Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Назарій із міста: Київ :: Запитання: 47642  
Назарій запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка. Список літературних та інших джерел для дослідницької роботи "Повсякденне життя українців у хрущовську добу". Керівник встановив умову, не менше 60 позицій, російську літературу після 1991 року не використовувати. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Назарій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47641

.: Розділ: Історія :: 13.02.2024 12.07.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 47641  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка. Список літературних та інших джерел для дослідницької роботи "Повсякденне життя українців у хрущовську добу". Керівник встановив умову, не менше 60 позицій, російську літературу після 1991 року не використовувати. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо наступні джерела:
Бадер А. Житлові умови студентства УРСР (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. — 2008. — № 15. — С. 137– 143.
Бадер А. Матеріальний стан українського студентства (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. — 2007. — № 23. — С. 90–96.
Бажан О. Антирелігійна політика в УРСР в 1950-ті роки: позиція церкви, настрої серед віруючих / О. Бажан // Релігія і церква в історії України: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. — Полтава: АСМІ, 2006. — 556 с.
Бажан О. Мовний процес в Українській РСР в умовах початкового періоду десталінізації (1953–1955 рр.) / О. Бажан // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 95–103.
Бажан О. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950–1960-х рр. / О. Бажан // Український історичний журнал. — 2008. — № 5. — С. 147–158.
Бажан О. Наступ на православну церкву в Україні (друга половина 50-х — 80-і роки ХХ ст.) / О. Бажан // Український історичний збірник. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — Вип. 1. — С. 297–317.
Баран В. Правляча верхівка в Україні у 1950–60-і роки / В. Баран // Сучасність. — 1997. — № 7–8. — С. 104–118.
Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. — 447 с.
Баран В. Україна в добу Хрущова / В. Баран // Політична історія України. ХХ століття: У 6-т. — Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) — Київ: Генеза, 2003. — С. 97–198.
Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. / В. Баран. — Львів: МП «Свобода», 1992. — 123 с.
Баран В. Українське село в добу реформ М. Хрущова / В. Баран, В. Даниленко, А. Середа, О. Середа // Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. — Київ: Наук. думка, 2006. — Т. 2 — С. 411–476.
Боднар Г. Міграції сільського населення до Львова в 50–80-х роках ХХ ст.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Г. Бондар. — Львів: Національний університет ім. І. Франка, 2007. — 19 с.
Брегеда М. Ставлення селянства радянської України до курсу на соціальну переорієнтацію економіки держави (1953 р.) / М. Брегеда // Український селянин: Збірник наукових праць. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. — Вип. 11. — С. 142–145.
Брегеда М. Суспільно-політичні настрої української інтелігенції після ХХ з’їзду КПРС / М. Брегеда // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. — Вінниця, 2006. — С. 275–279.
Булгакова О. Науково-педагогічна інтелігенція України як об’єкт державної політики (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) / О. Булгакова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 232–245.
Веселова О. Українське село в 1946–1965 рр.: нові кадри / О. Веселова, В. Морочко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 475–480.
Вовк В. Дозвілля міського населення наддніпрянської України в 50–80-х рр. ХХ ст. / В. Вовк // Український історичний збірник — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 299–306.
Вовк В. Побут міського населення Наддніпрянської України в 1950–80-х рр. / В. Вовк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. 14. — Серія: Історія: Зб. наук. пр. — Вінниця, 2008. — С. 206–212.
Горбатюк О. Електрифікація сільського господарства УРСР в 1953–1964 рр.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Горбатюк. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013. — 20 с.
Горло Н. Вплив гідробудівництва на Дніпрі на соціальну сферу Наддніпрянщини (50–70-ті рр. ХХ ст.) / Н. Горло // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 221–231.
Даниленко В. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.) / В. Даниленко // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. — Вип. 36. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — С. 88–125.
Даниленко В. Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської «відлиги» Ї/ В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 3–17.
Даниленко В. Спроба «соціалізації» радянської економіки в роки хрущовської «відлиги» (1955–1965 рр.) / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 5–20.
Заплотинська О. Літературно-мистецьке життя України в дзеркалі партійної політики 1960-х років / О. Золотинська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 304–317.
Ісайкіна О. Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Ісайкіна. — Київ: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2006. — 20 с.
