Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Лариса із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41578  
Лариса запитує:
Доброго дня!Потребуємо вашої допомоги.Бібліотека передплатила періодичні видання, серед них і "Скарби". Журнали ми ставимо на облік кожен місяць, а як бути зі Скарбами, які мають форму книги.Обліковувати їх як журнал, чи присвоювати їм інвентарний номер і обліковувати як книги. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Ви маєте право поставити дане видання на інвентарний облік, паралельно зробивши відмітку в реєстраційній картотеці періодичних видань. Це на підставі "Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах"(2003 р.) та "Щодо визначення КЕКВ при придбанні основних засобів (2210 чи 3110)(2013 р.)

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.01.2018 10.51.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Киев :: Запитання: 41511  
Олег запитує:
Добрый день! Прошу Вас о помощи. Буду благодарен за подбор литературы по теме "Работа с научной информацией". Интересуют монографии, учебные пособия, статьи! Спасибо!
Наша відповідь:
Олеже, добрий день! Для віс підібрано такі джерела інформації:

Балагура І. В. Аналіз методу розрахунку показника використання наукових журналів і збірників України і його вдосконалення / І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, І. В. Горбов // НТІ. - 2013. - № 1. - С. 40-47. - Бібліогр.: 11 назв. - укp

Горбатюк, С. Є. нформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти [Текст] / С.Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 4. - С. 130-138. - Бібліогр. в кінці ст

Грубов В. Філософія інформації: у пошуках нової онтології / В. Грубов // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2016. - № 2. - С. 16-29. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.

Добровська С. В. Розвиток національної системи реферування / С. В. Добровська // Наука та наукознавство. - 2015. - № 3. - С. 45-51. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Дубінський В. Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 46 с. [Електронний ресурс] / В. Дубінський // Проблеми дидактики історії. - 2014. - Вип. 5. - С. 176-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prdist_2014_5_20

Иванов, Сергей Александрович. Мировая система научной коммуникации и информатика [Текст] : Монография / С. А. Иванов ; Ин-т междунар. соц.-гум. связей. - М. : [б. и.], 2010. - 220 с

Ковальчук, В. В. Економічні та правові аспекти діяльності суб'єктів інформаційного ринку [Текст] / В. В. Ковальчук, Т. О. Поліщук // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - 2012. - Вип. 4. - С. 488-499. - Бібліогр. в кінці ст.

Колтачихіна, Ол. Ю. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації : (світовий контекст) / Ол. Ю. Колтачихіна // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал. - 2012. - № 2. - С. 137-153. - Бібліогр. в кінці ст

Михайловська О. В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у "новій" економіці XXI століття / О. В. Михайловська // Актуал. проблеми економіки. - 2006. - № 10. - С. 159-169. - Бібліогр.: 18 назв

Муравицька Г. В. Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління / Г. В. Муравицька // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр.. - 2016. - № 3. - С. 124-130. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Наукова інформація [Електронний ресурс]. // Проблеми програмування. - 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2013_4_12

Основи наукових досліджень та наукова інформація [Текст] : [навч. посібник] / О. В. Суворін [и др.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. Технологічний ін-т. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 129 c.: рис. - Бібліогр.: с. 127-128.

Пархоменко О. В. Інформація і знання - основа технологічного розвитку / О. В. Пархоменко, Н. В. Пархоменко // НТІ. - 2008. - № 1. - С. 28-30. - Бібліогр.: 7 назв

Пилипчук В. Г. Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування [Електронний ресурс] / В. Г. Пилипчук, В. М. Брижко // Інформація і право. - 2015. - № 3. - С. 135-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_3_22

Пілюшенко, Віталій Лаврентійович. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення [Текст] : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Славенко. - Київ : Лібра, 2004. - 344 с.

Поточна наукова інформація [Електронний ресурс] // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 284-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_54

Присяжна Л. Наукова складова процесу підготовки інформаційно-аналітичного продукту / Л. Присяжна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 18. - С. 130-135. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Самодова, Ю. В. Открытый доступ к научной информации в электронной среде [Текст] : аналитическая справка по англоязычным источникам по состоянию на 2009 г. / Ю. В. Самодова // Библиотечное дело мира : сборник аналитических и справочных материалов / Российская государственная библиотека, Отдел зарубежного библиотековедения ; [сост. В. В. Качалина]. - М., 2010. - С. 72-105. - Библиогр. в конце ст.

