&dpage_id=157
http://ru.calameo.com/read/003018253cf59af0235b2
http://laginlib.org.ua/method/patriot.pdf
http://ru.calameo.com/read/000502416fc7352f17279
http://child-library.kiev.ua/files/KOBDD_bibl_i_nac_patr_vih.pdf
http://www.vyshnya.in.ua/2016/06/16/бібліотека-осередок-національно-пат/
http://sodb.sumy.ua/img/metod/metod-porady/201305.pdf
http://odb.te.ua/3241

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 1.02.2018 22.22.58 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: м. Охтирка :: Запитання: 41597  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу та інтернет-ресурси до дипломної "Маркетингова діяльність бібліотек". Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Наталіє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барабаш С. Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки / С. Барабаш // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 6. – С. 30-33.
Башун О. В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / О. В. Башун. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 201 с. – Режим доступу: http://ruthenia.info/txt/biletskv/bashuno/index.html
Борисова О. О. Реклама в библиотеке: учеб. курс в контексте образовательного ГОСТ нового поколения / О. О. Борисова // Библиотековедение. – 2005. – № 1. – С. 120-123.
Борисова О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности: учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова ; Орловский гос. ин-т культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 2006. – 320 с. – (Библиотека).
Борисова О. О. Рекламные и выставочные технологии в библиотечно-информационной деятельности : учеб.-практ. пособие / О. О. Борисова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Литера, 2010. – 152 с. – (Современная библиотека ; Вып. 70). – Бібліогр.: с. 142-146.
Герасимова Л. Н. Маркетинг в библиотеке : учеб. пособие / Л. Н. Герасимова, О. Н. Кокойкина. – М. : МГИК, 1993. – 64 с.
Головко С. И. Библиотечная деятельность: принципы обновления : науч.-метод. пособие. Вып. 83 / С. И. Головко ; отв. ред. О. Бородин. - М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 127 с. : ілюстр. – (Библиотекарь и время. 21 век. 100 вып. ; № 83). – Пристат. бібліогр.
Гончар А. Ю. Бібліотечна реклама як інструмент позитивного іміджу бібліотеки : огляд літератури / А. Ю. Гончар. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/14020/1/Гончар.pdf
Давайте розповімо про себе: рекламна діяльність публічної бібліотеки: методично-практичні рекомендації / Управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністраці ; Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2012. – 40 с. – Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/vidanya/2012/rozpovimo.pdf
Козак Н. О. Реклама як елемент бібліотечного маркетингу / Н. О. Козак. – Режим доступу: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1623/kozak.pdf?sequence=1
Маркетингове планування роботи бібліотеки навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/rusya77/ss-18996465
Міщенко Г. Г. Маркетинг і бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=109
Особливості маркетингу в діяльності бібліотек навчальних закладів: методичні рекомендації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/books/003017780f7ebb9af6a44
Петушко Н. Е. Библиотечный маркетинг: учеб.-метод. пособие / Н. Е. Петушко. – Минск. : Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. – 116 с.
Промська О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки / О. Промська // Бібл. форум України. – 2008. – № 1. – С. 26-28.
Самотий Р. С. Маркетингова стратегія бібліотеки – шлях до успіху / Р. С. Самотий. – Режим доступу: ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2240/1/Samotuy.doc
Соколова О. Бібліотечна реклама: різноманітність і дієвість / О.Соколова // Бібл. планета. – 2002. – № 3. – С. 13-14.
Суслова И. М. Менеджмент в современной библиотеке : науч.-метод. Пособие / И. М. Суслова. – М. : Либерея, 2004. – 175 с. – (Приложение к журналу "Библиотека": Альманах). – Пристат. бібліогр.
Суслова И. М. Основы библиотечного менеджмента / И. М. Суслова. – М. : Либерея, 2000. – 383 с. – (Приложение к журналу "Библиотека": Альманах). – Пристат. бібліогр.
Сучасні інструменти бібліотечної реклами і маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gurt.org.ua/uploads/news/2012/12/27/skarbnycia_11.pdf
Також зверніть увагу на наступні джерела: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 39995

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 29.01.2018 18.54.40 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.571375 seconds