Ковпак Л. Соціальна політика М. С. Хрущова // М. С. Хрущов і Україна: Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю з дня народження М.С. Хрущова / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — С. 87–92.
Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.) / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — 250 с.
Кривчик Г. Державна влада в добу хрущовської «відлиги» (1956–1964 рр.) / Г. Кривчик // Історія державної служби в Україні: В 5 т. — Київ: Ніка-Центр, 2009. — Т. 2. — С. 403–435.
Крупина В. «... жертв багато, а в газетах нічого не пишуть...» (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві) / В. Крупина // Український історичний журнал. — 2012. — № 4. — С. 140–153.
Крупина В. Освітні параметри і культурні орієнтири представників влади УРСР хрущовського періоду / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 179–187.
Крупина В. Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 17. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. — С. 157–166.
Кульчицький С. Спроби реформ (1956–1964) / С. Кульчицький // Український історичний журнал. — 1998. — № 2. — С. 102–114; № 3. — С. 120–129; № 4. — С. 91–102.
Лаєвська Ю. Перетворення в економіці України в 1953–1964 рр.: історіографія проблеми: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ю. Лаєвська. — Донецьк: Донецький національний університет, 2008. — 20 с.
Логвиненко О. Загальнообов’язкова освіта в Україні: досвід і проблеми 50– 60-х рр. ХХ ст. / О. Логвиненко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 12. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 375–386.
Лук’янець О. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті — середина 1960-х рр.): Автореферат дисертації на здобуття науковогоступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Лук’янець. — Київ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012. — 16 с.
М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — 200 с.
Мічуда В. Відбудова мережі культурно-освітніх установ на селі у повоєнні роки (1945–1955 рр.) / В. Мічуда// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 354–359.
Мічуда В. Проектування і будівництво колгоспних сіл у післявоєнні роки (1946–1950) / В. Мічуда // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 213–217.
Романюк І. Загальна середня освіта на селі у кінці 1950-х — на початку 60-х рр.: правда проти статистики / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 6. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 282– 289.
Романюк І. Проблеми медичного обслуговування сільського населення України в 1950–60-ті рр. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 457–465.
Романюк І. Протидія сільського населення антирелігійній пропаганді у 1950-х та початок 60-х рр. / І. Романюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 288–295.
Романюк І. Стан матеріально-технічного забезпечення українського села після реорганізації МТС у 1958 р. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 408–414.
Романюк І. Українське село у 50-ті — першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. Романюк. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 256 c.
Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: колективна монографія / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 698 с.
Ткаченко О. Житлові умови міського населення в повоєнний період (1945– 1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 207–212.
Ткаченко О. Проблема побутового обслуговування міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 415–421.
Ткачук Н. Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953–1958 роки): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Н. Ткачук. — Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1994. — 22 с.
Хоменко Н. Дозвілля студентів ВНЗ під час навчального року (кінець 1940-х — 1967-мі рр.) / Н. Хоменко// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 127–146.
Хоменко Н. Дозвілля студентів України в період літніх канікул (50–60 pp. XХ ст.) / Н. Хоменко// Український історичний збірник. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — С. 271–281.
Хоменко Н. Матеріально-побутове становище студентів вищих навчальних закладів Української РСР в 50–60-ті рр. ХХ ст. / Н. Хоменко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 415–433.
Хоменко Н. Студентство у навчальному процесі: повсякденний вимір (1950– 60-ті рp.) / Н. Хоменко // Український історичний збірник. — Вип. 10. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 214–230.
Янковська О. Матеріально-побутове становище робітників регіонів України в повоєнні роки у свідченнях громадян (за матеріалами НКВС–КДБ УРСР) / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 225–246.
Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: земельні питання, житло, праця / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 388–398.
Янковська О. Соціальна складова реформ М. Хрущова / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 21–38.
Янковська О., Бачинський Д. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950-ті — 1960-ті рр.): житлове забезпечення / О. Янковська, Д. Бачинський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 132– 149.

.: Розділ: Історія :: 13.02.2024 08.35.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47626  
Катя запитує:
Добрий день. Цікавить Цензура в Україні в радянський період. Дякую
Наша відповідь:
Катю, добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бабюх В. А. Політична цензура в Україні в 1920 - 1930-х рр. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. А. Бабюх ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2007. — 23 с.