Соколова, Ірина. Наукова комунікація та ініціатива відкритого доступу до наукового цифрового контенту [Текст] / Ірина Соколова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. - С. 103-115. - Бібліогр. в кінці ст.

Стріха, Максим. Забезпечення лоступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки [Текст] / М. Стріха // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 65-67.

Суворін О. В. Основи наукових досліджень та наукова інформація : навч. посіб. / О. В. Суворін, С. М. Ганжа, В. І. Суворіна, А. Д. Доценко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. Технол. ін-т {Сєвєродонецьк}. - Луганськ, 2008. - 129 c. - Бібліогр.: с. 127-128. - укp.

Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі : навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. - 143 c. - Бібліогр.: с. 138-142 -

Шкарбан І. В. Елементи фреймового аналізу наукових текстів / І. В. Шкарбан // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2015. - № 7. - С. 16-21. - Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Шкарлете, С. М. Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України [Текст] / С. М. Шкарлете // Економіка України. - 2014. - № 11. - С. 51-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Ямчук, А. Інформаційне забезпечення наукових досліджень / А. Ямчук // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. - 2012. - № 17/18. - С. 26-27.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 29.12.2017 08.28.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41510  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть,щиро прошу, подайте,будь ласка,всі випуски видань "Світ дитячих бібліотек " та "Шкільна бібліотека" онлайн..Дякую..ю
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Журнал "Світ дитячих бібліотек" можна знайти за посиланням: – http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5073
А ось повний архів номерів журналу "Шкільна бібліотека" в Інтернеті відсутній. Є лише деякі посилання:
- http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=124
http://www.school-library.com.ua/publikatsiji-u-fahovomu-zhurnali

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 27.12.2017 20.29.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41424  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати, хоча б з 20-25 монографій, книг на тему Бібліотечний персонал:навчання, умови праці, соціальний захист..дуже дякую.
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Бібліотекар XXI століття: нові стандарти професії : матеріали Міжнар. наук.-практ. віртуальної конф., лютий-червень 2008 р., м. Харків / В.о. Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. Алла Людвігівна Шалиганова.– Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2009.– 61 с.
http://ru.calameo.com/read/00063294535830a18a8ec

Библиотечный менеджмент: Дидактическое пособие / М-во культуры РФ; гос. ун-т культуры и искусств; Под общ. ред. В, К. Клюева и И. М. Сусловой. – М.: Профиздат; Изд-во Моск. Гос. Ун-та культуры и искусств, 2001. – 208 с.

Богун, Н.Сучасні шляхи підвищення фахового рівня бібліотекарів (за матеріалами зарубіжної періодики) [Текст] / Н. Богун // Бібліотечна планета. - 2014. - N 1. - С. 16-19.

Буслаева, Мария Александровна. Профи-центр в библиотеке : академия на рабочем месте : руководство по созданию профессиональной школы повышения квалификации, проведению мастер-классов, тренингов / М.А. Буслаева, Т.А. Круглик. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2013. - 111 с. : іл., табл. - ( Библиотекарь и время. XXI век

Вертій Ж. Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі / Ж. Вертій // Бібл. вісн.. - 2010. - № 6. - С. 26-33. - Бібліогр.: 18 назв.

Віртуальні бібліотеки: Матеріали конференції учасників навчання Центру з проблеми “Робота в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах. Програмне забезпечення АІБС” / ДАКККіМ, УБА; Упоряд. Я.О.Хіміч, І.О.Шевченко; Наук. ред. В.К.Скнарь.- К., 2001.- 46 с. – (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 9).

Впровадження Інтернет-послуг у бібліотекх: функціональні зміни: Навчальні матеріали / Укладачі: В.К.Скнарь, О.Шевченко.- К., 2005.- 26 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 17).