Докаш О. Ю. Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування системи радянської політичної цензури в контексті знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / О. Ю. Докаш // Панорама політологічних студій. — 2015. — Вип. 13. — С. 229-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2015_13_32.
Ковальчук Г. Друковане слово під радянською цензурою [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 2. — С. 10-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_2_4.
Королько А. З. «У лещатах радянської цензури…» Українська історична наука і думка 1950–1980-х рр. Крізь призму листування Володимира Грабовецького [Електронний ресурс] / А. З. Королько // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_6.
Мельникова О. C. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні [Електронний ресурс] / О. C. Мельникова // Інформаційне суспільство. — 2016. — Вип. 23. — С. 98-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_17.
Позднякова І. С. Контроль за поширенням зарубіжної літератури як один із напрямів радянської цензурної політики у 1920–ті рр. [Електронний ресурс] / І. С. Позднякова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 72-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__16.
Позднякова І. С. Цензурна політика в радянській Росії у 1917 - 1929 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / І. С. Позднякова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Старченко М. Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія [Електронний ресурс] / М. Старченко // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 32. — С. 295-302. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_48.
Стоян Т. А. Наукова спадщина українських істориків 1920-х років крізь призму радянської політичної цензури [Електронний ресурс] / Т. А. Стоян, П. Ф. Стоян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2014. — Вип. 12. — С. 81-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_11.
Стоян Т. Партійно-ідеологічне керівництво радянською системою політичної цензури (1922 – 1933 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Стоян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2009. — Вип. 12. — С. 161-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2009_12_20.
Федотова О. О. Діяльність органів цензури УРСР зі збереження державної таємниці в пресі у ІІ половині 1940-х рр. [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 3. — С. 142-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_3_23.
Федотова О. О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 98-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_19.
Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою [Електронний ресурс] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 3. — С. 43-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_14.

.: Розділ: Історія :: 5.02.2024 15.06.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Черкаси :: Запитання: 47605  
Юля запитує:
Добрий день. Інформація про Петра Болобчана. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Радимо вам таку літературу:
Бадах Ю. Г. Історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Г. Бадах, П. П. Притуляк, Л. В. Губицький, І. О. Кизименко, Н. М. Литвин; МОН України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2010. — 548 c.
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, державотворення України, українську революцію, Гетьманат Павла Скоропатського, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2018. — № 3. — Школа патріота. — С. 1-48.
Біла А. Безпідставно розстріляний український Бісмарк : до 135-річчя Петра Болбочана / А. Біла // Дзвін. — 2018. — № 12. — С. 141-144.
Брицький П. П. Політика і особа Петра Болбочана в українській революції : матеріали до курсу «Політична історія України ХХ ст.» / П. П. Брицький, Є. П. Юрійчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2004. — 80 с.
Гольденберг Я. Боротьба за Україну в другій половині 1919 року : історія України. 10 клас / Я. Гольденберг // Історія України (Шкільний світ). — 2009. — № 45. — С. 12-18.
Горак І. Трагедія полковника Петра Болбочана : спроба державного перевороту в УНР влітку 1919 р. / І. Горак // Історія України (Шкільний світ). — 2012. — № 41-42. — С. 13-16.
Громенко С. Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Севастопольські дебати / С. Громенко // Історія та правознавство. — 2017. — № 28-29. — С. 8-10.
Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський / О. І. Гуржій; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 1998. — 207 c.
Мина Ж. В. Постать полковника Петра Болбочана на тлі подій національної революції 1917-1921 рр. [Електронний ресурс] / Ж. В. Мина // Військово-науковий вісник. — 2011. — Вип. 16. — С. 156-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2011_16_17.
Монкевич Б. Г. Похід Болбочана на Крим : спогади сотника Армії УНР та його бойових побратимів : [мемуари] / Б. Г. Монкевич ; [ред.-упоряд. Р. Коваль]. — Київ : Іст. клуб «Холодний Яр» : Наш формат, 2014. — 268 с. : фот.
Полянський О. Полковник Петро Болбочан в українській революції 1917 – 1921 рр. [Електронний ресурс] / О. Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 1(3). — С. 94-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_1(3)__17.
Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : Темпора, 2009. — 426 с. : фот.
Сідак В. С. Полковник Петро Болбочан. Видатні постаті в історії України : [метод. посіб.] / В. С. Сідак, П. П. Брицький, Д. С. Ліщук; Чернів. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки Чернів. облдержадмін. — Чернівці : [б. в.], 2009. — 23 с. : іл.
Стопчак М. Кримський похід армії УНР 1918 р. в оцінці української історіографії [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 241-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_37.
Шарабуряк Л. Петро Болбочан — взірець національної самоповаги (до 135-річчя від дня народження) / Л. Шарабуряк // Краєзнавство. — 2018. — № 3. — С. 225-227.
Ярошевський О. Навмисно забута перемога : презентація / О. Ярошевський // Кримська світлиця. — 2018. — 4 трав. — С. 2.

.: Розділ: Історія :: 24.01.2024 21.01.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47579  
Катя запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, літературу про Варшавський договір 1920 року. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Боримський В. В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри [Електронний ресурс] / В. В. Боримський // Гуржіївські історичні читання. — 2012. — Вип. 5. — С. 228-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2012_5_90.
Верстюк В. Союз Пілсудського – Петлюри в історії боротьби за українську державність / В. Верстюк // Укр. іст. журн. — 2020. — № 2. — С. 4-21.
Віднянський С. Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії [Електронний ресурс] / С. Віднянський // Україна дипломатична. — 2017. — Вип. 18. — С. 91-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2017_18_10.
Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів, 1917 – 1923 рр. : монографія / І. Б. Дацків. — Тернопіль : Астон, 2009. — 519 c.
Дацків І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2015. — Вип. 16(2). — С. 125-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_16(2)__13.
Дерев’янко І. П. Українсько-польські відносини 1918 – 1921 рр.: політичний аспект : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / І. П. Дерев’янко; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2004. — 18 c.
Зінкевич Р. Д. Передісторія підписання Варшавського договору 1920 р.: С. Петлюра та Ю. Пілсудський [Електронний ресурс] / Р. Д. Зінкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 73-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_15.
Зінкевич Р. Д. Передісторія підписання Варшавського договору 1920 р.: С. Петлюра та Ю. Пілсудський / Р. Д. Зінкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2013. — № 752. — С. 73-81.
Кравчук О. М. В. Приходько про укладення Варшавського договору 1920 р. між УНР і Польщею та його наслідки [Електронний ресурс] / О. М. Кравчук, Н. М. Марценюк // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. — 2020. — Вип. 8. — С. 212-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pikctse_2020_8_14.
Мина Ж. В. Збройні сили Директорії УНР та їх боротьба за державну незалежність України (листопад 1918 р. - листопад 1920 р.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Ж. В. Мина. — Львів, 2008. — 20 с.
Монолатій І. «Чорні лебеді» Української революції: (не)ймовірні випадки західноукраїнської державності / І. Монолатій // Укр. іст. журн. — 2020. — № 6. — С. 120-138.
Папакін А. Варшавська угода проти Росії: чому «Пакт Пілсудського-Петлюри» підписали не вони : готуючись до уроку : [бесіда з істориком Артемом Папакіним] / А. Папакін ; розмову вів Д. Шурхало // Історія та правознавство. — 2020. — № 34-36. — С. 62-65.
Пилипюк Є. В. Радянсько-польська війна та Україна : історія України : 10 кл. / Є. В. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2012. — № 8. — С. 14-16.
Руккас А. Діяльність Військової секції при Українській дипломатичній місії у Варшаві (грудень 1919 р. – липень 1920 р.) / А. Руккас, М. Ковальчук // Київ. старовина. — 2003. — № 5. — С. 128-156.
Солдатенко В. Варшавський договір 1920 року. Сучасний історіографічний дискурс [Електронний ресурс] / В. Солдатенко // Україна дипломатична. — 2011. — Вип. 12. — С. 766-794. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2011_12_194.
Трофимович В. В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року [Електронний ресурс] / В. В. Трофимович // Військово-науковий вісник. — 2017. — Вип. 28. — С. 110-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_28_11.

.: Розділ: Історія :: 10.01.2024 09.00.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.288525 seconds