Дубровіна Любов Андріївна, Онищенко Олексій Семенович Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті:[монографія]/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису .-К. : [б. в.], 2009 . - 532 с.

Жукова В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень / В. Жукова // Бібл. вісн.. - 2014. - № 2. - С. 40-44.

Іванова, Яна. Удосконалення традиційних та формування інноваційних фахових навичок шкільного бібліотекаря [Текст] / Я. Іванова // Бібліотечний форум України : інформаційний журнал. - 2014. - N 2. - С. 24-25.

Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. Д. Ковальчук] . – Харків : ХДНБ, 2012 .-38 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 33-34 (14 назв) .

Ковальчук, С. Сучасні форми роботи в бібліотеках (інформація до словника успішного бібліотекаря) [Текст] : [сторінка методиста] / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. - 2014. - N 2. - С. 24-26.

Кодекс етики бібліотекаря. Затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації 26 листопада 2013 року [Текст] // Бібліотечний форум України : інформаційний журнал. - 2014. - N 1. - С. 57.

Макеєва І. Форми і методи професійного навчання співробітників бібліотек вищих навчальних закладів / І. Макеєва // Бібл. вісн.. - 2009. - № 4. - С. 37-43. - Бібліогр.: 17 назв.

Матвієнко, Оксана. "Інформаційний бізнес" для бібліотекарів: "ринкові знання" для некомерційної спеціальності [Текст] : [освіта студ. бібл. спеціальності - дисциплін "Інформаційний бізнес"] / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник книжкової палати. - 2013. - N 12 . - С. 23-26.

Мотульский Роман Степанович.Планета и мы : По материалам ИФЛА // Библиотека. - 2004.- 3. - С.65-68.

Муха Л. Бібліотекар - хранитель і носій інформаційної пам'яті / Л. Муха, Т. Мяскова // Бібл. вісн.. - 2002. - № 6. - С. 17-21.

Навчання для сучасних бібліотекарів [Текст] : навч. посіб. / Фундація Білла та Мелінди Гейтс. - [Б. м.] : [б.в.], 2012. - 56 с.

Пашкова, Валентина Степанівна. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації / В.С. Пашкова, О.М. Пашков ; Українська бібліотечна асоціація, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для бібліотекарів. - Київ : Самміт-Книга, 2012. - 66 с. : іл.

Пашкова В.С. Інформаційна політика і бібліотека // Бібліотека і влада: Зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2000.- С. 15-26.

Пашкова В.С. Маніфест ІФЛА про Інтернет // Публічна бібліотека: місія: (З досвіду різних країн. Погляд методиста) / Уклад.: Цуріна І., Гудимова Н.; Пер. з англ. В.С. Пашкової. – К.: НПБУ, 2004. – С. 41-43.

Петрухно Ю Бібліотечний колектив : поняття та структура [Текст] / Петрухно Ю // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 6. - С. 14-17. - Бібліогр.: 19 назв.

Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали II Всеукр. школи методиста, 2-5 листопада 2009 р., м. Київ / В.о. Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України" ; уклад. Олена Володимирівна Зозуля.– К. : Національна парламентська бібліотека України, 2010.– 112 с.

Сидоренко, Лариса. Навчання бібліотечного персоналу - запорука успішного розвитку громад [Текст] : бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації / Л. Сидоренко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. - 2013. - № 2. - С. 26-27.

Столяров Ю. Н. Двухконтурная системная модель библиотеки / Ю. Н. Столяров // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 9-я Междунар. конф. "Крым 2002". - 2002. - 2. - С. 740-742.

Суслова, И. М. Мотивация как фактор совершенствования управления персоналом [Текст] / И. М. Суслова // Научные и технические библиотеки. - 2006. - № 12. - С. 5-12.

Суспільство та бібліотечна професія: Матеріали конференції учасників навчання Центру з проблеми “Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в демократичному суспільстві” / ДАКККіМ, УБА; Упоряд. І.О.Шевченко, В.К.Скнарь; Наук. ред. В.С.Пашкова.- К., 2001.- 40 с. – (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип..7).

Тверда, Т.Розвиток бібліотеки через розвиток персоналу [Текст] / Т. Тверда, С. Черніченко // Роль методичної служби у забезпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріали ІІ Всеукр. шк. методиста 2-5 листоп. 2009 р. - 2010. - С. 95-99.

Трач Юлія Василівна Професійний розвиток бібліотекарів у фахових об'єднаннях України:автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 07.00.08/Київ. нац. ун-т культури і мистецтв .-К.,2001 .-19 с.

Чуприна Н. Т. Профессиональная инноватика как фактор развития
современной библиотеки : Автореф. дис. / Н.Т.Чуприна, МГУКИ. —М : 2005. – 16 с.

Шевченко І.О. Проблеми підготовки бібліотечного персоналу до використання нових інформаційних технологій // Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. наук.-практ. конф / ДАКККіМ.- К., 2000.- С.118-122.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 5.12.2017 17.44.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 41418  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури до дипломної роботи "Проектна діяльність як механізм розвитку бібліотечно-інформаційного виробництва". Буду дуже Вам вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Радимо Вам звернутись до наступних матеріалів:
1. Білоус, Валентина Проектна діяльність як інструмент модернізаціїбібліотеки вищого навчального закладу— Режим доступу: http://librarysnu.at.ua/vkp_2014_4_7.pdf— Назва з екрана.

2. Великосельська О. М. Проектна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету як фактор формування творчого потенціалу студентів / О. М. Великосельська.— Режим доступу: lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota /2010/vel_pro.htm. — Назва з екрана.

3. Кириченко Г. С. Політика, право, інтернет. Проектна діяльність НПБУ / Г. С. Кириченко // Бібліотечна планета. — 2011. —№ 2. — С. 5—6.

4. Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліо-тек. — Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=942. — Назва з екрана.

5. Плакіда А. О. Проектний розвиток кримських бібліотек як інструмент модернізації і фактор формування соціально-культурної сфери регіону / А. О. Плакіда // Бібліотечна планета. — 2012. — № 3. — С. 13—16.

6. Пошук і розробка нових моделей розвитку: Проектна діяльність є одним із напрямків роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. — Режим доступу: library.tup.km.ua
/ about_library/naukova_robota /2010/aiv_opr.htm.— Назва з екрана.

7. Проектна діяльність бібліотек як інструмент інноваційного розвитку— Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3434— Назва з екрана.

8. Проектна діяльність бібліотек – вимога часу: методичні поради / Надвірнянська ЦРБ; уклад.М. Кушнерчук; відп. за вип. Г. Волошин. – 2016. – 10 с. — Режим доступу:
http://metodist.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2015/12/Програми-та-проекти-бібліотек.pdf— Назва з екрана.

9. Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів. — Режим доступу:
https://library.vspu.edu.ua/inform/vidanna_bibliot/2014/proektna.pdf— Назва з екрана.

8. Проектна діяльність бібліотек. Херсонська обласна. — Режимдоступу: www.lib.kherson.ua. — Назва з екрана.

9. Проектна діяльність бібліотек як інструмент інноваційного розвитку. — Режимдоступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3434— Назва з екрана.

10. Проектно-творчий ексклюзив. — Режим доступу: biblioteka.lviv.ua/dlya-doroslyh/proektno-tvorchyj-eksklyuzyv/.— Назва з екрана.

11. Ремез Н. Чому ми обираємо проекти? / Ніна Ремез // Шкільнийбібліотечно-інформаційний центр. — 2011. — № 11. — С. 51—56.

12. Ткаченко Т. П. Концептуальні засади стратегічного розвитку персоналу бібліотеки / Т. П. Ткаченко // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали конференції ДОННУЕТ, 18—19 жовтня, 2012. —Донецьк, 2012. — С. 11—15.

13. Черномазова В. А. Все о методе проектов / В. А. Черномазова // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 7/8. — С. 15—18.

14. Шемаєва Г. В. Проектний менеджмент в галузі інформаційно-бібліотечної діяльності / Г. В. Шемаєва // Бібліотечний вісник.— 2006. — № 9. — С. 17—20.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 5.12.2017 10.53.01 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.285929 seconds